మూస:అచ్చులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.


  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)