వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/గ్రోత్ ప్రాజెక్టు/గురువుల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గ్రోత్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా కొత్త వాడుకరులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కింది జాబితా లోని వాడుకరులు ముందుకు వచ్చారు. మీరూ ఇందులో చేరదలిస్తే కింది విధంగా మీ పేరును చేర్చండి.

గురువుల జాబితా

Automatically assigned mentors

New accounts are randomly assigned to these mentors.

# Username Last active Number of newcomers assigned Status Message for newcomers
1 B.K.Viswanadh (చర్చ | రచనలు) 05:10, 27 ఏప్రిల్ 2024 సగటు (డిఫాల్టు) క్రియాశీలం కొత్త సభ్యులకు సహాయం చేయడం నాకు సంతోషం, ఎవరైనా అడగొచ్చు.
2 Ch Maheswara Raju (చర్చ | రచనలు) 08:22, 24 జనవరి 2024 దాదాపుగా సగటుకు రెట్టింపు క్రియాశీలం కొత్త సభ్యులకు సహాయం చేయడానికి సుముఖంగా ఉన్నాను.
3 KINNERA ARAVIND (చర్చ | రచనలు) 03:32, 8 మే 2024 దాదాపుగా సగటులో సగం క్రియాశీలం నాకు తెలియని విషయాలు తెలుసుకుంటూ కొత్త వాడుకరులకు సహాయం అందించడానికి నేను సుముఖంగా ఉన్నాను.
4 Kasyap (చర్చ | రచనలు) 10:23, 22 మే 2024 సగటు (డిఫాల్టు) క్రియాశీలం క్రొత్త సభ్యులకు సలహాలు , సహాయాన్ని అందించడం.మొదటి దశలో మీతో కలసి నేర్పుతూ , నేర్చుకోవటానికి నేను సిద్ధం.
5 MYADAM ABHILASH (చర్చ | రచనలు) 16:43, 6 ఏప్రిల్ 2024 సగటు (డిఫాల్టు) క్రియాశీలం నాకు తెలియని విషయాలు తెలుసుకుంటూ కొత్త వాడుకరులకు సహాయం అందించడానికి నేను సిద్ధం.
6 Nskjnv (చర్చ | రచనలు) 14:06, 15 మే 2024 సగటు (డిఫాల్టు) క్రియాశీలం కొత్త సభ్యులకు నాకు తెలిసినంతవరకు సహాయం చేయడానికి సుముఖంగా ఉన్నాను.
7 Pranayraj1985 (చర్చ | రచనలు) 19:30, 23 మే 2024 సగటు (డిఫాల్టు) క్రియాశీలం కొత్త సభ్యులకు సహాయం చేయడానికి సుముఖంగా ఉన్నాను.
8 Rajasekhar1961 (చర్చ | రచనలు) 17:58, 22 మే 2024 సగటు (డిఫాల్టు) క్రియాశీలం కొత్త సభ్యులకు సహాయం చేయడానికి సుముఖంగా ఉన్నాను.
9 ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల (చర్చ | రచనలు) 01:29, 19 మే 2024 సగటు (డిఫాల్టు) క్రియాశీలం క్రొత్త సభ్యులకు సలహాలు , సహాయాన్ని అందించడం.మొదటి దశలో మీతో కలసి నేర్పుతూ , నేర్చుకోవటానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను.
10 యర్రా రామారావు (చర్చ | రచనలు) 16:51, 23 మే 2024 సగటు (డిఫాల్టు) క్రియాశీలం కొత్త సభ్యులకు నాకు తెలిసినంతవరకు సహాయం చేయడానికి సుముఖంగా ఉన్నాను.
11 రవిచంద్ర (చర్చ | రచనలు) 15:15, 22 మే 2024 సగటు (డిఫాల్టు) క్రియాశీలం కొత్త సభ్యులకు సహాయం చేయడానికి సుముఖంగా ఉన్నాను.

Manually assigned mentors

New accounts are not randomly assigned to these mentors. Like other mentors, these mentors can manually select the accounts they would like to mentor. This section is mainly for workshop hosts who just want to mentor people they met.

None