వికీపీడియా:Template messages/File namespace

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

These are tags that may be placed on the file description pages, i.e., the pages that open up when pictures in articles are clicked. This is not the complete list (at the moment). When tagging images, please see the full text list at Wikipedia:File copyright tags.

General[మార్చు]

What to type What it makes
{{information}}
links talk edit
Description

 

Source No source specified. Please edit this file description and provide a source.
Date
Author

 

Permission
(Reusing this file)

See below.


{{bsr}}
links talk edit
{{duplicate}}
links talk edit
{{ffd}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{imagewatermark}}
links talk edit
{{NARA-image}}
links talk edit
{{not orphan}}
links talk edit
మూస:Not orphan
{{now commons}}
links talk edit
మూస:Now commons
{{POV-map}}
links talk edit
మూస:POV-map
{{Split media}}
links talk edit
మూస:Split media
{{Split media - processed}}
links talk edit
మూస:Split media - processed
{{SVG-Logo}}
links talk edit
{{trademark}}
links talk edit
మూస:Trademark

Categories[మార్చు]

What to type What it makes
{{file template notice}}
links talk edit

Copy to Wikimedia Commons[మార్చు]

Images with a free license loaded into Wikipedia should be transferred into Wikimedia Commons. To do this simply add the template {{Copy to Wikimedia Commons}} to the image page.

What to type What it makes
{{copy to Wikimedia Commons}}
links talk edit

Creative Commons[మార్చు]

What to type What it makes
{{cc-by}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{cc-by-2.0}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{cc-by-2.5}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{cc-by-sa}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{cc-by-sa (UK)}}
links talk edit
మూస:Cc-by-sa (UK)
{{cc-by-sa-2.0}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.
{{cc-by-sa-2.5}}
links talk edit
This template should only be used on image pages.
{{cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0}}
links talk edit
Some rights reserved
క్రియేటీవ్ కామన్స్ గుర్తింపు నఖచిత్రంక్రియేటీవ్ కామన్స్ పంచాలి నఖచిత్రం
ఈ ఫైలు/బొమ్మను క్రియేటీవ్ కామన్స్
గుర్తింపు ఇస్తూ మార్పులను పంచాల్సిన లైసెన్సులైన 3.0, 2.5, 2.0, 1.0లతో చేర్చారు.
{{cc-sa}}
links talk edit
This template should only be used on file pages.

Deletion[మార్చు]

What to type What it makes
{{db-f3}}
links talk edit
{{db-f9}}
links talk edit
{{di-disputed fair use rationale}}
links talk edit
{{di-no fair use rationale}}
links talk edit
{{di-no license}}
links talk edit
{{di-no source}}
links talk edit
{{di-orphaned fair use}}
links talk edit
{{di-replaceable fair use}}
links talk edit
{{puf}}
links talk edit

Featured content[మార్చు]

What to type What it makes
{{featuredPicture}}
links talk edit
మూస:FeaturedPicture

Format and quality[మార్చు]

What to type What it makes
{{artifacts}}
links talk edit
{{badGIF}}
links talk edit
మూస:BadGIF
{{badJPEG}}
links talk edit
మూస:BadJPEG
{{blownout}}
links talk edit
మూస:Blownout
{{cleanup image}}
links talk edit
{{clearType}}
links talk edit
{{image-out-of-focus}}
links talk edit
మూస:Image-out-of-focus
{{image-Poor-Quality}}
links talk edit
మూస:Image-Poor-Quality
{{image-underexposure}}
links talk edit
మూస:Image-underexposure
{{obsolete}}
links talk edit
మూస:Obsolete
{{opaque}}
links talk edit
మూస:Opaque
{{rename media}}
links talk edit
{{shouldBePNG}}
links talk edit
మూస:ShouldBePNG
{{should be SVG}}
links talk edit
మూస:Should be SVG
{{vector version available}}
links talk edit
మూస:Vector version available

Free images[మార్చు]

What to type What it makes
{{copyrightedFreeUseProvided}}
links talk edit
మూస:CopyrightedFreeUseProvided
{{free screenshot}}
links talk edit

GNU[మార్చు]

What to type What it makes
{{GFDL}}
links talk edit
This template will categorize into Category:Wikipedia license migration candidates.
{{GFDL-self}}
links talk edit
This template will categorize into Category:Wikipedia license migration candidates.
{{GPL}}
links talk edit
{{LGPL}}
links talk edit
LGPL

This work is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This work is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Non-free images[మార్చు]

What to type What it makes
{{non-free 2D art}}
links talk edit
{{non-free album cover}}
links talk edit
{{non-free book cover}}
links talk edit
{{non-free comic}}
links talk edit
{{non-free computer icon}}
links talk edit
{{non-free fair use in}}
links talk edit
{{non-free film screenshot}}
links talk edit
Copyrighted

ఇది కాపీహక్కులు కలిగిన సినిమానుండి ఎంచుకొన్న సన్నివేశపు తెరపట్టు. ఈ చిత్రం కాపీహక్కులు ఆ సినిమా నిర్మాతకు / నిర్మాణ సంస్థకు చెందుతాయి. ఆ చిత్రంలో నటించిన నటీనటులకు కూడా చెందవచ్చును.

తక్కువ రిజల్యూషన్ ఉన్న సన్నివేశ చిత్రాలను ఆ సినిమాను సమీక్షించడానికీ, దాని గురించి రాయడానికీ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల కాపీహక్కు చట్టం లోని ఫెయిర్ యూజ్ ప్రకరణము కింద వాడుకొనవచ్చు. మరింత విస్తృత సమాచారం కోసం కాపీహక్కులు చూడండి{{non-free video game cover}}
links talk edit
{{non-free game screenshot}}
links talk edit
{{non-free logo}}
links talk edit
Copyrighted

ఇది ఒక సంస్థ లేక వస్తువు లేక ఘటన యొక్కlogo . ఇది copyright, trademark లతో రక్షించబడినది. తక్కువ విభాజకత గల బొమ్మలు అమెరికా లాభాపేక్షరహిత సంస్థ యైన వికీమీడియా ఫౌండేషన్ చే నడపబడుతున్న సర్వర్ పై వున్న తెలుగు వికీపీడియా లో , గుర్తింపుకొరకు, విమర్శాత్మక వ్యాఖ్యానం కొరకు United States copyright law. చట్టాల ప్రకారం fair use గా పరిగణింపబడతాయి. వికీపీడియా పై లేక ఇతరచోట్ల వినియోగం copyright infringement కావొచ్చు. కొంత వ్యాపారాత్మక వినియోగం వ్యాపారచిహ్నఅతిక్రమణ కావొచ్చు. మరింతసమాచారం కొరకు Wikipedia:Non-free content, Wikipedia:Logos.

ఈ విభాగం సముచిత వినియోగ కారణాల తో జతపరచనట్లయితే అర్ధవంతమవదు. ఇది ఈ బొమ్మ వాడిన ప్రతి పేజీకి ప్రత్యేకమైనదిగా వుండాలి . ఎక్కించిన అన్ని సముచిత వినియోగ బొమ్మలకు మూలము, నకలుహక్కుల సమాచారం తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి. చిహ్నం వాడినంతమాత్రాన సంస్థ పరపతిని వికీపీడియా కాని, వికీమీడియా ఫౌండేషన్ సమర్ధించినట్లు కాదు అలాగే సంస్థకూడా వికీపీడియా ను లేక వికీమీడియా ఫౌండేషన్ ను సమర్థించినట్లుకాదు.

[[Category:|Template messages/File namespace]]

{{non-free magazine cover}}
links talk edit
{{Non-free Microsoft screenshot}}
links talk edit
Microsoft
Restricted

Microsoft product screen shot, used with permission from Microsoft.

This image is a copyrighted screen shot of a commercially-released computer software product of Microsoft Corporation. Microsoft Corporation has allowed screen shots of its commercially-released computer software products to be used in advertising, documentations, educational materials, videos and web sites as long as they are not obscene or pornographic, are not disparaging, defamatory, or libelous to Microsoft, and are not digitally altered (except for being resized).

However, the use of this screenshot in Wikipedia must comply with Wikipedia Non-free Content Criteria policy. Images that do not comply may be nominated for deletion.

Use of Microsoft Copyrighted Content

Requirements for Allowed Uses
For permission to be granted by Microsoft for any uses allowed by these guidelines, you must comply with the following four requirements:
  1. If your use includes references to a Microsoft product, you must use the full name of the product. When referencing any Microsoft trademarks, follow the General Microsoft Trademark Guidelines.
  2. You must include the following statement: "Used with permission from Microsoft."
  3. Your use may not be obscene or pornographic, and you may not be disparaging, defamatory, or libelous to Microsoft, any of its products, or any other person or entity.
Screenshots
If you wish to benefit from Microsoft's automatic permission grant, you may not use screen shots of Microsoft product boot-up screens, opening screens, "splash screens," or screens from beta release products or other products that have not been commercially released. You may use other screen shots in advertising, in documentation (including educational brochures), in tutorial books, in videotapes, or on Web sites, provided that, in addition to the requirements above, you:
  1. Do not alter the screen shot except to resize it.
  2. Do not use portions of screen shots.
  3. Do not include screen shots in your product user interface.
  4. Do not use screen shots that contain third-party content.
  5. Do not use screen shots that contain an image of an identifiable individual.
{{non-free Old-50}}
links talk edit
{{non-free product cover}}
links talk edit
{{non-free promotional}}
links talk edit
{{non-free symbol}}
links talk edit


{{non-free television screenshot}}
links talk edit
{{non-free video cover}}
links talk edit
{{non-free web screenshot}}
links talk edit
{{non-free with permission}}
links talk edit


{{non-free reduce}}
links talk edit
{{non-free reduced}}
links talk edit
{{orphaned non-free revisions}}
links talk edit
మూస:Orphaned non-free revisions
{{non-free use rationale}}
links talk edit
Non-free / fair use media rationale - NEEDS ARTICLE NAME
బొమ్మ వివరాలు

{{{Description}}}

మూలం No source specified. Please edit this image description and provide a source.
వ్యాసం

[[{{{Article}}}]]

ఉపయోగించిన భాగం

{{{Portion}}}

తక్కువ రెసొల్యూషను ఉన్నదా?

{{{Low_resolution}}}

ఉపయోగిస్తున్న కారణం

No purpose specified. Please edit this image description and provide a purpose.

ఈ బొమ్మను ఉచిత బొమ్మతో మార్చవచ్చా?

{{{Replaceability}}}

Public domain[మార్చు]

What to type What it makes
{{PD-art}}
links talk edit
Public license

The two-dimensional work of art depicted in this image is in the public domain in the United States and in those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years. This photograph of the work is also in the public domain in the United States (see Bridgeman Art Library v. Corel Corp.).

{{PD-audio}}
links talk edit
{{PD-because}}
links talk edit
{{PD-music-image}}
links talk edit
{{PD-old-100}}
links talk edit
మూస:PD-old-100
{{PD-old-70}}
links talk edit
{{PD-Poland}}
links talk edit
{{PD-PolishGov}}
links talk edit
{{PD-release}}
links talk edit
{{PD-RU-exempt}}
links talk edit
{{PD-self}}
links talk edit
{{PD-textlogo}}
links talk edit
{{PD-UA-exempt}}
links talk edit
{{PD-US}}
links talk edit
{{PD-US-LOC}}
links talk edit
మూస:PD-US-LOC
{{PD-user}}
links talk edit
పబ్లిక్ డొమైన్

ఈ బొమ్మను తయారు చేసిన సభ్యులు [[:User:|]] దీనిని సార్వజనిక రంగంలోకి విడుదల చేసారు (చేస్తున్నారు). ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమలులోకి వస్తుంది.
ఈ కృతిని తయారు చేసినవారు దీనిని ఎటువంటి ఉపయోగాలకయినా వాడుకోగలిగే హక్కును ఇస్తున్నారు. చట్టపరంగా ఏవయినా నిబంధనలు ఉంటే తప్ప, ఇందులో ఎటువంటి నిబంధనలను సభ్యుడు విధించలేదు.
అస్వీకారాలకు లోబడి.

{{PD-USGov}}
links talk edit
{{PD-USGov-Atlas}}
links talk edit
{{PD-USGov-CIA}}
links talk edit
{{PD-USGov-Congress}}
links talk edit
{{PD-USGov-DHS}}
links talk edit
{{PD-USGov-DHS-CG}}
links talk edit
{{PD-USGov-DOC}}
links talk edit
{{PD-USGov-DOC-NOAA}}
links talk edit
{{PD-USGov-DOE}}
links talk edit
{{PD-USGov-DOT}}
links talk edit
{{PD-USGov-Education}}
links talk edit
{{PD-USGov-EPA}}
links talk edit
{{PD-USGov-FBI}}
links talk edit
{{PD-USGov-Interior}}
links talk edit
{{PD-USGov-Interior-BLM}}
links talk edit
{{PD-USGov-Interior-FWS}}
links talk edit
{{PD-USGov-Interior-NPS}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Air Force}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Army}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Army-USACE}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Award}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Badge}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Marines}}
links talk edit
{{PD-USGov-Military-Navy}}
links talk edit
{{PD-USGov-NASA}}
links talk edit
{{PD-USGov-NRO}}
links talk edit
{{PD-USGov-NSA}}
links talk edit
{{PD-USGov-State}}
links talk edit
{{PD-USGov-USDA}}
links talk edit