చింతామణి (1956 సినిమా)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
చింతామణి (1956 సినిమా)
(1956 తెలుగు సినిమా)
Chintamani-1956.png
దర్శకత్వం పి.యస్.రామకృష్ణారావు
తారాగణం నందమూరి తారక రామారావు,
పి.భానుమతి,
జమున,
ఎస్.వి.రంగారావు,
రేలంగి,
కె.రఘురామయ్య,
అమర్‌నాథ్
సంగీతం ఆది నారాయణరావు,
టి.వి. రాజు
నిర్మాణ సంస్థ భరణి పిక్చర్స్
భాష తెలుగు

పాటలు[మార్చు]

01. అర్ధాంగలక్ష్మి ఐనట్టి ఇల్లాలిని తమ ఇంటి దాసిగా తలచువారు (పద్యం) - ఘంటసాల 02. అందాలు చిందేటి ఆనందసీమా రాగాలతూగే శృంగారమేమో - పి.భానుమతి, ఎ. ఎం.రాజా 03. ఇంట రంభలవంటి ఇంతులుండగ సాని సంపర్కముగోరు ( పద్యం) - మాధవపెద్ది 04. ఇందవ సుందరీమణులకాత్మవిభుండె జగత్రయంబు (పద్యం) - పి. లీల 05. ఇంతులు తారసిల్లు వరకే పురుషాగ్రాణలెంతలేసి సామంతులాడినన్ (పద్యం) - పి.భానుమతి 06. ఎంత దయో చింతలపై పంతంబున పులుసుగాచి పడిపడి దాగెన్ (పద్యం) - రేలంగి 07. కనరా శ్రీహరి లీలలు కనరా ఈ జగమంతాని మాయాజాలమే - కె. రఘురామయ్య 08. కస్తురీ తిలకం లలాటఫలకే వక్షస్ధలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే - ఘంటసాల 09. కలి రోజులు వచ్చి కళ్ళు మూసుకుపోయి చల్లగ సాని ఇంటికి (పద్యం) - రేలంగి 10. కష్ట భరితంబు బహుళ దుఖ:ప్రదంబు సారరహితమైన(పద్యం) - ఘంటసాల 11. కలిగిన భాగ్యమెల్లను మొగంబున తెచ్చితి ఇప్పుడు (పద్యం) - మాధవపెద్ది 12. కాళిందీపుళినే తమాలనిబిడిఛ్చాయే (పద్యం) - ఘంటసాల 13. చల్లని మేనితోడ చిరునవ్వులు పర్వులిడంగడుంత (పద్యం) - పి. భానుమతి 14. చదివితి సమస్త శాస్త్రములు చదివి ఏమి ఫలము (పద్యం) - ఘంటసాల 15. చూచిన వేళ ఎట్టిదియో చూడక యుండిన నిన్నేకమియున్ దోచదు(పద్యం) - ఘంటసాల 16. జయజయా సుందరా వనమాలి జయ బృందావనా - ఘంటసాల,పి. భానుమతి 17. తాపస వృత్తిబూని పృధుశ్చానమొనర్చియు నన్ను చేరగా (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య 18. తల్లిరొ నీదువాదమృత ధారలు చేరికొనంగజేసె(పద్యం) - ఘంటసాల 19. తగునా నను నీట ముంచ తగునా కన్నీట ముంచ తగునా - పి.లీల 20. తాలిమి భూమికీడైన దాని వివేకమునన్ మదాలసంబోలిన దానిన(పద్యం) - ఘంటసాల 21. తాతలనాటి క్షే త్రములెల్ల తెగనమ్మి దోసిళ్ళతొ తెచ్చిపోసినాను (పద్యం) - మాధవపెద్ది 22. తనియధనుడు రూపసి యొప్పనివాడు వివేకి మూఢభావుడు (పద్యం) - పి.లీల 23. తీయని వేణువు ఊదిన దారుల పరుగిడు రాధనురా పదముల - పి. భానుమతి 24. దివ్య స్ధలమంబగు తిరుపతి కొండను కోతిమూకను పాదుకొల్పినావు (పద్యం) - మాధవపెద్ది 25. నలువురు నోట గడ్డియిడ నవ్వులబుచ్చితి అగ్గివంటి (పద్యం) - మాధవపెద్ది 26. నను దేవేంద్రునిగా నొనర్తుననియెన్ నన్నేమియోగించి ఆతని ( పద్యం) - మాధవపెద్ది 27. పూజ్యుల ఇంటను పుట్టిన చాలునా బ్రతుకొక్క ధర్మమై(పద్యం) - కె. రఘురామయ్య 28. పసిడి శీలమ్మునమ్మిన పతితవయ్యో పరగానపైనించుక (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య 29. పాపిని బ్రష్టురాల నటిబానిసనై బహునీచవృత్తిలో (పద్యం) - పి. భానుమతి 30. పున్నమీ చకోరినయీ తేవోయి హాయి జాబిలి - పి. భానుమతి 31. బాలాయే నీలావకుచే నవకింకిణీక ఛాయాభిరామా ( పద్యం) - పి. భానుమతి 32. భక్తి భావమ్ము తొలుపారు బహుళగతుల ఆత్మచింతన (పద్యం) - కె.రఘురామయ్య 33. మేలాయే నీవేళ శ్రీ వేణుగోపాలా నీసాటి ఎవరోయి సామీ - పి. భానుమతి 34. మౌనులు సతతమున్ భజింపగనిపింపన్‌బూని నీవెటులో (పద్యం) - పి. భానుమతి 35. రంగైన రవ్వనురా బంగరు మువ్వనురా నీపైన మోహమురా - సుశీల 36. రావోయి రావోయి ఓ మాధవా అందాల రాధ అలిగింది వేగ రావోయి - పి. భానుమతి 37. విడిచితి బంధువర్గముల వీడిత ప్రాణములోగ్గు మిత్రులను (పద్యం) -మాధవపెద్ది 38. సిరికిన్ చెప్పడు శంఖచక్రయుగమున్ ( పద్యం) - పి.లీల

వనరులు[మార్చు]