వాడుకరి:Cs12b006/ప్రయోగశాల/మధ్యస్థ కంఠ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మధ్యస్థ కంఠ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
ɤ̞
IPA అంకె315 430
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ɤ​̞
యూనికోడ్ (hex)U+0264 U+031E
X-SAMPA7_o
కిర్షెన్‌బాంo-<apr>
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు మధ్యస్థం, అంటే నోరు మూసి ఉండక, తెరిచి ఉండక సాధారణంగా ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో వెనుకన ఉంచటంతో కంఠం నుండి శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది కంఠ్యం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో ɤ̞ అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.