విజయ నగర రాజులు - పరిపాలన కాలం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సంగమ వంశం

[మార్చు]
 1. మొదటి బుక్క భూపతి రాయలు, 1082 - 1087
 2. మొదటి హరిహర రాయలు, 1087 - 1104
 3. బుక్క మహా రాయలు, 1104 - 1126
 4. సదా శివ రాయలు, 1126 - 1152
 5. పురందర రాయలు, 1152 - 1207
 6. ప్రతాప్ దెవ రాయలు, 1207 - 1227
 7. వీర ప్రతాప్ దెవ రాయలు,1227-1242
 8. ప్రతాప్ వెంకట్ రాయలు,1242-1251
 9. రెండవ బుక్కభూపతి రాయలు,1251-1260
 10. రెండవ హరిహర రాయలు,1260-1280
 11. బుక్కన్నా వొడయారు రాయలు,1280-1285
 12. కుమారా కంపా రాయలు,1285-1290
 13. మొదటి బుక్క రాయలు,1290
 14. మొదటి దెవ రాయలు, 1290
 15. గుండమ్మా రాయలు, 1290
 16. మొదటి బుక్క రాయలు,1290-1294
 17. విద్యారన్య రాయలు , 1294
 18. మొదటి బుక్క రాయలు,1294
 19. సంగమా రాయలు , 1294
 20. ముడప హరిహర రాయలు,1294
 21. కుమారా కంపా రాయలు, 1294
 22. రెండప బుక్క రాయలు,1294
 23. మారప్పా ముద్దాప్పా రాయలు,1294

-1295

 1. బుక్కన్నా వొడయారు రాయలు,1295-1304
 2. అభినవ బుక్క రాయలు,1304-1306
 3. రెండవ బుక్క రాయలు ఇంకా అయినా కుమారుడు ప్రతాప్ హరిహర రాయలు,1306-1322
 4. ముడవ బుక్క రాయలు,1322-1330
 5. నరసింహా రాయలు,1330-1332
 6. రెండవ దెవ రాయలు,1332-1339
 7. మొదటి మల్లికార్జున రాయలు,1339-1347
 8. అచ్చుత దెవ రాయలు,1347-1360
 9. కృష్ణ రాయలు ,1360-1380
 10. యిమ్మాడి హరిహర రాయలు,1380-1390
 11. ముడవ దెవ రాయలు,1390-1404
 12. మొదటి విరూపాక్ష రాయలు,1404-1405
 13. నాలుగవ బుక్క రాయలు,1405-1406
 14. నాలుగవ దెవ రాయలు,1406-1422
 15. రామచంద్ర రాయలు, 1422లో నాలుగు నెలలు!
 16. వీర విజయ బుక్క రాయలు, 1422 - 1426
 17. రెండవ దేవ రాయలు, 1426 - 1446
 18. త్రయంబక్ రాయలు, 1446-1458
 19. రెండవ మల్లికార్జున రాయలు, 1458 - 1465
 20. రెండవ విరూపాక్ష రాయలు, 1465 - 1485
 21. ప్రౌఢరాయలు, 1485 కొంత కాలము

సాళువ వంశం

[మార్చు]
 1. సాళువ నరసింహదేవ రాయలు, 1485 - 1490
 2. తిమ్మ భూపాలుడు, 1490
 3. రెండవ నరసింహ రాయలు, 1490 - 1506

(నిజానికి రెండవ నరసింహ రాయలు కాలాన అధికారం మొత్తము తుళువ నరస నాయకుడు చేతిలోనే ఉండేది, రెండవ నరసింహ రాయలు కేవలం పెనుగొండ దుర్గం నందు గృహదిగ్భందలో ఉండేవాడు!)

తుళువ వంశం

[మార్చు]
 1. వీరనరసింహ రాయలు, 1506 - 1509
 2. శ్రీ కృష్ణదేవ రాయలు, 1509 - 1529
 3. అచ్యుత దేవ రాయలు, 1529 - 1542
 4. సదాశివ రాయలు,??

ఆరవీడు వంశం

[మార్చు]
 1. అళియ రామ రాయలు??
 2. తిరుమల దేవ రాయలు, 1565 - 1572
 3. శ్రీరంగ దేవ రాయలు, 1572 - 1585
 4. రామ రాజు, 1585
 5. వేంకటపతి దేవ రాయలు, 1585 - 1614
 6. శ్రీరంగ రాయలు, 1614 - 1614
 7. రామదేవ రాయలు, 1617 - 1630[1]
 8. వేంకటపతి రాయలు, 1630 - 1642
 9. శ్రీ రంగ రాయలు 2, 1642 - 1678
 10. వేంకట పతి రాయలు, 1678 - 1680

మూలాలు

[మార్చు]
 1. వెంకట శివరావు, దిగవల్లి (1944). కథలు-గాథలు (1 ed.). విజయవాడ: దిగవల్లి వెంకట శివరావు. pp. 127–140. Retrieved 1 December 2014.

వెలుపలి లంకెలు

[మార్చు]
విజయనగర రాజులు విజయ నగర రాజులు
సంగమ వంశం | సాళువ వంశం | తుళువ వంశం | ఆరవీడు వంశం | వంశ వృక్షం | పరిపాలన కాలం | సామ్రాజ్య స్థాపన | తళ్ళికోట యుద్ధం | పన్నులు | సామంతులు | ఆర్ధిక పరిస్థితులు | సైనిక స్థితి | సాహిత్య పరిస్థితులు | సామ్రాజ్యం