మూస:అవనిగడ్డ నియోజక వర్గ శాసనసభ్యులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
సంవత్సరం గెలుపొందిన సభ్యుడు పార్టీ ప్రత్యర్థి ప్రత్యర్థి పార్టీ
1955 యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్ కాంగ్రెస్ చండ్ర రాజేశ్వరరావు సి.పి.ఐ
1962 యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్ కాంగ్రెస్ సనకా బుచ్చికోటయ్య సి.పి.ఐ
1967 యార్లగడ్డ శివరామప్రసాద్ కాంగ్రెస్ సనకా బుచ్చికోటయ్య సి.పి.ఐ
1972 మండలి వెంకటకృష్ణారావు కాంగ్రెస్ ఏకగ్రీవ ఎన్నిక
1978 మండలి వెంకటకృష్ణారావు కాంగ్రెస్ సైకం అర్జునరావు జనతా పార్టీ
1983 మండలి వెంకటకృష్ణారావు కాంగ్రెస్ వక్కపట్ల శ్రీరామ ప్రసాద్‌ తె.దే.పా
1985 సింహాద్రి సత్యనారాయణ తె.దే.పా మండలి వెంకట కృష్ణారావు కాంగ్రెస్
1989 సింహాద్రి సత్యనారాయణ తె.దే.పా మండలి బుద్ధప్రసాద్ కాంగ్రెస్
1994 సింహాద్రి సత్యనారాయణ తె.దే.పా మండలి బుద్ధప్రసాద్ కాంగ్రెస్
1999 మండలి బుద్ధప్రసాద్ కాంగ్రెస్ బూరగడ్డ రమేష్ నాయుడు తె.దే.పా
2004 మండలి బుద్ధప్రసాద్ కాంగ్రెస్ బూరగడ్డ రమేష్ నాయుడు తె.దే.పా
2009 అంబటి బ్రాహ్మణయ్య తె.దే.పా మండలి బుద్ధప్రసాద్ కాంగ్రెస్
2013* అంబటి శ్రీహరి ప్రసాద్ తె.దే.పా సైకం రాజశేఖర్ స్వతంత్రుడు
2014 మండలి బుద్ధప్రసాద్ తె.దే.పా సింహాద్రి రమేష్ బాబు వై.కా.పా