మూస:Infobox isotope

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
Infobox isotope
[[File:image name, without leading Image: - see Tritium for example|250px]]

image caption

సాధారణ అంశాలు
పేరు, సంకేతం Alternate names,atomic masschemical symbol (e.g. C)
న్యూట్రాన్లు number of neutrons
ప్రోటాన్లు number of protons
కేంద్రక సమాచారం
సహజ లభ్యత Natural abundance, with units (e.g. 98.5%, 1 part per million)
అర్థ జీవితకాలం t1/2 ± error
మాతృ ఐసోటోపులు mass number of parent isotopechemical symbol (decay method of parent)
mass number of parent isotopechemical symbol (β+)
విఘటన ఉత్పత్తులు mass number of decay productchemical symbol
ఐసోటోపు ద్రవ్యరాశి mass in Unified atomic mass unit u
స్పిన్ Spin
Excess energy excess energy in KeV± error in keV keV
బంధశక్తి binding energy in KeV± error in keV keV
విఘటన క్రమం విఘటన శక్తి
decay mode energy in MeV MeV
decay mode energy in MeV MeV
decay mode energy in MeV MeV
decay mode energy in MeV MeV

Copy and paste this code to add an infobox, completing the fields as per the explanation below, selecting the appropriate background colour from the chart on the right. You can delete those lines you do not need, or leave them in for future editors to complete.

Background colour
Code Halflife
#EEE <1 day
#C9F 1–10 days
#6CF 10–100 days
#6FD 100d–10 years
#7F7 10–10,000 years
#FF6 10k–103m years
#FC6 >700m years
#F99 Stable

{{Infobox isotope

| alternate_names =
| symbol =
| mass_number =
| mass =
| num_neutrons =
| num_protons =
| abundance =
| halflife =
| error_halflife =
| background =
| text_color =
| image =
| image_caption = image caption
| decay_product =
| decay_symbol =
| decay_mass =
| decay_mode1 =
| decay_halflife1 =
| decay_intensity1 =
| decay_energy1 =
| decay_mode2 =
| decay_halflife2 =
| decay_intensity2 =
| decay_energy2 =
| decay_mode3 =
| decay_halflife3 =
| decay_intensity3 =
| decay_energy3 =
| decay_mode4 =
| decay_halflife4 =
| decay_intensity4 =
| decay_energy4 =
| parent =
| parent_symbol =
| parent_mass =
| parent_decay =
| parent2 =
| parent2_symbol =
| parent2_mass =
| parent2_decay =
| spin =
| excess_energy =
| error1 =
| binding_energy =
| error2 =

}}

The following code is for information only. Filling out the template as below will produce the infobox shown on the top right.

{{Infobox isotope|

| background = background colour (e.g. #999999 = grey)
| text_color = likewise
| image = image name, without leading Image:
| image_caption = image caption
| alternate_names = Alternate names
| mass_number = atomic mass
| symbol = chemical symbol (e.g. C)
| num_neutrons = number of neutrons
| num_protons = number of protons
| abundance = Natural abundance, with units (e.g. 98.5%, 1 part per million
| halflife = λ
| error_halflife = error
| decay_element = decay product
| decay_mass = mass number of decay product
| decay_symbol = chemical symbol
| parent = parent isotope, full name. In form element-123 for wikilink.
| parent_mass = mass number of parent isotope
| parent_symbol = chemical symbol
| parent_decay = decay method
| parent_mass = mass number of parent isotope
| parent2 = Parent-2
| parent_2symbol = chemical symbol
| parent_2decay = a
| mass = mass in Unified atomic mass unit
| spin = Spin
| excess_energy = excess energy in KeV
| error1 = error in keV
| binding_energy = binding energy in KeV
| error2 = error in keV
| decay_mode1 = decay mode
| decay_halflife1 = t1/2
| decay_intensity1 = fraction in %
| decay_energy1 = energy in MeV
| decay_mode2 = decay mode
| decay_halflife2 = t1/2
| decay_intensity2 = fraction in %
| decay_energy2 = energy in MeV
| decay_mode3 = decay mode
| decay_halflife3 = t1/2
| decay_intensity3 = fraction in %
| decay_energy3 = energy in MeV
| decay_mode4 = decay mode
| decay_halflife4 = t1/2
| decay_intensity4 = fraction in %
| decay_energy4 = energy in MeV
}}

See also[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Infobox_isotope&oldid=3148050" నుండి వెలికితీశారు