మూస:Periodic table (32 columns, micro)/119+

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Ununennium Unbinilium
Unquadunium Unquadbium Unquadtrium Unquadquadium Unquadpentium Unquadhexium Unquadseptium Unquadoctium Unquadennium Unpentnilium Unpentunium Unpentbium Unpenttrium Unpentquadium Unpentpentium Unpenthexium Unpentseptium Unpentoctium Unpentennium Unhexnilium Unhexunium Unhexbium Unhextrium Unhexquadium
Unhexpentium Unhexhexium Unhexseptium Unhexoctium Unhexennium Unseptnilium Unseptunium Unseptbium
Unbiunium Unbibium Unbitrium Unbiquadium Unbipentium Unbihexium Unbiseptium Unbioctium Unbiennium Untrinilium Untriunium Untribium Untritrium Untriquadium Untripentium Untrihexium Untriseptium Untrioctium Untriennium Unquadnilium
Unsepttrium Unseptquadium Unseptpentium Unsepthexium Unseptseptium Unseptoctium Unseptennium Unoctnilium Unoctunium Unoctbium Unocttrium Unoctquadium