మూస:Periodic table (metals and nonmetals)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Group →
↓ Period
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

Also[మార్చు]

template:Periodic table (metals and nonmetals)/into_image
File:Periodic table (metals–metalloids–nonmetals, 32 columns).png
Periodic table (32 columns), colored by metal, metalloid, nonmetal. As currently categorized on enwiki.

See also[మార్చు]