మూస:Periodic table (actinides)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Actinides
Actin­ ium
89
Thor­ ium
90
Protac­ tinium
91
Ura­ nium
92
Neptu­ nium
93
Pluto­ nium
94
Ameri­ cium
95
Curium
96
Berkel­ ium
97
Califor­ nium
98
Einstei­ nium
99
Fer­ mium
100
Mende­ levium
101
Nobel­ ium
102
Lawren­ cium
103
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]