మూస:Isotope colour chart

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Half-lives (example: Gd)
145Gd < 1 day
146Gd 1–10 days
149Gd 10–100 days
153Gd 100 days–10 a
148Gd 10–10,000 a
150Gd 10 ka–103 Ma
152Gd > 700 Ma
158Gd Stable