మూస:Isotope colour chart

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Half-lives (example: Gd)
145Gd < 1 day
146Gd 1–10 days
149Gd 10–100 days
153Gd 100 days–10 a
148Gd 10–10,000 a
150Gd 10 ka–103 Ma
152Gd > 700 Ma
158Gd Stable
Template documentation

Basic usage

{{isotope colour chart}}

Extended usage

{{isotope colour chart
| border_iso1 = 
| border_info1 =
| border_iso2 =
| border_info2 =
| border_iso3 =
| border_info3 =
| border_iso4 =
| border_info4 =
| border_iso5 =
| border_info5 =
| border_iso6 =
| border_info6 =
| border_iso7 =
| border_info7 =
}}

See also