మూస:Periodic table (chalcogens)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
చాల్కోజన్లు
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Ununtrium Flerovium Ununpentium Livermorium Ununseptium Ununoctium
IUPAC group number 16
Name by element ఆక్సిజన్ గ్రూప్
Trivial name చాల్కోజన్లు
CAS group number
(US, pattern A-B-A)
VIA
old IUPAC number
(Europe, pattern A-B)
VIB

↓ Period
2 Oxygen (O)
8 Diatomic nonmetal
3
Image: Sulfur
Sulfur (S)
16 Polyatomic nonmetal
4
Image: 2 allotropes of selenium: black and red. 3 others not shown.
Selenium (Se)
34 Polyatomic nonmetal
5
Image: Tellurium in metallic form
Tellurium (Te)
52 Metalloid
6 Polonium (Po)
84 Post-transition metal
7 Livermorium (Lv)
116 Unknown chemical properties

Legend
ఆదిమ మూలకం
రేడియో ధార్మిక క్షయం ద్వారా ప్రాకృతికంగా ఏర్పడుతుంది.
సింథటిక్ మూలకం
Atomic number color:
red=gasblack=solid