మూస:Periodic table (group 14)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కార్బన్ గ్రూప్ (గ్రూప్ 14)
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Ununtrium Flerovium Ununpentium Livermorium Ununseptium Ununoctium
IUPAC group number 14
Name by element కార్బన్ గ్రూప్
Trivial name tetrels, crystallogens
CAS group number
(US, pattern A-B-A)
IVA
old IUPAC number
(Europe, pattern A-B)
IVB

↓ పీరియడ్
2
Image: Diamond and graphite, two allotropes of carbon
Carbon (C)
6 పాలీ అటామిక్ లోహం
3
Image: Purified silicon
Silicon (Si)
14 అర్ధ లోహం
4
Image: Polycrystallline germanium
Germanium (Ge)
32 అర్ధ లోహం
5
Image: Alpha- and beta-tin, two allotropes of tin
Tin (Sn)
50 ట్రాన్సిషన్-అనంతర లోహం
6
Image: Lead crystals
Lead (Pb)
82 ట్రాన్సిషన్-అనంతర లోహం
7 Flerovium (Fl)
114 ట్రాన్సిషన్-అనంతర లోహం

Legend
ఆదిమ మూలకం
సింథటిక్ మూలకం
Atomic number color:
black=solid