వికీపీడియా:ప్రతీ వికీపీడియాలోనూ ఉండాల్సిన పదివేల వ్యాసాల జాబితా/ఆసియాకు చెందినవి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పదివేల వ్యాసాల జాబితాలో ఆసియాకు చెందిన వ్యాసాల జాబితా ఇది

ఇంగ్లీషు వ్యాసం పేరు తెలుగు వ్యాసం పేరు ప్రధాన వర్గం ఉప వర్గం దేశం
1 Angkor Wat ఆంగ్‌కోర్ వాట్ కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
2 Arg e Bam ఆర్గ్ ఇ బామ్ కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
3 Badshahi Mosque బాద్షాహీ మసీదు కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
4 Bagan కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
5 Borobudur బోరోబుదూర్ కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
6 Burj Khalifa బుర్జ్ ఖలీఫా కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
7 Burj Al Arab కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
8 Chinese garden కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
9 Chogha Zanbil కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
10 Forbidden City ఫర్బిడెన్ సిటీ కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
11 Great Wall of China చైనా మహా కుడ్యము కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
12 Himeji Castle కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
13 Hōryū ji కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
14 Itsukushima Shrine కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
15 Krak des Chevaliers కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
16 Great Mosque of Mecca మస్జిదుల్ హరామ్ కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
17 Ming tombs కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
18 Mogao Caves కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
19 Petra పెట్రా కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
20 Potala Palace కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
21 Prambanan కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
22 Registan కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
23 Shwedagon Pagoda కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
24 Qufu కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
25 Terracotta Army కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
26 Umayyad Mosque కళలు నిర్మాణాలు, వగైరా
27 Arabic literature కళలు సాహిత్యం
28 Chinese literature కళలు సాహిత్యం
29 Japanese literature కళలు సాహిత్యం
30 Persian literature పర్షియన్ సాహిత్యం కళలు సాహిత్యం
31 Turkish literature కళలు సాహిత్యం
32 సాహిత్య రూపాలు
33 Haiku హైకూ కళలు సాహిత్యం
34 సాహిత్య రచనలు
35 The Art of War కళలు సాహిత్యం
36 Code of Hammurabi కళలు సాహిత్యం
37 One Thousand and One Nights అలీఫ్ లైలా కళలు సాహిత్యం
38 Dream of the Red Chamber కళలు సాహిత్యం
39 The Tale of Genji కళలు సాహిత్యం
40 Journey to the West కళలు సాహిత్యం
41 Romance of the Three Kingdoms కళలు సాహిత్యం
42 Shahnameh షాహ్ నామా కళలు సాహిత్యం
43 Water Margin కళలు సాహిత్యం
44 Dead Sea Scrolls కళలు సాహిత్యం
45 Jinn జిన్ కాల్పనిక ప్రపంచం, సంబంధిత అంశాలు
46 Kabuki కళలు నాటక రంగం
47 Peking opera కళలు నాటక రంగం
48 Noh కళలు నాటక రంగం
49 Wayang కళలు నాటక రంగం
50 Manga సినిమా
51 Origami ఒరిగమి సినిమా
52 Bruce Lee బ్రూస్ లీ వ్యక్తులు నటీనటులు చైనా
53 Toshiro Mifune జపాన్
54 Shitao వ్యక్తులు చిత్రకారులు చైనా
55 Hiroshige వ్యక్తులు చిత్రకారులు జపాన్
56 Hokusai వ్యక్తులు చిత్రకారులు జపాన్
57 Sesshū Tōyō వ్యక్తులు చిత్రకారులు జపాన్
58 I. M. Pei వ్యక్తులు ఆర్కిటెక్టులు
59 Mimar Sinan వ్యక్తులు ఆర్కిటెక్టులు
60 Kenzō Tange వ్యక్తులు ఆర్కిటెక్టులు
61 Du Fu వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
62 Rumi జలాలుద్దీన్ ముహమ్మద్ రూమి వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
63 Li Bai వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
64 Matsuo Bashō వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
65 Murasaki Shikibu వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
66 Omar Khayyam ఒమర్ ఖయ్యాం వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
67 Saadi Shirazi వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
68 Yasunari Kawabata వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
69 Yukio Mishima వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
70 Qu Yuan వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
71 Hafez వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
72 Ferdowsi ఫిరదౌసి వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
73 Jami వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
74 Nizami Ganjavi వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
75 Rudaki వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
76 Ali Shir Nava'i వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
77 Fuzûlî వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
78 Chinghiz Aitmatov వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
79 Haruki Murakami వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
80 Kenzaburō Ōe వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
81 Orhan Pamuk వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
82 Lu Xun వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
83 Kahlil Gibran ఖలీల్ జీబ్రాన్ వ్యక్తులు సాహిత్యకారులు
84 సంగీతకారులు
85 Yo Yo Ma వ్యక్తులు సంగీతకారులు
86 Joe Hisaishi వ్యక్తులు సంగీతకారులు
87 Zhou Xuan వ్యక్తులు సంగీతకారులు
88 Takeshi Kitano వ్యక్తులు దర్శకులు, నిర్మాతలు, స్క్రీన్ ప్లే రచయితలు
89 Akira Kurosawa అకీరా కురొసావా వ్యక్తులు దర్శకులు, నిర్మాతలు, స్క్రీన్ ప్లే రచయితలు
90 Ang Lee వ్యక్తులు దర్శకులు, నిర్మాతలు, స్క్రీన్ ప్లే రచయితలు
91 వ్యాపారవేత్తలు
92 Muhammad Yunus వ్యక్తులు వ్యాపారవేత్తలు
93 Zheng He వ్యక్తులు అన్వేషకులు
94 Confucius కన్ఫ్యూషియస్ వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
95 Han Fei వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
96 Laozi వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
97 Li Si వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
98 Mencius వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
99 Shang Yang వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
100 Xun Kuang వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
101 Zhuang Zhou వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
102 Averroes వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
103 Maimonides వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
104 Wang Yangming వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
105 Zhu Xi వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
106 Yan Fu వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
107 Kang Youwei వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
108 Eusebius వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
109 Herodotus వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
110 Sima Qian సీమా క్వియాన్ వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
111 Ibn Khaldun ఇబ్నె ఖుల్దూన్ వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
112 Rashid al Din Hamadani వ్యక్తులు తత్త్వవేత్తలు, చరిత్రకారులు, రాజకీయ, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు
113 Pāṇini వ్యక్తులు భాషావేత్తలు