1964 నాగాలాండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని నాగాలాండ్‌లోని 40 నియోజకవర్గాలకు సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి జనవరి 1964లో నాగాలాండ్ శాసనసభకు మొదటి ఎన్నికలు జరిగాయి. రాజకీయ పార్టీలు నమోదు కాకపోవడంతో అభ్యర్థులందరూ స్వతంత్రులుగా పోటీ చేశారు. నాగాలాండ్ మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా పి. షిలు ఏవో నియమితులయ్యాడు.

నాగాలాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ చట్టం, 1962[1] ద్వారా రాష్ట్రంగా మార్చబడింది, 1964లో ఎన్నికలు నిర్వహించబడ్డాయి.

ఫలితం

[మార్చు]
పార్టీ ఓట్లు % సీట్లు
స్వతంత్రులు 62,175 100.00 40
మొత్తం 62,175 100.00 40
చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు 62,175 99.13
చెల్లని/ఖాళీ ఓట్లు 544 0.87
మొత్తం ఓట్లు 62,719 100.00
నమోదైన ఓటర్లు/ఓటింగ్ శాతం 124,166 50.51
మూలం:[2]

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పోలింగ్ శాతం విజేత ద్వితియ విజేత మార్జిన్
#కె పేర్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు %
1 దిమాపూర్ III 61.54% గోవింద చ. పెయిరా స్వతంత్ర 2,226 56.33% కెవిచూసా స్వతంత్ర 1,722 43.57% 504
2 దిమాపూర్ III 74.22% దేబలాల్ మెచ్ స్వతంత్ర 1,575 59.73% విల్హుమ అంగామి స్వతంత్ర 1,060 40.20% 515
3 ఘస్పని II 86.48% లంకామ్ స్వతంత్ర 1,024 36.31% ఖేల్హోస్ సెమా స్వతంత్ర 879 31.17% 145
4 టేనింగ్ 73.38% లాల్ఖోలం సింగ్సన్ స్వతంత్ర 1,235 56.99% హుతోంబో స్వతంత్ర 700 32.30% 535
5 పెరెన్ 82.25% లాంగ్బే స్వతంత్ర 1,624 62.37% లేవి స్వతంత్ర 557 21.39% 1,067
6 పశ్చిమ అంగామి 70.72% TN అంగామి స్వతంత్ర 1,756 65.87% కెవిచూసా స్వతంత్ర 910 34.13% 846
7 కొహిమా టౌన్ 55.27% జాన్ బోస్కో జాసోకీ స్వతంత్ర 2,182 81.21% సిలీ హరాలు స్వతంత్ర 442 16.45% 1,740
8 ఉత్తర అంగామి I 76.33% నీటియో స్వతంత్ర 1,937 81.52% Z. యెక్రూలీ స్వతంత్ర 439 18.48% 1,498
9 ఉత్తర అంగామి II 74.14% లౌసుయోహీ స్వతంత్ర 2,025 63.16% తినూకీలీ స్వతంత్ర 1,181 36.84% 844
10 త్సెమిన్యు 75.57% వియేఖ స్వతంత్ర 1,660 65.12% రిగా థాంగ్ స్వతంత్ర 889 34.88% 771
11 పుగోబోటో - కియెల్హో సెమా స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
12 దక్షిణ అంగామి I 88.72% న్గురోహీ జావో స్వతంత్ర 1,205 46.44% కెహోజోల్ ఖియా స్వతంత్ర 981 37.80% 224
13 దక్షిణ అంగామి II 87.03% విజోల్ కోసో స్వతంత్ర 1,696 60.18% హోసల్ కిన్ స్వతంత్ర 1,122 39.82% 574
14 ప్ఫుట్సెరో 86.34% వేజుల్హు స్వతంత్ర 1,633 69.82% కెవెట్సో రిట్సే స్వతంత్ర 701 29.97% 932
15 చోజుబా I - పుడేను డెమో స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
16 చోజుబా II 78.35% నెట్సుట్సో థెయో స్వతంత్ర 1,459 64.50% ఫుకువే స్వతంత్ర 790 34.92% 669
17 ఫెక్ - లుతిప్రు స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
18 చిజామి 91.17% లుసేత్సు స్వతంత్ర 1,509 60.87% వెతెజులో నారో స్వతంత్ర 563 22.71% 946
19 మేలూరి - అమోన్ స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
20 తులి 75.23% కజెంకబా స్వతంత్ర 943 54.10% నోక్లెన్సమా జమీర్ స్వతంత్ర 800 45.90% 143
21 ఆర్కాకాంగ్ - RC చిటెన్ జమీర్ స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
22 యిసెమ్యాంగ్ - సుజుమార్ ఇమ్సాంగ్ స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
23 మొంగోయా 66.65% బెండంగాంగ్షి స్వతంత్ర 1,258 79.87% తెనోమయాంగ్ Ao స్వతంత్ర 301 19.11% 957
24 మోకోక్‌చుంగ్ టౌన్ 60.74% ఖేల్హోషే సెమా స్వతంత్ర 670 50.95% టెకాసోసాంగ్ స్వతంత్ర 644 48.97% 26
25 ఆంగ్లెన్డెన్ 78.71% ఇమ్సుమెరెన్ స్వతంత్ర 1,788 87.95% కరీబా ఏవో స్వతంత్ర 242 11.90% 1,546
26 కోరిడాంగ్ 75.62% తాజెన్ అవో స్వతంత్ర 1,753 87.48% I. చుబటెంసు స్వతంత్ర 246 12.28% 1,507
27 ఇంపూర్ - పి. శీలు ఏవో స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
28 జాంగ్‌పేట్‌కాంగ్ 72.19% R. లెసెన్ స్వతంత్ర 1,867 80.82% ఇమ్తితోషి లను స్వతంత్ర 439 19.00% 1,428
29 అలోంగ్టాకి - జులుటెంబ జమిత్ స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
30 అకులుతో - హోకిషే సెమా స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
31 అటోయిజ్ - కియేఖు శిఖు స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
32 సురుహోటో - నిహోవి అవేమి స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
33 అఘునాటో - ఇహెజె సెమా స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
34 జున్‌హెబోటో 87.58% కిహోటో స్వతంత్ర 1,423 54.67% టోఖెనో స్వతంత్ర 1,162 44.64% 261
35 సతఖా - యెషిటో స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
36 టియు 89.84% Tsanthungo Ngullie స్వతంత్ర 1,143 45.83% S. ఎజుంగ్ స్వతంత్ర 1,027 41.18% 116
37 వోఖా 87.95% NL Odyuo స్వతంత్ర 1,310 54.07% త్సాథియో ముర్రీ స్వతంత్ర 1,110 45.81% 200
38 మొయిలన్ వోజురో 80.89% Nsemo Ovung స్వతంత్ర 1,412 75.83% మ్హోండమో స్వతంత్ర 444 23.85% 968
39 సానిస్ 82.99% మ్హోదమో కితాన్ స్వతంత్ర 1,267 57.59% ఎట్సోర్హోమో ఎజుంగ్ స్వతంత్ర 924 42.00% 343
40 భండారి - సెన్లామో కికాన్ స్వతంత్ర ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "State of Nagaland Act, 1962" (PDF). 4 September 1962. Retrieved 22 July 2021.
  2. "Statistical Report on General Election, 1964 to the Legislative Assembly of Nagaland". Election Commission of India. Retrieved 22 July 2021.