1989 నాగాలాండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని నాగాలాండ్‌లోని 60 నియోజకవర్గాలకు సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి నవంబర్ 1989లో నాగాలాండ్ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మెజారిటీ సీట్లను గెలిచి నాగాలాండ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎస్సీ జమీర్ నియమితులయ్యారు . డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఫారసు మేరకు నియోజకవర్గాల సంఖ్య 60గా నిర్ణయించబడింది.[1]

ఫలితం

[మార్చు]
పార్టీ ఓట్లు % సీట్లు +/-
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ (ఐఎన్‌సీ) 253,792 51.45 36 2
నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (ఎన్‌పీఎఫ్‌) 205,283 41.61 24 కొత్తది
నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ (ఎన్‌పీపీ) 13,596 2.76 0 కొత్తది
స్వతంత్రులు 20,625 4.18 0
మొత్తం 493,296 100.00 60 0
చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు 493,296 98.89
చెల్లని/ఖాళీ ఓట్లు 5,526 1.11
మొత్తం ఓట్లు 498,822 100.00
నమోదైన ఓటర్లు/ఓటింగ్ శాతం 582,416 85.65
మూలం:[2]

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]
  • ప్రతి నియోజకవర్గంలో విజేత, రన్నర్‌అప్, ఓటరు ఓటింగ్, మెజారిటీ[2]
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పోలింగ్ శాతం విజేత ద్వితియ విజేత మార్జిన్
#కె పేర్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు %
1 దీమాపూర్ I 58.01% విఖేశే సేమ కాంగ్రెస్ 11,719 64.21% మాణిక్ భట్టాచార్జీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,852 26.58% 6,867
2 దీమాపూర్ II 73.85% Imtisunget జమీర్ కాంగ్రెస్ 18,468 79.99% వెబాన్సావో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,081 17.68% 14,387
3 దీమాపూర్ III 77.36% కిహోటో హోలోహోన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,413 51.60% విహేపు యెఫ్తోమి కాంగ్రెస్ 3,900 45.60% 513
4 ఘస్పానీ I 67.62% H. ఖేకిహో జిమోమి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 10,000 44.45% షికిహో సెమా కాంగ్రెస్ 8,799 39.11% 1,201
5 ఘస్పాని II 93.27% ఎల్. హెకియే సెమా కాంగ్రెస్ 8,351 57.45% రోకోనిచా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,967 41.05% 2,384
6 టేనింగ్ 99.30% TR జెలియాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,387 39.59% HL సింగ్సన్ కాంగ్రెస్ 2,721 31.80% 666
7 పెరెన్ 89.75% బంగ్డి లీలంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,429 47.63% అట కాంగ్రెస్ 3,622 38.95% 807
8 పశ్చిమ అంగామి 73.57% NT నఖ్రో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,499 53.24% క్రెల్లాన్ పెసేయి కాంగ్రెస్ 2,951 44.90% 548
9 కొహిమా టౌన్ 66.87% KV కెడిట్సు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,182 50.09% క్రికెటౌలీ కాంగ్రెస్ 4,957 47.91% 225
10 ఉత్తర అంగామి I 81.78% ట్సీవిలీ మియాచియో కాంగ్రెస్ 3,273 55.47% డా. షుర్హోజెలీ లీజీట్సు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,535 42.96% 738
11 ఉత్తర అంగామి II 87.41% నీఫియు రియో కాంగ్రెస్ 4,366 50.99% చుప్ఫువో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,063 47.45% 303
12 త్సెమిన్యు 94.62% ఖాసు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,350 52.99% నిల్లో కాంగ్రెస్ 3,799 46.28% 551
13 పుగోబోటో 91.49% జాషువా అచుమి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,386 39.91% హుస్కా సుమీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,063 34.50% 323
14 దక్షిణ అంగామి I 89.52% మావిల్ ఖియా కాంగ్రెస్ 3,241 52.54% డైతూ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,874 46.59% 367
15 దక్షిణ అంగామి II 85.91% విజాడెల్ సఖ్రీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,715 50.54% విశ్వేసుల్ పూసా కాంగ్రెస్ 2,613 48.64% 102
16 ప్ఫుట్సెరో 85.56% తేనుచో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,821 50.00% Lhiweshelo మేరో కాంగ్రెస్ 3,732 48.84% 89
17 చిజామి 95.00% KG కెనీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,463 44.65% జోవేహు లోహే కాంగ్రెస్ 3,313 42.72% 150
18 చోజుబా 88.08% మెల్హుప్రా వెరో కాంగ్రెస్ 4,870 50.07% వాముజో ఫేసావో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,759 48.93% 111
19 ఫేక్ 85.47% జాచిల్హు వాడెయో కాంగ్రెస్ 4,128 54.78% వేజోయి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,320 44.06% 808
20 మేలూరి 94.55% ఖూసాతో కాంగ్రెస్ 3,206 42.06% చీఖుత్సో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,649 34.75% 557
21 తులి 98.97% సుక్నుంగ్పెంజు కాంగ్రెస్ 5,356 50.52% T. తాలి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,224 49.27% 132
22 ఆర్కాకాంగ్ 96.79% జోంగ్‌పాంగ్‌చిటెన్ కాంగ్రెస్ 4,175 49.43% మార్చిబా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,923 34.61% 1,252
23 ఇంపూర్ 98.28% T. చుబా కాంగ్రెస్ 4,135 42.75% N. యాబాంగ్ Aier స్వతంత్ర 3,732 38.59% 403
24 అంగేత్యోంగ్‌పాంగ్ 93.05% S. లిమా కాంగ్రెస్ 3,837 48.98% టెంసు ఏవో స్వతంత్ర 2,324 29.67% 1,513
25 మొంగోయా 83.00% NI జమీర్ కాంగ్రెస్ 4,713 64.03% నుంగ్సాంగిన్బా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,586 35.13% 2,127
26 ఆంగ్లెండెన్ 95.09% నుంగ్షిజెన్బా కాంగ్రెస్ 6,293 92.02% అలిచిబా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 506 7.40% 5,787
27 మోకోక్‌చుంగ్ టౌన్ 89.14% ఎస్సీ జమీర్ కాంగ్రెస్ 2,017 81.33% టకుయాబా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 411 16.57% 1,606
28 కోరిడాంగ్ 95.38% L. నోక్జెంకెట్బా కాంగ్రెస్ 3,574 36.14% బెండంగ్తోషి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,867 28.99% 707
29 జాంగ్‌పేట్‌కాంగ్ 95.54% Chubatemjen Ao కాంగ్రెస్ 3,201 53.57% I. ఇమ్‌కాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,734 45.76% 467
30 అలోంగ్టాకి 98.18% టియామెరెన్ ఇమ్చెన్ కాంగ్రెస్ 3,305 55.26% ఇమ్నానుంగ్సాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,643 44.19% 662
31 అకులుతో 89.53% I. ఖెహోటో సెమా కాంగ్రెస్ 2,017 51.14% I. వితోఖే సెమా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 1,912 48.48% 105
32 అటోయిజ్ 88.25% కియేజె L. చిషి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,016 51.33% యెషిటో కాంగ్రెస్ 2,839 48.32% 177
33 సురుహోటో 93.12% ఖుకివి అవోమి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,328 55.23% కియేజే ఆయే కాంగ్రెస్ 2,670 44.31% 658
34 అఘునాటో 88.38% పుఖాయీ కాంగ్రెస్ 2,780 53.50% నిహోఖే ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,370 45.61% 410
35 జున్‌హెబోటో 71.05% తోఖేహో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,187 49.61% ఘుతోషే సేమ కాంగ్రెస్ 3,165 49.27% 22
36 సతఖా 89.56% హోఖేటో సెమా కాంగ్రెస్ 3,088 50.90% కుఘవి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,807 46.27% 281
37 టియు 89.37% TA Nguillie కాంగ్రెస్ 4,796 54.84% NL Odyuo ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,912 44.73% 884
38 వోఖా 78.81% డాక్టర్ TM లోథా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,346 51.77% జాన్ లోథా కాంగ్రెస్ 4,879 47.25% 467
39 సానిస్ 86.88% T. Nchibemo Ngullie కాంగ్రెస్ 2,960 40.70% Nkhao Lotha ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,658 36.55% 302
40 భండారి 87.08% E. తుంగోహమో ఎజుంగ్ కాంగ్రెస్ 5,071 54.43% సెన్లామో కికాన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,189 44.97% 882
41 టిజిట్ 94.55% యెంగ్‌ఫాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,149 53.06% బి. టింకప్ వాంగ్నావ్ కాంగ్రెస్ 4,363 44.96% 786
42 వాక్చింగ్ 93.63% చింగ్వాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 4,853 49.62% పి. ఎన్యేయి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,809 49.17% 44
43 తాపి 98.80% నోకే వాంగ్నావ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,753 37.09% కె. టింగ్నీ కె కాంగ్రెస్ 2,495 33.62% 258
44 ఫోమ్చింగ్ 58.13% కొంగం కాంగ్రెస్ 3,940 86.37% పి. పోహ్వాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 603 13.22% 3,337
45 తెహోక్ 98.02% సి. నోక్లెమ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 4,292 52.25% TP మన్లెన్ కొన్యాక్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,902 47.50% 390
46 మోన్ టౌన్ 88.33% S. యోక్టెన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,248 49.84% జాన్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 5,181 49.20% 67
47 అబోయ్ 93.94% నైవాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 3,324 50.12% W. Eyung ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,255 49.08% 69
48 మోకా 98.88% K. కికో కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 5,064 61.15% న్యామ్న్యై ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,169 38.27% 1,895
49 తమ్మూ 99.85% పాంగ్జాక్ S. Phom ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,501 52.39% బామ్గ్టిక్ ఫోమ్ కాంగ్రెస్ 3,165 47.37% 336
50 లాంగ్‌లెంగ్ 99.28% బుక్చెమ్ ఫోమ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,003 55.34% చెన్లోమ్ ఫోమ్ కాంగ్రెస్ 4,025 44.52% 978
51 నోక్సెన్ 97.64% C. చోంగ్‌షెన్ చాంగ్ కాంగ్రెస్ 3,809 85.19% S. సావో చాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 612 13.69% 3,197
52 లాంగ్‌ఖిమ్ చారే 96.01% ఎస్ . క్యుఖంగ్బా సాంగ్తం కాంగ్రెస్ 4,831 57.00% త్రినిమోంగ్ సంగతం ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,609 42.58% 1,222
53 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్-I 82.30% చాంగ్‌కాంగ్ చాంగ్ కాంగ్రెస్ 4,222 58.90% S. ఖోనీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,856 39.84% 1,366
54 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్ II 98.89% లకియుమోంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,419 55.58% MB యిమ్‌కాంగ్ కాంగ్రెస్ 2,696 43.83% 723
55 తోబు 82.36% కె. నైబా కొన్యాక్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,636 64.71% పోంగ్చై కాంగ్రెస్ 3,047 34.98% 2,589
56 నోక్‌లాక్ 93.45% సెడెమ్ ఖమింగ్ కాంగ్రెస్ 2,693 42.81% టోంగ్తాన్ స్వతంత్ర 2,621 41.66% 72
57 తోనోక్‌న్యు 97.70% ఖోంగో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,123 45.93% పి. పొంగోమ్ కాంగ్రెస్ 2,827 41.58% 296
58 షామటోర్-చెస్సోర్ 93.26% యముకం ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,816 54.63% K. Zungkum Yimchunger కాంగ్రెస్ 3,135 44.88% 681
59 సెయోచుంగ్-సిటిమి 89.85% S. సెట్రిచో సంగతాం కాంగ్రెస్ 3,732 55.19% Yopikyu Thongtsar ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,993 44.26% 739
60 పుంగ్రో-కిఫిరే 93.89% T. రోథ్రాంగ్ కాంగ్రెస్ 3,713 38.20% T. పోరేచ్వ్ స్వతంత్ర 3,693 38.00% 20

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "DPACO (1976) - Archive Delimitation Orders - Election Commission of India". Retrieved December 9, 2020.
  2. 2.0 2.1 "Statistical Report on General Election, 1989 to the Legislative Assembly of Nagaland". Election Commission of India. Retrieved 22 August 2021.