1987 నాగాలాండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని నాగాలాండ్‌లోని 60 నియోజకవర్గాలకు సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి నవంబర్ 1987లో నాగాలాండ్ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అత్యధిక స్థానాలను గెలిచి నాగాలాండ్ ముఖ్యమంత్రిగా హోకిషే సెమా నియమితులయ్యాడు. డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఫారసు మేరకు నియోజకవర్గాల సంఖ్య 60గా నిర్ణయించబడింది.[1]

ఫలితం

[మార్చు]
పార్టీ ఓట్లు % సీట్లు +/-
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ (ఐఎన్‌సీ) 193,199 36.10 34 10
నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 140,112 26.18 18 6
నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ (ఎన్‌పీపీ) 43,782 8.18 1 కొత్తది
భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) 926 0.17 0 కొత్తది
స్వతంత్రులు 157,173 29.37 7 5
మొత్తం 535,192 100.00 60 0
చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు 535,192 98.71
చెల్లని/ఖాళీ ఓట్లు 6,980 1.29
మొత్తం ఓట్లు 542,172 100.00
నమోదైన ఓటర్లు/ఓటింగ్ శాతం 581,953 93.16
మూలం: [2]

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]

ప్రతి నియోజకవర్గంలో విజేత, రన్నర్‌అప్, ఓటరు ఓటింగ్, మెజారిటీ[2]

అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పోలింగ్ శాతం విజేత ద్వితియ విజేత మార్జిన్
#కె పేర్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు %
1 దీమాపూర్ I 63.38% హోకిషే సెమా కాంగ్రెస్ 10,790 54.12% క్రెల్లన్ పెసీ స్వతంత్ర 5,525 27.71% 5,265
2 దీమాపూర్ II 63.62% Imtisunget జమీర్ స్వతంత్ర 8,763 40.89% I. విఖేశే కాంగ్రెస్ 8,280 38.63% 483
3 దీమాపూర్ III 80.58% విహేపు యెఫ్తోమి స్వతంత్ర 4,200 47.46% ప్రొడెప్ సింగ్యోంగ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,825 31.92% 1,375
4 ఘస్పానీ I 58.37% షికిహో సెమా కాంగ్రెస్ 10,551 54.90% H. ఖేకిహో జిమోమి ఎన్‌పీపీ 6,795 35.36% 3,756
5 ఘస్పాని II 87.28% రోకోనిచా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,483 25.88% హెకియే ఎల్. స్వతంత్ర 3,400 25.26% 83
6 టేనింగ్ 97.81% హెన్లమ్ L. సింగ్సన్ కాంగ్రెస్ 2,235 26.56% TR జెలియాంగ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,182 25.93% 53
7 పెరెన్ 90.32% బంగ్డి లీలంగ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,548 27.24% NC జెలియాంగ్ కాంగ్రెస్ 1,863 19.92% 685
8 పశ్చిమ అంగామి 73.28% షుర్హియు నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,811 42.99% విబిఖో కాంగ్రెస్ 2,125 32.50% 686
9 కొహిమా టౌన్ 60.17% జాన్ బోస్కో జాసోకీ కాంగ్రెస్ 4,880 52.28% క్రికెటౌలీ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 4,210 45.10% 670
10 ఉత్తర అంగామి I 79.45% డా. షుర్హోజెలీ లీజీట్సు నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,027 35.83% నీఖోత్సో లిన్యు ఎన్‌పీపీ 2,024 35.78% 3
11 ఉత్తర అంగామి II 90.82% KV కెడిట్సు స్వతంత్ర 2,012 22.59% నీఫియు రియో స్వతంత్ర 1,928 21.65% 84
12 త్సెమిన్యు 89.40% నిల్లో కాంగ్రెస్ 3,019 38.87% ఆర్ఎస్ రెంగ్మా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,441 31.43% 578
13 పుగోబోటో 94.98% జాషువా అచుమి కాంగ్రెస్ 2,502 42.79% హుస్కా సుమీ ఎన్‌పీపీ 2,339 40.00% 163
14 దక్షిణ అంగామి I 84.17% డైతూ స్వతంత్ర 2,123 36.56% ప్యూజ్ జోట్సో కాంగ్రెస్ 1,221 21.03% 902
15 దక్షిణ అంగామి II 87.02% విజాడెల్ సఖ్రీ కాంగ్రెస్ 2,080 38.89% విజోల్ కోసో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,985 37.12% 95
16 ప్ఫుట్సెరో 77.80% జెనుచో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,543 50.99% Lhiweshelo మేరో కాంగ్రెస్ 3,291 47.36% 252
17 చిజామి 92.40% జోవేహు లోహే కాంగ్రెస్ 2,872 38.12% KG కెనీ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,554 33.90% 318
18 చోజుబా 84.91% వాముజో ఫేసావో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 5,250 56.02% నుజోటా స్వూరో కాంగ్రెస్ 3,970 42.36% 1,280
19 ఫేక్ 85.90% వేజోయి నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,653 48.20% జాచిల్హు వాడెయో కాంగ్రెస్ 3,473 45.82% 180
20 మేలూరి 91.35% చీఖుత్సో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,673 36.35% అసంగ్ స్వతంత్ర 2,156 29.32% 517
21 తులి 97.87% T. తాలి నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 5,906 56.71% సుక్నుంగ్పెంజు కాంగ్రెస్ 3,532 33.92% 2,374
22 ఆర్కాకాంగ్ 98.79% జోంగ్‌పాంగ్‌చిటెన్ కాంగ్రెస్ 3,747 43.54% మార్చిబా ఎన్‌పీపీ 2,494 28.98% 1,253
23 ఇంపూర్ 99.39% T. చుబా స్వతంత్ర 4,246 44.88% S. లిమా ఎయిర్ కాంగ్రెస్ 3,567 37.71% 679
24 అంగేత్యోంగ్‌పాంగ్ 92.53% అకుంబెంబా ఎన్‌పీపీ 2,227 28.90% S. లిమా కాంగ్రెస్ 2,068 26.83% 159
25 మొంగోయా 81.78% NI జమీర్ కాంగ్రెస్ 4,220 58.27% J. మాపుటెంజెన్ స్వతంత్ర 1,274 17.59% 2,946
26 ఆంగ్లెండెన్ 86.02% నుంగ్షిజెన్బా కాంగ్రెస్ 3,686 59.70% M. బెండంగ్నుక్షి నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,421 39.21% 1,265
27 మోకోక్‌చుంగ్ టౌన్ 83.25% Imtimeren కాంగ్రెస్ 861 37.10% ఇమ్కోంగ్మార్ స్వతంత్ర 784 33.78% 77
28 కోరిడాంగ్ 91.03% నోక్జెంకెట్బా కాంగ్రెస్ 3,045 32.32% బెండంగ్తోషి స్వతంత్ర 2,426 25.75% 619
29 జాంగ్‌పేట్‌కాంగ్ 95.06% Chubatemjen Ao కాంగ్రెస్ 2,516 42.58% కిరేంవతి స్వతంత్ర 1,765 29.87% 751
30 అలోంగ్టాకి 98.42% టియామెరెన్ ఇమ్చెన్ కాంగ్రెస్ 2,082 34.71% అమెరి స్వతంత్ర 1,772 29.54% 310
31 అకులుతో 93.05% I. ఖెహోటో సెమా కాంగ్రెస్ 1,644 40.11% I. వితోఖే సెమా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,455 35.50% 189
32 అటోయిజ్ 90.51% కియేజె L. చిషి కాంగ్రెస్ 2,847 47.25% N. యెషిటో చిషి స్వతంత్ర 2,721 45.15% 126
33 సురుహోటో 96.11% కియేజె సెమా కాంగ్రెస్ 2,677 43.05% ఖుకివి అవోమి నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,671 42.95% 6
34 అఘునాటో 92.55% K. కిహోటో హోలోహోన్ కాంగ్రెస్ 1,872 34.41% నిహోఖే నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,697 31.19% 175
35 జున్‌హెబోటో 73.83% ఘుతోషే కాంగ్రెస్ 2,432 36.43% తోఖేహో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,632 24.45% 800
36 సతఖా 89.09% హోఖేటో కాంగ్రెస్ 2,902 48.09% కుఘవి నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,871 47.57% 31
37 టియు 85.36% NL Odyuo నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 4,254 49.43% TA న్గుల్లీ కాంగ్రెస్ 3,632 42.20% 622
38 వోఖా 76.13% జాన్ లోథా స్వతంత్ర 3,689 37.07% డాక్టర్ TM లోథా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,349 33.65% 340
39 సానిస్ 81.25% న్చుంబేమో టి న్గుల్లి కాంగ్రెస్ 2,715 39.63% న్ఖోవా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,558 37.34% 157
40 భండారి 89.71% సెన్లామో కికాన్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,698 41.64% E. తుంగోహమో ఎజుంగ్ కాంగ్రెస్ 3,606 40.61% 92
41 టిజిట్ 94.25% ఎన్. లాంగ్‌ఫాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 5,161 53.35% బి. టింకప్ వాంగ్నావ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,374 34.88% 1,787
42 వాక్చింగ్ 88.65% చింగ్వాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 5,151 55.58% పి. ఎన్యేయి నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 4,007 43.24% 1,144
43 తాపి 97.10% నోకే వాంగ్నావ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,125 42.84% ML టోంగ్వాంగ్ కాంగ్రెస్ 2,196 30.11% 929
44 ఫోమ్చింగ్ 98.21% పి. పోహ్వాంగ్ కాంగ్రెస్ 4,226 55.26% కొంగం నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,339 43.66% 887
45 తెహోక్ 96.89% TP మన్లెన్ కొన్యాక్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,382 41.65% సి. నోక్లెమ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 3,242 39.93% 140
46 మోన్ టౌన్ 88.92% S. యోక్టెన్ కాంగ్రెస్ 6,492 61.22% K. Tingnei నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,187 30.05% 3,305
47 అబోయ్ 94.75% W. Eyung కాంగ్రెస్ 2,868 42.88% ఖంపీ కొన్యాక్ స్వతంత్ర 1,555 23.25% 1,313
48 మోకా 98.90% A. న్యామ్నియే కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 3,017 36.43% K. కికో కొన్యాక్ స్వతంత్ర 2,838 34.27% 179
49 తమ్మూ 99.61% బంగ్జాక్ ఫోమ్ కాంగ్రెస్ 3,434 51.50% HN యెమ్లిఫామ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,183 47.74% 251
50 లాంగ్‌లెంగ్ 98.59% చెన్లోమ్ ఫోమ్ కాంగ్రెస్ 2,736 30.28% హేంగ్ఫోమ్ స్వతంత్ర 2,248 24.88% 488
51 నోక్సెన్ 94.99% C. చోంగ్‌షెన్ చాంగ్ కాంగ్రెస్ 2,144 49.77% H. చుబా చాంగ్ స్వతంత్ర 1,313 30.48% 831
52 లాంగ్‌ఖిమ్ చారే 94.46% త్రినిమోంగ్ సంగతం స్వతంత్ర 2,468 29.79% S. Kyukhangba Sangtam కాంగ్రెస్ 2,121 25.60% 347
53 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్-I 82.86% చాంగ్‌కాంగ్ చాంగ్ కాంగ్రెస్ 3,489 48.44% S. ఖోనీ స్వతంత్ర 1,742 24.18% 1,747
54 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్ II 98.23% లకియుమోంగ్ కాంగ్రెస్ 2,659 43.53% MB యిమ్‌కాంగ్ స్వతంత్ర 1,754 28.72% 905
55 తోబు 96.15% ఎ. సోపెన్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,991 39.53% షేక్‌పాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 3,647 36.12% 344
56 నోక్‌లాక్ 94.55% సెడెమ్ ఖమింగ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,997 31.43% తోచి హంసో స్వతంత్ర 1,843 29.01% 154
57 తోనోక్‌న్యు 95.45% పి. పొంగోమ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,793 27.13% S. హెనో ఖియామ్నియుంగన్ కాంగ్రెస్ 1,540 23.30% 253
58 షామటోర్-చెస్సోర్ 93.38% కె. జుంగ్కుమ్ యించుంగర్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,189 31.33% యముకం కాంగ్రెస్ 1,905 27.26% 284
59 సెయోచుంగ్-సిటిమి 90.42% యోపిక్యు థోంగ్ట్సర్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,695 54.44% S. సెట్రిచో సంగతాం కాంగ్రెస్ 2,817 41.51% 878
60 పుంగ్రో-కిఫిరే 92.59% T. రోథ్రాంగ్ కాంగ్రెస్ 4,732 51.50% T. తోరేచు నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 4,384 47.71% 348

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "DPACO (1976) - Archive Delimitation Orders - Election Commission of India". Retrieved December 9, 2020.
  2. 2.0 2.1 "Statistical Report on General Election, 1987 to the Legislative Assembly of Nagaland". Election Commission of India. Retrieved 18 August 2021.