1993 నాగాలాండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని నాగాలాండ్‌లోని 60 నియోజకవర్గాల సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి ఫిబ్రవరి 1993లో నాగాలాండ్ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అత్యధిక స్థానాలను గెలిచి మూడవసారి నాగాలాండ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఎస్సీ జమీర్ నియమితులయ్యారు. డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఫారసు మేరకు నియోజకవర్గాల సంఖ్య 60గా నిర్ణయించబడింది.[1]

ఫలితం

[మార్చు]
పార్టీ ఓట్లు % సీట్లు +/-
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ (ఐఎన్‌సీ) 335,834 46.02 35 1
నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (ఎన్‌పీఎఫ్‌) 239,505 32.82 17 కొత్తది
డెమోక్రటిక్ లేబర్ పార్టీ 3,755 0.51 1 కొత్తది
భారతీయ జనతా పార్టీ 2,561 0.35 0 కొత్తది
స్వతంత్రులు 148,074 20.29 7 7
మొత్తం 729,729 100.00 60 0
చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు 729,729 99.29
చెల్లని/ఖాళీ ఓట్లు 5,206 0.71
మొత్తం ఓట్లు 734,935 100.00
నమోదైన ఓటర్లు/ఓటింగ్ శాతం 802,911 91.53
మూలం: [2]

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]
  • ప్రతి నియోజకవర్గంలో విజేత, రన్నర్‌అప్, ఓటరు ఓటింగ్, మెజారిటీ[2]
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పోలింగ్ శాతం విజేత ద్వితియ విజేత మార్జిన్
#కె పేర్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు %
1 దీమాపూర్ I 85.46% I. విఖేశే స్వతంత్ర 7,573 43.13% హోకిషే సెమా కాంగ్రెస్ 7,436 42.35% 137
2 దీమాపూర్ II 83.62% ఎస్‌ఐ జమీర్ కాంగ్రెస్ 15,385 53.15% గోల్మీ పాట్రిక్ స్వతంత్ర 10,939 37.79% 4,446
3 దీమాపూర్ III 83.31% కిహోటో హోలోహోన్ కాంగ్రెస్ 6,478 57.29% రాజీవ్ స్వతంత్ర 1,696 15.00% 4,782
4 ఘస్పానీ I 96.12% షికిహో కాంగ్రెస్ 28,406 58.24% రజోవోటువో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 19,856 40.71% 8,550
5 ఘస్పాని II 95.59% కఖేటో కాంగ్రెస్ 10,407 51.73% రోకోనిచా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 9,291 46.18% 1,116
6 టేనింగ్ 96.59% TR జెలియాంగ్ కాంగ్రెస్ 6,005 34.92% లాల్ఖోలెన్ స్వతంత్ర 3,461 20.13% 2,544
7 పెరెన్ 85.94% Neiba Ndang కాంగ్రెస్ 5,686 41.72% బంగ్డి లీలంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,277 31.38% 1,409
8 పశ్చిమ అంగామి 74.82% షుర్హియు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,215 35.55% అసు కీహో స్వతంత్ర 2,978 32.93% 237
9 కొహిమా టౌన్ 75.42% Z. ఓబేద్ కాంగ్రెస్ 7,732 50.86% KV కెడిట్సు స్వతంత్ర 4,142 27.24% 3,590
10 ఉత్తర అంగామి I - డా. షుర్హోజెలీ లీజీట్సు ఎన్‌పీఎఫ్‌ అప్రతిహతంగా ఎన్నికయ్యారు
11 ఉత్తర అంగామి II 94.13% నీఫియు రియో కాంగ్రెస్ 5,411 44.36% ఆర్. సోపు అంగామి స్వతంత్ర 4,311 35.34% 1,100
12 త్సెమిన్యు 92.19% నిల్లో కాంగ్రెస్ 8,369 63.65% ఖాసు కథ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,658 35.42% 3,711
13 పుగోబోటో 88.82% హుస్కా సుమీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,395 37.17% జాషువా సెమ స్వతంత్ర 3,239 35.46% 156
14 దక్షిణ అంగామి I 91.06% రుగ్యోజెల్హౌ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,448 59.52% మావిల్ ఖియా కాంగ్రెస్ 3,230 35.29% 2,218
15 దక్షిణ అంగామి II 83.37% విశ్వేసుల్ పూసా స్వతంత్ర 3,572 47.13% విజాడెల్ సఖ్రీ కాంగ్రెస్ 2,948 38.90% 624
16 ప్ఫుట్సెరో 85.77% కెవేఖపే కాంగ్రెస్ 7,473 57.65% తేనుచో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,425 41.85% 2,048
17 చిజామి 92.42% జోవేహు లోహే కాంగ్రెస్ 4,031 39.81% కెవెజు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,771 37.24% 260
18 చోజుబా 90.03% వాముజో ఫేసావో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,506 43.93% పోవోట్సో లోహే కాంగ్రెస్ 4,702 37.51% 804
19 ఫేక్ 88.22% జాచిల్హు వాడెయో కాంగ్రెస్ 5,836 52.14% Küzholuz Nienü ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,274 47.11% 562
20 మేలూరి 92.21% జుత్సేపా కటియారీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,589 41.89% ఖూసాతో కాంగ్రెస్ 4,227 38.58% 362
21 తులి 97.04% T. తాలి కాంగ్రెస్ 8,042 56.49% లకాటో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,189 43.47% 1,853
22 ఆర్కాకాంగ్ 99.70% సోలెంబ కాంగ్రెస్ 6,552 55.25% M. పొంగెనర్ స్వతంత్ర 5,297 44.67% 1,255
23 ఇంపూర్ 99.41% T. యుపాంగ్నెన్బా కాంగ్రెస్ 3,133 34.06% టెంజెంటెంసు స్వతంత్ర 3,112 33.83% 21
24 అంగేత్యోంగ్‌పాంగ్ 99.01% టోంగ్‌పాంగ్ ఓజుకుమ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,433 38.07% S. లిమాటెమ్జెన్ కాంగ్రెస్ 4,037 34.67% 396
25 మొంగోయా 98.27% NI జమీర్ కాంగ్రెస్ 5,389 49.55% టెంజెంటోషి స్వతంత్ర 4,863 44.71% 526
26 ఆంగ్లెండెన్ 91.45% నుంగ్షిజెన్బా కాంగ్రెస్ 6,157 73.84% బెండంగ్నుక్షి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,146 25.74% 4,011
27 మోకోక్‌చుంగ్ టౌన్ 97.56% ఎస్సీ జమీర్ కాంగ్రెస్ 4,580 97.93% బెండంగ్తోషి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 86 1.84% 4,494
28 కోరిడాంగ్ 98.19% T. నోక్యు లాంగ్‌చార్ స్వతంత్ర 3,957 28.05% అలెమ్వాపాంగ్ స్వతంత్ర 3,701 26.23% 256
29 జాంగ్‌పేట్‌కాంగ్ 92.75% I. ఇమ్‌కాంగ్ కాంగ్రెస్ 6,281 71.40% Chubatemjen Ao ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,504 28.46% 3,777
30 అలోంగ్టాకి 99.38% టోంగ్పాంగ్నుంగ్షి స్వతంత్ర 4,605 46.14% టియామెరెన్ కాంగ్రెస్ 2,931 29.37% 1,674
31 అకులుతో 92.73% కజేతో కినిమి స్వతంత్ర 2,637 46.36% ఖెహోటో కాంగ్రెస్ 2,108 37.06% 529
32 అటోయిజ్ 93.54% కియేజె L. చిషి కాంగ్రెస్ 5,453 76.67% మిహోజె ఎన్‌పీఎఫ్‌ 1,623 22.82% 3,830
33 సురుహోటో 95.09% కియేజే ఆయే కాంగ్రెస్ 5,608 61.76% విహోషే స్వతంత్ర 2,661 29.30% 2,947
34 అఘునాటో 87.56% తోఖేహో యెప్తోమి కాంగ్రెస్ 3,885 54.42% తోహెవి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,200 44.82% 685
35 జున్‌హెబోటో 82.89% ఖేకిహో స్వతంత్ర 4,810 53.89% తోఖేహో సెమా కాంగ్రెస్ 2,510 28.12% 2,300
36 సతఖా 93.57% జి. కుగ్వి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,848 42.06% అషేటో స్వతంత్ర 2,255 33.30% 593
37 టియు 84.64% TA న్గుల్లీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,409 50.81% సి. యిలుమో కితాన్ స్వతంత్ర 4,523 42.49% 886
38 వోఖా 72.68% జాన్ లోథా కాంగ్రెస్ 4,386 28.61% డాక్టర్ TM లోథా స్వతంత్ర 4,181 27.28% 205
39 సానిస్ 92.68% Y. సులంతుంగ్ H. లోథా డెమోక్రటిక్ లేబర్ పార్టీ (ఇండియా) 3,245 29.35% Nkhao Jami ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,938 26.57% 307
40 భండారి 90.69% సెన్లామో కికాన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,753 36.88% E. తుంగోహమో ఎజుంగ్ కాంగ్రెస్ 3,521 34.60% 232
41 టిజిట్ 96.06% బి. టింకప్ వాంగ్నావ్ కాంగ్రెస్ 5,308 39.54% అలోహ్ స్వతంత్ర 4,601 34.28% 707
42 వాక్చింగ్ 98.53% పి. ఎన్యేయి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 7,251 50.66% చింగ్వాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 6,839 47.78% 412
43 తాపి 88.31% బొంగ్నావ్ కాంగ్రెస్ 4,756 57.09% నోకే వాంగ్నావ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,545 42.55% 1,211
44 ఫోమ్చింగ్ 99.76% కొంగం కాంగ్రెస్ 7,372 51.65% పోహ్వాంగ్ కొన్యాక్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,840 47.93% 532
45 తెహోక్ 94.67% TP మన్లెన్ కొన్యాక్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 9,443 76.35% చెన్నియిమ్ కాంగ్రెస్ 2,821 22.81% 6,622
46 మోన్ టౌన్ 84.56% S. యోక్టెన్ కాంగ్రెస్ 7,212 55.31% జాన్ కొన్యాక్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,720 43.87% 1,492
47 అబోయ్ 96.99% W. ఇయోంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,632 58.49% నైవాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 3,250 41.04% 1,382
48 మోకా 99.58% A. న్యామ్నియే కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 6,684 54.80% EE Pangteang ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,480 44.93% 1,204
49 తమ్మూ 99.99% బి. ఫాంగ్‌షాక్ ఫోమ్ కాంగ్రెస్ 14,000 68.45% H. నైమ్లీ ఫోమ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,439 31.48% 7,561
50 లాంగ్‌లెంగ్ 99.86% M. చెమ్లోమ్ ఫోమ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 11,840 51.84% బుక్చెమ్ ఫోమ్ కాంగ్రెస్ 10,964 48.01% 876
51 నోక్సెన్ 94.89% H. చుబా చాంగ్ కాంగ్రెస్ 2,838 54.43% C. చోంగ్‌షెన్ చాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,324 44.57% 514
52 లాంగ్‌ఖిమ్ చారే 99.42% ఎ. ఇంతిలెంబ సంగతం కాంగ్రెస్ 7,302 60.18% త్రినిమోంగ్ సంగతం ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,794 39.51% 2,508
53 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్-I 82.54% చాంగ్‌కాంగ్ చాంగ్ కాంగ్రెస్ 4,918 47.26% Kechingba Yimchunger ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,155 30.32% 1,763
54 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్ II 92.54% కె. ఇమ్లాంగ్ చాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,411 63.67% A. లకియుమోంగ్ యిమ్‌చుంగర్ కాంగ్రెస్ 3,652 36.27% 2,759
55 తోబు 97.81% పొంగ్చల్లెంప స్వతంత్ర 5,855 42.77% S. హాంగ్పే కొన్యాక్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,967 28.98% 1,888
56 నోక్‌లాక్ 94.77% సెడెమ్ ఖమింగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,427 39.34% W. చుబా ఖైమ్ కాంగ్రెస్ 3,207 36.82% 220
57 తోనోక్‌న్యు 98.17% T. ఖోంగో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,206 32.67% ఖిసాంగ్మోంగ్ స్వతంత్ర 2,944 30.00% 262
58 షామటోర్-చెస్సోర్ 98.04% కె. యమకం కాంగ్రెస్ 5,121 44.62% Y. త్రోంగ్షి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,226 28.11% 1,895
59 సెయోచుంగ్-సిటిమి 83.01% S. సెట్రిచో సంగతాం కాంగ్రెస్ 6,130 55.59% సి. కిపిలి సంగతం ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,871 44.17% 1,259
60 పుంగ్రో-కిఫిరే 89.95% RL అకాంబ కాంగ్రెస్ 4,891 29.04% ఆర్. సపికియు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,686 27.83% 205

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "DPACO (1976) - Archive Delimitation Orders - Election Commission of India". Retrieved December 9, 2020.
  2. 2.0 2.1 "Statistical Report on General Election, 1993 to the Legislative Assembly of Nagaland". Election Commission of India. Retrieved 28 August 2021.