1977 నాగాలాండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని నాగాలాండ్‌లోని 60 నియోజకవర్గాలకు సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి నవంబర్ 1977లో నాగాలాండ్ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి . యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ మెజారిటీ సీట్లనుగెలిచి విజోల్ కొసో నాగాలాండ్ ముఖ్యమంత్రిగా రెండవసారి నియమితులయ్యాడు. డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఫారసు మేరకు నియోజకవర్గాల సంఖ్య 60గా నిర్ణయించబడింది.[1]

1975 షిల్లాంగ్ ఒప్పందం తర్వాత నాగాలాండ్‌లో జరిగిన మొదటి ఎన్నికలు ఇవి.

ఫలితం

[మార్చు]
పార్టీ ఓట్లు % సీట్లు +/-
యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ 127,445 39.21 35 10
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 65,616 20.19 15 కొత్తది
నాగాలాండ్ జాతీయ సమావేశం 38,528 11.85 1 కొత్తది
స్వతంత్రులు 93,405 28.74 9 3
మొత్తం 324,994 100.00 60 0
చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు 324,994 98.07
చెల్లని/ఖాళీ ఓట్లు 6,407 1.93
మొత్తం ఓట్లు 331,401 100.00
నమోదైన ఓటర్లు/ఓటింగ్ శాతం 403,454 82.14
మూలం: [2]

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]
సెంబ్లీ నియోజకవర్గం పోలింగ్ శాతం విజేత ద్వితియ విజేత మెజారిటీ
#కె పేర్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు %
1 దీమాపూర్ I 60.33% Md. అన్వర్ హుస్సేన్ కాంగ్రెస్ 2,421 38.75% చాలీ కెవిచూసా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,939 31.03% 482
2 దీమాపూర్ II 61.86% I. విఖేశే కాంగ్రెస్ 3,406 45.90% Neisatuo Kiditsu యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,814 37.92% 592
3 దీమాపూర్ III 87.87% దబలాల్ మెచ్ కాంగ్రెస్ 1,807 40.18% సతీష్ లాంగ్తా స్వతంత్ర 1,358 30.20% 449
4 ఘస్పానీ I 66.25% కె. శిఖు స్వతంత్ర 2,928 36.20% లౌవిసియర్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,680 33.14% 248
5 ఘస్పాని II 79.53% రోకోనిచా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,245 30.47% లంకామ్ స్వతంత్ర 2,017 27.38% 228
6 టేనింగ్ 89.82% NC జెలింగ్ కాంగ్రెస్ 2,224 31.33% N. అజు మెవ్‌మై యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,207 31.09% 17
7 పెరెన్ 78.58% L. లుంగాలాంగ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

3,524 46.80% ఇమ్రిట్ డైయింగ్ స్వతంత్ర 2,004 26.61% 1,520
8 పశ్చిమ అంగామి 70.09% సేతు స్వతంత్ర 1,926 36.64% త్సోలీ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,856 35.31% 70
9 కొహిమా టౌన్ 63.63% జాన్ బోస్కో జాసోకీ కాంగ్రెస్ 3,262 52.90% Peiezotuo Atuo యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,704 43.85% 558
10 ఉత్తర అంగామి I 69.03% డా. షుర్హోజెలీ లీజీట్సు యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,446 62.08% నీటియో స్వతంత్ర 953 24.19% 1,493
11 ఉత్తర అంగామి II 75.66% చుప్ఫువో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,589 41.39% పి. సోపు అంగామి స్వతంత్ర 1,867 29.85% 722
12 త్సెమిన్యు 82.64% ఆర్ఎస్ రెంగ్మా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,888 52.59% రిగా థాంగ్ నాగాలాండ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 2,494 45.41% 394
13 పుగోబోటో 87.83% హుస్కా సుమీ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

3,218 56.74% అటోవి సెమ స్వతంత్ర 2,326 41.02% 892
14 దక్షిణ అంగామి I 75.74% విట్సోనీ కె. అంగామి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,885 41.14% N. జావో అంగామి స్వతంత్ర 1,140 24.88% 745
15 దక్షిణ అంగామి II - విజోల్ కోసో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

అప్రతిహతంగా ఎన్నికయ్యారు
16 ప్ఫుట్సెరో 80.65% Lhiweshelo మేరో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,568 38.54% వేపారి నాగాలాండ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 841 20.67% 727
17 చిజామి 93.71% సోయీ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,831 32.94% యెవెహు లోహే స్వతంత్ర 1,739 31.28% 92
18 చోజుబా 91.03% వాముజో ఫేసావో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

3,233 47.22% జోవెప్రా రోసెట్సో స్వతంత్ర 1,854 27.08% 1,379
19 ఫేక్ 85.87% వేజోయి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,584 47.66% జల్హుజు వాసా స్వతంత్ర 1,651 30.45% 933
20 మేలూరి 90.43% చేఖుత్సో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,794 33.85% PKT మర్హుతో స్వతంత్ర 1,558 29.40% 236
21 తులి 93.37% T. తాలి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,845 62.97% I. మెరాచిబా కాంగ్రెస్ 1,496 33.11% 1,349
22 ఆర్కాకాంగ్ 92.36% సుక్జేమ్వతి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,806 35.31% RC చిటెన్ జమీర్ కాంగ్రెస్ 1,150 22.48% 656
23 ఇంపూర్ 95.61% కరీబా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,850 36.19% T. చుబా స్వతంత్ర 1,741 34.06% 109
24 అంగేత్యోంగ్‌పాంగ్ 87.71% సెంటిచుబా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,783 57.11% లిమసాంగ్వా స్వతంత్ర 2,017 41.39% 766
25 మొంగోయా 85.19% T. ఇమ్మిరేన్ జమీర్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,275 54.01% అయోషింగాంగ్ స్వతంత్ర 1,894 44.97% 381
26 ఆంగ్లెండెన్ 83.06% ఎస్సీ జమీర్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,688 61.89% I. బెండాంగ్ నాగాలాండ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1,586 36.52% 1,102
27 మోకోక్‌చుంగ్ టౌన్ 84.27% టకుయాబా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

827 69.85% కొరమోవా జమీర్ స్వతంత్ర 345 29.14% 482
28 కోరిడాంగ్ 83.43% దల్లె నమో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,102 42.43% అకాంగ్టెమ్జన్ స్వతంత్ర 1,808 36.50% 294
29 జాంగ్‌పేట్‌కాంగ్ 93.01% ఇమ్చలెంబా Ao యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,044 40.98% అరియన్బా స్వతంత్ర 1,735 34.78% 309
30 అలోంగ్టాకి 91.21% బెండంగ్తోషి Ao యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,156 54.99% టియామెరెన్ కాంగ్రెస్ 1,716 43.76% 440
31 అకులుతో 89.28% ఖెహోటో కాంగ్రెస్ 1,774 43.76% హోటోలు యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,296 31.97% 478
32 అటోయిజ్ 85.18% కియేజె L. చిషి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,993 54.42% ఖేటోహో కాంగ్రెస్ 2,419 43.98% 574
33 సురుహోటో 87.18% కానిటో కాంగ్రెస్ 2,584 41.09% పుఖాహే యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,126 33.81% 458
34 అఘునాటో 88.43% కిహోటో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

3,509 57.17% షెటోవి నాగాలాండ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1,752 28.54% 1,757
35 జున్‌హెబోటో 80.85% ఘుతోషే కాంగ్రెస్ 2,514 46.15% తోఖేహో నాగాలాండ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1,633 29.97% 881
36 సతఖా 86.06% కైటో కాంగ్రెస్ 2,824 49.12% హోఖేటో సెమా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,811 48.90% 13
37 టియు 85.45% TA న్గుల్లీ కాంగ్రెస్ 2,304 35.73% Nsemo Ovung యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,170 33.65% 134
38 వోఖా 79.13% రెయిన్బో ఎజుంగ్ స్వతంత్ర 3,199 52.62% మ్హావో లోథా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,742 45.10% 457
39 సానిస్ 84.46% మ్హోన్షన్ ముర్రీ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,434 38.75% T. Nchibemo Ngullie స్వతంత్ర 2,282 36.33% 152
40 భండారి 86.66% సెన్లామో కికాన్ నాగాలాండ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 2,951 49.41% మ్హోండమో కితాన్ కాంగ్రెస్ 2,150 36.00% 801
41 టిజిట్ 86.32% పికె వెంట యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,632 35.59% మంఖో కాంగ్రెస్ 1,416 30.88% 216
42 వాక్చింగ్ 86.88% చింగ్వాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 2,397 38.08% పి. ఎన్యేయి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,240 35.58% 157
43 తాపి 82.77% నోకే వాంగ్నావ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,600 49.21% హోకా కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 1,035 19.59% 1,565
44 ఫోమ్చింగ్ 87.05% పోహ్వాంగ్ కొన్యాక్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,170 43.97% వాన్పెన్ కాంగ్రెస్ 1,732 35.10% 438
45 తెహోక్ 91.78% మన్లెం స్వతంత్ర 1,782 27.87% నోక్లెం స్వతంత్ర 1,578 24.68% 204
46 మోన్ టౌన్ 77.27% ఎల్. మెత్నా స్వతంత్ర 2,386 40.85% చాయియింగ్ కాంగ్రెస్ 1,245 21.31% 1,141
47 అబోయ్ 86.67% ఎ. లాంగ్గేయ్ కొన్యాక్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,573 48.62% నైవాంగ్ కొన్యాక్ నాగాలాండ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1,838 34.73% 735
48 మోకా 89.45% మన్వై అవాంగ్ స్వతంత్ర 2,304 46.24% పాంగ్టియాంగ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,605 32.21% 699
49 తమ్మూ 94.51% బంగ్జాక్ ఫోమ్ స్వతంత్ర 3,441 50.99% ఐలాంగ్ ఫోమ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,733 25.68% 1,708
50 లాంగ్‌లెంగ్ 93.00% చెన్లోమ్ ఫోమ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,213 25.08% చిర్గ్కో కాంగ్రెస్ 1,947 22.06% 266
51 నోక్సెన్ 92.84% C. చోంగ్‌షెన్ చాంగ్ కాంగ్రెస్ 1,918 45.51% IL చింగ్మాక్ స్వతంత్ర 1,336 31.70% 582
52 లాంగ్‌ఖిమ్ చారే 90.97% హోరాంగ్సే సంగతం స్వతంత్ర 2,843 39.24% సి. త్రినిమోంగ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,541 35.07% 302
53 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్-I 78.88% H. సావో చాంగ్ కాంగ్రెస్ 1,914 42.18% చితేన్ సంగతం యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,549 34.13% 365
54 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్ II 89.06% తోచి హంసో కాంగ్రెస్ 1,773 35.03% M. యంచు చాంగ్ స్వతంత్ర 1,743 34.43% 30
55 తోబు 92.11% నుక్లో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,947 47.60% సోపెన్ కొన్యాక్ నాగాలాండ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 2,078 33.56% 869
56 నోక్‌లాక్ 81.52% థాంగ్‌పాంగ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

1,652 32.22% జాన్ కాంగ్రెస్ 1,273 24.83% 379
57 తోనోక్‌న్యు 89.95% పొంగం కాంగ్రెస్ 1,982 31.09% పొట్టు స్వతంత్ర 1,284 20.14% 698
58 షామటోర్-చెస్సోర్ 90.71% K. Zungkum Yimchunger యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

2,863 42.25% యమకన్ కిచ్చన్ కాంగ్రెస్ 2,655 39.18% 208
59 సెయోచుంగ్-సిటిమి 87.04% Yopikyu Thongtsar యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్

అలయన్స్

3,236 47.78% ఖేషితో స్వతంత్ర 1,944 28.71% 1,292
60 పుంగ్రో-కిఫిరే 81.27% కిచింగ్సే స్వతంత్ర 1,620 27.33% T. రోథ్రాంగ్ కాంగ్రెస్ 1,542 26.02% 78

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "DPACO (1976) - Archive Delimitation Orders - Election Commission of India". Retrieved December 9, 2020.
  2. "Statistical Report on General Election, 1977 to the Legislative Assembly of Nagaland". Election Commission of India. Retrieved 16 August 2021.