2008 నాగాలాండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని నాగాలాండ్‌లోని 60 నియోజకవర్గాల సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి ఫిబ్రవరి 2008లో నాగాలాండ్ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి. బారాత్ జాతీయ కాంగ్రెస్ అత్యధిక ఓట్లను, నాగాలాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ అత్యధిక స్థానాలను గెలిచి నాగాలాండ్ ముఖ్యమంత్రిగా నెయిఫియు రియో ​​నియమితులయ్యాడు. డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఫారసు మేరకు నియోజకవర్గాల సంఖ్య 60గా నిర్ణయించబడింది[1].

ఫలితాలు

[మార్చు]
పార్టీ ఓట్లు % సీట్లు +/-
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ (ఐఎన్‌సీ) 411,100 35.16 23 2
నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (ఎన్‌పీఎఫ్‌) 380,964 32.58 26 7
భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) 96,658 8.27 2 5
రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (RJD) 74,298 6.35 0 కొత్తది
నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ (ఎన్‌పీపీ) 45,397 3.88 2 2
జనతాదళ్ (సెక్యులర్) 3,671 0.31 0 కొత్తది
జనతాదళ్ (యునైటెడ్) 3,243 0.28 0 3
లోక్ జన శక్తి పార్టీ 2,960 0.25 0 కొత్తది
యునైటెడ్ నాగా డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,583 0.22 0 కొత్తది
ఆదర్శ్ రాజకీయ పార్టీ 81 0.01 0 కొత్తది
స్వతంత్రులు 148,297 12.68 7 3
మొత్తం 1,169,252 100.00 60 0
చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు 1,169,252 99.84
చెల్లని/ఖాళీ ఓట్లు 1,896 0.16
మొత్తం ఓట్లు 1,171,148 100.00
నమోదైన ఓటర్లు/ఓటింగ్ శాతం 1,302,266 89.93
మూలం: [2]

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]
  • ప్రతి నియోజక వర్గంలో విజేత, రన్నర్-అప్, ఓటర్ ఓటింగ్, మెజారిటీ[2]
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పోలింగ్ శాతం విజేత ద్వితియ విజేత మార్జిన్
#కె పేర్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు %
1 దీమాపూర్ I 80.83% KL చిషి కాంగ్రెస్ 8,700 60.16% అటామి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,774 33.01% 3,926
2 దీమాపూర్ II 75.13% ఎస్‌ఐ జమీర్ కాంగ్రెస్ 17,954 54.16% సవి లీజిజ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 15,195 45.84% 2,759
3 దీమాపూర్ III 78.77% అజెటో జిమోమి కాంగ్రెస్ 7,874 50.16% L. ఇనాజే సెమా ఆర్జేడీ 4,871 31.03% 3,003
4 ఘస్పానీ I 81.86% Y. హెవోటో అవోమి కాంగ్రెస్ 17,646 36.58% H. ఖేకిహో జిమోమి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 16,132 33.45% 1,514
5 ఘస్పాని II 83.65% కె. హోలోహోన్ స్వతంత్ర 8,312 35.61% రోకోనిచా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,661 28.54% 1,651
6 టేనింగ్ 86.42% తారీ జెలియాంగ్ కాంగ్రెస్ 15,224 59.59% K. శామ్యూల్ మెడలియాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 10,323 40.41% 4,901
7 పెరెన్ 87.45% TR జెలియాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 14,959 57.45% వత్సు మేరు కాంగ్రెస్ 11,080 42.55% 3,879
8 పశ్చిమ అంగామి 76.73% కియానిలీ పెసేయీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,284 40.62% అచ్చుబు కాంగ్రెస్ 4,854 31.37% 1,430
9 కొహిమా టౌన్ 74.48% డా. నీకీసాలీ నిక్కీ కిరే ఎన్‌పీఎఫ్‌ 16,197 58.09% Z. ఓబేద్ కాంగ్రెస్ 9,094 32.61% 7,103
10 ఉత్తర అంగామి I 76.09% డా. షుర్హోజెలీ లీజీట్సు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,229 37.50% Prasilie Pienyu స్వతంత్ర 5,256 31.64% 973
11 ఉత్తర అంగామి II 83.41% నెయిఫియు రియో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 13,641 82.57% సెవెట్సో కాంగ్రెస్ 2,880 17.43% 10,761
12 త్సెమిన్యు 95.66% ఆర్. కింగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 8,216 33.71% Er. లెవి రెంగ్మా స్వతంత్ర 8,150 33.44% 66
13 పుగోబోటో 91.85% జాషువా అచుమి కాంగ్రెస్ 6,853 44.24% వై. విఖేహో స్వు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,421 41.46% 432
14 దక్షిణ అంగామి I 87.10% విఖో-ఓ యోషు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,774 57.50% మెడోకుల్ సోఫీ కాంగ్రెస్ 5,006 42.50% 1,768
15 దక్షిణ అంగామి II 84.22% విశ్వేసుల్ పూసా కాంగ్రెస్ 5,116 37.47% డా. అథా విజోల్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,598 33.68% 518
16 ప్ఫుట్సెరో 71.07% నీబా క్రోను ఎన్‌పీఎఫ్‌ 9,617 52.88% కెవేఖపే తేరీ కాంగ్రెస్ 8,204 45.11% 1,413
17 చిజామి 94.78% దేవో నుఖు కాంగ్రెస్ 8,117 39.16% కెవెజు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 7,942 38.31% 175
18 చోజుబా 87.94% డా. చోటీసుహ్ సాజో స్వతంత్ర 8,754 37.56% వప్రము డెమో కాంగ్రెస్ 7,402 31.76% 1,352
19 ఫేక్ 79.45% Küzholuz Nienü ఎన్‌పీఎఫ్‌ 10,919 55.43% డెజోటో రఖో ఆర్జేడీ 4,643 23.57% 6,276
20 మేలూరి 91.54% యిటచు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 11,121 57.50% పెంతు కాంగ్రెస్ 8,183 42.31% 2,938
21 తులి 69.61% L. టెంజెన్ జమీర్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 4,411 28.45% T. తాలి స్వతంత్ర 4,231 27.29% 180
22 ఆర్కాకాంగ్ 86.38% నుక్లుతోషి ఎన్‌పీఎఫ్‌ 9,035 45.40% తకతిబా మాసా అవో కాంగ్రెస్ 8,455 42.49% 580
23 ఇంపూర్ 92.72% నుంగ్సంగ్యాపాంగ్ కాంగ్రెస్ 10,373 61.42% TN మన్నన్ ఆర్జేడీ 6,184 36.61% 4,189
24 అంగేత్యోంగ్‌పాంగ్ 84.70% టోంగ్‌పాంగ్ ఓజుకుమ్ కాంగ్రెస్ 8,304 53.46% జోంగ్షిలెంబ ఆర్జేడీ 7,069 45.51% 1,235
25 మొంగోయా 83.87% డా. న్గాంగ్షి K. Ao స్వతంత్ర 7,325 53.14% సుపోంగ్మెరెన్ కాంగ్రెస్ 4,291 31.13% 3,034
26 ఆంగ్లెండెన్ 75.98% నుంగ్షిజెన్బా కాంగ్రెస్ 4,380 47.01% ఇమ్తికుమ్‌జుక్ లాంగ్‌కుమెర్ స్వతంత్ర 2,841 30.49% 1,539
27 మోకోక్‌చుంగ్ టౌన్ 79.70% చుబతోషి అపోక్ జమీర్ కాంగ్రెస్ 2,085 42.94% అయోలెప్డెన్ స్వతంత్ర 1,459 30.05% 626
28 కోరిడాంగ్ 86.03% ఇమ్‌కాంగ్ ఎల్. ఇమ్చెన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 10,144 52.00% T. చెనుంగ్ లాంగ్‌చార్ స్వతంత్ర 8,947 45.87% 1,197
29 జాంగ్‌పేట్‌కాంగ్ 86.16% I. ఇమ్‌కాంగ్ కాంగ్రెస్ 7,721 58.80% లాంగ్రినెకెన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,410 41.20% 2,311
30 అలోంగ్టాకి 84.30% సకుసంగ్బా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 9,521 59.75% Tiameren Aier కాంగ్రెస్ 5,637 35.37% 3,884
31 అకులుతో 96.50% ఖేటో కాంగ్రెస్ 7,100 64.63% ఖేటోహో ఎన్‌పీఎఫ్‌ 3,885 35.37% 3,215
32 అటోయిజ్ 89.04% దోషేహే వై. సేమా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 8,188 51.79% మ్ఘతో అచుమీ కాంగ్రెస్ 7,622 48.21% 566
33 సురుహోటో 91.11% షెటోయి స్వతంత్ర 7,053 52.83% ఖుటోవి కాంగ్రెస్ 6,257 46.87% 796
34 అఘునాటో 90.18% తోఖేహో యెప్తోమి కాంగ్రెస్ 6,997 52.93% పుఖాయీ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,223 47.07% 774
35 జున్‌హెబోటో 79.81% డాక్టర్ KC నిహోషే స్వతంత్ర 9,592 52.10% S. హుకవి జిమోమి కాంగ్రెస్ 8,403 45.65% 1,189
36 సతఖా 84.31% జి. కైటో ఆయ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 7,621 56.33% ఇనవి కాంగ్రెస్ 5,909 43.67% 1,712
37 టియు 96.57% యంతుంగో పాటన్ బీజేపీ 6,172 30.72% యాంకితుంగ్ యాంతన్ కాంగ్రెస్ 5,335 26.56% 837
38 వోఖా 83.54% డా. చుంబెన్ ముర్రీ ఎన్‌సీపీ 14,181 42.45% డాక్టర్ TM లోథా బీజేపీ 8,270 24.76% 5,911
39 సానిస్ 95.80% రాలంతుంగ్ యాంతన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,114 22.75% TL మెర్రీ బీజేపీ 4,037 17.96% 1,077
40 భండారి 93.30% వోచుమో కితాన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,059 25.91% Mmhonlümo Kikon ఎన్‌సీపీ 4,301 18.40% 1,758
41 టిజిట్ 89.31% అలోహ్ కాంగ్రెస్ 8,463 50.12% Tingkup ఎన్‌పీఎఫ్‌ 6,284 37.22% 2,179
42 వాక్చింగ్ 97.51% MC కొన్యాక్ బీజేపీ 7,476 38.88% యోనా కాంగ్రెస్ 6,213 32.31% 1,263
43 తాపి 89.58% లాన్ఫా కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 6,941 53.81% నోకే వాంగ్నావ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,957 46.19% 984
44 ఫోమ్చింగ్ 93.17% కొంగం కాంగ్రెస్ 8,802 48.28% పోహ్వాంగ్ కొన్యాక్ బీజేపీ 7,773 42.63% 1,029
45 తెహోక్ 92.83% CL జాన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 7,829 53.29% షాబోహ్ కాంగ్రెస్ 6,426 43.74% 1,403
46 మోన్ టౌన్ 86.44% చింగ్వాంగ్ కాంగ్రెస్ 10,316 58.00% N. థాంగ్వాంగ్ కొన్యాక్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 7,136 40.12% 3,180
47 అబోయ్ 96.83% నైవాంగ్ కొన్యాక్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,415 51.83% E. ఎషక్ కొన్యాక్ ఆర్జేడీ 4,799 45.94% 616
48 మోకా 94.86% ఈ పాంగ్‌టియాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 8,256 52.97% A. న్యామ్నియే కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 6,190 39.72% 2,066
49 తమ్మూ 99.67% P. డాకో ఫోమ్ స్వతంత్ర 17,860 53.53% BS Nganlang Phom కాంగ్రెస్ 12,932 38.76% 4,928
50 లాంగ్‌లెంగ్ 96.18% S. పంగ్న్యు ఫోమ్ ఎన్‌సీపీ 13,535 36.84% Er. TL సెమ్‌డోక్ ఆర్జేడీ 11,309 30.78% 2,226
51 నోక్సెన్ 78.47% H. చుబా చాంగ్ కాంగ్రెస్ 2,988 32.55% CM చాంగ్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 2,905 31.64% 83
52 లాంగ్‌ఖిమ్ చారే 97.67% ఎస్ . క్యుఖంగ్బా సాంగ్తం కాంగ్రెస్ 7,437 38.57% ఇంతిలెంబ సంగతం బీజేపీ 6,474 33.57% 963
53 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్-I 70.79% పి. చుబా కాంగ్రెస్ 9,230 56.22% నంగ్సాంగ్లెంబా చాంగ్ బీజేపీ 4,078 24.84% 5,152
54 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్ II 94.02% కేజోంగ్ చాంగ్ కాంగ్రెస్ 7,628 43.58% రకీలా ఎన్‌సీపీ 7,275 41.56% 353
55 తోబు 95.22% నైబా కొన్యాక్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 10,017 58.26% బాంగ్‌ఖావో కాంగ్రెస్ 7,176 41.74% 2,841
56 నోక్‌లాక్ 92.05% పి. లాంగన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 7,939 60.18% సెడెమ్ ఖమింగ్ కాంగ్రెస్ 2,167 16.43% 5,772
57 తోనోక్‌న్యు 91.12% S. హెనో ఖియామ్నియుంగన్ ఎన్‌పీఎఫ్‌ 5,600 34.58% పొంగం స్వతంత్ర 3,432 21.19% 2,168
58 షామటోర్-చెస్సోర్ 92.38% ఆర్. తోహన్బా ఎన్‌పీఎఫ్‌ 9,315 48.54% కె. యమకం కాంగ్రెస్ 6,922 36.07% 2,393
59 సెయోచుంగ్-సిటిమి 96.70% సి. కిపిలి సంగతం స్వతంత్ర 8,054 38.18% సెత్రిచో షిహోటే కాంగ్రెస్ 6,754 32.02% 1,300
60 పుంగ్రో-కిఫిరే 93.31% T. తోరేచు ఎన్‌పీఎఫ్‌ 13,275 49.56% RL అకాంబ కాంగ్రెస్ 9,308 34.75% 3,967

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "DPACO (1976) - Archive Delimitation Orders". Election Commission of India. Retrieved December 9, 2020.
  2. 2.0 2.1 "Report on the General Election to the 11th Nagaland Legislative Assembly 2008" (PDF). Chief Electoral Officer, Nagaland. Archived from the original (PDF) on 28 January 2022.