1982 నాగాలాండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని నాగాలాండ్‌లోని 60 నియోజకవర్గాలకు సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి నవంబర్ 1982లో నాగాలాండ్ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి. యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్- భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ప్రగతిశీల కూటమి అత్యధిక స్థానాలను గెలిచి ఎస్.సి జమీర్ నాగాలాండ్ ముఖ్యమంత్రిగా రెండవసారి నియమితులయ్యాడు. డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఫారసు మేరకు నియోజకవర్గాల సంఖ్య 60గా నిర్ణయించబడింది.[1]

ఫలితం

[మార్చు]
పార్టీ ఓట్లు % సీట్లు +/-
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 140,420 32.08 24 9
నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 140,112 32.01 24 కొత్తది
స్వతంత్రులు 157,173 35.91 12 3
మొత్తం 437,705 100.00 60 0
చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు 437,705 98.59
చెల్లని/ఖాళీ ఓట్లు 6,267 1.41
మొత్తం ఓట్లు 443,972 100.00
నమోదైన ఓటర్లు/ఓటింగ్ శాతం 596,453 74.44
మూలం:[2]

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పోలింగ్ శాతం విజేత ద్వితియ విజేత మార్జిన్
#కె పేర్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు %
1 దీమాపూర్ I 48.55% Md. అన్వర్ హుస్సేన్ కాంగ్రెస్ 4,554 41.67% చ్లీ కెవిచ్సా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,342 30.58% 1,212
2 దీమాపూర్ II 44.17% I. విఖేశే కాంగ్రెస్ 4,854 35.77% ల్హోమితి సేమ స్వతంత్ర 2,658 19.59% 2,196
3 దీమాపూర్ III 78.76% లోలిట్ మెచ్ కాంగ్రెస్ 2,994 58.84% దబలాల్ మెచ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 991 19.48% 2,003
4 ఘస్పానీ I 61.16% షికిహో సెమా కాంగ్రెస్ 3,665 26.31% L. హేకియే యెప్తో స్వతంత్ర 2,681 19.25% 984
5 ఘస్పాని II 73.63% రోకోనిచా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,590 39.25% లంకామ్ కాంగ్రెస్ 3,522 38.51% 68
6 టేనింగ్ 89.88% హెన్లమ్ L. సింగ్సన్ స్వతంత్ర 2,222 27.82% CR జెలియాంగ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,552 19.43% 670
7 పెరెన్ 74.47% L. లుంగాలాంగ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,954 51.63% లాంగ్బే నెరు కాంగ్రెస్ 2,468 32.22% 1,486
8 పశ్చిమ అంగామి 60.45% సేతు లిటీస్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,780 26.81% NT నఖ్రో స్వతంత్ర 1,099 16.55% 681
9 కొహిమా టౌన్ 49.78% జాన్ బోస్కో జాసోకీ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,574 54.76% ఖ్యోమో లోథా కాంగ్రెస్ 2,776 42.53% 798
10 ఉత్తర అంగామి I 66.73% డా. షుర్హోజెలీ లీజీట్సు నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,189 32.76% పి. వికూలీ స్వతంత్ర 1,405 21.03% 784
11 ఉత్తర అంగామి II 78.31% చుప్ఫువో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,620 30.76% KV కెడిట్సు స్వతంత్ర 2,476 29.07% 144
12 త్సెమిన్యు 82.81% ఆర్ఎస్ రెంగ్మా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,104 26.59% నిల్లో స్వతంత్ర 2,039 25.76% 65
13 పుగోబోటో 84.98% హుస్కా సుమీ స్వతంత్ర 3,728 51.24% జుటోవి కాంగ్రెస్ 2,387 32.81% 1,341
14 దక్షిణ అంగామి I 72.54% ప్యూజ్ స్వతంత్ర 2,338 47.22% విస్టోని కె. అంగామి నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,913 38.64% 425
15 దక్షిణ అంగామి II 80.08% విజాడెల్ సఖ్రీ స్వతంత్ర 1,635 29.73% పుసాజో స్వతంత్ర 1,481 26.93% 154
16 ప్ఫుట్సెరో 66.71% తేనుచో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,310 39.61% Lhiweshelo మేరో కాంగ్రెస్ 1,933 33.14% 377
17 చిజామి 87.59% జోవేహు లోహే స్వతంత్ర 1,892 28.27% సోయియో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,782 26.63% 110
18 చోజుబా 83.40% వాముజో ఫేసావో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 4,494 52.48% నోట్సుత్సో కాంగ్రెస్ 3,995 46.65% 499
19 ఫేక్ 74.90% వేజోయి నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,485 35.09% జాచిల్హు వాడెయో స్వతంత్ర 2,204 31.12% 281
20 మేలూరి 83.52% చీఖుత్సో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,373 53.12% M. అసంగ్ స్నాక్ కాంగ్రెస్ 2,902 45.70% 471
21 తులి 84.32% I. మెరాచిబా కాంగ్రెస్ 2,969 36.80% T. తాలి నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,545 31.54% 424
22 ఆర్కాకాంగ్ 76.35% మార్చిబా స్వతంత్ర 2,480 30.61% RC చిటెన్ జమీర్ కాంగ్రెస్ 2,361 29.14% 119
23 ఇంపూర్ 88.47% కరీబా కాంగ్రెస్ 3,944 39.08% T. చుబా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,872 38.36% 72
24 అంగేత్యోంగ్‌పాంగ్ 70.34% సెంటిచుబా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,957 44.02% అకుంబెంబా స్వతంత్ర 2,568 38.23% 389
25 మొంగోయా 65.36% NI జమీర్ కాంగ్రెస్ 3,289 54.94% సెంటియాంగ్బా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,597 43.38% 692
26 ఆంగ్లెండెన్ 65.58% ఎస్సీ జమీర్ కాంగ్రెస్ 3,212 57.56% కిలాంగ్మెరెన్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,308 41.36% 904
27 మోకోక్‌చుంగ్ టౌన్ 57.82% టకుయాబా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 535 33.33% I. చుబా స్వతంత్ర 453 28.22% 82
28 కోరిడాంగ్ 80.89% నోక్జెంకెట్బా స్వతంత్ర 2,025 25.32% దల్లె నోమో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,955 24.44% 70
29 జాంగ్‌పేట్‌కాంగ్ 75.57% I. ఇమ్‌కాంగ్ కాంగ్రెస్ 3,320 49.58% ఇమ్చలెంబా Ao నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,281 49.00% 39
30 అలోంగ్టాకి 85.27% తియామరన్ స్వతంత్ర 1,769 31.45% బెండంగ్తోషి Ao కాంగ్రెస్ 1,697 30.17% 72
31 అకులుతో 86.48% ఖెహోటో కాంగ్రెస్ 1,861 35.88% I. వితోఖే సెమా స్వతంత్ర 1,155 22.27% 706
32 అటోయిజ్ 82.33% కియేజె L. చిషి కాంగ్రెస్ 1,852 27.04% ఖోటోహెయో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,772 25.88% 80
33 సురుహోటో 84.13% కియోజె స్వతంత్ర 1,608 22.38% ఖుకివి అవోమి స్వతంత్ర 1,415 19.69% 193
34 అఘునాటో 89.29% కినెటో హోలెహోన్ కాంగ్రెస్ 1,980 33.97% అకాటో స్వతంత్ర 1,343 23.04% 637
35 జున్‌హెబోటో 64.61% చుతోషే కాంగ్రెస్ 1,757 28.77% విహోటో స్వతంత్ర 1,375 22.52% 382
36 సతఖా 88.02% హోఖేటో నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,324 30.97% కైటో కాంగ్రెస్ 2,028 27.03% 296
37 టియు 75.98% TA నౌల్లియో కాంగ్రెస్ 3,437 43.47% NL Odyuo నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,029 38.31% 408
38 వోఖా 61.22% మ్హావో లోథా నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,693 33.68% రెయిన్బో ఎజుంగ్ కాంగ్రెస్ 2,575 32.21% 118
39 సానిస్ 75.75% న్చుంబేమో టి న్గుల్లి స్వతంత్ర 3,680 46.53% మోనోహన్ ముర్రీ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,265 28.64% 1,415
40 భండారి 72.59% E. తుంగోహమో ఎజుంగ్ కాంగ్రెస్ 3,311 40.43% సెన్లామో కికాన్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,216 39.27% 95
41 టిజిట్ 92.53% ఎన్. లాంగ్‌ఫాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 2,334 40.20% పికె వెంట నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,654 28.49% 680
42 వాక్చింగ్ 93.64% పి. ఎహియోల్ కాంగ్రెస్ 3,123 42.82% A. షాంగ్కేమ్ కొన్యాక్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,146 29.42% 977
43 తాపి 92.96% నోకే వాంగ్నావ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,074 45.93% బెంజా కాంగ్రెస్ 1,795 26.82% 1,279
44 ఫోమ్చింగ్ 94.80% పోహ్వాంగ్ కొన్యాక్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,231 51.35% కొంగం కాంగ్రెస్ 2,948 46.85% 283
45 తెహోక్ 97.66% సి. నోక్లెమ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 3,827 50.84% TP మన్లెన్ కొన్యాక్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,588 47.67% 239
46 మోన్ టౌన్ 86.75% యోక్తిన్ కొన్యాక్ స్వతంత్ర 1,981 29.74% హోకా కాంగ్రెస్ 1,421 21.33% 560
47 అబోయ్ 94.91% ఇయోంగ్ కొన్యాక్ స్వతంత్ర 2,171 39.24% ఖంపీ కొన్యాక్ స్వతంత్ర 1,174 21.22% 997
48 మోకా 89.68% A. న్యామ్నియే కొన్యాక్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,724 39.97% K. కికో కొన్యాక్ స్వతంత్ర 1,913 28.07% 811
49 తమ్మూ 98.04% బంగ్జాక్ ఫోమ్ కాంగ్రెస్ 4,618 44.06% N. వోక్సింగ్ ఫోమ్ స్వతంత్ర 3,825 36.49% 793
50 లాంగ్‌లెంగ్ 89.29% చెన్లోమ్ ఫోమ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 4,462 37.49% చింకో స్వతంత్ర 2,672 22.45% 1,790
51 నోక్సెన్ 82.19% C. చోంగ్‌షెన్ చాంగ్ కాంగ్రెస్ 2,569 49.53% IL ఘింగ్‌మాక్ స్వతంత్ర 1,295 24.97% 1,274
52 లాంగ్‌ఖిమ్ చారే 85.55% హోరాంగ్సే సంగతం నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,215 32.20% T. సుబెంగ్సే సంగతం కాంగ్రెస్ 3,082 30.86% 133
53 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్-I 52.66% H. సావో చాంగ్ కాంగ్రెస్ 3,190 53.52% చితేన్ సంగతం నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,665 44.71% 525
54 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్ II 73.54% A. లకిమోంగ్ యిమ్‌చుంగర్ కాంగ్రెస్ 1,866 27.38% యంచు చాంగ్ స్వతంత్ర 1,483 21.76% 383
55 తోబు 85.81% షేక్‌పాంగ్ కొన్యాక్ కాంగ్రెస్ 3,325 40.46% సోపెన్ కొన్యాక్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,871 34.93% 454
56 నోక్‌లాక్ 77.85% థాంగ్‌పాంగ్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 1,662 23.85% జాన్ కాంగ్రెస్ 1,328 19.06% 334
57 తోనోక్‌న్యు 76.20% P. పొంగాన్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 2,280 28.52% ఖునో ఖియామ్నియోంగన్ స్వతంత్ర 1,725 21.58% 555
58 షామటోర్-చెస్సోర్ 73.55% కె. జుంగ్కుమ్ యించుంగర్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,255 44.20% యమకన్ కిచ్చన్ కాంగ్రెస్ 2,524 34.27% 731
59 సెయోచుంగ్-సిటిమి 70.14% యోపిక్యు థోంగ్ట్సర్ నాగా నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3,290 39.98% L. కిచింగ్సో కాంగ్రెస్ 2,673 32.48% 617
60 పుంగ్రో-కిఫిరే 67.10% T. రోథ్రాంగ్ కాంగ్రెస్ 2,770 33.43% Torchu Yimchunger స్వతంత్ర 2,531 30.55% 239

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "DPACO (1976) - Archive Delimitation Orders - Election Commission of India". Retrieved December 9, 2020.
  2. "Statistical Report on General Election, 1982 to the Legislative Assembly of Nagaland". Election Commission of India. Retrieved 17 August 2021.