1974 నాగాలాండ్ శాసనసభ ఎన్నికలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశంలోని నాగాలాండ్‌లోని 60 నియోజకవర్గాలకు సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి ఫిబ్రవరి 1974లో నాగాలాండ్ శాసనసభకు ఎన్నికలు జరిగాయి. యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ అత్యధిక స్థానాలను గెలిచి నాగాలాండ్ ముఖ్యమంత్రిగా విజోల్ కోసో నియమితులయ్యాడు.

1969 లో మునుపటి ఎన్నికల తర్వాత , డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సిఫారసు మేరకు నాగాలాండ్‌లో నియోజకవర్గాల సంఖ్య 40 నుండి 60కి పెరిగింది.[1]

ఫలితం

[మార్చు]
పార్టీ ఓట్లు % సీట్లు +/-
నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 103,515 35.71 23 1
యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ (నాగాలాండ్) 87,005 30.01 25 కొత్తది
స్వతంత్రులు 99,379 34.28 12 4
మొత్తం 289,899 100.00 60 20
చెల్లుబాటు అయ్యే ఓట్లు 289,899 97.40
చెల్లని/ఖాళీ ఓట్లు 7,731 2.60
మొత్తం ఓట్లు 297,630 100.00
నమోదైన ఓటర్లు/ఓటింగ్ శాతం 400,322 74.35
మూలం: [2]

ఎన్నికైన సభ్యులు

[మార్చు]
అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పోలింగ్ శాతం విజేత ద్వితియ విజేత మార్జిన్
#కె పేర్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు % అభ్యర్థి పార్టీ ఓట్లు %
1 దీమాపూర్ I 49.43% మ్హైలే పెసేయీ గోబిందా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 3,603 62.93% గోబింద చ. పెయిరా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,940 33.89% 1,663
2 దీమాపూర్ II 49.46% ల్హోమితి సేమ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 3,689 55.52% Neisatuo Kiditsu యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,166 32.60% 1,523
3 దీమాపూర్ III 83.62% దబలాల్ మెచ్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,780 50.23% సోమపూర్ణో కచారి స్వతంత్ర 1,300 36.68% 480
4 ఘస్పానీ I 61.13% లౌవిసియర్ స్వతంత్ర 995 17.58% నిజా నాలెయో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 988 17.46% 7
5 ఘస్పాని II 76.97% రోకోనిచా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,815 36.43% లంకామ్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,715 34.42% 100
6 టేనింగ్ 86.81% N. అజు మెవ్‌మై యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,730 30.28% జంఖోసీ హాంగ్‌సింగ్ స్వతంత్ర 1,640 28.71% 90
7 పెరెన్ 73.38% కీలు యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,712 37.40% లాంగ్బే స్వతంత్ర 1,456 31.80% 256
8 పశ్చిమ అంగామి 64.54% TN అంగామి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,294 53.86% S. లీజిజ్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,671 39.23% 623
9 కొహిమా టౌన్ 44.99% జాన్ బోస్కో జాసోకీ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,776 63.95% లౌక్రూ స్వతంత్ర 825 19.00% 1,951
10 ఉత్తర అంగామి I 65.02% డా. షుర్హోజెలీ లీజీట్సు యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,138 55.17% మెజువిలీ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,152 29.73% 986
11 ఉత్తర అంగామి II 78.72% KV కెడిట్సు యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,201 32.35% జాకియో మేథా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,931 28.38% 270
12 త్సెమిన్యు 84.26% రుషులో స్వతంత్ర 2,564 50.27% రిగా థాంగ్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,472 48.47% 92
13 పుగోబోటో 84.47% హుస్కా సుమీ స్వతంత్ర 2,536 49.97% హోషేటో సెమా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,544 30.42% 992
14 దక్షిణ అంగామి I 72.92% విట్సోనీ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,916 47.85% కెహోజోల్ ఖియా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,441 35.99% 475
15 దక్షిణ అంగామి II 75.85% విజోల్ కోసో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,410 62.18% పుసాజో నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 934 24.10% 1,476
16 ప్ఫుట్సెరో 72.60% వెప్రేని కప్ఫో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,969 39.49% వేపారి స్వతంత్ర 1,421 28.50% 548
17 చిజామి 87.21% యెవెహు లోహే యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,262 22.56% సోయీ స్వతంత్ర 1,241 22.19% 21
18 చోజుబా 80.78% వాముజో ఫేసావో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 4,445 56.67% నీట్సుత్సో థెవో నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 3,217 41.01% 1,228
19 ఫేక్ 80.52% మెల్హుప్రా వెరో నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,339 40.93% జల్హుజు వాసా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,010 35.17% 329
20 మేలూరి 85.37% రసుతో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,250 25.63% మర్హుతో నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,180 24.19% 70
21 తులి 79.97% మెరాచిబా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 3,198 51.23% పంగర్వతి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,967 47.53% 231
22 ఆర్కాకాంగ్ 84.53% RC చిటెన్ జమీర్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 3,521 50.66% Tsukjeuwati యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 3,374 48.55% 147
23 ఇంపూర్ 78.41% కొరమోవా జమీర్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,962 37.54% కర్హా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,946 24.66% 1,016
24 అంగేత్యోంగ్‌పాంగ్ 75.61% సెంటిచుబా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,213 43.25% లిమసాంగ్వా స్వతంత్ర 1,562 30.53% 651
25 మొంగోయా 70.04% Imtimeren యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,347 49.11% టెమ్జెన్సోబా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,293 27.06% 1,054
26 ఆంగ్లెండెన్ 71.21% చుబతోషి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,148 45.87% బెండమ్‌గాంగ్షి స్వతంత్ర 1,416 30.24% 732
27 మోకోక్‌చుంగ్ టౌన్ 46.64% R. లైసెన్ Ao నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 656 42.05% లిమాటెమ్జెన్ స్వతంత్ర 379 24.29% 277
28 కోరిడాంగ్ 83.71% Tajenyuba Ao యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,531 36.94% ఎన్. సుబాంగ్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,566 22.86% 965
29 జాంగ్‌పేట్‌కాంగ్ 75.11% ఇమ్చలెంబా Ao స్వతంత్ర 2,602 36.99% అరియన్బా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,559 22.16% 1,043
30 అలోంగ్టాకి 82.85% బెండంగ్తోషి Ao యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,084 38.73% జులుటెంబ జమిత్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,211 22.51% 873
31 అకులుతో - హోకిషే సెమా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
32 అటోయిజ్ 81.30% N. యెషిటో చిషి స్వతంత్ర 2,185 38.43% కియేఖు శిఖు నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,055 36.15% 130
33 సురుహోటో 78.44% నిహోవి సెమ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,757 47.84% చోయిటో సెమా స్వతంత్ర 1,679 29.13% 1,078
34 అఘునాటో 84.78% ఇహెజె సెమా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 3,137 60.62% విశేషో సేమ స్వతంత్ర 1,879 36.31% 1,258
35 జున్‌హెబోటో 78.09% తోఖేహో సెమా స్వతంత్ర 1,851 37.29% ఘుతోషే సేమ స్వతంత్ర 1,575 31.73% 276
36 సతఖా 83.24% హోఖేటో సెమా స్వతంత్ర 2,678 46.67% K. యెషిటో సెమా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,155 37.56% 523
37 టియు 88.39% TA న్గుల్లీ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,603 31.24% ఖ్యోమో లోథా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,130 22.02% 473
38 వోఖా 80.49% మ్హావో లోథా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,667 33.98% NL Odyuo నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,203 24.52% 464
39 సానిస్ 87.66% మ్హోన్షాన్ స్వతంత్ర 1,330 25.61% T. Nchibemo Ngullie స్వతంత్ర 1,243 23.94% 87
40 భండారి 86.57% మ్హోండమో కితాన్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,434 49.62% సెన్లామో కికాన్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,416 49.26% 18
41 టిజిట్ 77.07% పి. ఎన్యెయి కొన్యాక్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,553 46.15% చింగై యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,237 36.76% 316
42 వాక్చింగ్ 88.09% చింగ్వాంగ్ కొన్యాక్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,814 60.75% షావోపా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,251 27.01% 1,563
43 తాపి 75.83% నోకే వాంగ్నావ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,155 56.25% మంఖో నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,006 26.26% 1,149
44 ఫోమ్చింగ్ 68.02% వాన్పెన్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,421 42.52% పోవాంగ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 837 25.04% 584
45 తెహోక్ 84.13% హెంటోక్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,031 39.82% మన్లెం యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,517 29.74% 514
46 మోన్ టౌన్ 84.18% Tingnei Koynak నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,017 39.89% మెథానా కొన్యాక్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,502 29.71% 515
47 అబోయ్ 85.93% నైవాంగ్ కొన్యాక్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 2,324 49.30% లాంగ్నీమ్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,209 46.86% 115
48 మోకా 65.70% అండెన్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,840 47.85% S. మన్వాయి యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 983 25.57% 857
49 తమ్మూ 90.78% Wokshing యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,687 31.69% బంగ్జాక్ ఫోమ్ స్వతంత్ర 1,203 22.60% 484
50 లాంగ్‌లెంగ్ 82.98% N. మెట్‌పాంగ్ ఫోమ్ స్వతంత్ర 1,618 25.23% AL చోంకో ఫోమ్ స్వతంత్ర 1,381 21.53% 237
51 నోక్సెన్ 92.06% IL చింగ్మాక్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,416 60.04% C. చోంగ్‌షెన్ చాంగ్ స్వతంత్ర 1,535 38.15% 881
52 లాంగ్‌ఖిమ్ చారే 86.75% LJ తోషి సంగతం స్వతంత్ర 2,663 38.50% హోరాంగ్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,436 35.22% 227
53 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్-I 46.51% H. సావో చాంగ్ స్వతంత్ర 1,229 32.10% చితేన్ సంగతం నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,118 29.20% 111
54 ట్యూన్‌సాంగ్ సదర్ II 80.43% M. యంచు చాంగ్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,177 44.06% Zutchu Loyem స్వతంత్ర 1,388 28.09% 789
55 తోబు - నుక్లో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు
56 నోక్‌లాక్ 62.05% తోచి హంసో నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,692 36.89% ఎన్. థాంగోంగ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,634 35.62% 58
57 తోనోక్‌న్యు 77.14% మోంగ్చువా ఖియాముంగన్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,664 34.57% MT మోంగ్బా నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 979 20.34% 685
58 షామటోర్-చెస్సోర్ 68.54% పి. మోనోకియు నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 2,473 48.62% K. Zungkum Yimchunger స్వతంత్ర 1,189 23.38% 1,284
59 సెయోచుంగ్-సిటిమి 82.36% జెటోవి స్వతంత్ర 1,854 32.46% కిచింగ్సే నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,364 23.88% 490
60 పుంగ్రో-కిఫిరే 82.05% T. రోథ్రాంగ్ యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 1,744 35.19% కెచింగ్కామ్ నాగాలాండ్ నేషనలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ 1,498 30.23% 246

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "DPACO (1976) - Archive Delimitation Orders - Election Commission of India". Retrieved December 9, 2020.
  2. "Statistical Report on General Election, 1974 to the Legislative Assembly of Nagaland". Election Commission of India. Retrieved 15 August 2021.