మూస:Infobox element/isotopes decay3 (2 2 1)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

|- | rowspan="5" | {{{mn}}}{{{sym}}} | rowspan="5" | {{{na}}} | rowspan="5" | {{{hl}}} | rowspan="2" | {{{dm1}}} | {{{de1a}}} | {{{pn1a}}}{{{ps1a}}} |- | {{{de1b}}} | {{{pn1b}}}{{{ps1b}}} |- | rowspan="2" | {{{dm2}}} | {{{de2a}}} | {{{pn2a}}}{{{ps2a}}} |- | {{{de2b}}} | {{{pn2b}}}{{{ps2b}}} |- | rowspan="1" | {{{dm3}}} | {{{de3}}} | {{{pn3}}}{{{ps3}}}