వాడుకరి:Pavan santhosh.s/WAM-అభివృద్ధి చేయాల్సినవి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మతానికి సంబంధించినవారు, 129[మార్చు]

అబ్రహామిక్ మతాలు, 89[మార్చు]

 1. Abraham - ఇబ్రాహీం (ప్రవక్త)
 2. Adam - ఆదాము
 3. Daniel (biblical figure) -
 4. David -
 5. Elijah -
 6. Ezra -
 7. Gabriel - జిబ్రయీల్
 8. Isaiah -
 9. Jacob -
 10. Joseph (Genesis) -
 11. Moses -
 12. Noah -
 13. Solomon -
క్రైస్తవం, 55
 1. Mary, mother of Jesus - మరియమ్
 2. Jesus - యేసు
 3. John the Apostle -
 4. John the Baptist -
 5. Paul the Apostle - సెయింట్ పాల్
 6. Saint Peter - సెయింట్‌ పీటర్
తూర్పు క్రైస్తవం
 1. Arius -
 2. Athanasius of Alexandria -
 3. Basil of Caesarea -
 4. John Chrysostom -
 5. Clement of Alexandria -
 6. Cyril of Alexandria -
 7. John of Damascus - యూహాన్నా అల్ దెమాష్కీ
 8. Saints Cyril and Methodius -
 9. Gregory of Nazianzus -
 10. Nestorius -
 11. Saint Nicholas -
 12. Patriarch Nikon of Moscow -
 13. Gregory of Nyssa -
 14. Origen -
పోప్‌లు
 1. Pope Clement I -
 2. Pope Gregory I -
 3. Pope John XXIII -
 4. Pope Leo I -
 5. Pope Paul VI -
 6. Pope Pius IX -
ప్రొటెస్టెంటిజం
 1. Jacobus Arminius -
 2. Karl Barth -
 3. Dietrich Bonhoeffer -
 4. John Calvin - *
 5. Thomas Cranmer -
 6. Mary Baker Eddy -
 7. Billy Graham -
 8. John Knox -
 9. Philip Melanchthon - *
 10. Menno Simons -
 11. Joseph Smith -
 12. Charles Spurgeon -
 13. John Wesley -
 14. Huldrych Zwingli -
పాశ్చాత్య క్రైస్తవం
 1. Ambrose -
 2. Francis of Assisi -
 3. Bonaventure -
 4. Columba -
 5. John of the Cross -
 6. Saint George -
 7. Jan Hus -
 8. Irenaeus -
 9. Jerome -
 10. Ignatius of Loyola -
 11. Benedict of Nursia -
 12. Tertullian -
 13. Tomás de Torquemada -
 14. John Wycliffe -
 15. Francis Xavier -
ఇస్లాం, 13
 1. Fatimah - ఫాతిమా జహ్రా
 2. Muhammad - ముహమ్మద్ ప్రవక్త
షియా ఇస్లాం
 1. Ali - అలీ ఇబ్న్ అబీ తాలిబ్
 2. Husayn ibn Ali - హుసైన్ ఇబ్న్ అలీ
 3. Ja'far al-Sadiq - జాఫర్ అల్ సాదిక్
సున్ని ఇస్లాం
 1. Muhammad al-Bukhari - ముహమ్మద్ అల్ బుఖారీ
 2. Muslim ibn al-Hajjaj -
 3. Al-Nawawi -
 4. Al-Shafi‘i -
 5. Malik ibn Anas -
 6. Ahmad ibn Hanbal -
 7. Abu Hanifa - అబూ హనీఫా
 8. Ibn Taymiyyah -
జుడాయిజం, 8
 1. Judah Loew ben Bezalel -
 2. Vilna Gaon -
 3. Rabbi Akiva -
 4. Rashi -
 5. Baal Shem Tov -
ఇతర అబ్రహామిక్ మతాలు, 2
 1. Al-Ghazali - అల్ ఘజాలి
 2. Ibn Arabi -

బౌద్ధం, 16[మార్చు]

 1. Gautama Buddha - గౌతమ బుద్ధుడు
 2. Thích Nhất Hạnh -
 3. 14th Dalai Lama -
 4. Nagarjuna - నాగార్జునుడు
 5. Padmasambhava - పద్మసంభవుడు
చైనీస్ బౌద్ధం
 1. Bodhidharma - బోధిధర్మ
 2. Huineng -
 3. Huiyuan (Buddhist) -
 4. Kumārajīva - కుమారజీవుడు
 5. Zhiyi -
భారతీయ బౌద్ధం
 1. Ananda -
 2. Maudgalyayana -
 3. Sariputta -
 4. Vasubandhu -
జపనీస్ బౌద్ధం
 1. Dōgen -
 2. Kūkai -

హిందూమతం, 18[మార్చు]

ప్రాచీనయుగం
 1. Kanada (philosopher) -
 2. Kapila - కపిల మహర్షి
 3. Patanjali - పతంజలి
 4. Valmiki - వాల్మీకి
 5. Vyasa - వ్యాసుడు
మధ్యయుగం
 1. Basava - బసవేశ్వరుడు
 2. Kumārila Bhaṭṭa - కుమారిల భట్టు
 3. Gaudapada -
 4. Madhvacharya - మధ్వాచార్యుడు
 5. Chaitanya Mahaprabhu - చైతన్య మహాప్రభు
 6. Ramanuja - రామానుజాచార్యుడు
 7. Adi Shankara - ఆది శంకరాచార్యులు
ఆధునిక కాలం
 1. Sri Aurobindo - అరబిందో
 2. Ramana Maharshi - రమణ మహర్షి
 3. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - ఎ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద
 4. Ramakrishna - రామకృష్ణ పరమహంస
 5. Swami Vivekananda - స్వామీ వివేకానంద
 6. Paramahansa Yogananda - పరమహంస యోగానంద

ఇతర మతాలు, 7[మార్చు]

బహాయ్
 1. Báb -
 2. Bahá'u'lláh -
సిక్ఖుమతం
 1. Guru Nanak - గురునానక్
 2. Guru Gobind Singh - గురు గోవింద సింగ్
జొరాస్ట్రియనిజం
 1. Zoroaster -
ప్రతీకవాదం
 1. Nostradamus - నోస్ట్రడామస్
 2. Grigori Rasputin -

సామాజికవేత్తలు, 13[మార్చు]