తోటకము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పద్య విశేషాలు
వృత్తాలు
ఉత్పలమాల, చంపకమాల
మత్తేభం, శార్దూలం
తరళం, తరలము
తరలి, మాలిని
మత్తకోకిల
స్రగ్ధర, మహాస్రగ్ధర
ఇంద్రవజ్రము, ఉపేంద్రవజ్రము
లయగ్రాహి, లయవిభాతి
జాతులు
కందం, ద్విపద
తరువోజ
అక్కరలు
ఉప జాతులు
తేటగీతి
ఆటవెలది
సీసము

తోటకము

[మార్చు]

జలజోదర నిర్మల సంస్తవముల్
విలసిల్లెడుఁ దోటకవృత్తమునన్
బొలుపై స చరుష్కముఁ బొందగ నిం
పలరారఁగఁ బల్కుదు రష్టయతిన్.

గణ విభజన

[మార్చు]
తోటకము వృత్త పాదము నందు గణవిభజన
IIU IIU IIU IIU
జలజో దరని ర్మలసం స్తవముల్


(4 'స' గణములు)

లక్షణములు

[మార్చు]
తోటక వృత్త పద్యాల లక్షణములు
పాదాలు: నాలుగు
12
ప్రతిపాదంలోని గణాలు: స, స, స, స
యతి : ప్రతిపాదంలోనూ 9వ అక్షరము
ప్రాస: పాటించవలెను
ప్రాస: యతి చెల్లదు

ఉదాహరణ 1:

[మార్చు]

పోతన తెలుగు భాగవతంలో వాడిన తోటక వృత్త పద్యాల సంఖ్య: 1

(భా-6-531-తో.)
కరుణాకర! శ్రీకర !కంబుకరా!
శరణాగతసంగతజాడ్యహరా!
పరిరక్షితశిక్షితభక్తమురా!
కరిరాజశుభప్రద! కాంతిధరా!

<poem>

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తోటకము&oldid=1186304" నుండి వెలికితీశారు