"యోగాసనాలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
సవరణ సారాంశం లేదు
చి (r2.7.3) (యంత్రము కలుపుతున్నది: tr:Asanalar listesi)
! '''[[ఇంగ్లీషు]]'''''
|-
| अधोमुख स्वनसनस्वानसन
| [[అధోముఖ స్వనాసనంస్వానాసనం]]
| Downward-Facing Dog
|-
| अधोमुख वृक्षसनवृक्षासन
| [[అధోముఖ వృక్షాసనం]]
| Handstand (Downward-Facing Tree)
|-
| अञ्जलिअंजलि मुद्रा
| [[అంజలి ముద్ర]]
| Salutation Seal
|-
| अर्ध चन्द्रसनचन्द्रासन
| [[అర్ధ చంద్రాసనం]]
| Half Moon
|-
| अर्ध मत्स्येन्द्रसनमत्स्येन्द्रासन
| [[అర్థ మత్సేంద్రాసనం]]
| Half Spinal Twist
|-
| बद्ध कोणसन
| [[బద్ధ కోనాసనంకోణాసనం]]
| Bound Angle
|-
| बकासन
| बकसन
| [[బకాసనం]]
| Crane
|-
| बालासन
| बालसन
| [[బాలాసనం]]
| Child's Pose (relaxation)
|-
| भरद्वाजसन
| भरद्वजसन
| [[భరద్వాజాసనం]]
| Bharadvaja's Twist
|-
| भुजङ्गासन
| भुजङ्गसन
| [[భుజంగాసనం]]
| Cobra
| Wheel
|-
| चतुरङ्ग दण्डसनदण्डासन
| [[చతురంగ దండాసనం]]
| Four-Limbed Staff
|-
| दण्डासन
| दण्डसन
| [[దండాసనం]]
| Staff pose
|-
| धनुरासन
| धनुरसन
| [[ధనురాసనం]]
| Bow
|-
| एक पद रजकपोतसनरजकपोतासन
| [[ఏకపాద రాజకపోటాసనం]]
| One-Legged King Pigeon
|-
| गरुडासन
| गरुडसन
| [[గరుడాసనం]]
| Eagle
|-
| गोमुखासन
| गोमुखसन
| [[గోముఖాసనం]]
| Cow Face
|-
| हलासन
| हलसन
| [[హలాసనం]]
| Plow
|-
| हनुमनासन
| हनुमन्सन
| [[హనుమానాసనం]]
| Hanuman Pose
| Monkey (named after [[Hanuman]])
|-
| जानु शीर्षसनशिरासन
| [[జాను శీర్షాసనంశిరాసనం]]
| Head-to-Knee Forward Bend
|-
| काकासन
| काकसन
| [[కాకాసనం]]
| Crow
|-
| क्रौन्चासन
| क्रोन्चसन
| [[క్రౌంఛాసనం]]
| [[క్రౌఛాసనం]]
| Heron
|-
| कुकुटासन
| कुकुतसन
| [[కుక్కుటాసనం]]
| [[కుకుటాసనం]]
| Cockerel
|-
| कूर्मासन
| कूर्मसन
| [[కూర్మాసనం]]
| Tortoise
|-
| मकरासन
| मकरसन
| [[మకరాసనం]]
| Crocodile (relaxation)
|-
| मत्स्यासन
| मत्स्यसन
| [[మత్స్యాసనం]]
| Fish
|-
| मत्स्येन्द्रासन
| मत्स्येन्द्रसन
| [[మత్స్యేంద్రాసనం]]
| Lord of the Fishes (named after [[Matsyendra]])
|-
| मयूरासन
| मयूरसन
| [[మయూరాసనం]]
| Peacock
|-
| नतरजासन
| नतरजसन
| [[నటరాజాసనం]]
| Lord of the Dance
|-
| पाद हस्थासन
| पद हस्थसन
| [[పాద హస్తాసనం]]
| Standing Forward Bend
|-
| पद्मासन
| पद्मसन
| [[పద్మాసనం]]
| Lotus
|-
| परिपूर्ण नवसननवासन
| [[పరిపూర్ణ నవాసనంనావాసనం]]
| Full Boat
|-
| परिवृत्त पार्श्वकोणसनपार्श्वकोणासन
| [[పరివృత్త పార్శ్వకోణాసనం]]
| Revolved Side Angle
|-
| परिवृत्त त्रिकोणसनत्रिकोणासन
| [[పరివృత్త త్రికోణాసనం]]
| Revolved Triangle
|-
| पाशासन
| पाशसन
| [[పాశాసనం]]
| Noose
|-
| पश्चिमोत्तानसन
| पश्चिमोतनसन
| [[పశ్చిమోత్తానాసనం]]
| Seated Forward Bend
|-
| प्रसरित पादोत्तानसन
| प्रसारयत पदोत्तनसन
| [[ప్రసారితప్రసరిత పాదోత్తానాసనం]]
| Intense Spread Leg Stretch
|-
| शलभासन
| शलभसन
| [[శలభాసనం]]
| Locust
|-
| सर्वाङ्गासन
| सर्वाङ्गसन
| [[సర్వాంగాసనం]]
| Shoulder Stand
|-
| शवासन
| शवसन
| [[శవాసనం]]
| Corpse Pose (relaxation)
|-
| सेतु बन्ध सर्वाङ्गसनसर्वाङ्गासन
| [[సేతుబంధ సర్వాంగాసనం]]
| Bridge, Half Wheel
|-
| सिद्धासन
| सिद्धसन
| [[సిద్ధాసనం]]
| Perfect Pose
|-
| सिंहासन
| सिंहसन
| [[సింహాసనం]]
| Lion
|-
| शीर्षासन
| शीर्षसन
| [[శీర్షాసనం]]
| Head Stand
| Auspicious Pose
|-
| सुप्त बद्ध कोणसनकोणासन
| [[సుప్తబద్ధ కోణాసనం]]
| Reclining num) Bound Angle
|-
| सुप्त पादाङ्गुस्थसनपादाङ्गुष्टासन
| [[సుప్త పాదాంగుష్టాసనం]]
| Reclining numb Big Toe
|-
| सुप्त वीरसनवीरासन
| [[సుప్త వీరాసనం]]
| Reclining Hero
|-
| स्वस्तिकासन
| स्वस्तिकसन
| [[స్వస్తికాసనం]]
| Prosperous Pose
|-
| ताडासन
| तदसन संस्थिति
| [[తడాసనంతాడాసనం]]
| Mountain Pose
|-
| त्रिकोणासन
| त्रिकोणसन
| [[త్రికోణాసనం]]
| Triangle Pose
|-
| उपविष्ट कोणसनकोणासन
| [[ఉపవిష్ట కోణాసనం]]
| Open Angle
|-
| ऊर्ध्व धनुरसनधनुरासन
| [[ఊర్ధ్వ ధనురాసనం]]
| Upward Bow, Backbend, or Wheel
|-
| ऊर्ध्व मुख स्वनसनस्वानासन
| [[ఊర్ధ్వముఖస్వానాసనం]]
| [[ఊర్ధ్వముఖ స్వనాసనం]]
| Upward-Facing Dog
|-
| उष्ट्रासन
| उष्ट्रसन
| [[ఉష్ట్రాసనం]]
| Camel
|-
| उत्तान कूर्मसनकूर्मासन
| [[ఉత్తాన కూర్మాసనం]]
| Upside-Down Tortoise
|-
| उत्कटासन
| उत्कटसन
| [[ఉత్కటాసనం]]
| Chair
| Standing Forward Bend
|-
| उत्थित हस्त पादाङ्गुस्थसनपादाङ्गुष्टासन
| [[ఉత్థితహస్త పాదంగుష్టాసనం]]
| Raised Hand to Big Toe
|-
| उत्थित पार्श्वकोणसनपार्श्वकोणासन
| [[ఉత్థిత పార్శ్వకోణాసనం]]
| Extended Side Angle
|-
| उत्थित त्रिकोणसनत्रिकोणासन
| [[ఉత్థిత త్రికోణాసనం]]
| Extended Triangle
|-
| वसिष्टासन
| वसिस्थसन
| [[వశిష్టాసనం]]
| Side Plank
| Legs-up-the-Wall
|-
| वज्रासन
| वज्सन
| [[వజ్రాసనం]]
| Thunderbolt
|-
| वीरासन
| वीरसन
| [[వీరాసనం]]
| Hero
|-
| वृक्षासन
| वृक्षसन
| [[వృక్షాసనం]]
| Tree Pose
|}
{{wiktionary}}
127

edits

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/775825" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ