సంరక్షణల చిట్టా

Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింద ఉన్నది పేజీల సంరక్షణలకు జరిగిన మార్పుల జాబితా. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న సంరక్షణలకై సంరక్షిత పేజీల జాబితాను చూడండి.

చిట్టాలు
(చిట్టచివరి | తొట్టతొలి) (50 కొత్తవి) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 05:49, 19 జూలై 2020 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, సంరక్షణ సెట్టింగులను సంప్రదింపు పేజి నుండి వికీపీడియా:సంప్రదింపు కు తరలించారు (సంప్రదింపు పేజి, వికీపీడియా:సంప్రదింపుకు తరలించబడింది: సరియైన పేరుబరి సరియైన పేరు)
 • 00:27, 9 జూలై 2020 K.Venkataramana చర్చ రచనలు, వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/కాపెర్ల పవన్ కుమార్ చౌదరి ను సంరక్షించారు [మార్చడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) [తరలించడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) (చరితం)
 • 06:18, 17 జూన్ 2020 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, ఆరోగ్యము ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అత్యధిక స్పామింగు) (చరితం)
 • 03:24, 27 మే 2020 Chaduvari చర్చ రచనలు, ఛేకానుప్రాసాలంకారము ను సంరక్షించారు [సృష్టించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అత్యధిక వాండలిజం: పదేపదే చెత్తరాతకతో పేజీని సృష్టించడం)
 • 16:38, 23 మే 2020 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, అంగారకుడు (జ్యోతిషం) ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అత్యధిక వాండలిజం) (చరితం)
 • 16:36, 23 మే 2020 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, చంద్రుడు జ్యోతిషం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అత్యధిక వాండలిజం) (చరితం)
 • 16:35, 23 మే 2020 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, గురుడు ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అత్యధిక వాండలిజం) (చరితం)
 • 16:33, 23 మే 2020 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, సూర్యుడు (జ్యోతిషం) ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అత్యధిక వాండలిజం) (చరితం)
 • 16:33, 23 మే 2020 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, గురువు (జ్యోతిషం) ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అత్యధిక వాండలిజం) (చరితం)
 • 02:13, 23 మే 2020 MSG17 చర్చ రచనలు, సంరక్షణ సెట్టింగులను భారతదేశంలో కరోనావైరస్ వ్యాప్తి (2020) నుండి భారతదేశలో కోవిడ్-19 మహమ్మారి కు తరలించారు (భారతదేశంలో కరోనావైరస్ వ్యాప్తి (2020), భారతదేశలో కోవిడ్-19 మహమ్మారికు తరలించబడింది)
 • 14:29, 20 మే 2020 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, వైఎస్‌ఆర్ జిల్లా ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అత్యధిక వాండలిజం) (చరితం)
 • 10:24, 21 ఏప్రిల్ 2020 K.Venkataramana చర్చ రచనలు, వాడుకరి:K.Venkataramana/సంతకం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) [తరలించడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) (చరితం)
 • 03:08, 8 ఏప్రిల్ 2020 Chaduvari చర్చ రచనలు, దువ్వాడ-విజయవాడ రైలు మార్గము నుండి సంరక్షణను తీసివేసారు (సంరక్షణ అవసరం ప్రస్తుతం తీరిపోయిందని భావిస్తూ) (చరితం)
 • 13:18, 27 మార్చి 2020 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, భారతదేశంలో కరోనావైరస్ వ్యాప్తి (2020) ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అధిక రద్దీగల పేజీ) (చరితం)
 • 02:10, 18 మార్చి 2020 Chaduvari చర్చ రచనలు, రామాయణం జరిగినదేనా? ను సంరక్షించారు [సృష్టించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (అత్యధిక స్పామింగు: విషయానికి సంబంధించిన వారు అజ్ఞాతంగా మార్పులు చేస్తున్నారని సందేహం.)
 • 17:21, 10 మార్చి 2020 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, వై.ఎస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) (చరితం)
 • 06:50, 11 ఫిబ్రవరి 2020 Chaduvari చర్చ రచనలు, సంరక్షణ సెట్టింగులను ఖురాన్ పుట్టుక మరియు పరిణామం నుండి ఖురాన్ పుట్టుక, పరిణామం కు తరలించారు (ఖురాన్ పుట్టుక మరియు పరిణామం, ఖురాన్ పుట్టుక, పరిణామంకు తరలించబడింది: మరింత సరైన పేరు)
 • 03:43, 2 ఫిబ్రవరి 2020 Chaduvari చర్చ రచనలు, మూస:భారత రాజకీయ వ్యవస్థ ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (వద్దన్న మార్పును పదేపదే చేస్తున్నారు) (చరితం)
 • 04:53, 1 ఫిబ్రవరి 2020 Chaduvari చర్చ రచనలు, డా. సురేష్ కుమార్ మిశ్రా 'ఉరతృప్త్' ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (విషయ ప్రాముఖ్యత లేని పేజీని పదే పదే సృష్టిస్తున్నారు)
 • 14:39, 22 జనవరి 2020 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, వాడుకరి:Pranayraj1985 ను సంరక్షించారు [మార్చడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) [తరలించడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) (నిర్మాణాత్మకంగా లేని మార్పుల యుద్ధం) (చరితం)
 • 09:50, 4 జనవరి 2020 Chaduvari చర్చ రచనలు, వికీపీడియా:AutoWikiBrowser/CheckPage ను సంరక్షించారు [మార్చడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) [తరలించడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) (నిర్వాహకులు మాత్రమే దిద్దుబాటు చెయ్యాలి కాబట్టి) (చరితం)
 • 14:49, 2 జనవరి 2020 K.Venkataramana చర్చ రచనలు, వికీపీడియా:మీకు తెలుసా? భండారము/పాత విశేషాలు 11 ను సంరక్షించారు [మార్చడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) [తరలించడం=నిర్వాహకులు మాత్రమే] (నిరవధికం) (చరితం)
 • 10:47, 29 డిసెంబరు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, వర్గం:రతి భంగిమలు ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (వ్యాస విషయం విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 13:08, 11 డిసెంబరు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, ఆర్య క్షత్రియ ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (చెత్త చేర్చకుండా) (చరితం)
 • 14:12, 1 డిసెంబరు 2019 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, సంరక్షణ సెట్టింగులను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు తరలించారు (ఆంధ్ర ప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్కు తరలించబడింది)
 • 07:52, 24 నవంబర్ 2019 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, పిఠాపురం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (07:52, 24 ఫిబ్రవరి 2020న కాలం చెల్లుతుంది) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (07:52, 24 ఫిబ్రవరి 2020న కాలం చెల్లుతుంది) (వ్యాసాన్ని దురుద్ధేశంతో చెడగాట్టే మార్పులు చేయుచున్నందున) (చరితం)
 • 09:31, 8 అక్టోబరు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, సంరక్షణ సెట్టింగులను స్వామీ వివేకానంద నుండి స్వామి వివేకానంద కు తరలించారు (స్వామీ వివేకానంద, స్వామి వివేకానందకు తరలించబడింది: మరింత సరైన పేరు)
 • 09:37, 2 అక్టోబరు 2019 యర్రా రామారావు చర్చ రచనలు, సంరక్షణ సెట్టింగులను మూస:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రాదేశిక ఎన్నికలు - 2014 నుండి మూస:ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాదేశిక ఎన్నికలు - 2014 కు తరలించారు (మూస:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రాదేశిక ఎన్నికలు - 2014, మూస:ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాదేశిక ఎన్నికలు - 2014కు తరలించబడింది: మెరుగైన పేరు)
 • 19:47, 9 సెప్టెంబరు 2019 Pranayraj1985 చర్చ రచనలు, హేమా చౌదరి ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (19:47, 23 సెప్టెంబరు 2019న కాలం చెల్లుతుంది) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (19:47, 23 సెప్టెంబరు 2019న కాలం చెల్లుతుంది) (నిర్మాణాత్మకంగా లేని మార్పుల యుద్ధం) (చరితం)
 • 23:34, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, త్రీసమ్ ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (వ్యాస విషయం విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, నాగర సర్వస్వం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, సంభోగం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, లైంగిక విద్య ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, పురుష లైంగికత ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, అనంగరంగ ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, స్త్రీ లైంగికత ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, సెక్స్ మ్యూజియం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, వ్యభిచారం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, స్ఖలనం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, సైబర్ సెక్స్ ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, రతిరహస్యము ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, స్త్రీ స్ఖలనం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, మానభంగం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, కుటుంబ నియంత్రణ ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, యోనిశీర్షం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, యోని ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, వర్గం:లైంగిక విశ్వసనీయత ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, పరస్త్రీ గమనం ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, వైబ్రేటర్ (సెక్స్ బొమ్మ) ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
 • 14:39, 25 ఆగస్టు 2019 Chaduvari చర్చ రచనలు, లైంగిక సంక్రమణ వ్యాధి ను సంరక్షించారు [మార్చడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) [తరలించడం=అజ్ఞాత సభ్యులను నిరోధించు] (నిరవధికం) (ఈ వ్యాసాల విషయం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించవలసినది, సున్నితమైనదీ, విజ్ఞానం మాటున తేలిగ్గా బూతులు రాసే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అజ్ఞాతలు చెడగొట్టకుండా ఉండేందుకు ఈ వ్యాసాలన్నిటినీ అజ్ఞాతల నుండి సంరక్షిస్తున్నాను.) (చరితం)
(చిట్టచివరి | తొట్టతొలి) (50 కొత్తవి) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:చిట్టా/protect" నుండి వెలికితీశారు