వ్యతిరేక పదాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


అక్షర క్రమంలో వ్యతిరేక పదాలు

- - - - - - - - - - - - - అం - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - క్ష


వ్యతిరేకంగా అర్ధాన్నిచ్చే రెండు లేదా అంత కన్నా ఎక్కువ పదాలను వ్యతిరేక పదాలు (Opposite words) అంటారు.

ఉదాహరణలు

ఈ క్రింది వ్యతిరేక పదాలు ఆకార క్రమంలో ఏర్పాటుచేయబడినవి.

విఘ్నం X అవిఘ్నం


ఉదహరింపు పొరపాటు: "వీరుడు వ్యతిరేక పదం" అనే గుంపుకు <ref> ట్యాగులున్నాయి, కానీ సంబంధిత <references group="వీరుడు వ్యతిరేక పదం"/> ట్యాగేదీ కనబడలేదు. లేదా మూసే </ref> లేదు