అష్టకష్టాలు

వికీపీడియా నుండి
(కష్టం నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

ఒకవిధం:

 1. ఋణం = అప్పులపాలైపోవడం
 2. యాచన = అడుక్కోవలసిరావడం
 3. వార్ధక్యం = ముసలితనం
 4. జారత్వం = వ్యభిచరించాల్సిరావడం
 5. చౌర్యం = దొంగల పాలబడ్డం
 6. దారిద్ర్యం
 7. రోగం
 8. భుక్తశేషం

ఇంకొకవిధం:

 1. దేశాంతరగమనం
 2. భార్యావియోగం
 3. ఆపత్కాలబంధుదర్శనం
 4. ఉచ్చిష్ఠభక్షణం
 5. శతృస్నేహం
 6. పరాన్నప్రతీక్షణం
 7. భంగం
 8. దారిద్ర్యం

ఇంకొకవిధం:

 1. దాస్యం
 2. దారిద్ర్యం
 3. భార్య లేకుండుట
 4. స్వయంకృషి
 5. యాచించుట
 6. అడిగిన లేదనుట
 7. ఋణం
 8. దారి నడచుట