అచ్యుత పీషరటి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అచ్యుత పీషరటి (c. 1550 త్రిక్కదియూర్, తిరూర్, కేరళ, భారతదేశం – 7 July 1621 కేరళ లో) సంస్కృత వ్యాకరణ పండితుడు, జ్యోతిష శాస్త్రవేత్త, ఖగోళ శాస్త్రవేత్త , భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త. ఈయన జ్యేష్టదేవుడు వద్ద అధ్యయనం చేశాడు. ఈయన కేరళ లోని మాధవుడు స్థాపించిన కేరళ లోని ఖగోళ , గణిత పాఠశాల యొక్క సభ్యులు.

ఆయన తన శిష్యుడు అయిన మేల్‌పతూర్ నారాయణ భత్రి యొక్క భక్తిరస పద్యం "నారాయణీయం"ను కూర్పు చేయడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించాడు.

గణిత సేవలు

[మార్చు]

ఆయన ఎక్లిప్టిక్ ను తగ్గించు విధానాన్ని కనుగొన్నాడు.[further explanation needed] ఈయన "స్పుత నిర్ణయ", "రాశి గోళ స్తూప నీతి" ("రాశి" అనగా రాశి చక్రము, "గోళ" అనగా గోళము, , "నీతి" అనగా "నియమం"), "కరణోత్తమ" (1593) , "ఉపారాగక్రియక్రమ" అనే నాలుగు అధ్యాయాల గ్రంథమును సూర్య, చంద్ర గ్రహణాలపై రాశారు.

 1. 'ప్రవేశక
  సంస్కృత వ్యకరణం యొక్క పరిచయం.
 2. కరణోత్తమ
  ఖగోళ శాస్త్రానికి చెందిన గ్రంథము. దీనిలో గ్రహాల అక్షాంశాల గణన,గ్రహణాలు గూర్చి.
 3. ఉపరాగక్రియాక్రమ (1593)
  సూర్య, చంద్ర గ్రహణాల సిద్ధాంతాలు
 4. స్ఫూతనిర్ణయ
  ఖగోళ శాస్త్ర గ్రంథము.
 5. ఛాయాష్టక
  ఖగోళ శాస్త్ర గ్రంథము.
 6. ఉపరాగవింశతి
  గ్రహణాలు యొక్క గణనపై మాన్యువల్.
 7. రాశిగోళస్పూతనుటి
  రవి మార్గం దాని సొంత కక్ష్యలో చంద్రుని నిజమైన లాంగిట్యూడ్ తగ్గించడం సంబంధించిన పని.
 8. వెన్వరోహ వ్యాఖ్య
  మాధవుడు యొక్క "వెన్వరోహ" అనే గ్రంథానికి మలయాళం వ్యాఖ్య.
 9. హరసరోఛ్ఛయ
  జాతక పద్ధతి యొక్క అనువర్తనం.

నారాయణీయం

[మార్చు]

పీషరటి రచ్చగొట్టి సంచరించే "నారాయణుని" నుండి ప్రార్థన , మతపరమైన విధానాల బ్రాహ్మణ యొక్క విధులు చేపట్టారు. ఈయన "నారాయణుని" తన శిష్యునిగా స్వీకరించాడు. తర్వాత పీషరటి పక్షవాతంలో కోలుకోలేనపుడు, తన ప్రియమైన గురువుతో నొప్పి భరించలేక పోతున్న పరిస్థితులలో ఆయన గురుదక్షిణ క్రింద ఆయన యొక్క వ్యాధిని స్వయంగా తీసుకొన్నారు. దీని ఫలితంగా పీషరటి కోలుకున్నాడని చెప్పబడింది. కానీ ఏ వైద్యం నారాయణుని రోగాన్ని నయం చేయలేకపోయింది. చివరి ప్రయత్నంగా నారాయణుడు గురువాయూర్ వెళ్ళి అచట "తుంచత్తు రామానుజన్ ఎజ్‌తాచన్" అనే గొప్ప "గురువాయూరప్పన్"యొక్క భక్తుని తన రోగాన్ని తగ్గించే విధానాన్ని తెలియజేయమని ప్రార్థించాడు. "తుంచత్తు రామానుజన్ ఎజ్‌తాచన్" ఆయనకు మహావిష్ణువు అవతారాలను మత్స అవతారంతో ప్రారంహించి పద్య రచన చేయమని సలహానిచ్చాడు. నారాయణుడు అందమైన శ్లోకాలను విష్ణు అవతారాలపై వ్రాసి "గురువారప్పన్" యొక్క కృపకు పాత్రుడయ్యాడు. దీని ఫలితంగా ఆయన ఆరోగ్యవంతుడయ్యాడు.

నారాయణుడు వ్రాసిన శ్లోకములను నారాయణీయం అని పేరు. ఆయన తన నారాయణీయం గ్రంధాన్ని తన గురువు అయిన గురువాయురప్పన్ కు అంకితం యిచ్చి ఆ యిచ్చిన దినాన్ని "నారాయణీయం దినం" గా వేడుక జరుపుకుంటున్నారు.

యివి కూడా చూడండి

[మార్చు]

సూచికలు

[మార్చు]
 • David Pingree. "Acyuta Piṣāraṭi". Dictionary of Scientific Biography.
 • S. Venkitasubramonia Iyer. "Acyuta Piṣāroṭi; His Date and Works" in JOR Madras', 22 (1952–1953), 40–46.
 • K. Kunjunni Raja. The Contribution of Kerala ot Sanskrit Literature (Madras, 1958), pp. 122–125.
 • ---- "Astronomy and Mathematics in Kerala" in Brahmavidyā, 27 (1963), 158–162.