వాడుకరి:Vjsuseela

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Mrs. V.J. Suseela (వి.జె. సుశీల)

Ph.D. (LIS-Library and Information Science)
Retired from University of Hyderabad, Hyderabad, India.
Interested in writing LIS-related topics.
(గ్రంధాలయ సమాచార శాస్త్రానికి సంబంధించిన విషయాలు రాయడము అంటే ఇష్టం).

My Wikipedia Profile

English Wikipedia

S.No. Page Title Work done
1 Indira Gandhi Memorial Library New Section added
2 Andhra Pradesh Library Association Expanded the page
2 Paturi Nagabhushanam New Page Created
3 Boat Libraries New Page Created
4 Grandhaalaya Sarvaswam New Page Created
5 Abburi Ramakrishna Rao New Page Created
6 Mobile library or book mobile Incorporated Boat Library Case of

Andhra Pradesh, India in Asia Continent


Expanded - Updated the content, added references, images
___________________________________________________________________

తెలుగు వికిపీడియా - తెవికి (Telugu Wikipedia)

క్ర. సంఖ్య తెవికి శీర్షిక పని
1 ఇందిరా గాంధి స్మారక గ్రంధాలయం కొత్త విభాగం జోడించాను
2 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంధాలయ సంఘం కొత్త పుట సృష్టించాను
3 పాతూరి నాగభూషణం విస్తృత పరచాను
4 బోటు గ్రంథాలయాలు విస్తృత పరచాను
5 గ్రంథాలయ సర్వస్వము విస్తృత పరచాను
6 అబ్బురి రామకృష్ణారావు విస్తృత పరచాను
7 గ్రంథచౌర్యం ఆంగ్ల అనువాదము + కొత్త పుట లో విస్తృత పరచాను.
8 గ్రంథచౌర్యం గుర్తింపు - సాధనాలు కొత్త పుట సృష్టించాను
9 అమల్ ప్రవా దాస్ ఆంగ్ల అనువాదము + కొత్త పుట సృష్టించాను
10 జి. కుమార పిళ్లై ఆంగ్ల అనువాదము + కొత్త పుట సృష్టించాను


విస్తృత పరచాను - ఉన్న విషయాన్ని సవరించడము, విషయాన్ని, మూలాలను, చిత్రాలను జోడించాను.

"https://te.wikipedia.org/wiki/వాడుకరి:Vjsuseela" నుండి వెలికితీశారు