వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -3

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయం పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

వీరేశలింగ గ్రంథాలయపు పుస్తకజాబితా యొక్క మొదటి భాగం

ప్రవేశసంఖ్య గ్ర౦థనామము గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
801 సులభవ్యాకరణము వావిలికొలను సుబ్బారావు " 1912 0.8
802 సులక్షణసారము " 1909 0.6
803 ఆంధ్రభాషానుశాసనము మల్లాది సూర్యనారాయణ శాస్త్రి రాజమండ్రి 1930 0.1
804 అవధాన దర్పణము నం.శేషగిరిరావు మచిలీపట్టణం 1913 1
805 ఆరోగ్యదర్పణము- 1వ భాగం శ్రీపాద పేరిశాస్త్రి ఏలూరు 1932 0.8
806 " -2వ భాగం " " " 0.6
807 పశుశాస్త్రము టే.రాజగోపాలరావు మచిలీపట్టణం 1912 0.8
808 చాయాగ్రహణ తంత్రము ణ.గోపాలస్వామి నాయుడు చెన్నై 1903 0.8
809 లీలావతి గణితసారము బ.లక్ష్మి నరసింహగారు విజయవాడ 1912 0.6
810 భౌతికశాస్త్రము మయినంపాటి నరసింహ చెన్నై 1911 1.8
811 హిందురేశఅర్ధశాస్త్రము వేపా సత్యనారాయణ మూర్తి " 1918 2.8
812 ఆరోగ్యశాస్త్రము భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య మచిలీపట్నం 1910 0.12
813 ఉద్యానకృషి వెంకటేశ్వరరావు భీమవరం 1936 0.8
814 తెలుగువ్యాకరణసంగ్రహం చెన్నై 1890 0.4
815 ఆంధ్రావ్యాకరణం వెంకయ్య గారు " 1892 0.4
816 విభక్తిచంద్రిక సుబ్బారాయులు నాయుడు " 1895 0.4
817 విశ్వరూపం కాళీపట్నo కొండయ్య విశాఖపట్నం 1936 2
818 వృక్షశాస్త్రము లక్ష్మణ యజ్నసూరి ఏలూరు 1895 0.8
819 ప్రశ్నోశాస్త్రము రంగయ్య నాయుడు సికింద్రాబాద్ 1902 0.8
820 సకలార్ధసహకారసంఘముల నిర్మాణము నిర్వహణము ఎందుకు శ్రీనరసింహదేవర సత్యనారాయణ ఆలమూరు 1951 10
821 పండ్లు మొదటిభాగము గోటేటి జోగిరాజు మద్రాస్ 1936 1.4
822 ఆహారవిజ్ఞానం-ఎ మట్లాది రామమూర్తి రాజమండ్రి 1937 2
823 " -బి " " 1938 1
824 ఆహారరసాయనశాస్త్రము శ్రీమతి జ్ఞానంబగారు విజయవాడ 1938 0.3
825 భౌతిక భూగోళశాస్త్రము సీతారామారావుగారు చిత్తూరు 1935 2
826 అర్డానుస్వాషకటరేపచంద్రిక పండిత పెన్మెత్ససత్యనారాయణ రాజు విజయవాడ 0.6
827 విజ్ఞానశాస్త్రము వీరభద్రయ్య వెంకట్రామ&కో,ఏలూరు 1935 0.8
828 బాలవ్యాకరణగుప్తార్ధప్రకాశిక కల్లూరి వెంకట్రామశాస్త్రులు రాజమండ్రి 1929 5
829 లీలావతీ గణితము భాస్కరాచార్యులు చెన్నై 1934 5
830 అప్పకనీయము అప్పకవి " 1934 2.8
831 మనస్తత్వశాస్త్రము గోపాలకృష్ణశాస్త్రి " 1940 3.4
832 సాముద్రికశాస్త్రము అన్నయార్యులు 1882 0.2
833 బాలవ్యాకరణము శ్రీపరవస్తు చిన్నయసూరి చెన్నై 1937 0.12
834 శ్రీలింగలక్ష్మణశేషముఅనుప్రౌడ వ్యాకరణము సీతారామాచార్యులు " 1929 0.12
835 వ్యవసాయ శాస్త్రము గోటేటి జోగిరాజు ప్రజాశక్తి 1945 2
836 నవ్యశాస్త్రవాచకము చిర్ల శ్రీరాములు మద్రాస్ 1947 0.1
837 గ్రంథాలయ శాస్త్రప్రధమ పాఠములు శ్రీపాతూరి నాగభూషణం విజయవాడ 1947 2.8
838 యోగాసనములు స్వామిశివానంద ఆధ్యాత్మిక గ్రంధమండలి 1946 2
839 ఉద్యానకృషి జోగిరాజు ప్రజాశక్తి 1941 2
840 కాయకురలు ఆండ్రశేషగిరిరావు చెన్నై 1947 1
841 ఆకుకూరలు " " 1947 1
842 దుంపకూరలు " " 1947 1
843 జంతుశాస్త్రము ఆర్.వి.శేషయ్య గుంటూరు 1945 5.8
844 మీ ఆహారము యం.ఆర్.మాసాని విజయవాడ 1947 1
845
846 మర్మశాస్త్రము ఆర్.వేం.సుబ్బారావు చెన్నై 1894 2.4
847 సృష్టివిచారము కొండా వెంకటప్పయ్య రాజమండ్రి 1951 2
848 భారతీయ తత్వశాస్త్రము -1 వ భాగం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ కాకినాడ 1953 5
849 భారతీయ తత్వశాస్త్రము -2 వ భాగం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ " " 5
850 భారతీయ తత్వశాస్త్రము -3 వ భాగం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ " " 5
851 భారతీయ తత్వశాస్త్రము -4 వ భాగం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ " " 5
852 భారతీయ తత్వశాస్త్రము -5 వ భాగం సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ " " 5
853 యక్ష ప్రశ్నలు మహీధర జగన్మోహనరావు రాజమండ్రి 1954 2.8
854 మానవులు-మహీధరములు యం.జగన్మోహన్ " 1953 5
855 మనభూమి-మనఆహారము జి.సి.కొండయ్య నెల్లూరు 1953 0.8
856 రేడియో వేపావేంకట లక్ష్మణరావు చెన్నై 1945 3.8
857 రాజనీతి సారము ముదిగంటి జగ్గన్నశాస్త్రి నిడదవోలు 1926 0.8
858 సహకార భూమితనఖా భ్యాంకులు దే.సత్యనారాయణ ఆలమూరు 1952 5
859 హిందూ శిక్షాస్మ్రుతి కో.వేంకటస్వామి విశాఖపట్నం 1986 2
860 తీర్ధయాత్రప్రదర్శిని ఇర్రంకి నరసింహమూర్తి కాకినాడ 1929 1
861 బ్రిటిషుదేశ చరిత్ర యం.జగన్నాధం భీమవరం 1931 0.12
862 హిందుదేశపు రిజిస్త్రెన్ సారసంగ్రహము జయంతి పేరయ్యశాస్త్రి చెన్నై 1901 3
863 దస్తావేజులేఖరి-1వ భాగం జయంతి పేరయ్యశాస్త్రి " 1899 2
864 1904 1.4
865 భారతవర్ష-ఆర్ధికచరిత్ర దే.రామచంద్రరావు కాకినాడ 1923 1.4
866 ఐరోపామహాయుద్దము చెన్నై 1
867 బ్రిటిషువారిపూర్వచరిత్రము " 1993 0.4
868 ఐరోపామహాయుద్దము కాకినాడ 1914 0.1
869 హిందుదేశఆర్ధికచరిత్ర సూర్యనారాయణ గారు పిఠాపురం 1909 2.8
870 జీర్ణకర్నాటక చరిత్ర చిలుకూరి వీరభద్రరావు ఏలూరు 1905 1.4
871 ఆంధ్రుల చరిత్ర " రాజమండ్రి 1936 2
872 నిజాంరాష్ట్ర పరిపాలనము సురవరం ప్రతాపరెడ్డి హైదరాబాద్ 1946 0.6
873 భారతదేశ విషయములు 0.8
874 శాసనములు 0.4
875 జపానుదేశచరిత్ర సూర్యారావు కాకినాడ 1904 0.8
876 త.దే.ఆంధ్రక్షత్రియులు రాజపాలయము 1926 0.1
877 గుం.మం.గ్రంథాలయచరిత్ర విజయవాడ 1933 0.2
878 హిందుదేశచరిత్ర 4
879 పెద్దాపుర సంస్ధానచరిత్రవిమర్శన కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రి 1.4
880 హిందుదేశ కధాసంగ్రహము-1వ భాగం కో.వేం.లక్ష్మణరావు చెన్నై 1907 0.12
881 " -2వ భాగం " " 1908 1.8
882 " " " " 1.8
883 మహారాష్ట్ర చరిత్ర చి.శ్రీనివాసరావు మచిలీపట్టణం 1909 1.8
884 భౌద్దమహాయుగము ఏలూరి సత్యనారాయణ విజయవాడ 1925 2.4
885 ఢిల్లీదర్బారు కె.వి.లక్ష్మణరావు చెన్నై 1912 1.8
886 ఆంధ్ర క్షత్రియులు వంగూరి సుబ్బారావు పిఠాపురం 1922 1.12
887 హిందుదేశచరిత్ర కె.ఎ.వి.రామనాచార్య ముంబై 1913 0.12
888 ప్రపంచభూగోళము-3వ భాగం సీతారామరావు రాజమండ్రి 1913 0.1
889 ఫాహియాన్ భారతవర్షయాత్ర వే.సత్యనారాయణ విజయవాడ 1926 2.8
890 ఆంధ్రుల చరిత్రము-ప్ర.భాగం చేలుకురి వీరాభాద్రరావు చెన్నై 1910 1
891 ఆంధ్రుల చరిత్రము-2వ భాగం " " 1912 1
892 " -3వ భాగం " రాజమండ్రి 1916 1.8
893 దక్షిణాఫ్రికా-2వ భాగం ది.వేంకటశివరావు విజయవాడ 1928 2
894 ఆంగ్లేయరాజ్యంగ నిర్మాణ చరిత్ర గోటేటి కనకరాజు మచిలిపట్టణం 1910 1
895 అధినివేశ స్వరాజ్యము దిగవల్లి వేంకటశివరావు విజయవాడ 1933 0.12
896 సిక్కుల చరిత్రము పో.లక్ష్మినరసింహరావు మచిలీపట్టణం 1908 1
897 అమెరికా సం.రాష్ట్రములు అ.కాలేశ్వరరావు " 1924 2
898 తురుష్కప్రజాస్వామికము " విజయవాడ 1933 1
899 ప్రాచీనదేశచరిత్రలు ప.శ్రీనివాసురావు చెన్నై 1917 1.8
900 చీనాదేశ చరిత్రలు ఆ.సోమనాధరావు " 1912 1
901 హిందూదేశచరిత్ర వా.శ్రీనివాసరావు మచిలీపట్టణం 1931 1.8
902 జపానుచరిత్రము ఆ.సోమనాధరావు చెన్నై 1906 1
903 స్వదేశం స్దానములు నా.వెంకటేశ్వరరావు కవుతరము 0.8
904 ఇటలి దీక్షితులు రాజమండ్రి 1936 1
905 భూగోళచరిత్ర జె.వీరరాఘవాచార్యులు కాకినాడ 1928 0.8
906 ఖిలాఫతుచరిత్ర స.సత్యకేశవరావు పిఠాపురం 1925 0.6
907 స్టాంపురిజిష్ట్రేషనుసారసంగ్రహము ఇ.నరసింహరావు విశాఖపట్నం 1891 0.6
908 హిందుదేశచరిత్రలోని పాఠములు ఈ.మార్స్డడన్ లండన్ 1914 0.4
909 ధర్మవరచరిత్రము ఆంజనేయులు చెన్నై 1919 0.4
910 పోతనవేమనయుగము వేంకటశివరావు విజయవాడ 1924 0.8
911 భీమవరంతాలుకాజాగ్రఫి శ్రీపాదపేరిశాస్త్రి ఏలూరు 1932 0.3
912 హిందుదేశచరిత్ర శ్రీనివాసరావు మచిలిపట్టణం 1931 1
913 భూగోళశాస్త్రము మొ.భాగం కె.ఎ.వీరరాఘవాచార్యులు చెన్నై 1916 0.5
914 రాజమహేంద్రవరపు చరిత్రము చి.వీరభద్రరావు రాజమండ్రి 1915 0.4
915 నాయాత్ర పా.వేం.శివరామశాస్త్రి బాపట్ల 1
916 క్రైస్తవప్రభుత్వనిర్మాణతత్వము బి.జగన్మోహనరావు కాకినాడ 1935 0.8
917 గ్రేట్బ్రిటన్ చరిత్రము 0.12
918 ఆంధ్ర క్షత్రియులు న.వెంకటనీలాద్రి రాజు కాకినాడ 1920 0.2
919 మద్రాస్రాజధాని కృష్ణమాచార్య చెన్నై 1890 0.5
920 భూగోళశాస్త్రము రామచంద్రరాజు చెన్నై 1895 0.5
921 విజయనగరచరిత్రము జి.వి.అప్పారావు " 1920 0.12
922 చైనాజాతీయోద్యమము-1వ భాగం అ.కాలేశ్వరరావు కాకినాడ 1933 1
923 " -2వ భాగం " " " 1
924 జగత్కథ ఎస్.రాధాకృష్ణన్ " 1935 3
925 స్పెయిన్ దేశము వి.కె.రావు రాజమండ్రి 0.1
926 ఉత్తర ఖండయాత్ర అల్లూరి నారాయణరాజు పోడూరు 1936 0.4
927 బార్డోవీ విజయము జగ్గన్నశాస్త్రి తణుకు 1931 1
928 ఫ్రెంచిస్వాతంత్ర్యవిజయము కాళేశ్వరరావు విజయవాడ 1923 1.12
929 ఆంధ్రరాష్ట్రము గోపాలకృష్ణయ్య సత్తెనపల్లి 1937 0.2
930 నవ్యభారతోదయము హనుమంతురావు రాజమండ్రి 1935 0.12
931 మానవభూగోళశాస్త్రము సీతారామరావు చెన్నై 1931 0.14
932 ఆఫ్రికాపంపకము కొండయ్య గారు భీమవరం 1938 0.12
933 బ్రిటన్ సామ్రాజ్యము భో.పట్టాభిరామయ్య రాజమండ్రి 1938 0.2
934 స్పెయిన్ దుస్థితి ప్ర.రామసుబ్బయ్య చెన్నై 0.6
935 చీనా జపాను ప్రళయము సర్వోత్తమరావు " 1937 0.6
936 బ్రిటిష్ మహాయుగం ప్రధమపుటం సత్యనారాయణశాస్త్రి పేరుపాలెం 1938 2.1
937 బ్రిటిష్ మహాయుగం -2వ పుటం " " 1938 2.12
938 ఆస్ట్రియాఆక్రమణ నార్ల వెంకటేశ్వర్లు పిడసనగల్లు 1938 0.1
939 మానవభూగోళశాస్త్రము సీతారామరావు చెన్నై 1931 0.14
940 బ్రిటిషుచరిత్రము- 1వ భాగం శ్రీనివాసరావు మచిలిపట్టణం " 0.14
941 బ్రిటిషుచరిత్రము -1వ భాగం " " " 0.14
942 బ్రిటిషుచరిత్రము - 2వ భాగం " " 1935 1.4
943 హిందూదేశచరిత్ర -1వ భాగం ధన్యంరావు అప్పరావు విజయవాడ 1934 0.9
944 హిందూదేశచరిత్ర -2వ భాగం శ్రీనివాసరావు మచిలిపట్టణం 1930 1
945 హిందుదేశచరిత్రము వేటూరి సత్యనారాయణ విజయవాడ 1939 4
946 హిందూదేశ చరిత్ర- 4వ తరగతి " భీమవరం " 0.5
947 హిందూదేశచరిత్ర -5వ తరగతి " " " 0.6
948 మహాత్ముని ఆంధ్రదేశసంచారము ఆంధ్రగ్రంధమాల 0.8
949 విజయనగరసామ్రాజ్యమందలి ఆంధ్రవాజ్మయచరిత్ర టే.అచ్యుతరావు రాజమండ్రి 1933 2
950 విజయనగరసామ్రాజ్యమందలి ఆంధ్రవాజ్మయచరిత్ర -ద్వితీయ భాగం " " 1939 2
951 సంస్దానాలు వా.గోపాలకృష్ణయ్య గారు జ్యోతి సత్తెనపల్లి 1939 0.6
952 జమిందారికమిటి రిపోర్టు కో.శఠగోపాచార్యులు మచిలీపట్టణం 1939 0.4
953 ఆంధ్రదేశపు చరిత్ర చి.శ్రీనివాసరావు రాజమండ్రి 1933 2
954 ప్రాచీనదేశచరిత్రలు ప.శ్రీనివాసురావు చెన్నై 1917 1.12
955 ప్రాదేశభూగోళం వ.జగన్నాధరావు మచిలిపట్టణం 0.12
956 " -3వ భాగం " " 0.12
957 నేటిరష్యా నా.వెంకటేశ్వరరావు విజయవాడ 1934 1
958 ప్రాచీనవిద్యాపీఠములు చి.నారాయణరావు రాజమండ్రి 1921 1
959 చీనాదేశపుచరిత్ర బే.లక్ష్మికాంతారావు మచిలిపట్టణం 1912 1.8
960 కాశీయాత్ర చరిత్ర గీ.వేంకటరామమూర్తి విజయవాడ 1941 2.12
961 నాగరిక చరిత్ర చింతా దీక్షితులు చెన్నై 1.4
962 ఆంధ్రుల సాంఘికచరిత్ర సు.ప్రతాపరెడ్డి హైదరాబాద్ 1949 4
963 ఆంధ్రుల-చరిత్ర నేలటూరి వేంకటరమణయ్య " 1950 1
964 ప్రపంచచరిత్ర నెహ్రు చెన్నై 1.4
965 ప్రపంచచరిత్ర మొ.భాగం నెహ్రు చెన్నై 1951 1
966 ఇండోనేషియా ఏడిద కామేశ్వరరావు విజయవాడ 1948 1.8
967 ప్రపంచచరిత్ర - 4వ భాగం నెహ్రు చెన్నై 1952 2
968 ప్రపంచచరిత్ర - 5వ భాగం " " 1953 2
969 ప్రపంచచరిత్ర - 6వ భాగం " " 1953 2
970 బదరీయాత్ర బులుసు సూర్యప్రకాశరావు సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 2
971 ఆంధ్రరాష్ట్రము రామారావు ఆంధ్రమహాసభ,గుంటూరు 1946 0.8
972 ఆంధ్రులసాంఘికచరిత్ర సురవరం ప్రతాపరెడ్డి ఆంధ్రసార్వసతపరిషత్తు,హైదరాబాద్ 1950 4
973 అమెరికా అమెరికాసమాచార కార్యాలయం 1955 1
974 అమెరికా జీవితములు ప్రారంభం " " 1
975 భక్తవిజయము రాజదాసు ఎం.ఆర్.&కంపెని,చెన్నై 1923 5
976 శ్రీచేతున్యుని చరిత్ర రాజమండ్రి 0.1
977 ఆంధ్రకవుల చరిత్రము కందుకూరి వేరేశలింగం పంతులు చెన్నై 1899 3
978 ఆంధ్రకవుల చరిత్రము- నూతన సంపుటం " రాజమండ్రి 1917 3
979 స్వేయ చరిత్ర రాంబోట్ల జగన్నాధశాస్త్రి విశాఖపట్నం 1916 1
980 శంకరాచార్యులచరిత్ర మధిరి సుబ్బన్నదీక్షితులు కాకినాడ 1912 1
981 అబలాసచ్చరిత్ర రత్నమాల బండారు అచ్చ్హమాంబ తణుకు 1.4
982 విరేశాలింగకవి చరిత్ర వేంకటసుబ్బారావు తణుకు 1910 1
983 కాళిదాసు చరిత్రములు ఆన్నపూర్ణయ్య శాస్త్రి రాజమండ్రి 1925 1.4
984 కాళిదాసు చరిత్రములు అన్నపూర్ణయ్యశాస్త్రి తమ్మారావు&సన్స్,రాజమండ్రి 1925 1.4
985 తెనాలిరామకృష్ణ కవి చరిత్ర పెదశేషగిరిరాయ కవి విజేంద్ర మిడ్ స్త్రీయల్ కంపెనీ 1926 0.8
986 తెనాలిరామకృష్ణ కవి చరిత్ర " " " 0.8
987 భోజరాజు చరిత్రము సోమేశ్వరరాయ కవి రాజమండ్రి 0.8
988 శ్రీనాథుడు పెదశేషగిరిరాయులు ఆంధ్ర జాతీయ గ్రంధమండలి,కాకినాడ 1926 1.8
989 మందేవే౦ద్రనాధఠగూర్ రామమూర్తి స్కేప్&కంపెనీ,కాకినాడ 1922 2.8
990 గౌరాంగ చరిత్రము నరసింహ గారు పిఠాపురం 1912 1.4
991 గౌరాంగ చరిత్రము " " 1914 1.4
992 గాంధిమహాత్మునిజీవితము సత్యన్నారాయణశాస్త్రి స్వరాజ్యశ్రమం 1915 1.12
993 జీవితములు-8సం.చి.ల.న.కవిగారు లక్ష్మినరసింహం గురుమూర్తి 1927 3
994 10 సం.ర.క.వలి.ర.చంపు " " 1927 3
995 శ్రీవివేకానందస్వామి జీవిత౦ - ప్ర.భా వెంకటేశ్వర్లు కాకినాడ 1930 1.6
996 శ్రీవివేకానందస్వామి జీవిత౦ -ద్వి.భా " " " 0.12
997 రాజస్దానకదావళి -ప్ర.భా లక్ష్మినరసింహం గారు రాజమండ్రి 1917 0.12
998 రాజస్దానకదావళి -ద్వి.భా " " " 1.8
999 విక్టోరియారాణి కుటుంబం డి స్పియన్ లిటరేచర్ సోసాయిటి 1895 0.4
1000 పండితరాయ చరిత్రము భ.సత్యనారాయణ శర్మ ఆంధ్రజాతీయ గ్రంధమండలి 1926 1.8
1001 సావిత్రి కా.నాగేశ్వరరావు ఎ.వి.రామ్ కంపెని,నర్సాపురం 1853 1.14
1002 గణిక తరంగణి సుబ్రహ్మణ్య సిద్దాంతి పిడపర్తి సుబ్రహ్మణ్య సిద్దాంత 1922 2
1003 హిందూ సుందర్ మణుల చరిత్ర వెంకటశివుడు రామా&కో,ఏలూరు 1923 2
1004 తిలక్ జీవితము మానికొండ సత్యనారాయణ ఆంధ్రపత్రికా ముద్రణాలయం 1921 2.4
1005 మధుర కవులు పోతుకూరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి చిదంబర గ్రంధమాల 1954 1
1006 హిందూసుందరమణుల చరిత్రము ఆర్.వెంకటశివుడు గుంటూరు 1909 2
1007 తెలుగుకవులు యమ్.వెంకటరత్నం సుందరరామా&సన్స్,తెనాలి 1947 2.11
1008 మహాపురుషుల జివచరిత్రము చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహం స్కేప్&కంపెనీ,కాకినాడ 1911 2.4
1009 కందుకూరి వీరేశలింగంము గారి జీవితము కందుకూరి వేరేశలింగం పంతులు విజ్ఞాన చంద్ర కోపరేషణ్,చెన్నై 1911 1.8
1010 కందుకూరి వీరేశలింగంము గారి జీవితము వీరేశలింగం " 1915 1.1
1011 మహాత్మా గాంధీస్వీయచరిత్ర వే.శివరామశాస్త్రి కా.నాగేశ్వరరావు.చెన్నై 1.8
1012 ఆత్మకధ వే.శివరామశాస్త్రి " 1930 1.8
1013 దొడ్డస్త్రీలను గురించిన కధలు వే.శివరామశాస్త్రి 1892 0.8
1014 భీష్మ చరిత్రము మంగిపూడి పురుషోత్తమా ఆనంద మండలిగ్రంధ నిలయము 1916 0.8
1015 శ్రీ బ్రహ్మానందస్వామినిర్యాణము కాళ్ళకూరి నరసింహము సు.గున్నేస్వరరావు బ్రదర్స్ 1907 0.2
1016 కేశవచంద్రబ్రహ్మానందము రాయుడు 0.11
1017 మస్తఫారమాల్ వాషా పుండరీకాక్షుడు ఆర్యవైశ్య ముద్రక్షరశాల,గుంటూరు 0.44
1018 మదనమోహనమాలక్య సత్యన్నారాయణశాస్త్రి వావిళ్ళరామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 0.8
1019 చూన్ సూర్యప్రకాశరావు చింతామని ప్రెస్,మద్రాస్ 1901 0.4
1020 శ్రీ కిడాంబి రామానుజచార్య చరిత్రము వేం.రమణాచార్య జి.నరసింహ బ్రదర్స్,విజయనగరం 1912 0.5
1021 దేశవీరుల చరిత్ర 0.4
1022 మోహన గాంధీ జీవిత చరిత్ర బో.శేషగిరిరావు వేణి ప్రెస్, విజయవాడ 0.4
1023 రాజమండ్రి 1916 0.4
1024 శివాజీ చరిత్రము కే.వి.లక్ష్మణరావు 0.1
1025 శ్రీనాథ చరిత్రము కూ.లక్ష్మినరసయ్య కొత్తపల్లి సీతారామయ్య 1908 0.4
1026 నంద చరిత్రము చి.లక్ష్మినరసింహం మనోరమా ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1908 0.28
1027 వేములవాడ భీముని చరిత్ర పి.శ్రీరామమూర్తి 0.4
1028 ౩2.మంత్రుల చరిత్రము పె.చిట్టిరామయ్య పెచ్చేటి రామయ్య 1914 0.4
1029 శ్రీరాణిరావు జగ్గమాంబ కూ.సుబ్బారావు కాకినాడ 1928 0.8
1030 " " " " 0.6
1031 రాణి రామనాయంబ " " " 1
1032 విక్రమార్క చరిత్రము భా.రామమూర్తి వైజయంతి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1906 0.12
1033 ప్రహ్లాద చరిత్రము ఆ.నాగభూషనరావు ఆంధ్ర గ్రంథాలయము, విజయవాడ 1921 0.5
1034 మీనాక్షి మీనాక్షి 0.8
1035 " " 0.8
1036 మన్మధుడు చరిత్ర పా.లక్ష్మినారాయణ 3.8
1037 తంజాపురాంధ్ర నాయకరాజు చరిత్ర మీ. సీతారామయ్య సరస్వతి మహా పుస్తకాలయ౦,తంజావూరు 1932 2.13
1038 శ్రీవీరేశలింగం చరిత్ర కుటికలపూడి సీతమ్మ సావిత్ర ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1921 1
1039 శ్రీ వివేకానందస్వామి జీవితం కో. వీరభద్రచార్యులు 0.6
1040 చంద్ర గుప్త చక్రవర్తి స్వామీవిద్యానంద పరమహంస ఇ.లక్ష్మణరావు 1912 0.8
1041 పీష్వానారాయణరావు వేమవరపు రామదాసు ఆంధ్రభాషా సంఘం 1910 0.2
1042 వీరత్రయము శ్రీ.సీతారామారావు రాజమండ్రి 1928 0.12
1043 అశోకుడు 1921 1
1044 యయాతి చరిత్ర నరసింహశాస్త్రి 0.12
1045 శ్రీదయానంద సరస్వతి చరిత్ర ఆ. సోమనాధరావు ఆనంద శ్రీ ముద్రాక్షర్శాల, చెన్నై 1907 0.4
1046 అక్బరు చరిత్రము ఉన్నవ లక్ష్మీ నారాయణ 0.6
1047 అశోకుని చరిత్ర బే. లక్ష్మికాంతారావు ఆంధ్ర భాషాజి వర్ధిని సంఘం 1910 1.1
1048 మహాపురుషుల జివచరిత్రము పసుమర్తి శ్రీనివాసరావు విజ్ఞాన చంద్ర కోపరేషణ్, చెన్నై 1913 0.14
1049 " " " 1913 0.14
1050 శ్రీకృష్ణని జీవిత చారిత్రము కొనకంచి చక్రధరరావు 1.4
1051 తిక్కన సోమయాజి చిలుకూరి వీరభద్రరావు శారదా పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, చెన్నై 1917 0.12
1052 మంగిపూడి వెంకటశర్మగారి చరిత్ర కోగంటి దుర్గామల్లికార్జునరావు పామర్రు 1948 1
1053 తిమ్మరుసు మంత్రి చిలుకూరి వీరభద్రరావు శారదా పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, చెన్నై 1917 0.7
1054 అబ్రాహం లింకన్ చరిత్ర గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు వైజయంతి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1907 0.12
1055 డివెలరా గద్దె లింగయ్య చౌదరి ఎలమర్రు 1933 0.12
1056 లియోలువ్ స్టాయి మహీదర రామమోహనరావు ముంగండ 1935 0.3
1057 లాలలజపతి రాయి చరిత్ర ఆదిపూడి సోమనాధరావు మచిలీపట్టణం 1907 0.6
1058 చిత్తరంజ్వదాసు కోన వెంకటాయశర్మ సుబోదుని,తెనాలి 1925 0.6
1059 మంగిపూడి వెంకటశర్మగారి చరిత్ర కోగంటి దుర్గామల్లికార్జునరావు పామర్రు 1949 1
1060 నానక్ చరిత్ర చి. లక్ష్మినరసింహం స్కేప్&కంపెనీ,కాకినాడ 1920 0.12
1061 భారతవీరులు ద్రోణంరాజు సీతారామారావు రాంజీ కంపెనీ,మచిలీపట్టణం 1917 0.1
1062 వీరపూజ శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఆంధ్ర పత్రికా ముద్రక్షరశాల,చెన్నై 1915 1
1063 సప్తమైడ్యర్డు చరిత్రము యస్వీ.రంగాచార్యులు జ్యోతిష్మతి ముద్రక్షరశాల,చెన్నై 1911 0.8
1064 హైదరావి కొవ్వలి సత్యనారాయణ శ్రీస్వేచ్చావతి ముద్రాశాల,బరంపురం 1913 0.14
1065 నన్నయభట్టారకుడు పుదుప్పాతము సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ జోతిష్మతి ముద్రక్షరశాల,చెన్నై 1910 0.1
1066 భారతయోధులు ద్రోణంరాజు సీతారామారావు ఆంధ్రగ్రంథాలయం,విజయవాడ 1921 1
1067 భారతయోధులు " " 1921 1
1068 మహమ్మదాలి జీవితం వేమూరి రామమూర్తి సుదర్శన ముద్రాలయం, మచిలీపట్టణం 1921 0.2
1069 శ్రీరాజారామమోహనరాయల చరిత్ర కొనకంచి చక్రధరరావు ఆంధ్రభాషాభివర్ధనిసంఘం, మచిలీపట్టణం 1908 0.8
1070 శ్రీరాజారామమోహనరాయల చరిత్ర " " 1908 0.8
1071 జీవనస్మ్రుతి కామరాజు హనుమంతరావు సరస్వతి ప్రెస్,రాజమండ్రి 1928 1.6
1072 దేశిరాజు పెదబాపయ్యగారి జీవనస్మ్రుతి " " 1928 1.6
1073 రఘుకుల చరిత్రము-ఎ చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహం శ్రీసుజనరంజని ముద్రాలయం,కాకినాడ 1922 0.1
1074 రఘుకుల చరిత్రము -బి పంచాగం వెంకటనరసింహచార్యులు హిందూ ముద్రాలయం,మచిలీపట్టణం 1932 0.1
1075 ఉత్తమజీవితములు బాలారి నారాయణరావు సరస్వతి ప్రెస్,రాజమండ్రి 1932 1
1076 ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగరుల చరిత్ర చెరుకువాడ వెంకటనర్సింహం కృష్ణా స్వదేశి ముద్రాలయం, మచిలీపట్టణం 1908 0.8
1077 భీష్ముని చరిత్ర మంగిపూడి పురుషోత్తమ శర్మ సరస్వతి ప్రెస్, రాజమండ్రి 1931 0.12
1078 స్వీయ చరిత్ర వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు సరస్వతి ప్రెస్, రాజమండ్రి 1931 0.1
1079 సూర్యనారాయణీయము వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు సరస్వతి ప్రెస్, రాజమండ్రి 1936 0.1
1080 మహాపతివ్రతల చరిత్రము-2వ భాగం వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు సరస్వతి ప్రెస్, రాజమండ్రి 0.6
1081 మహాపతివ్రతల చరిత్రము -3 వ భాగం యస్.గుణేశ్వరరావు శ్రీ బిం. యామణి ముద్రాశాల, చెన్నై 1911 0.6
1082 మహాపతివ్రతల చరిత్రము యస్.గుణేశ్వరరావు శ్రీ బిం. యామణి ముద్రాశాల, చెన్నై 1911 0.6
1083 సావిత్రిదేవి సరస్వతి నికేతనం హెచ్.వి.కృష్ణ.&కంపెనీ,చెన్నై 0.8
1084 సావిత్రిదేవి సరస్వతి నికేతనం మచిలీపట్టణం 19115 0.8
1085 సతీదేవి సరస్వతి నికేతనం 0.8
1086 సునీతదేవి చరిత్రము వట్లూరి బాపిరాజు పంతులు చింతామణి ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1911 0.6
1087 సునీతదేవి చరిత్రము " చింతామణి ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 0.6
1088 పిళ్ళారిశెట్టి సీతారామయ్య ఆకురాతి చలమయ్య ఆకురాతి చలమయ్య 1935 0.2
1089 పుష్పవేణి చరిత్ర యస్.గుణేశ్వరరావు 0.6
1090 " " చింతామని ముద్రాక్షరశాల,రాజమండ్రి 1911 0.6
1091 శ్రీసరస్వతి అమ్మగారిజీవిత చరిత్ర సాయా వరద దాసు చంద్రికాప్రెస్,చెన్నై 1926 0.4
1092 అర్జునుడు ముడియం సీతారామరావు ఆంధ్రపత్రికా ముద్రణాలయం,చెన్నై 1915 0.4
1093 సిద్దార్ధ చరిత్రము చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహం సుజనరంజని ముద్రాలయం,కాకినాడ 1920 0.12
1094 సాగరుదేవుడు శ్రీనిర్వి కల్పానా౦దస్వామీ శ్రీరామకృష్ణ మదము,చెన్నై 1943 0.6
1095 భీముడు ముడియం సీతారామరావు ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాలయం,చెన్నై 1915 0.4
1096 భీష్ముడు " " 1916 0.46
1097 బలిచక్రవర్తి " " 1916 0.36
1098 టేరన్యుమాక్వినీ జీవితము మొసలి కంటి సంజీవరావు నారాయణ బ్రదర్సు,చెన్నై 0.6
1099 అరవిందయోగి జీవితం పంగనాముల రామభద్రరావు నవయుగ గ్రంథమాల,గుంటూరు 1921 0.5
1100 వందేమాతరం కీర్తనలు ఆత్మకూరి గోవిందాచార్యులు రామా ముద్రాలయం,ఏలూరు 1921 0.4
1101 మహాత్మా గాంధీ జీవితము విద్వాన్ కోపలిశివకామేశ్వరరావు " 1921 0.2
1102 శ్రీగాంధి మహాత్ముడు ఆదిపూడి సోమనాధరావు ఆంధ్ర పత్రికా ముద్రక్షరశాల,చెన్నై 1931 0.6
1103A శ్రీబాబు రాజేంద్రప్రసాద్ గారి జీవితము " 1935 0.1
1103B శ్రీరంగరాయ జీవితము ఆదిరాజు వీరభద్రరావు ఆదిసరస్వతి నిలయం,చెన్నై 1911 0.4
1104 శ్రీబాలగంగాధరణిలమ చరిత్రము యస్.వి.రంగాచార్యులు వావిళ్ళరామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 1914
1105 శ్రీదాదాబాయి నౌరోజీ జీవితము ఓ.వై.శ్రీ.దొరసామయ్య " 1907 0.4
1106 కొమ్మిరెడ్డి సూర్యనారాయణ మూర్తినాయుడు గారి జీవిత౦ బుద్ధవరపు పట్టాభిరామయ్య శ్రీజగపతి ముద్రాలయము,రాజమండ్రి 1927 0.2
1107 జారిస్తివెన్స్గారి చరిత్ర యమ్.వెంకటరత్నం సి.పి.స.కే.ప్రెస్,చెన్నై 1897 0.1
1108 అహంభావస్వామి అద్దునూరి గోపాలరావు వేగుచుక్క గ్రంధమాల,బరంపురం 1913 0.1
1109 శ్రీవెంకటేశ్వరచంచయ్యగారి జీవితము దిగ్గిరాల వెంకటసుబ్బయ్య కృష్ణా స్వదేశి ముద్రాలయం,మచిలీపట్టణం 1917 0.4
1110 అశోకమహాచక్రవర్తి చరిత్రము యస్.వి.రంగాచార్యులు 1913 0.26
1111 నివేదిత కొమండూరు రామకృష్ణమాచార్యులు వైశ్యముద్రాలయ౦,నెల్లూరు 1914 0.9
1112 రామతీర్ధస్వామిజీవితము పంగనామాల వెంకటరంగారావు " 1914 0.9
1113 శ్రీసయాజీరావు గైక్వారు జీవితము పి.శ్రీనివాసరావు వా.రామస్వామిశాస్త్రులు,చెర్న్నై 1916 0.2
1114 చితరంజుని జీవితము కోన వెంకటాయశర్మ యిండియా ఏజేన్సి,చెన్నై 1922 0.3
1115 సాసూరువైద్యశాలలోని శ్రీగాంధిమహాత్ముడు శ్రీమహాదేవ్ దేశాయి శారదా భండారు ముద్రలయము,విజయవాడ 1926 0.16
1116 శ్రీశంకరాచార్య చరిత్రము నాగపూడి కుప్పుస్వామయ్య వా.రామస్వామిశాస్త్రులు,చెన్నై 1919 0.3
1117 నేపోనియా చక్రవర్తి జీవితము యస్.సుబ్బారావు " 1921 0.4
1118 కూచి నరసింహపంతులుగారిజీవితచరిత్రము జనమంచి సీతారామస్వామి విజయరామచంద్రా ముద్రాలయం,విశాఖపట్నం 1922 0.3
1119 శాలివాహన చరిత్రము ఓ.వై.శ్రీ.దొరసామయ్య వా.రామస్వామిశాస్త్రులు,చెన్నై 1924 0.2
1120 శ్రీమద్రామానుజు చరిత్రము సరస్వతిరంగాచార్యులు య౦ ముద్రాలయం,చెన్నై 1903 1.3
1121 విదుషిమణులు 0.12
1122 ఛత్రపతి శివాజీ వావిళ్ళరామస్వామి శాస్త్రులు వా.రామస్వామిశాస్త్రులు,చెన్నై 1915 0.8
1123 శ్రీకృష్ణదేవరాయచరిత్ర విష్ణుభట్ల సూర్యనారాయాణ వావిళ్ళరామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 1913 0.12
1124 మహాదేవగోవిందరరానేడే పంగనామల వెంకటరంగారావు యమ్.ఆర్.కృష్ణారావు,నెల్లూరు 1916 0.4
1125 పంచముజారి చక్రవర్తి మానేపల్లి రామకృష్ణారావు " 1914 0.6
1126 గోపాలకృష్ణ గోఖలే యమ్.ఆర్.కృష్ణాచార్యులు సుభోధీణి గ్రంథమాల,నెల్లూరు 1915 0.8
1128 తుకరామ చరిత్రము సరస్వతి నికేతనం జ్యోతిష్మతి ముద్రక్షరశాల,చెన్నై 1913 0.8
1129 రామతీర్ధస్వామి జీవితము ముదిగంటి జగ్గన్నశాస్త్రి పల్లెటూరు గ్రంథమండలి,రాజమండ్రి 1926 0.4
1130 శ్రీ రమణమహర్షి చరిత్రము స్వామి నిరంజననాధవిరచితము మదనపల్లె బ్రిటానియా ముద్రణాలయం 1932 0.6
1131 రాజారామమోహనరాయుల చరిత్రము ఆకురాతి చలమయ్య సుజనరంజని ముద్రాలయం,కాకినాడ 1933 0.7
1132 సీతాదేవి చరిత్రము-1వ భాగం వావిలకొలను సుబ్బారావు శ్రీరామాజియ మందిరం,చెన్నై 1916 0.7
1133 సీతాదేవి చరిత్రము -2వ భాగం వావిలకొలను సుబ్బారావు " 1915 0.7
1134 సీతాదేవి చరిత్రము -3 వ భాగం వావిలకొలను సుబ్బారావు " 1920 1.4
1135 హిందూమతము కందుకూరి మల్లిఖార్జునరావు శ్రీరామకృష్ణమఠము 1955 0.8
1136 మహర్షిదేవేంద్రనాధ గారి జీవితచరిత్ర ఆకురాతి చలమయ్య సిటి ప్రెస్,కాకినాడ 1934 0.8
1137 నెహ్రూ చరిత్రము కొమండూరి శథకోపాచార్యులు కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల,కాకినాడ 1936 0.1
1138 తాతా చరిత్రము కొమండూరి శథకోపాచార్యులు " 1936 0.1
1139 మహారాణి ఝాన్సిలక్ష్మిబాయి ముదిగంటి జగ్గన్నశాస్త్రి " 1928
1140 మేజుని జీవితము " " 1929 0.1
1141 వారిశెట్టి హనుమయ్య గారి జీవితము ప్రకృతికార్యాలయం,విజయవాడ ప్రకృతి కార్యాలయం,విజయవాడ 1934 0.2
1142 గాంధి దేవుడే డా.పాల్లూవాల్సరు రామా&కో,ఏలూరు 1926 0.1
1143 ఆత్మ చరిత్రము రాయసం వెంకటశివుడుగారు ఆంధ్ర పత్రికా ముద్రక్షరశాల,మద్రాస్ 1933 1.4
1144 పండితశివనాధశాస్త్రి తారకం గారు రామన్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రెస్,రాజమండ్రి 1937 0.8
1145 సందేశతరంగిణి తత్వానాద స్వాములు రామకృష్ణ మఠము 1955 3
1146 మహర్షిదేవేంద్రనాధ గారి జీవితచరిత్ర ఆకురాతి చలమయ్య శాంతికుటీరం,పిఠాపురం 1937 0.6
1147 రామమోహనుడి జీవితం సతీష్ చంద్ర చక్రవర్తి గారు 0.1
1148 సుభాష చంద్ర బోస్ కొమండురి శదలోపాచార్యులు కాకినాడ ముద్రాలయం,కాకినాడ 1938 0.6
1149 భగవాన్ శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస జీవితము అనసూయ ముద్రాలయం,గుంటూరు 1933 0.8
1150 శ్రీరమణమహర్షి చరిత్రము కుం.నరసింహరావు చెన్నై 1936 0.8
1151 ప్రపంచవీరులు గోపరాజు వెంకటానంద్యం మీ పింటర్ ప్రెస్,చెన్నై 1938 0.6
1152 అండమాను జీవితము భయంకరాచార్యుడు న్యూ పొలిటికల్ పబ్లిసింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1938 0.8
1153 లూయిరువే మహర్షి ప్రకృతిపత్రికాసంపాదుకులు ఆంధ్రగ్రంథాలయ ప్రెస్,విజయవాడ 1921 0.1
1154 లెనిన్ విద్వాన్ విశ్వం సాధనా ప్రెస్,అనంతపురం 1938 0.1
1155 శ్రీరామకృష్ణలీలామృతము జీవిత చరిత్ర వెదురుమూడి కృష్ణారావుపంతులు కేసరి ముద్రాలయం,చెన్నై 1933 5
1156 శ్రీనాగమహాశయుని జీవితం " ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాలయం,చెన్నై 0.8
1157 గారిబాల్ది జీవితము శరణురామస్వామిచౌదరి " 1934 0.13
1158 శ్రీయోగిరాఘవే౦ద్రరావుగారి జీవితము " ప్రకృతి కార్యాలయం,విజయవాడ 1939 0.2
1159 శ్రీశారదాదేవి చరిత్రము నండూరి బంగారయ్య శ్రీరామకృష్ణా మఠము 1954 1.4
1160 ఆంధ్రమహాపురుషులు జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణ లూధరు ప్రెస్,చెన్నై 1941 3
1161 భారతరమణీమణులు-2వ భాగం శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వావిళ్ళరామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 1923 0.12
1162 గిరీశచంద్ర దువ్వూరి రామకృష్ణరావు శ్రీరామకృష్ణా మఠము 1952 0.12
1163 బాపూజీవేత మహాత్మాగాంధి శ్రీఘనశ్యామదాసు బిర్లా హిందిప్రచార ముద్రాలయం,చెన్నై 1940 0.12
1164 స్త్రీభక్తవిజయము చంద్రగిరిచిన్నయనా చంద్రికా ముద్రాలయం 1924 0.8
1165 గుహుడు కొడాలి సత్యనారాయణరావు పాండురంగా ప్రెస్,ఏలూరు 1936 0.4
1166 మహాత్మాజీ ముదిగంటి జగ్గన్నశాస్త్రి రాయావ్ ప్రెస్,తణుకు 1941 1.8
1167 వేములవాడ భీమ కవి మలకపల్లి పెదన్న ఆల్బర్టు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ 0.12
1168 భారతనారీమణులు శ్రీమతికోకా కృష్ణవేణమ్మ వెంకట్రామ&కో,ఏలూరు 1934 0.5
1169 లక్ష్మణుడు కొడాలి సత్యనారాయణరావు పాండురంగా ప్రెస్,ఏలూరు 1932 0.4
1170 శ్రీమహాభక్తవిజయము శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వావిళ్ళరామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 1931 5
1171 కవిజీవితము గురజాడ శ్రీరామమూర్తి " 1926 3.8
1172 భీష్మచరిత్రము జి.సోమనాధపంతులు రామా&కో,ఏలూరు 1924 0.1
1173 శ్రీరామచంద్రమూర్తి జనమంచి సీతారామస్వామి తెవికిచెర్ల వెంకటసుబ్బారావు,రాజమండ్రి 1924 0.1
1174 శ్రీమద్రాస్మానుజ చరిత్రము సరస్వతి రంగాచార్యులు ఎంప్రెస్ ఆఫ్ యిండియా,చెన్నై 1903 1.3
1175 చత్రపతి శివాజీ రామస్వామిశాస్త్రులు వావిళ్ళరామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 1937 0.8
1176 శ్రీఅరవింద జీవితము తు.కోదండరామారావు " 1942 2
1177 ప్రపంచవీరులు కొత్తపల్లి శ్రీరామమూర్తి ఆంధ్రభూమి ముద్రణాలయం,చెన్నై 1942 0.8
1178 బ్రహ్మానందబోధనలు శ్రీచిరంతనందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మదము,చెన్నై 1952 3.8
1179 భారతీయమహిళ శ్రీవివేకానందస్వామి " 1955 1
1180 సుబ్బరాజస్మతి బాలకవి వత్సవాయి సత్యనారాయణశర్మ దేవరపల్లి 0.8
1181 స్వామీ దయానందసరస్వతి యం.పురుషోత్తమశర్మ శ్రీవిద్యానిలయముద్రాక్షరశాల,రాజమండ్రి 1916 1.8
1182 శ్రీఅధ్బుతానందస్వామి దువ్వూరి రామకృష్ణారావు రామకృష్ణ మఠము 1954 0.6
1183 శ్రీనాథకవిచరిత్రమం కొచ్చెర్లకోట కామేశ్వరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య,రాజమండ్రి 1932 1.4
1184 వీరేశలింగం వర్ధంతి సంచిక ఆంధ్రరాష్ట్ర అభ్యుదయ రచయితల సంఘం,విజయవాడ ప్రజాశక్తి కార్యాలయం,విజయవాడ 1944 0.1
1185 లక్ష్మణరాయ వర్ధంతి సంచిక రాచమిళ్ళ సత్యవతిదేవి తెలుగుతల్లి కార్యాలయం,సికింద్రాబాద్ 1944 0.14
1186 పెద్దిరాజియము చెంగల్వ సత్యనారాయణ అశ్విన్ కుమారముద్రాక్షర శాల,నరసాపురం 1943 1.3
1187 స్వీయచరిత్ర చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహం ప్రజాశక్తి కార్యాలయం,విజయవాడ 1945 3
1188 పృథ్విసింగుజీవితచరిత్రము చంద్రము " 1944 0.12
1189 గురజాడ అప్పారావు సెట్టి యీశ్వరర్రావు " 1945 0.1
1190 మహర్షిజీవితామృతము బులుసు వెంకటేశ్వరులు వావిళ్ళరామస్వామి శాస్త్రులు,చెన్నై 1945 2.7
1191 శ్రీ వివేకానంద జీవితము విన్నకోట వెంకటరత్నశర్మ 0.6
1192 పరమభాగవతులు య౦.వెంకటశాస్త్రి గారు రౌతు బుక్కు డిపో,రాజమండ్రి 1945 1
1193 నాజీవిత యాత్ర టంగుటూరి ప్రకాశం నరసింగపురం,చెన్నై 1946 3
1194 మహాభక్తులు వంగూరి నర్సింహరావు శ్రీరామా ముద్రలయం,రాజమండ్రి 1939 0.12
1195 రాజారామమోహనరాయుల చరిత్రము కే.రామకృష్ణ రౌతు బుక్కు డిపో,రాజమండ్రి 1946 0.15
1196 గాంధీతత్వము-1వ భాగం భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ప్రఖాత ప్రచురణ సమితి,ఖమ్మం 1947 4
1197 " -2వ భాగం భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య " 1947 4
1198 శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,చెన్నై 1948 2.3
1199 గాంధిజీ జీవనవేదము ఆకురాతి చలమయ్య శాంతినిలయ గ్రంథమాల,కాకినాడ 1948 5
1200 శ్రీజవహర్లాలునెహ్రూ ఆత్మకధ పండిత జవహర్లాలు నెహ్రు పల్లెటూరు గ్రంథమండలి,రాజమండ్రి 1937 10