వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -2

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయం పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

వీరేశలింగ గ్రంథాలయపు పుస్తకజాబితా యొక్క మొదటి భాగం

ప్రవేశసంఖ్య పరిచయకర్త గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
401 రామలింగేశ్వర శతకము కాకినాడ 1913 0.16
402 సిద్దేశ్వర శతకము యర్దావాకుల అన్నమయ్య కవి చెన్నై 1884 0.1
403 సంపన్న మన్మధ శతకము కాకినాడ 1913 0.1
404 క్షరాక్షర విలక్షణ శతకము తిరునగరి కృష్ణయ్య దాసు చెన్నై 1916 0.1
405 ఆంజనేయ శతకము కాకినాడ 1914 0.16
406 రంగనాయక శతకము కాకినాడ " 0.16
407 తాడిపళ్ళ రాజగోపాల శతకము చెన్నై 1920 0.16
408 మాధవ శతకము కాకినాడ 1913 0.1
409 లక్ష్మీపతి శతకము కాకినాడ 1914 0.1
410 కలువాయి శతకము కాకినాడ 1907 0.1
411 భక్తృహరి నీతిశతకము కాకినాడ 1913 0.1
412 రామాక్షర శతకము కాకినాడ 1914 0.1
413 చాణక్య శతకము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి రాజమండ్రి 1913 0.29
414 తోలేటి కేశవ శతకము కాకినాడ 1914 0.16
415 వేంకటాచల శతకము కాకినాడ 1913 0.1
416 రుక్మీణీ శతకము 0.16
417 గాన చింతామణి శతకము కాకినాడ 1914 0.16
418 గర్వ సంభాగన కృష్ణ శతకము కృష్ణ రాయుడు చెన్నై 1904 0.1
419 శ్రీకృష్ణ కథ ప్రతిపాతకద్వైత శతకము " " " 0.1
420 భక్తృహరి సుభాషితాలు ఏనుగుల లక్ష్మణ కవి రాజమండ్రి 1954 1
421 గత్ప్రర్బ్గూ శతకము సోమనాధ కవి కాకినాడ 0.6
422 జనార్ధన శతకము పామర్తి బుచ్చి రాయి రాజమండ్రి 1913 0.2
423 అనంత శతకము కొండయ్య మద్రాస్ 1910 0.0.6
424 భాస్కర శతకము భాస్కరుడు " 1921 0.16
425 కాళహస్తి శతకము " " " 0.16
426 కోటిలింగ శతకము సర్వవోలు అప్పారావు 0.2
427 కాళహస్త్వీశ్వర శతకము దూర్జటి రాజమండ్రి 1926 0.8
428 బాలాత్రిపుసుందరీ శతకము శ్రీపతి త్రయంభాకరావు భీమవరం 1928 0.6
429 భక్తమణి భూషణము ఆదిపూడి సోమనాధ కవి కాకినాడ 1922 2
430 భక్తమణి భూషణము ఆదిపూడి సోమనాధ కవి కాకినాడ " 2
431 శ్రీ శైవ చింతామణి శతకము ముదికొండ కోటయ్య శాస్త్రి విజయవాడ 1921 0.2
432 శ్రీ గానలోల శతకము పుట్రేవు వెంకట సుబ్బరాయ శాస్త్రి ఏలూరు 1914 0.2
433 విరాట్ప్రభూ శతకము వీర బ్రహ్మం మద్రాస్ 1908 0.4
434 సుపుత్రీ శతకము వీరమల్లు నాగన్న కవి కాకినాడ 1913 0.16
435 అహంకార శతకము తోత్రేం నరసయ్య చెన్నై 1894 0.0.6
436 శ్రీరంగ రంగేశ్వర శతకము రామానుజులు 1887 0.09
437 ప్రశన్న రాఘవ శతకము ముద్దం సరస కవి చెన్నై 1923 0.36
438 జగన్నాయక శతకము వంటెద్దు కొండరాజమాన్యులు " 1916 0.16
439 దీనభాంధవ శతకము కృత్తివెంటి వెంకట నాగేశ్వరరావు " 1930 0.2
440 సుమతీ శతకము వావిళ్ళ వెంకటేశ్వర శాస్త్రి " 1915 0.2
441 రామ లింగేశ్వర శతకము తుమ్మల సీతారామ మూర్తి చౌదరి విజయవాడ 1919 0.2
442 తిలకు శతకము దోమ వెంకట స్వామి చెన్నై 0.6
443 శారాదాంభా శతకము సత్తెనపల్లి హనుమంతరావు దుగ్గిరాల 0.4
444 శెట్టి బలిజ శతకము పెన్మచ్చ సత్యనారాయణ రాజు తణుకు 1933 0.2
445 శ్రీమద్చంద్ర మౌలీశ్వర శతకము రామ వెంకట సుబ్బయ్య శ్రేష్టి చెన్నై 1921 0.8
446 నారాయణ శతకము 0.1
447 చంద్ర శేఖర శతకము వావిళ్ళ వారు 1910 0.1
448 కాలహస్తీశ్వర శతకము దూర్జటి ఏలూరు 1906 0.1
449 గాంధీ శతకము స్వయంపాతల లక్ష్మీ నారాయణ శాస్త్రి 1903 0.3
450 కుక్కుటేశ్వర శతకము తిమ్మకవి చెన్నై 1919 0.4
451 విజయగోపాల శతకము పుల్లు రాజు కాకినాడ 1907 0.1
452 మల్లీశ శతకము సర్వారాయుడు " 1899 0.1
453 సోమేశ్వర శతకము వెంకటరామ కవి " 1900 0.1
454 రాజ కందిరవ శతకము బలిదానం చార్యులు బాపట్ల 1916 0.16
455 సూర్య శతకము కొత్తపల్లి లచ్చన్న చెన్నై 1897 0.1
456 భారత మాత్రు శతకము ముట్నూరి వెంకట సుబ్బారాయుడు రాజమండ్రి 1907 0.16
456 బాల శతకము నందిగం వెంకట కృష్ణారావు మచిలీపట్టణం 1905 0.16
457 కుమారశతకము యలమ్మ సుందరయ్య మచిలీపట్టణం 1975
458 సత్యవతిశతకము శ్రీ.వెం.సుబ్బారావు [[మద్రాస్|చెన్నై]] 1910 0.1
459 మానస భోద శతకము " 1911 0.1
460 సాదుసంజీవనిశతకము మంగిపూడి వెంకటశర్మ రాజమండ్రి 1929 0.1
461 సత్రభు శతకము జ్ఞానాంబ కాకినాడ 0.8
462 మహాత్మాగాంధీగారి శతకము ఉమావెంకటస్వామిగుప్త గుంటూరు 1921 0.4
463 దీనభందవశతకము నండూరి అమ్మిరాజు భీమవరం 1926 0.2
464 సర్వ బాండవశతకము ఆదిపూడి సోమనాధరావు పిఠాపురం 1911 0.1
465 సర్వ మాన్యశతకము స్వయంపాకుల లక్ష్మినారాయణ శాస్త్రి కాకినాడ 1912 0.1
466 వెంకటశైలిపతిశతకము పిన్నమరాజు బలరామకవి ఏలూరు 1915 0.16
467 జానకివరశతకము జయంత కామేశ్వర రావు విజయనగరం 1925 0.2
468 మహత్మాగాంధీ తారావళి తుమ్మల సీతారామమూర్తి చౌదరి కావూరు 1883 0.1
469 సిద్దార్ధ శతకము కొత్త సంగయ్య తెనాలి 1932 0.2
470 శంకర శతకము కొత్త భావయ్య " " 0.4
470 ప్రత్యక్ష చంద్ర శతకము గొట్టుముక్కల కొతయ్యదాసు గుంటూరు 1939 0.2
471 రామరామ శతకము తోట వెంకటనరసింహం చెన్నై 1936 0.3
472 శతకము లద్వితి సంపుటము తెలసాని ప్రణీతం రాజమండ్రి 1923 0.1
473 భక్తిరస శతకసంపుటము-1 వావిళ్ళ వెంకటేశ్వర శాస్త్రి చెన్నై 1926 2.2
474 భక్తిరస శతకసంపుటము-2 " చెన్నై 1928 2
475 భక్తిరస శతకసంపుటము-3 " చెన్నై 1928 2
476 కృష్ణ శతకము పరదాసు సుబ్బారాయుడు రాజోలు 1940 2
477 కృష్ణ శతకము టికాలా,, " " 1928 0.2
478 కుమారీ శతకము టి,,లా " రాజమండ్రి 1933 0.3
479 మురళీకృష్ణ కృష్ణ శతకము టి,,లా భూ.రామకృష్ణం రాజు ఏలూరు 1928 0.2
480 భద్రగిరీశ్వర శతకము సర్వా వెంకటశాస్త్రి భీమవరం 1946 0.3
481 దాశరధి శతకము మద్దాల శేషాచలం శెట్టి చెన్నై 1924 0.5
482 రుక్మిణి శతకము దప్ప స్వామి మొదలగువారు " 1925 0.4
483 శ్రీ హరి శతకము శ్రీరామ మూర్తి గుప్త రాజమండ్రి 1927 0.4
484 రంగ శతకము బృందావనం లక్ష్మనాచర్య బాపట్ల 1916 0.4
485 నందనందన శతకము గురుస్వామి మొదలయారి చెన్నై 1889 0.06
486 సుమతి శతకము సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి " 1893 0.1
487 కుమారీ శతకము గురుస్వామి మొదలయారి " 1889 0.1
488 రామలింగేశ్వర శతకము ఆచంట సూర్యనారాయణ తాళ్ళపూడి 0.1
489 నారాయణ శతకము బేతపూడి భగవంతరావు విజయవాడ 1914 0.2
490 సదానందయోగీ శతకము 0.2
491 ఆర్య వన శతకము శివకోటి వరాహనృసింహాచార్యులు అగ్గిపురం(విశాఖపట్నం) 1945
492 శతక పద్య మంజరి 0.4
493 శ్రీరామదాసు చరిత్ర పండితులచే పరిష్కరించబడినది చెన్నై 1905 0.3
494 శ్రీ హరి నామ సంకీర్తనము అల్లూరి వెంకటాద్రి స్వాములు " 1888
495 శ్రీ రామనామామృత సత్యమాపక సంకీర్తనము మల్లికొండ దాసు " 1896
496 సుద్దునిద్గుణతత్వకందార్దములు సీతారామక్య " 1908 0.4
497 శ్రీ భక్తామృతం దేవదాసులు " 1912 0.6
498 శ్రీ కృష్ణ లీలతరంగిణి " " 1899 0.4
499 హరిజనుల పాటలు గమేల్ల సత్యనారాయణ 0.12
500 గాంధీ మహత్మఅనుకవియుగ ప్రహ్లాదము రామరాజు పుండరీకాక్షుడు గుంటూరు 0.4
501 వేదాంత జ్ఞానభోదిని మునిస్వామి నాయుడు చెన్నై 1908 0.4
502 తూము నర్సింహదాసు చరిత్రము శ్రీ హరిభజన సంపరిదాసు " 1888 0.26
503 నామదేన చరిత్రము తుమ్మ సీతారామస్వామి బెజవాడ 1844 0.1
504 రామకృష్ణ స్తుతి గీతావళి కోటియ్య కనకమ్మ భీమవరం 1934 0.5
505 వందేమాతరం కీర్తనలు రాజమండ్రి 1908 0.2
506 గాంధీ గీత దుగ్గిరాల బాలకృష్ణయ్య అంగలూరు 0.1
507 రామకృష్ణ పరమహంస కీర్తనలు పూజామందిరం గుంటూరు 1938 0.2
508 పండరినామ సంకీర్తనము పూజామందిరం గుంటూరు " 0.5
509 శ్రీరామనామ సంకీర్తనలు పూజామందిరం గుంటూరు " 0.1
510 శ్రీ కృష్ణ దాసు సంకీర్తనలు పూజామందిరం గుంటూరు " 0.06
511 లీలక్ష సాధని పూజామందిరం గుంటూరు " 0.06
512 భక్త కృష్ణామృతం ఆదిపూడి సోమనాధరాయ ప్రణీతం పిఠాపురం 1917 0.06
513 తిలక్కుహరి కధ చేరకువాడ వెంకట్రామయ్య ఏలూరు 1921 0.06
514 గాంధీ ఆధ్యాత్మిక కీర్తనలు వేమ్పాటి సీతారామయ్య 1924 0.06
515 కీర్తనలు, పాటలు శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మమ్మ రాజమండ్రి 1911 0.4
516 శ్రీ హరిస్మరణ కీర్తనలు కొండూరు సుబ్బారావు చెన్నై 1915 0.8
517 స్వరాజ్యభజన కీర్తనలు తు.దిం.సుబ్బారావు విజయవాడ 1921 0.2
518 భక్త కర్ణామృతం సోమనాధ కవి పిఠాపురం 1917 0.2
519 రామాయణ కీర్తనలు మ.రాఘవయ్య చెన్నై 1893 0.2
520 రామ సంకీర్తనము రామకృష్ణ పూజామందిరం గుంటూరు 1934 0.4
521 నామ సంకీర్తనము రామకృష్ణ పూజామందిరం " 1933 0.4
522 జాతీయగీతము గరికిపాటి మల్లావధాని ఏలూరు 1930 0.4
523 శ్రీ అద్యాయాత్మ రామాయణ కీర్తనలు పురాణం సూర్యనారాయణ తిమ్మలు చెన్నై 1923 0.5
524 కోయిల పాటలు మంగిపూడి వెంకట పురుషోత్తమ శర్మ రాజమండ్రి 1924 0.5
525 శ్రీత్యాగయ్యగారి కృతులు రామదాసు ఆముందూర్ 1897 0.4
526 దేశీయ కీర్తనలు సుబ్బారావు విజయవాడ 1920 0.1
527 బ్రాహ్మిపాసనలు హ్మగీతములు బ్రహ్మసమాజము చెన్నై 1915 0.6
528 గుంటూరు గొప్ప రామరాజు పండరీకాక్షుడు గుంటూరు 1921 0.4
529 స్వరాజ్య నవగీతం కేశవరపు కామరాజు పెద్దాపురం 0.3
530 ఉపనిషత్తు సారగీతములు గోటేటి నారాయణ గజపతి చెన్నై 1883 0.3
531 శ్రీ భాగావగ్బవక్రము రామకృష్ణ పూజామందిరం గుంటూరు 1932 0.3
532 బాబుజి హత్య షేక్ మస్తాన్ నిడదవోలు 1949 0.2
533 పతితపావన రామ్ మ,,పా,,గి 0.8
534 శ్రీ సరితా అభంగ మాలత సాహిమ పి.పి.మాధవరావు చెన్నై 1936 0.16
535 తెలుగుసీమ రుగ్గిరాల బలరామకృష్ణయ్య విజయవాశ 1937 0.03
536 రైతు భజనావాలి ఆచార్య నాగినేని రంగారావు నిడుమ్రోలు 1937 0.2
537 రామమోహన విజయము ద్రోనం రాజురామమూర్తి పిఠాపురం 1956 0.8
538 బ్రహ్మగీతసుధాలహరి ఎప్పగుంట సుబ్బక్రిష్ణయ్య బెంగుళూరు 1925 0.6
539 మాత్రుస్తవము ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సంగము మచిలీపట్నం 1931 0.6
540 రేశియ పదము తు.వెం.సుబ్బారావు విజయవాడ 1921 0.8
541 శ్రీరామ భక్తి సుధాకర రాజము దర్భా వెంకట శాస్త్రి ఏలూరు 1939 0.4
542 సాంప్రదాయ కవి విజ్ఞానము టేకుమళ్ళ కామేశ్వర రావు గుంటూరు 1941 0.2
543 జాతెయ గీతములు వెర వెంకటస్వామి రాజమండ్రి 1938 0.2
544 పాలపిట్ట టేకుమళ్ళ కామేశ్వర రావు " " 0.8
545 మిణుగుడు పురుగు " గుంటూరు " 0.8
546 వెలుగు కావ్య గేయాలు " గుంటూరు 1942 0.2
547 మధ్యపావని షెద కీర్తనలు దీలా వెంకయ్య ఏలూరు 1930 0.2
548 బాభుజి ప్రార్థనా గీతములు కోరహస్తి తమ్మారావు రాజమండ్రి " 0.8
549 అరుణ కిరణాలు కరుణి శ్రీ జి.పాపయ్య తెనాలి 1946 0.8
550 భాజనావలి గొల్లపూడి శ్రీ రామశాస్త్రి ఎన యాస్రమ అక్షర ఎలాస ముద్రలయం 1947 0.2
551 క్షేత్రయ్య పదాలు శృంగారరసమంజరి తిస్సా అప్పారావు రాజమండ్రి 1951 0.2
552 లక్కపిడతలు చింతా దీక్షితులు చెన్నై " 0.12
553 గ్రంథాలయ గీతాలు సాయారి నాగభూషణం తెనాలి 1949 0.3
554 వినయాశ్రమ భాజనావలి గో. సీతారామమూర్తి గుంటూరు 1947 4
555 మధు మూర్తి శ్రీ పాద భీమవరం 1949 1
556 కాశీదాసు నాటకము కోలాచల శ్రీనివాసరావు బళ్ళారి 1925 1.4
557 సుత్తానా చందుబీ నాటకము " " 1926 0.3
558 మదాలసానాటకము " " " 0.8
559 సునందని పరిణయం నాటకము " " 1924
560 ప్రతాపాగ్భాదియము " " 1925 1.2
561 సిమంతిని నాటకము " " 1926 1.2
562 మైసూరు రాజ్యము " " 1925 1.2
563 చంద్రగిరాభ్యుదయము " " " 1.4
564 చంద్రగుప్త శ్రీ పాద కామేశ్వరరావు రాజమండ్రి 1894 1.2
565 వేణి సంహారనాటకము వడ్డాది సుబ్బారాయుడు ఏలూరు 1926 1.2
566 వేణిసంహారము కొడాలి సత్యనారాయణరావు కాకినాడ 1913 1.2
567 దేశింగు మహారాజ చరిత్ర గుండు చంద్రమౌళి కార్వేటి నగరము 1924 1.2
568 రాజకుమారాభ్యుదయము గావ్లదిన్నె సుబ్బారావు విజయవాడ 1920 1
569 పాదుక పట్టబిషేకము కోలాచల శ్రీనివాసరావు చెనై " 0.14
570 కుశలవ నాటకము " " 1898 1.2
571 శ్రీ వేరేశాలింగంకవి రెండవ సంపుటము శ్రీ వేరేశాలింగ కవి " 0.8
572 శ్రీ వేరేశలింగంకవి తృతీయ సంపుటం శ్రీ కందుకూరి వేరేశలింగంకవి చెన్నై 1898 1.2
573 చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహమూర్తి 7 సంపుటం శ్రీ చిలకమర్తి నరసింహం రాజమండ్రి 1928 1.5
574 సంపూర్ణ గ్రంథావళి 6వసంపుటం " " 1927 1.5
575 నాగానందము పాలెపు గోపాలము చెన్నై 1890 3
576 జయప్రభ వల్లూరు పద్మనాభరాజు " 3
577 కమలనికలహంస నాటకము పాలెపు గోపాలము " 1889 3
578 మృచ్చికటకము తి.వెం,,కవులు " 3
579 ముద్రారాక్షసము తిరుపతి వెంకటేశ్వరకవులు " 0.4
580 గ్రామసేవ పసుమర్తి యజ్ఞనారాయణశాస్త్రి మచిలీపట్టణం 1954 0.6
581 అప్పిచువాడువైద్యుడు దాసరి వెంకట కృష్ణయ్య పాత గుంటూరు 1956 0.6
582 చంద్రమతి పరిణయం దుర్గి గోపాలకృష్ణారావు రాజమండ్రి 1907 0.12
583 విద్దశాల భంజిక జనమంచి వెంకట్రామయ్య " 1906 0.8
584 వసుమతి ఆచంట సూర్యనారాయణ రాజు " 1908 1.8
585 సీతా కళ్యాణం నాటకము చివుకుల పిచ్చయ్య శాస్త్రి నెల్లూరు 1916 0.4
586 సంఘ సమస్య దామరాజు పుండరికాక్షుడు గుంటూరు 1922 0.4
587 ప్రహ్లాద నాటకము కొలచేలం శ్రీనివాసరావు చెన్నై 1920 0.4
588 విభీషణ పట్టాభిషేకం కోలాచలం సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి 1918 0.8
589 జార్జి పట్టభిషేకం ఆచంట సూర్యనారాయణ రాజు నిడదవోలు 1913 0.8
590 ప్రియ దర్శిని పాడి వెంకట స్వామి కాకినాడ 1911 1
591 రుక్మాంగద నాటకము నంబూరి తిరునారాయణస్వామి చెన్నై 1910 1.8
592 ప్రహ్లాద నాటకము కోలాచలం శ్రీనివాసరావు చెన్నై 1920 1
593 సత్యహరిచ్చంద్రియం " " 1.2
594 జపానియము చామంతి వీరబ్రహ్మం మచిలీపట్టణం 1910 0.9
595 లక్ష్మిగర్వభంగము ప్రత్తిపాటి నాగభూషణం భీమవరం 1927 1
596 పారిజాతాపహరణము చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహం రాజమండ్రి 1910 1.8
597 ప్రసన్నయాదవము " " " 1.2
598 అభినవ రాఘవము ద్రోనరాజు సీతారామారావు " 1911 0.12
599 ఉషపరిణయం " " " 1
600 బొబ్బిలి యుద్దము శ్రీ పాద కృష్ణముర్తి రాజమహేంద్రవరం 1908 0.8
601 చంద్రకాంత నాటకము చక్రవదన మాణిక్యశర్మ " 1911 0.8
602 త్రిలోక సుందరి కొత్తపల్లి సూర్యనారాయణరావు కాకినాడ 1908 0.8
603 రంగానాయకాదన సమవాకారము కాళ్ళకూరి సాంబశివరావు చెన్నై 1907 0.8
604 శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి విలాసము " " 1907 0.12
605 శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి నాటకము కొత్తపల్లి సూర్యనారాయణరావు " " 0.8
606 వీరమతి రుక్మంగర నాటకము వెంకటశర్మ సుబ్బారాయుడు రాజమండ్రి 1911 0.8
607 జాలరామాయణము తిరుపతి వెంకటేశ్వరకవులు కాకినాడ 1902 1
608 డిటో,, రెండవ భాగము " " " 0.12
609 డిటో ,, తృతీయ భాగము " " " 1
610 ప్రభావతి ప్రత్యుమ్నయము వెంకటకృష్ణకవి చెన్నై 1911 2
611 వంగ భానుడు ఇతర నాటకములు రాంచంద్ కాకినాడ 1956 0.8
612 తిలక్మహారాజ నాటకము శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి రాజమండ్రి 1921 0.8
613 వరవిక్రయము కాళ్ళకూరి సూర్యనారాయణరావు కాకినాడ 1926 0.8
614 సంగీత శ్రీ కృష్ణనిర్ణయము పాలమర్తి బుచ్చిరాజు రాజమహేంద్రవరం 1913 1
615 కీచక వధ " " 1924 1
616 లంకాదహనము కొలచేలం శ్రీనివాసరావు బళ్ళారి 1924 1
617 ఆంధ్ర మాత గ్రంథి వెంకట సుబ్బారాయగుప్త చెన్నై 1921 1.4
618 మహేంద్ర జననము తుమ్మల సీతారామ మూర్తి చౌదరి రాజమండ్రి 1846 0.8
619 అభిజ్ఞానశాకుంతలం వీరేశలింగం కవి " 1896 1
620 కృష్ణకుమారీ నాటకము బల్సు సీతారామశాస్త్రి మద్రాస్ 1913 0.8
621 గాంధీజీ జయద్వాజ్వయ నాటకము శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి రాజమండ్రి 1921 1
622 రత్నావళి వేరేశలింగంకవి చెన్నై 1915 1
623 రామదాసునాటకము ధర్మవరపు గోపాలాచార్యులు బళ్ళారి 1927 0.8
624 ఎద్వరు పట్టాభిషేకము తిరుపతి వెంకటేశ్వరకవులు కాకినాడ 1904 0.1
625 కాకభాఫణి శ్రీ పాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి రాజమండ్రి 1908 1.4
626 సంగీత పద్మిని నాటకము పాలపర్తి బుచ్చిరాజు రాజమండ్రి 1915 1
627 వీరసంయుక్తం వెంచర్ల హనుమంతరాయకవి కాకినాడ 1919 1.4
628 సునసా విజయము శ్రీ మద్యంగల చిన్నికృష్ణయ్య గుంటూరు 1910 1.4
629 సుగుణమణి రపపత్రవిజయము లాలిరాజు యజ్ననారాయణ 0.12
630 రామ నాటకము తిరునగర అనంతాచార్యులు 0.1
631 బాల చరిత్ర చి,,లక్ష్మి నరసింహం రాజమండ్రి 1916 1
632 కామమంజరి సువర్ణ సూర్యనారాయణ శాస్త్రి రాజమండ్రి 1921 0.6
633 ధలచ్మిత నాటకము కో.శ్రీనివాసరావు బళ్ళారి 1924 1
634 విరవిలసము వెల్లమరాజు వెంకటనారాయణ భట్టు విజయవాడ 1920 1
635 విక్రమోర్నశియనాటకము సుబ్బారాయుడు రాజమండ్రి 1912 0.8
636 జయచంద్ర లేఖావిజయము బద్దిరెడ్డి కోటేశ్వరరావు తెనాలి 1927 0.14
637 సీతాకళ్యాణము చి.లక్ష్మినరసింహం చెన్నై 1922 1.2
638 ప్రమిలర్జనేయము కో.శ్రీనివాసరావు విశాఖపట్నం " 0.12
639 పార్వతి పరిణయం లక్ష్మీ నరసింహం చెన్నై 1901 0.3
640 రాజభక్తి నాటకము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి రాజమండ్రి 1911 0.4
641 సుకుమంజరి పరిణయం కో.శ్రీనివాసరావు బళ్ళారి 1924 0.1
642 కలియుగ దర్పణము కల్వాటాల జయరామారావు విజయవాడ 1923 0.6
643 లక్ష్మిగర్వభంగము పత్తిపాటి నాగభూషణం భీమవరం 1927 0.6
644 శృంగార భూషణము వెంకట భోగయజ్యుడు చెన్నై 1900 0.6
645 చారుమతి నందివర్ధనియము నండూరి వెంకట రమణయ్య అమలాపురం 1907 1
646 వీరసేన విజయము రాచర్ల వెంకట కృష్ణారావు మచిలీపట్టణం 1915 1
647 గాంధీ విజయము రామరాజు పుండరీకాక్షుడు గుంటూరు 1921 1
648 0.2
649 శిరోమణి నాటకము కో.శ్రీనివాసరావు బళ్ళారి 1925 1 650 మనిలారమాజయసేనము శ్రీయ్యేంకి కుటుంబరావు విజయవాడ 1911 0.8
651 ధర్మదాపురకుచ్చియము పామగంటి లక్ష్మినరసింహారావు ఏలూరు 1908 1.2
652 రుక్మాంగద చరిత్రము కో.శ్రీనివాసరావు బళ్ళారి 1920
653 స్వప్న వాసవ దత్త నాటకము చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహం రాజమండ్రి 1913 1.2
654 శ్రీరంగనాయక కదన సమవాకారము కాళ్ళకూరి సాంభశివరావు కాకినాడ 1899 0.8
655 మాలతీ మాధవము దాసు శ్రీరాములు " 1900 0.12
656 ఒష్పా నారాయణ రావు ద్రో.సీతారామారావు రాజమండ్రి 1912 0.8
657 వీరసింహ విజయము మంత్రి రాచ్య వెంకటరత్నం పిఠాపురం 1926 0.12
658 వసంత విలాస భాణము దేవులపల్లి వెంకట నరసింహమూర్తి కాకినాడ 1910 0.4
659 మాళవికాగ్ని మిత్రము కందుకూరి వేరేశలింగం పంతులు రాజమండ్రి 1885 0.8
660 శ్రీరామ జనన నాటకము కోలాచెలం శ్రీనివాసరావు బళ్ళారి 1924 1
661 పాదుషా పరాభవము కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావు గంపలగూడెం 1916 0.1
662 హరిచ్చంద్ర నాటకము తోలేటి వెంకట సుబ్బారావు కాకినాడ 1911 1
663 రామరాజు చరిత్ర నాటకము కోలాచెలం శ్రీనివాసరావు బళ్ళారి 1920 1.4
664 సతీ సక్కుబాయి వడ్డాది సూర్య ప్రకాశరావు రాజమండ్రి 1932 1
665 బబ్రు వాహన నాటకము కోలాచెలం శ్రీనివాసరావు బళ్ళారి 1923 1.4
666 గిరిజా కళ్యాణము " " 1924 1
667 నిర్మలానందము బులుసు వెంకట రమణయ్య విజయనగరం 1928 1
668 సామ్రాజ్యోదయము ద్రోణంరాజు సీతారామారావు కాకినాడ 1916 0.1
669 కంటాభరణము పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు రాజమండ్రి 1917 1.4
670 సుభద్రార్జునీయము హోతా వెంకట కృష్ణయ్య గారు కాకినాడ 1912 1
671 ప్రేమము మండపాక పార్వతీశ్వర శాస్త్రి బరంపురం 1913 1.4
672 గులేబకావళి అ.సుందర రామయ్య వెదురుపాక రాయవరం 1908 0.12
673 అపవాద తరంగిణి కృష్ణారావు కాకినాడ 1911 1.8
674 కలావతి రాఘవాచార్యులు చెన్నై 1933 0.8
675 సివిక్సు నాటకము శేషగిరిరావు విజయవాడ 1913 0.6
676 శామంతకమణి విజయము గుండు చంద్రమౌళి చెన్నై 1911 0.8
677 జయ చంద్ర రేఖా విజయము అ.సుందర రామయ్య వెదురుపాక రాయవరం 1908 0.12
678 సురాజుద్దౌలా జ. లక్ష్మీ నరసింహం విజయవాడ 1923 0.8
679 సుజ్ఞానూదయము
680 తారశాశామ్క విజయము నాటకము శేషము వెంకటపతి మచిలీపట్టణం 1910 0.8
680 అనసూయ మాణిఖ్య శర్మ నరసాపురం 1932 0.6
681 స్నుషా విజయము సర్వారాయ కవి కాకినాడ 1910 0.3
682 సంగీత పుష్ప వేణీ నాటకం కె.రామ కృష్ణ శాస్త్రి ఏలూరు 1918 0.8
683 విలా సార్జునీయం వేగుచుక్క గ్రంథమాల బరంపురం 1914 0.12
684 రామ మోహన నాటకం సోమనాధ రావు పిఠాపురం 1913 0.6
685 స్వయం వరం గూ.లక్ష్మీ నరసమ్మ ఏలూరు 1912 0.8
686 అభిజ్ఞాన శాకుంతలం దాసు శ్రీరాములు చెన్నై 1898 0.12
687 చింతామణి కాళ్ళకూరి నారాయణ రావు విజయవాడ 1929 1
688 భక్త నందనార్ జాలా రంగా స్వామి రాజమండ్రి 1937 1
689 పాండవాజ్ఞాతవాసము సుసర్ల అనంతరావు " 1919 0.8
690 సంగీత విష్ణు లీలలు మద్దూరి శ్రీరామమూర్తి " 1930 1
691 హరి విజయము సర్వా వెంకట శేషయ్య మచిలీపట్టణం 1937 0.4
692 పిల్లల నాటికలు నార్ల చిరంజీవి ఆదర్శ గ్రంథ మండలి 1954 1.4
693 ఖిల్జీ రాజ్య పతనం జి.వి. సుబ్బారావు బరంపురం 1933 1
694 శ్రీ భీమ సింహ రుద్రరాజు వెంకటరాజు రాజమండ్రి 1927 1.8
695 ప్రతిమా నాటకం వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి చెన్నై 1934 1
696 అపోహ గాలి బాల సుందరరావు తేలప్రోలు 1938 0.8
697 సంగీత సావిత్రి రాయ కవి రాజమండ్రి 1937 0.12
698 జీవ జ్వాల నార్ల వెంకటేశ్వరరావు పెడసనగల్లు 1939 0.2
699 వధూవరుల ఆత్మహత్య రాజమండ్రి 1940 0.2
700 ప్రసన్న రాఘవము కాకర్ల కొండలరావు ఏలూరు 1929 1.4
701 అహల్య శాప విమోచనము రామ నారాయణ కవులు కాకినాడ 1924 0.12
702 హరిజన నాటకము భావ తరంగాలు ఉన్నావా లక్ష్మీ నారాయణ చెన్నై 1933 0.2
703 దూత ఘతోత్కచము రుక్మిణి విశాఖపట్నం 1940 0.8
704 పాండవ జననము తిరుపతి వెంకటేశ్వర్లు మచిలీపట్టణం 1934 0.9
705 పాండవ విజయము " కాకినాడ 1930 1
706 పాండవోద్యోగము " " 1934 1
707 పాండవాశ్వమేధము " " 1928 1
708 పాండవ ప్రవాసము " మచిలీపట్టణం 1934 0.14
709 పాండవ రాజసూయము " " 1934 0.5
710 మల్లికా మారుత ప్రకరణం సుబ్బారాయ కవి రాజమండ్రి 1
711 మల్లికా మారుతం -2 వడ్డాది సుబ్బరామ కవి " 0.1
712 నాగానంద నాటకం వేదం వెంకట రాయ శాస్త్రి చెన్నై 1929 1
713 ప్రియ దర్శికా నాటిక-1 " " 1910 0.6
714 ప్రియ దర్శికా నాటిక-2 " " 1910 0.6
715 అభిజ్నాన శాకుంతలము వడ్డాది సుబ్బారాయ కవి రాజమండ్రి 1906 1
716 ఆంధ్రాభిజ్ఞానశాకుంతలం వేదం వెంకట రాయ శాస్త్రి " 1923 1
717 కన్యాశుల్కము గురజాడ అప్పారావు చెన్నై 1909 0.12
718 నదీ సుందరి అబ్బూరి రామకృష్ణారావు రాజమండ్రి 0.12
719 కవి కోకిల గ్రంథావలి దువ్వూరి రామిరెడ్డి నెల్లూరు 1936 2
720 అంబ మొండి శికండి సి.నారాయణ రావు చెన్నై 1937 0.12
721 గృహ ప్రవేశం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ " 1927 0.12
722 చారిత్ర నాటక పంచకము వి.వెం.ల. నరసింహారావు ఏలూరు 1926 0.8
723 స్తిల్ మాంద్ మేజిస్ట్రేట్ మారిస్ తామే తర లింగ్ చెన్నై 1928 1
724 కోపదారి మొగుడు చే. కామేశ్వరరావు రాజమండ్రి 1936 0.12
725 సంగీత గోపీచంద్ నాటకం మా.గంగాధరరావు మచిలిపట్టణం 1911 1
726 ఆంధ్ర రత్నావళీ నాటిక వేదం వెంకట రాయ శాస్త్రి చెన్నై 1937 1.4
727 భక్త గౌరాంగ వి.వెం.రత్నశర్మ 0.8
728 సంగీత సావిత్రి గ.కామేశ్వరరావు రాజమండ్రి 1939 0.8
729 విహార లీల షేక్స్పియర్ కాకినాడ 1933 0.12
730 శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదం సత్యానంద తీర్ధులు రాజమండ్రి 1947 2.8
731 ప్రతిజ్ఞ క.నరసింహరాజుగారు రాజమండ్రి 1.4
732 ప్రతాప్ " " 1.8
733 జైహింద్ " " 1.4
734 ఉత్తరరామచరిత్రము జయంతి రామయ్య " 1931 1
735 తెరబాటు జి.జాఘవా కవి విజయవడ 1946 1.4
736 వీరాబాయి " " 1947 1.4
737 కరుణామయి కరుణశ్రీ తెనాలి 1946 1
738 ఛత్రపతి శివాజీ రామకృష్ణ మాచార్య భీమవరం 1947 1.8
739 పండితరాజము తిరుపతి వెంకటేశ్వర్లు చెన్నై 1909 1.4
740 ప్రణయ సమ్రాట్ కోటలక్ష్మి నరసింహ కాకినాడ 1944 1.4
741 కాలక్షేపం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు రాజమండ్రి 1946 1
742 పెళ్లి ట్రెయినింగ్ " " " 1
743 అన్నీతగాదాలే " " " 1
744 నవ్వులగని లక్ష్మి నరసింహ " 1927 1.4
745 మేవాడు శౌర్యాగ్ని కోలాచలం సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి బళ్ళారి 1927 1.4
746 రామదాసునాటకము రామనారాయణ కాకినాడ 1927 1
747 ప్రగతి కాపలావానిదీపం ఆత్రేయ విజయవాడ 0.12
748 ధర్మచక్రం రామకృష్ణ మాచార్య మచిలిపట్టణం 1950 2
749 భక్తత్యాగయ్య విశ్వేశ్వరరావు రాజమండ్రి 1952 1.8
750 భక్తపోతన " " 1947 1.8
751 హాలికుడు రంగాచార్యులు సికింద్రాబాద్ 1946 1.8
752 ఏకాంకికలు శ్రీశివశంకర శాస్త్రి రాజమండ్రి 1.4
753 నర్తనశాల విశ్వనాధ సత్యనారాయణ విజయవాడ 1947 1.8
754 త్రిశూలము " " 1.8
755 కట్నపిశాచి చల్లా శ్రీరామచంద్రమూర్తి రాజోలు 1949 1
756 ప్రజావిజయం నవకుమార్ గుడివాడ 1956 1.8
757 సోమనాధ విజయము నోరి నరసింహశాస్త్రి రేపల్లె 1944 1
758 శబరీ చింతా మణిదీక్షితులు మచిలిపట్టణం 1952 1.12
759 చిత్రాంగి చలం విజ్కయవాడ 1.8
760 సత్యసూరిచంద్రియము లక్ష్మి కాంతం రాజమండ్రి 1954 1.12
761 సాత్రాజితీయము " " 1942 1
762 గుమస్తా ఆత్రేయ విజయవాడ 1952 1.4
763 శ్రీమాలినీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ మచిలీపట్టణం 1955 0.12
764 ప్రకృతి-ప్రతికారము టాగూర్ " " 1.8
765 విసర్జన టాగూర్ " 1954 1.4
766 దేవయాని-చిత్రాంగద " " 1954 1.8
767 పెద్దమనుషులు యజ్ఞన్నశాస్త్రిగారు చెన్నై " 1.4
768 ఈరోజు వెంకటేశ్వరరావు విజయవాడ 1952 1.8
769 ఆడది-రిక్షావాడు పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి " 1.4
770 రవీంద్రుని ఆరు నాటికలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి మచిలిపట్టణం 1951 1.8
771 ప్రతాపరుద్రియనాటకం నేదము వేంకటరాయశాస్త్రి చెన్నై 1940 1.4
772 పరలోకరహస్యములు ఆంధ్రగ్రంథాలయం విజయనగరం 1925 1
773 ద్రవ్యశాస్త్రము యద్దనపూడి వేంకటరత్నం రాజమండ్రి 1929 1.8
774 కాటిలిఅర్ధశాస్త్రము ఆకుంటి వేంకటశాస్త్రి విజయనగరం 1923 4.1
775 సాహిత్యప్రకృతి శాస్త్రములు కం.వీరేశలింగం చెన్నై 1899 3
776 సాహిత్యచరిత్ర గ్రంథములు " " 1913 3
777 ధనశాస్త్రము రాపాక కౌస్తూభమగారు " 1899 0.4
778 చందశాస్త్రము టే.రాజగోపాలరావు " 1902 0.4
779 ప్రశ్నోత్తర దీపిక శృంగార కవి సూర్యరాయ కవి కాకినాడ 1899 0.6
780 సులక్షణసారము తాతం భట్టు చెన్నై 1906 0.8
781 ఆంధ్రాక్షరతత్వము పాడివేంకటస్వామి కాకినాడ 1906 0.8
782 శరీరమర్శశాస్త్రము పురాణం సూర్యనారాయణ తిమ్మలు చెన్నై 1930 1.8
783 పాకశాస్త్రము కంది సుబ్బారావు " 1894 1.2
784 వ్యవసాయప్రకాశిక గు.రాజగోపాలనాయుడు " 1902 1.4
785 రహస్యదర్పణము ఆచంట వేంకటరాయ " 1894 1
786 అప్పకవేయము కాకునూరి అప్పకవి " 1901 0.6
787 ఆంధ్రశబ్దచింతామణి నన్నయ భట్టారకుడు " 1911 0.6
788 విద్యాగురు న.గోపాలస్వామినాయుడు " 1909 0.8
789 వ్యవసాయశాస్త్రము గోటేటి జోగిరాజు " 1914 1.4
790 అర్ధశాస్త్రము కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి చెన్నై 1913 1
791 " -2వ భాగం " " 1914 0.12
792 వ్యవసాయశాస్త్రము పింగళి వెంకయ్య మచిలీపట్టణం 1911 1.4
793 వ్యవసాయశాస్త్రము-1వ భాగం గోచేటి జోగిరాజు చెన్నై 1913 1.4
794 వృక్షశాస్త్రం వేటూరి శ్రీనివాస రావు " 1916 1.4
795 ప్రకృతిశాస్త్రము కె.సీతారామయ్య " 1910 1.2
796 రసాయనశాస్త్రము వేమూరి విశ్వనాదశర్మ " 1909 0.13
797 సమ్మోహనశాస్త్రము టి.వేం.సుబ్బారావు " 1911 1
798 పదార్ధవిజ్ఞానశాస్త్రము మం.ప్ర.సాంబశివరావు " 1909 0.14
799 జివశాస్త్రసంగ్రహము ఆ.లక్ష్మిపతి " 1904 0.14
800 ఆంధ్రవ్యాకరణము పి.అబ్బాయినాయుడు " 1910 0.4