వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -11

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయం పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

వీరేశలింగ గ్రంథాలయపు పుస్తకజాబితా యొక్క మొదటి భాగం

ప్రవేశసంఖ్య రచయిత గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
4001 " మంగళప్రభాతము-6 వేమూరి ఆంజనేయశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4002 " విశ్వశాంతి-7 కొప్పర్తి యజ్ఞన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4003 " దేవుడు ఒక్కడే-8 పొత్తూరు పుల్లయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4004 " మానవ కుటుంబం-9 సి.హెచ్.వి.పి.మూర్తి రాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4005 " నామతము-10 తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాముడు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4006 " వర్ణాశ్రమ ధర్మము-11 ఉప్పులూరి వెంకటసుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4007 " సర్వోదయము-12 చర్ల జనార్ధనస్వామి ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4008 " గాంధి సుభాషితము-13 ఉప్పులూరి వెంకటసుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4009 " నిజమైన ప్రజాస్వామ్యము-14 చుండి జగన్నాథం ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4010 " గాంధి వ్యక్తిత్వము-15 విఠల వాసుదేవ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4011 " గాంధీమూల సిద్దాంతము-16 రెంటాల గోపాలకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4012 " గాంధిసత్యాగ్రహదర్శనం-17 ఆచార్య మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4013 " ధర్మకర్తత్వసిద్దాంతము-18 ఉమ్మేత్తల కేశవరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ సమాజ ప్రచురణలు 1969 1
4014 " రామనామమ'హేమ-19 " ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4015 " గాంధీప్రకృతి చికిత్స-20 చాపరాల సీతారామదాసు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4016 శ్రీమదాంద్రవాల్మికిరామాయణము-సుందరమందరము వావివికొలను సుబ్బారావు శ్రీకోదండరామసేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1971 14
4017 జాహ్నవి అల్లూరి వెంకటనరసింహరాజు జాహ్నవి ప్రచురణలు 1969 2
4018 శ్రీశంకరాచార్యది పుజాని ధర్మము శ్రీస్వామి విశుద్ధానంద సరస్వతి శ్రీశంకరానలవ గ్రంథమాల, దిలుసుమర్రు 1972 1.5
4019 పశ్చిమగోదావరి గ్రంథాలయదర్శిని 1971 వెలగా వెంకటప్పయ్య జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్ద, ఏలూరు 1971 2
4020 గ్రంథకర్త గుర్తులు వెలగా వెంకటప్పయ్య సంచలన సాహితి, ఏలూరు 1978 2
4021 వర్గీకరనియమాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య do 1978 2
4022 గ్రంథాలయచట్టం వెలగా వెంకటప్పయ్య do 1978 2
4023 శ్రీకూచికామకోటి సర్వజ్నపీఠజగద్గురు దివ్య చరిత్ర నుదురుమాటి వెంకటరమణశర్మ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969 6
4024 ఆరోగ్య సౌభాగనం డాక్టరు వాస్తవికానందస్వామి జి.జోగారాజు, ఏలూరు 1967 4
4025 గర్భినిరోధం " do 1966 2.5
4026 కుటుంబ నియంత్రణ సణహాలు,సమాధానము " do 1966 3
4027 మెచ్చుకోదగిన వ్యక్తులు పి.వి.రత్నం రత్నగర్భ ప్రచురణ 1966 2
4028 జాతీయగేయాలు నంబూరి శ్రీనివాసరావు నంబూరి శ్రీనివాసరావు 1.5
4029 కావ్యలహరి ఆచార్యదివాకర్ల వెంకటావధాని యువ భారతి 1971 5
4030 " ఆచార్యదివాకర్ల వెంకటావధాని " " 5
4031 గాంధిమహత్ముని రచనా సంపుటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రచురణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రచురణ 1963 5
4032 ఆంధ్ర వాజ్మయ సంగ్రహసూచిక వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం 1962 5
4033 గ్రంథాలయ ప్రగతి -1వ భాగం పాతూరి నాగభూషణం " " 5
4034 " -2వ భాగం పాతూరి నాగభూషణం " 1969 6
4035 " -3వ భాగం పాతూరి నాగభూషణం " 1964 4
4036 వేదాంతప్రకాశిక భూపతిరాజు సుబ్బరాజు గ్రంథకర్త 1970 1.5
4037 Bliss Eternal తాడిమళ్ళ జగన్నాథస్వామి " 2
4038 The Guest " " 0.5
4039 నరసమాంబ " " 1
4040 కటోపనిషత్తు " " 1
4041 సత్-దర్శనము " "
4042 భక్తభావతరంగిణి " "
4043 గీతాద్విపదమంజరి మద్దూరి గణేశ్వరరావు గ్రంథకర్త 1.5
4044 మైలురాళ్ళు వి.పద్మావతి రవీంద్ర పబ్లికేషన్స్ 1967 4
4045 పాలవెల్లి రావూరి వెంకటసత్యనారాయణ " " 10
4046 చీకటిదీపాలు భాగవతుల రాధాకృష్ణ " 1966 4
4047 సులేఖ జి.పద్మావతి " " 5
4048 కన్నెమనసు తారక " 1967 9
4088 సంపంగి బలివాడ కాంతారావు యం.శేషాచలం.అండ్ కో 1970 2
4089 విధి విన్యాసాలు కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి " 1971 2.5
4090 రామాయణ కల్పవృక్షము-అమౌధ్యకాండం విశ్వనాధ సత్యనారాయణ వి.యస్.యన్.&కో,విజయవాడ 1970 7
4091 " అరణ్యకాండము " " " 7
4092 " కిషిందాకాండము " " " 7
4093 " సుందరకాండము " " " 7
4094 " యుద్దకాండము " " " 7
4095 సజీవచిత్రాలు భాగవతుల రాధాకృష్ణ నేతాజీ పబ్లికేషన్స్ 1971 12
4096 లోపలి లోకాలు ఐనపూడి సీతామహేశ్వరీ గోపిచంద్ పబ్లికేషన్స్ 1970 3
4097 చీలినచీకటి యన్.వివేకానంద స్టుడెంటు బుక్ సెంటర్,విజయవాడ 1969 3
4098 శుభోదయము మొవ్వ జగదీశ్వరరావు గోపిచంద్ పబ్లికేషన్స్ 1971 6
4099 గ్రంథాలయోద్యమతసత్యశ్రీభూపతిరాజు తిరుపతిరాజు హరి ఆదిశేషువు శ్రీవీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయం 1971 3
4100 సంస్మరణసంచిక వెలగా వెంకటసత్యనారాయణ " 1971 2
4101 విజ్ఞాన సర్వస్వము-మొదటి సంపుటం చరిత్ర-రాజనీతి గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు తెలుగుభాషలసమితి, హైదరాబాదు 1967 35
4102 " -రెండవ సంపుటం భౌతిక రసాయనశాస్త్రములు గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు " 1964 35
4103 తెలుగు విజ్ఞానసర్వస్వము-మూడవసంపుటం తెలుగుసంస్కృతీ మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ " 1959 35
4104 " -నాల్గవ సంపుటం తెలుగుసంస్కృతీ " " 1961 35
4105 " -ఐదవ సంపుటం అర్ధ వాణిజ్య భూగోళ శాస్త్రము వేమూరి వెంకటరామనాధము " 1961 35
4106 " -ఆరవ సంపుటం విశ్వసాహితి దివాకర్ల వెంకటావధాని " 1961 35
4107 " -ఏడవ సంపుటం దర్శనములు మతములు డా.కొత్త సుబ్బదానందమూర్తి " 1962 35
4108 " -ఎనిమిదవ సంపుటం వ్యవసాయ పశుపాలన అటవీ శాస్త్రములు మాగండి బాపినీడు " 1964 35
4109 " -తొమ్మిదవ సంపుటం గణిత ఖగోళశాస్త్రము ఆ.నరసింహరావు " 1965 35
4110 " -పదవ సంపుటం సాంఘికశాస్త్రం c.j.జయదేవ్ " 1965 35
4111 " -పదకొండవ సంపుటం న్యాయపతి పాలన శాస్త్రము ఆచార్య g.c.వెంకటసుబ్బారావు " 1968 35
4112 " -పన్నెండవ సంపుటం యింజినిరింగు-టెక్నాలజీ v.v.l.రావు " 1970 35
4113 The Collected works of Mahatma Gandhi vol-32 Mahatma gandhi The publication division 1969 9
4114 " -vol 38 do do 1969 9
4115 " -vol 34 do do 1969 9
4116 " -vol 35 do do 1969 9
4117 " -vol 36 do do 1970 9
4118 " -vol 37 do do 1970 9
4119 " -vol 36 do do 1970 9
4120 " -vol 39 do do 1970 9
4121 " -vol 40 do do 1970 9
4122 " -vol 41 do do 1970 9
4123 " -vol 42 do do 1970 9
4124 Hindustan year-book and who is who Edited by S.sankar M.C.Sarsar&sons pvt ltd 1970 8
4125 ప్రపంచదర్శిని1970-71 కప్పగంతుల సత్యనారాయణ కప్పగంతుల సత్యనారాయణ పబ్లిషర్స్ 1971 4
4126 మహాత్మాజీ డెబ్బదియవ జన్మదిన ప్రచురణ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 5
4127 దేశభక్త జీవితచరిత్ర మాడల వీరభద్రరావు do 1966 5
4128 మనము-మనదేహస్దితి-ఔషధకాండ 1వ భాగం గాలి బాలసుందరరావు మధురా పబ్లికేషన్స్ 1978 7
4129 " -2వ భాగం " " 1964 8
4130 " -౩వ భాగ౦ " " 1967 5
4131 పాతాళభైరవి A.V.నరసింహ పంతులుగారు శ్రీనరేంద్ర సాహిత్యమండలి, తణుకు 1972 6
4132 చైతన్యలహరి దివాకర్ల వెంకటావధాని యువభారతి సాహితి సంస్కృతీ 1972 20
4133 మహాతి (స్వాతంత్ర్య యుగోదయంలో తెలుగు తీరుతెన్నులు) సమీక్షావ్యాససంకలనం కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు " 1972 2.5
4134 నా జీవిత యాత్ర భాగ౦ 1 టంగుటూరి ప్రకాశం యం.శేషాచలం.అండ్ కో 1972 2.5
4135 " భాగం-2 " " 1972 2.5
4136 " భాగం-౩ " " 1972 2.5
4137 " భాగం-4 " " 1972 2.5
4138 " భాగం-1 " " 1972 2.5
4139 " భాగం-2 " " 1972 2.5
4140 " భాగం-౩ " " 1972 2.5
4141 " భాగం-4 " " 1972 2.5
4142 రామరాజ్యానికి రహదారి భాగం-1 పాలగుమ్మి పద్మరాజు " 1972 2.5
4143 " భాగం-2 " " 1972 2.5
4144 ప్రమదావనము వేంకటపార్వతిశకవులు " 1971 2
4145 రాజకీయ చేతాళ పంచ వింశతిక ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1971 4
4146 నాకునువ్వూ నీకు నేను అవసరాల రామకృష్ణరావు do 1971 4
4147 సంధ్య బి.వి.రమణరావు " 1967 1.5
4148 బాకీకథలు రాచకొండ విశ్వనాధశర్మ " 1972 3
4149 మణికర్ణిక పెమ్మరాజు బానుమూర్తి శ్రీదుర్గా ప్రింటింగ్&ఆళీఈఙః హౌస్ 1960 2.5
4150 హృదయం చిగిర్చింది కే.రామలక్ష్మి నవోదయ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1968 3
4151 నాలుగిళ్ళ చావడి రావికొండల రావు " 1964 2
4152 కొత్తఅల్లుడు-కొత్తకోడలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు " 1969 3.5
4153 సాహిత్యంలో దృక్పధాలు ఆర్.యస్.సుదర్శనం " 1968 5
4154 నేనూ-మావారు అవసరాల సూర్యారావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969 4.5
4155 ఐశ్వర్యం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1967 4.5
4156 మరో మొహంజోదారో ఎన్.ఆర్.నంది " 1970 3
4157 పట్టాలు తప్పిన బండి రావికొండల రావు " 1966 2.5
4158 విక్రమార్కుడి మార్కుసింహాసనం కథలు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ " 1962 6
4159 దేశమా-ఎక్కడకిదారి పి.రాజగోపాలనాయుడు జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1972 4
4160 అంతస్తులు-అంతఃకరణలు " " 1972 4
4161 దాగని నిజాలు యస్.ఝాన్సీరాణి శ్రీభవాని బుక్ సెంటర్,విజయవాడ 1973 10
4162 చీకటికాంతులు సి.గణేష్ శ్రీవిశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1972 9
4163 బోల్లిమంతశివరామకృష్ణ కదానికలు బొల్లిమంత శివరామకృష్ణ విద్యాఆనందదాయినీ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1972 3
4164 ఆమెకోరిక మైశ్రమ " 1972 2.5
4165 విడివడని బ్రతుకులు ఎస్.ఝాన్సీరాణి శ్రీభవాని బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1973 6
4166 ఇరులవోవిరులు కొలకలూరి విజయసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 7
4167 విశాల ప్రశాంత సుదర్శన పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 5
4168 పారిజాతం చెరుకూరి కమలామణి శ్రీదేవి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1971 4
4169 పందాలు-పర్యవసానాలు మునివల్లె సరోజనిదేవి నటరాజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 4.5
4170 చక్కని రాజమార్గం యం.రామకోటి " 1972 5.5
4171 ధర్మగ్లాని టి.బి.యం.అయ్యవారు బృందావన పబ్లిషింగ్ హౌస్,తెనాలి 1972 6
4172 హరిణి ఎ.శ్యామలారాణి శ్రీదేవి పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1972 6
4173 తరాలు-అంతరాలు గాయత్రి ఉజ్వల పబ్లిషర్స్,కర్నూలు 1972 5.5
4174 ఆశాశిఖరాలు మైత్రేయ " 1972 7
4175 మారనినాణెం శ్రీరేవూరి అనంతపద్మనాధరావు స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1972 4
4176 కళ్యాణితిలకం ఊర్వశి ఛాయాపబ్లికేషన్స్ 1972 6
4177 ఆచరణలో అభ్యుదయం ఉన్నవ విజయలక్ష్మి do 1972 8.5
4178 సురేఖా పరిణయం " " 1972 3.5
4179 సీతాపతి నండూరి విఠల్ చాయా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 6
4180 చిరంజీవి మన్యం దాస్ " 1972 4.5
4181 జీవనజ్యోతి మనుపల్లె సరోజనిదేవి " 1972 3.5
4182 స్వార్ధంలోని పరమార్ధం " " 1972 5
4183 అపరాజిత సి.ఆనందారామం స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1972 4 9
4184 అంధకారంలో రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1972 9
4185 శలభాలు పవని నిర్మలప్రభావతి బృందావన పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1972 4
4186 భగవాన్ నేనేమీ కోరను " " 1972 4
4187 అనాధ " " 1972 4
4188 సుడిగుండాలు శ్రావణశ్రీ గాయత్రి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 5
4189 వైజయంతి ఇల్లిందల సరస్వతిదేవి " 1972 7
4190 పాపనవ్వింది గొల్లమూడి లలిత స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్,విజయవాడ 1972 2.5
4191 కాగితపు పల్లకి పురాణం సూర్యప్రకాశరావు " 1972 3
4192 చీకటితొలగినిరాత్రి శ్రీమతి డి.కామేశ్వరి " 1972 3.75
4193 అపశ్రుతులు కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి " 1972 4
4194 అరుణ డి.కామేశ్వరి " 1972 7
4195 పాము-మనిషి-పగ సింగరాజు లింగమూర్తి గాయత్రి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1971 5
4196 నీవితెరలు " " 1967 4
4197 రంగులమేడ " " 1968 4.5
4198 వయసువరించిన వెన్నెల " " 5
4199 ఇడియట్ పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ అరుణ పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1969 9
4200 పుణ్యభూమి-కళ్ళుతెరు చీనాదేవి నవభారత్ పబ్లికేషన్స్ 7.5
4201 రాధమ్మపెళ్లి ఆగిపోయింది " నవభారత్ బుక్ హౌస్ 1966 5
4202 ఆశలశిఖరాలు యద్దనపూడి సులోచనారాణి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1970 6
4203 ఆహుతి " నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1972 6
4204 జీవనతరంగాలు-1వ భాగం " శ్రీవిశాఖ పబ్లికేషన్స్ 1972 7.5
4205 " -2వ భాగం " " 1972 7.5
4206 నివేదిత కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు నవభారత్ పబ్లికేషన్స్ 1972 6
4207 పంతులమ్మ మాదిరెడ్డి సులోచన శ్రీధనలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్ 1971 5
4208 వైకుంఠ పాళీ ద్వివేదుల విశాలాక్షి గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్ 1969 5
4209 మారే మనుష్యులు పురాణం సూర్యప్రకాశరావు జీవనగంగా ప్రచురణలు,విజయవాడ 1961 5
4210 జీవనగతులు సింగరాజు లింగమూర్తి గాయత్రి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 5
4211 జీవనగంగ పురాణం సూర్యప్రకాశరావు జీవనగంగా ప్రచురణలు,విజయవాడ 1963 5
4212 ఆత్మవిశ్వాసం శ్రీకొసరాజు శేషయ్య నవ్యరచనా మండలి,విజయవాడ 1966 4
4213 ఆత్మవంచన " " 1967 6
4214 చర్రనేమి అరికపూడి కౌసల్యదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్ 1971 40
4215 శ్రీదేవి రంగధామ్ ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్ 1967 5
4216 బుడుగు-1 ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్,విజయవాడ 1967 2
4217 బుడుగు-2 " " 1971 3.5
4218 చివరకు మిగిలేది-మొదటి భాగం బుచ్చిబాబు యం.శేషాచలం.అండ్ కో.అండ్ కో 1970 2
4219 చివరకు మిగిలేది-రెండవ భాగం " యం.శేషాచలం.అండ్ కో 1970 2
4220 సిపాయి కూతురు కొవ్వలి లక్ష్మినరసింహరావు " 1968 2
4221 విశ్వరూపం నండూరి రామమోహనరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1970 15
4222 చేదునిజం జి.సరోజనిదేవి సర్వోదయ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1973 6
4223 అనురాగలహరి " " 1973 5
4224 మనసులుమారాయి హరికిషన్ " 1973 6
4225 ప్రేమించి చూడకు " " 1973 6
4226 కారుమబ్బు కాంతికిరణం జి.సరోజనిదేవి " 1973 6
4227 పెన్నలరాత్రి అశ్వర్ధ " 1973 10
4228 సుమంగళి హరికిషన్ " 1961 1.5
4229 పన్నిటిజల్లు హరికిషన్ శ్రీసీతారామ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1965 3
4230 గగనకుసుమాలు " " " 3.5
4231 కాగితపుపూలు వాచస్పతి సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1971 3
4232 అంతస్తులూ.అంతఃకారణాలు " " 1965 5
4233 మల్లెపూలు మంచిగంధం హరికిషన్ " 1971 5
4234 మారినకాలం మారని మనుషులు వాచస్పతి " " 4
4235 సిద్దార్ధ హిల్డా రోజ్ఞర్ యం.శేషాచలం.అండ్ కో 1968 1.75
4236 రసాయనశాస్త్ర-1వ భాగం శ్రీ.డి.ఆర్.రాజేశ్వరరావు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 1971 6.8
4237 " -2వ భాగం " " " 4.2
4238 వ్యాపారగణకశాస్త్రం-1వ భాగం శ్రీశిష్టా ప్రద్యుమ్న విజయసారధి " " 4.75
4239 " -2వ భాగం " " 1972 3.5
4240 " -౩వ భాగం " " 1971 5.5
4241 వాణిజ్యశాస్త్రం-1వ భాగం శ్రీజగన్నాథ రావు " 1971 4.25
4242 " -2వ భాగం " " " 3.5
4243 గణితశాస్త్రం-త్రికోణమితి సంఖ్యాశాస్త్రం శ్రీడి.శేషగిరిరావు " 1971 6.4
4244 గణితశాస్త్రం-భీజగణితం శ్రీ.వి.సోమయాజులు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 1971 4.3
4245 " -రేఖాగణితం శ్రీ.యం.యస్.ఆర్.ఆంజనేయులు " 1971 5.75
4246 వృక్షశాస్త్రం-1వ భాగం డా.యు.బి.యస్.స్వామి " 1971 6.5
4247 " -2వ భాగం " " 1969 2.5
4248 " -3వ భాగం " " 1971 4.2
4249 సామాన్యజీవశాస్త్రం-1వ భాగం డా.ఆర్.ఎల్.యన్.శాస్త్రి " 1969 4.8
4250 " -2వ భాగం " " 1970 3
4251 సామాన్యగణితశాస్త్రం బీజగణితం సాంఘిక శాస్త్రం-1 శ్రీ.యస్.వెంకట్రామయ్య " 1969 3.5
4252 భారతదేశ చరిత్ర-1వ భాగం శ్రీమతి నందివాక పురవాకృష్ణమూర్తి తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 1969 6.3
4253 " -2వ భాగం డా.బి.యస్.ఎల్.హనుమంతరావు " 1971 4.25
4254 " -3వ భాగం శ్రీ టి.సత్యనారాయణమూర్తి " 1971 3.4
4255 పౌరశాస్త్రము -1వ భాగం శ్రీ.వై.వి.రమణ " 1972 3.2
4256 " -2వ భాగం పోలవరపు జగదీశ్వరరావు " 1972 4.3
4257 భూగోళశాస్త్రము-1వ భాగం శ్రీ ఎ.వి.కృష్ణంరాజు " 1971 3.5
4258 భౌతిక శాస్త్రము శ్రీ బి.వి.ఆర్.సుబ్బారావు " 1971 4
4259 జంతుశాస్త్రము-1వ భాగం శ్రీ వి.జగన్నాథరావు " 1972 6
4260 " -2వ భాగం డా.వి.రామశర్మ " 1971 3.75
4261 " -3వ భాగం " " 1971 3
4262 hhhh hhhh hhhh 11
4263 కూచిపూడి ఆరాధన నృత్యములు సి.ఆర్.ఆచార్య ఆంధ్రప్రభుత్వ సంగితనాటక అకాడమి 1969 12
4264 మనోదయము బొద్దుపల్లి పురుషోత్తం ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు 1968 3
4265 Saint Joan Bcrmard show A.C.WAND 1964 3.5
4266 a concix Beswell James Beswell Blackie&sow 1965 3.25
4267 Twentieth Century Essays Dr.Hari Singh commonwealth publishing house 1969 3
4268 అందాలదీవి పోలిశెట్టి నాగేశ్వరరావు శ్రీపబ్లికేషన్స్ 4
4269 రత్నమందిర్ మాదిరెడ్డి సులోచన ప్రజాప్రచురణలు 1968 4
4270 అనూవాస్య చంద్రుడు పురిపండ అప్పలస్వామి శ్రీపబ్లికేషన్స్ 4
4271 నీలికళ్ళు " " 3
4273 లంచం " " 1972 3 చెన్నై
4274 ప్రాచీనగ్రంథాలయచరిత్రము కోలాచలం శ్రీనివాసరావు నరేంద్రనాధ సాహిత్యమండలి 1973 2
4275 శ్రీమత్ రామాయణ వైభవము డాక్టర్ మల్లాది గోపాలకృష్ణశర్మ ఆర్షభారత ప్రకాశన్ 1971 20
4276 నరావఅవతారము నండూరి రామమోహనరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1972 7.5
4277 నాట్యశాస్త్రము డాక్టరు పోనంగి శ్రీరామఅప్పారావు అజంతా ప్రింటర్స్ 1972 25
4278 తెలుగుగీతాంజలి ఆచంట జానకిరామ్ పాలిజాత ప్రచురణ 1969 5
4279 శ్రీవెంకటేశ్వరవిజయము విద్వాన్ బులుసు వెంకటేశ్వర్లు 25
4280 Vemana V.R.Narla సాహిత్య అకాడమి 1969 2.5
4281 శ్రీశరణురామస్వామిచౌదరి జీవితము వెలగా వెంకటప్పయ్య అనుపమ ప్రింటర్స్ 1965 1.5
4282 నీళ్ళురానికళ్ళు హరికిషన్ సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1973 6
4283 ఆడది కె.రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్ 1974 6
4284 ఈతరంకథ యద్దనపూడి సులోచనారాణి " 1974 10
4285 లహరి మేఘశ్యామ్ సప్తగిరి పబ్లికేషన్స్ 1972 7
4286 జీవితం బ్రతకావి సున్నాఅచ్యుతరావు మణిపబ్లికేషన్స్ 1974 4
4287 మూడోమనిషి కె.రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్ 1974 6
4288 రాగవిపంచి శ్రీధర్ నవభారత్ పబ్లికేషన్స్ 1974 6
4289 వింతమనుషులు డాక్టర్ రాధ జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1973 5.5
4290 గాడిదబ్రతుకులు కలువకొలను సదానంద చిత్తూరు జిల్లా రచయితలు 1972 5
4291 శ్రీవతలిగట్టు అరవింద నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ 1973 7.5
4292 మనిషి-మనుగడ వాసిరెడ్డి కాశీపట్నం జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1973 5.25
4293 తరంగాలు మాదిరెడ్డి సులోచన ప్రజాప్రచురణలు 1972 10
4294 లలితాదేవి కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1974 8
4295 సేల్స్గరల్ శ్రీమతి అట్లూరి హజరా " 1973 5.5
4296 హనీమున్ పవని నిర్మల ప్రభావతీ బృందావన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1974 6
4297 మూగవేదన కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 5.5
4298 జీవనచక్రం పోల్కంపల్లి రాజ్యలక్ష్మి " 1973 3
4299 మాయజలతారు దాశరధి రంగాచార్య విశాలాంద్ర పబ్లికేషన్స్ 1973 5.5
4300 General Knowledge ( Varma) O.P.Varma Varma Brothers 1974 6
4301 Bank Model Papers Khanna&Kapoor Radha publishing house 1974 4.75
4302 General Knowledge (upkar) Khanna&varma Upkar Prakashan 1974 5
4303 General Knowledge O.P.Varma Varma Brothers 1974 3.75
4304 చిక్కవేదరాజేంద్ర ఆయాచితుల హనుమచ్చాస్త్రి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 1972 7.5
4305 స్నేహప్రియ మాదిరెడ్డి సులోచన ప్రజాప్రచురణలు 1973 5.5
4306 రాజహింసచెప్పినరమణీయగాధలు ముంగర శంకరరాజు చిత్తూరిజిల్లా రచయితల సహకార సంఘం 1973 8
4307 పుణ్యపురుషులు మాదిరెడ్డి సులోచన ప్రజాప్రచురణలు 1973 5
4308 విద్యార్ది తేజోవతి వాహిని ప్రచురణాలయం 1973 8
4309 తుంగభద్ర గోవిందరాజు సీతాదేవి ప్రజాప్రచురణలు 1972 6.5
4310 మట్టిమనిషి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్,విజయవాడ 1972 12
4311 సాగరి కె.వసుంధరాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ 1972 3.5
4312 వింతహృదయాలు రాధ " 1972 6
4313 ఆధునికవిజ్ఞానము ఆరుద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యుటర్స్ 1956 4.5
4314 హిమజ్వాల 15
4315 నాగామల్లికలు మాదిరెడ్డి సులోచన నవభారత్ బుక్ హౌస్ 1973 5
4316 రెండోపెళ్లి భూపతి యం.శేషాచలం.అండ్ కో 1970 2
4317 భావిబంధం " 2.5
4318 దూరతీరాలు మంజుశ్రీ " 1973 2.5
4319 నాలుగుమంచాలు బలివాడ కాంతారావు " 1973 2.5
4320 కృష్ణాతీరం మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి " 1973 2.5
4321 జీవితవలయాలు యిల్లిందల సరస్వతిదేవి " 1973 2.5
4322 ఆశల ఆరాటంలో జీవన పోరాటం కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి " 1973 2.5
4323 వెన్నలలో పిల్లనగ్రోవి " " 1973 2.5
4324 అభయనామం శర్వాణి " 1973 2.5
4325 రాగబంధం శారదా అశోకవర్ధన్ " 1973 2.5
4326 చేదుకూడా ఒకరుచే ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు " 1973 2.5
4327 అమాయకుడు అగచాట్లు నండూరి సుబ్బారావు " 1973 2.5
4328 ప్రేమప్రేమను ప్రేమిస్తుంది రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1973 4
4329 అర్ధశాస్త్రము-1 శ్రీ.p.పట్టాభిరామయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1972 9
4330 " -2 p.s.శాస్త్రి " 1972 9.75
4331 బాంకింగ్ సూత్రములు k.సన్యాసయ్య " 1972 11.75
4332 బాంకింగ్ న్యాయశాస్త్రము " " 1972 7.75
4333 వాణిజ్యభూగోళశాస్త్రము-1 అన్నాప్రగడ లక్ష్మినారాయణ " 1972 13
4334 వ్యాపారవ్యవస్తు నిర్వహణ-1 తాళ్లూరి నాగేశ్వరరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1972 8
4335 వ్యాపారవ్యవస్తు నిర్వహణ-2 కే.సన్యాసయ్య " 1972 14375
4335 Towards under standing India India council for extreme Relation,New delhi India council for extreme Relation,New Delhi 1965 3
4336 do do do 1965 3
4337 Trevelyan life and letter of lord Macaulay K.Swaminathan orient language 1932 2.5
4338 do do do do 2.5
4339 Language through literature Control institute of English Hyderabad oxford university press 1967 2
4340 " " " " 2
4341 ధర్మజ్యోతి కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి " 2
4342 do " గంగాధర పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2
4343 వేమన రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ ఆంధ్రా యునివర్సిటీ ప్రెస్,విశాఖపట్నము 1929 3
4344 do do do do 3 విశాఖపట్నము
4383 బహుమతి యద్దనపూడి సులోచనరాణి నవభారత్ పబ్లికేషన్స్ 1975 6
4384 విజేత " " " 9.5
4385 బంగారుకలలు " " " 6
4386 అంతస్తులు-అభిమానాలు ఉన్నవ విజయలక్ష్మి చాయా పబ్లికేషన్స్ 1972 6
4387 మరోమలపు కుమారి సరస్వతిదేవి " 1971 2.5
4388 లంబోడొళ్ళ రామదాసు కొర్రపాటి గంగాధరరావు " 1973 6
4389 బూజుపట్టినగాజుబొమ్మలు యలమంచిలి ఝాన్సీరాణి శ్రీరాజరాజేశ్వరి పబ్లికేషన్స్ 1974 8
4390 అనూరాధ యస్.ఝాన్సిరాణి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ 1971 7
4391 శ్రావణమేఘాలు శ్రీమతి గృహలక్ష్మి శ్రీనివాస్ ప్రజాప్రచురణలు 1972 3.25
4392 వెలుగునీడ శ్రీమతి గోవిందరాజు " 1972 6.75
4393 రాలినరేకులు మాదిరెడ్డి సులోచన " 1972 6.5
4394 వంశాంకురం " " " 6.5
4395 శిక్ష " " 6.5
4396 రాగవల్లరి కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1974 7
4397 బలిపీఠ౦ రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్ 1974 12
4398 శోభనంరాత్రి " " 1973 5
4399 చదువుకొన్న కమల " " 1974 4
4400 తెరల వెనుక కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1973 3.5