వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -10

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయం పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

వీరేశలింగ గ్రంథాలయపు పుస్తకజాబితా యొక్క మొదటి భాగం

ప్రవేశసంఖ్య పరిచయకర్త గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
3601 " vol-18 do do 1965 9
3602 The story of soviet espionage Ronald shat young Asia publication,new Delhi 5
3603 సమగ్రఆంద్రసాహిత్యం-10వ సంపుటం ఆరుద్ర యం.శేషాచలం&కో,మద్రాస్ 1966 5.5
3604 వీడినపాయలు సింగరాజు లింగమూర్తి అమరసాహితి,హైదరాబాదు 1964 4.5
3605 ABE LINCOLN : FRONTINERBOY Augusts Stevens the P.T.T.Book dope,Bangalore 1956 2
3606 The daring of Anne Frank Anne Frank Pani Books ltd,London 1959 4
3607 Hindu India from origin; services part-1 S.K.Angara Oxford University press,Mumbai 2
3608 Direct Action William Miller Leonard passions 1920 2
3609 Birth Right T.L.Va-swami ganes&co,madras 1922 2
3610 isha Upanishads Swami Sarvananda The Ramakrishna Matj mylapass,Madras 1921 1
3611 All parties conference 1928 report All India congress committee,Allahabad A.I.C.C.,Allahabad 1928 2
the committee appointed by the
confidence to determination
principles of the constitution for India
3612 Mahatma gandhi volume-1 book one pyarelal Navajivan publishing house,Ahmadabad 1965 10
3613 Mahatma gandhi volume-1 book two " Navajivan publishing house, Ahmadabad 1966 10
3614 Mahatma gandhi volume-2 " Navajivan publishing house,Ahmadabad 1958 20
3615 Gandhi experts M.K.GANDHI Navajivan publishing house,Ahmadabad 1965 3
3616 గీతానివేదికలు తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాయుడు ఆలపాటి సీతమ్మ వెంకటక్రిష్ణయ్య,తెనాలి 1966 2.5
3617 The Coiled serpent c.j.Vanzetti Navajivan publishing house,Ahmadabad 1963 6
3618 The conquest of the serpent do Navajivan publishing house,Ahmadabad 1962 3
3619 The poverty of India Dadabhai Naoroji 10
3620 The speeches of writings of swing Survival of India Society 1911 5
3621 Peshwan esquire committee report 1960 5
3622 శ్రీకపోతేశ్వరోపాఖ్యానము హోతా వెంకట్రామశాస్త్రి శారదా పవర్ ప్రెస్, భట్నవల్లి 1967 1.5
3623 సిద్దార్ధ బెల్లంకొండ రాఘవరావు యం.శేషాచలం&కో,చెన్నై 1957 1.25
3624 సర్వసిద్దాంతసౌరాభవము శ్రీఅనుభావానందస్వాములు వారు శ్రీఅనుభవానంద గ్రంధమాల, భీమునిపట్నం 1954 3
3625 సర్వసిద్దాంతసౌరాభవము-ద్వితీయభాగం " శ్రీఅనుభావానందగ్రంధమాల, బాపట్ల 1956 34.25
3626 సర్వసిద్దాంతసౌరాభవము -అద్వైతబందము, ప్రథమభాగం " " 1958 15
3627 గ్రంథాలయజ్యోతి శ్రీఅయ్యంక్ వెంకటరమణయ్య సరస్వతి సామ్రాజ్య ప్రచరణ ట్రస్టు, విజయవాడ 1967 6
3628 విజేత యద్దనపూడి సులోచనరాణి ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1
3629 Gandhi's triple message R.R.Diwakar Bharatiya vidya book base Bhavan 1966 1
3630 is not gandhi the answer? " Bharatiya vidya book base Bhavan 1966 1
3631 Revolutionary sarvodaya Acharya Vinoba Bhave Bharatiya vidya book base Bhavan 1966 1
3632 Paglant of great lives series1 Dr.kumhan Raviv and others Bharatiya vidya book base Bhavan 1964 1
3633 gandhi the teacher Asha Devi Ara nayakan Bharatiya vidya book base Bhavan 1966 1
3634 ముద్దమందార భూపతి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 4
3635 రదనిక నటరాజ రామకృష్ణ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1967 3
3636 గ్రహణంవిడిచింది ద్వివేదుల విశాలాక్షి యం.శేషాచలం&కో,చెన్నై 1967 2
3637 హౌస్ సర్జన్ కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు యం.శేషాచలం&కో,చెన్నై " 2
3638 నాకుచచ్చిపోవాలనివుంది ముప్పాళ రంగనాయకమ్మ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 3
3639 దుతికావిజయం ధనికొండ శ్రీపబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1967 7.5
3640 నరులు-నదులు ప్రొఫిసర్ హమయనవచీర్ గుప్తా బ్రదర్సు, విశాఖపట్నం 1965 2.1
3641 శ్రీనిలయం మాదిరెడ్డి సులోచన ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు 1967 6
3642 కలకరిగింది మద్దంశెట్టి హనుమంతరావు అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1967 2.5
3643 జాతిరత్నం డాక్టరు సి.నారాయణరెడ్డి యం.శేషాచలం&కో, చెన్నై 1967 4
3644 స్వీట్ హోమ్ ముప్పాళ రంగనాయకమ్మ యం.శేషాచలం&కో, చెన్నై " 2
3645 The collected working of mahatma Gandhi vol-19 The publication division 9
3646 " -20 The publication division 9
3647 " -21 The publication division 9
3648 " -22 The publication division 9
3649 The gandhi story The publication division 2.5
3650 డిల్లిడైరీ ప్రార్థన ఉపన్యాసములు గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 3.5
3651 మనగ్రామ పునర్నిర్మాణ౦ మహాత్మా గాంధీ-భరత్ కుమారప్ప గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 2
3652 నామతము " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 3.5
3653 నూతనవిద్యావిధానము " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 2
3654 సర్వోదయము " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 4
3655 యద్వారాజైలునుంది " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 0.75
3656 సర్వోదయము " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 0.75
3657 పంచాయితీ రాజ్యము " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 0.62
3658 సహకారసేద్యము " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 0.25
3659 నవీన విద్యాపధములో " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1960 1.5
3660 అస్పృశ్యతానివారణకార్యకర్తలకు " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1961 0.62
3661 ఆశ్రమదీక్షలు,నియమములు " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1961 1.75
3662 శాంతిసమరములో అహింసాసిద్దాం " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1961 4
3663 " " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1967 6
3664 సత్యమేదైవము " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1961 2.5
3665 నూటికినూరుపాళ్ళు స్వదేశి మహాత్మా గాంధీ గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1961 2.75
3666 జాతీయ భాషనుగూర్చిన భావాలు " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1962 4
3667 ఇంద్రియనిగ్రహము " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1962 6
3668 నిర్మాణకార్యక్రమం " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1958 0.5
3669 " " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1962 0.5
3670 బోధనభాష " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1962 0.5
3671 నాస్వప్నసీమ-భారతభూమి " గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 6
3672 సత్యాగ్రహము-ప్రభుత్వము కె.సంతానము గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1.25
3673 బాపు-నాతల్లి కుమారి మనూగాంధి గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1951 1
3674 నవీనవిద్య మహాత్మాగాంధి గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1958 1.5
3675 అహింసకధ శ్రీయశపావ్ జైన్ గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1965 1.5
3676 భయవిముక్తి జవహరలాల్ నెహ్రు గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1966 2
3677 వయోజనవిద్య గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమ రావు గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1967 2.4
3678 ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణ కార్యకర్తలు గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1966 5
3679 విద్యార్దులు మహాత్మాగాంధి గాంధీసాహిత్య ప్రచురణాలయం 1966 10
3680 మార్గదర్శి బి.వి.రమణారావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1967 3.5
3681 రాధిక కె.వసుంధరాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 4.5
3682 నీతిముత్యాలు గంటి వెంకటరమణ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 3
3683 దిగినమెట్లు కందుకూరి లింగరాజు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 4
3684 సమాంతరరేఖలు పసుపులేటి మల్లిఖార్జునరావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 10
3685 మాయమనసు పాలడుగు వెంకటేశ్వర్లు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1967 3.5
3686 ఆత్మబంధువులు బొడ్డుపల్లి కృష్ణావధాని నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1967 2
3687 ముగింపు పి.యస్.నారాయణ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 3
3688 అడ్డుగోడలు డి.రామలింగం నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 12.5
3689 రగిలినప్రేమ అరిగే రామారావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 4
3690 ఇదిత్యాగంకాదు ముద్దంశెట్టి హనుమంతురావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 4
3691 గృహిణి రాఘవ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 3.5
3692 కూపస్తమాండుక్యం గోపీచంద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1967 2.5
3693 పాతపగలూ,కొత్తవగలూ గోపిచంద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ " 2.5
3694 ఉద్యోగం ఆదివిష్ణు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ " 3.5
3695 కలెక్టరు,క్షమించు ఆదివిష్ణు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ " 3
3696 వ్యక్తీత్వాలు ముద్దంశెట్టి హనుమంతురావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ " 4
3697 హకల్ బెరఫిన్ మార్క్ డ్వేన్ తెలుగువెలుగు బుక్స్,విజయవాడ " 10
3698 సంధ్య మాదిరెడ్డి సులోచన ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు " 6
3699 జననీజన్మభూమి " " " 5.5
3700 తరంమారింది " " " 5
3701 పంచపల్లవం కందుకూరి లింగరాజు " " 9
3702 సమగ్రఆంద్రసాహిత్యం-11వ సంపుటం ఆరుద్ర యం.శేషాచలం&కో,మద్రాస్ " 5
3703 రామాభ్యుదయము అయ్యలరాజు రామభద్రకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి కళాభవనం, హైదరాబాదు 1967 2
3704 వాల్మికిచరిత్రము రఘునాధ నాయకుడు " 1968 1
3705 నృసింహపురాణము ఎర్రాప్రగడ " 1967 1.5
3706 నిర్వచనోత్తర రామాయణము తిక్కనామాత్య " 1968 1.5
3707 విక్రమార్క చరిత్రము జక్కనకవి " 1968 2.5
3708 సర్వసిద్దాంతసౌరభవము శ్రీఅనుభవానందస్వాములువారు శ్రీఅనుభవానంద గ్రంథమాల, భీమునిపట్నం 1956 3
3709 యుగపురుషుడు-వీరేశలింగం కందుకూరి వీరేశలింగం శ్రీకందుకూరి వీరేశలింగం ఉత్సవసంఘం, హైదరాబాదు 4
3710 Kurukshetra The Publications division The publication division 1955 7.5
3711 The Bhagavadgita Juan Mascaro Penguin Books 1962 2
3712 Under the greenwood Tree Thomas Hardy Macmillan&co 1957 2
3713 Pygmalion Bernard Shaw Grivnt Long mams 1960 2.25
3714 The Accenture of Ian sawyer Mark Iwun Long mans green and co 1959 1.5
3715 The Highest Tasced Nation N.A.Palkhivila Manakatlas, Bombay 1965 5
3716 Selected Speeches of Subas Chandra Bose S.A.AYER Publications division 1962 5.5
3717 Rabindranath Tagore a life story Kshitisk Roy Publications division 1966 2.5
3718 Children's Ramayana Mathsram Bhotha lingam Publications division 1967 2
3719 Faith of a poet Edition by sisikumar ghose bharatiya vidya bhavan 1964 1
3720 Inw Nation one heart Jawaharlal Nehru Publications division 1963 0.25
3721 Mahatma gandhi as a student J.M.Upadhyaya Publications division 1965 1.75
3722 భారతయోధుల వీరగాధలు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, ఢిల్లీ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, ఢిల్లీ 1966 0.75
3723 మనపతాక " do 1965 1
3724 భారతదేశం నేడు-రేపు జవహర్ లాల్ నెహ్రు do 1960 0.75
3725 కల్కిలేకనాగరకతా భవిష్యత్తు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ do 1960 0.75
3726 మాకుఅవసరమైన న్యాయశాస్త్ర పరిచయం జి.సి.వెంకటసుబ్బారావు విశ్వవాణీ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1960 2
3727 కేయూరబహుచరిత్ర మంచనకవి ప్రణీతము ఆంద్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి కళాభవనం,హైదరాబాదు 1966 1
3728 ప్రభావతీప్రద్యుమ్నము పింగళి సూరనకవి " 1966 1
3729 వసుచరిత్ర [[రామరాజభూషణుడు|రామరాజు భూషణుడు]] " 1967 1
3730 ద్విపద-హరిశ్చ౦ద్రోపాఖ్యానము గౌరన కవి " 1967 1
3731 దశకుమారచరిత్ర కేతనకవి " 1967 1
3732 సీతాప్రవాసము కనకబారు శివరామయ్య శ్రీనికేతనము,తిరుపతి 1966 1.5
3733 ఆంద్రశ్రీ శ్రీపడాల ఆంధ్రశ్రీ పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 1965 5
3734 ఎంతదూరం వినుకొండ నాగరాజు మనోహరి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 1964 5
3735 Stonewalls do not a prison make M.K.GANDHI Navajivan publishing house,Ahmadabad 1964 2
3736 Inspiring Anedotes Mukul Bhai do 1957 0.5
3737 Gandhi's life,thought and philosophy R.R.Diwakar bharatiya vidya bhavan 1963 1
3738 A GANDHI Anthology Book-1 Vagi Govindji Desai Navajivan publishing house,Ahmadabad 1958 0.5
3739 " Book-2 do do 1958 0.5
3740 we Nehru s Krishna Nehru Hutheesiny pearl publication printed ltd 1968 7.5
3741 Irrigution works in India Lient glnerel sir Arthur Cotton Collected and Published by uddarajin Raman 1968 4
3742 MAHATMA GANDHI 100 TEARS S.Ramakrishna gandhi peace foundation, New delhi 1968 17.5
3743 Indira gandhi K.A.Abbas Hind pockets Books ltd 1966 2.5
3744 నారాయణరెడ్డి సి.నారాయణరెడ్డి కొండా శంకరయ్య, సికింద్రాబాద్ 1960 1.5
3745 నవకదావళి పాలగుమ్మి పద్మరాజు దక్షిణాభాషా పుస్తక సంస్ద, మద్రాస్ 1961 1.6
3746 కన్యాశుల్కం గురజాడ అప్పారావు ఎమెస్కో పాకెట్ బుక్స్ 1968 2
3747 కాశ్మీరపట్టమహిషి శ్రీ పి.గణపతిశాస్త్రి యం.శేషాచలం&కో, మద్రాస్ 1967 2
3748 చాదామని విశ్వనాధ సత్యనారాయణ " 1968 2
3749 విచిత్రనళయం చలం కధలు శ్రీ చలం " 1967 2
3750 బుద్ధుని జాతకకథలు శ్రీశివశంకరస్వామిగారు " 1968 2
3751 దిండుక్రిందపోకచెక్క విశ్వనాధ సత్యనారాయణ " 1967 2
3752 సమగ్రఆంధ్రసాహిత్య 12 వ సంపుటం ఆరుద్ర " 1966 7
3753 veeresaligam V.R.Narla sahitya akadami,New Delhi 1969 2
3754 Irrigation works in Indian Lreehare by L.G.Sir Arthur Cotton 3
3755 The Siath Raee Robert Merrill Barlett Blackie&m,London 1963 2
3756 The brown of wild olive John Resthin Macmillan&w,Madras 1963 2
3757 Modern Pa terns 1964-65 A.gopalakrishna Rao Brothels,Gunter 1963 3.75
3758 A Midsummer -night 1st dream William Shakespeare do 1963 1.25
3759 Othetle prof:Bhattacharya Maratho Book depot,Gunter 1963 1.5
3760 A mirror of modern life M.Manuel&m.s Macmillan&company,madras 1963 2.5
3761 Animal Farm George Orwell The English Language Book 1965 1
3762 విశ్వమానవమతము రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కల్యాణి ప్రచురణలు,విశాఖపట్నం 1960 1.6
3763 బాలపౌరుల బాధ్యతలు పబ్లికేషన్స్ డివిజను,ఢిల్లీ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్,ఢిల్లీ 1968 1.35
3764 బాలలకు వివేకానందుణి కధ " పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, ఢిల్లీ 1965 1.5
3765 NEHRU M.Chalapathi ravu Children's Book Trust 1967 3.5
3766 Towards a atotal Revolution Sure sh Ram Sarvodaya Prachuranalayama 1968 1.5
3767 On Nehru S.Radhakrishnan Publications division 1966 1.5
3768 Gandhi's India unity in diver sits M.K.GANDHI National Book Trust, India 1968 2.5
3769 gandhiji a practical Idea list U.N.Dhebur Bharatiya vidya bhavan 1964 1
3770 Gandhi's Gospel of satyagraha M.Venkatranguinya do 1966 1
3771 Mahatma gandhi Romain Rolland Publications division 1968 2
3772 MAHATMA-life of Mohandas karam chard gandhi vao-1 D.J.Iendulkar " 1960 11
3773 " vol-2 D.J.Iendulkar do 1961 11
3774 " vol-3 D.J.Iendulkar do 1961 11
3775 Mahatma -Life of Mohandas karam vol-4 D.G.Indulkar The publication division 1961 11
3776 do vol-5 D.G.Indulkar The publication division 1962 11
3777 do vol-6 D.G.Indulkar The publication division 1962 11
3778 do vol-7 D.G.Indulkar The publication division 1902 11
3779 do vol-8 D.G.Indulkar The publication division 1963 11
3780 The Collected works of Mahatma gandhi vol-23 M.K.GANDHI The publication division 1967 9
3781 do vol-24 do The publication division 1967 9
3782 do vol-25 do The publication division 1967 9
3783 do vol-26 do The publication division 1968 9
3784 do vol-27 do The publication division 1968 9
3785 do vol-28 do The publication division 1968 9
3786 do vol-29 do The publication division 1968 9
3787 Mahatma Gandhi Vincent Shurn The publication division 1968 4
3788 M.K.Gandhi Joseph J.Doke The publication division 1967 2
3789 All are equal in the eyes of god M.K.GANDHI The publication division 1964 1
3790 A thought for the day M.K.GANDHI The publication division 1968 6.5
3791 The Message of Mahatma gandhi COMPLIED BY U.S.Mohan rao The publication division 1968 1.5
3792 జాలిలేని జాబిలి కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు నవభారత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 5
3793 శోభకృతు అరికపూడి సత్యాదేవి విజయసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 3.5
3794 కృష్ణాతీరం మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి ఆదర్శగ్రంధమండలి, విజయవాడ 1967 5
3795 చిట్లీచిట్లని గాజులు విశ్వనాధ సత్యనారాయణ యం.శేషాచలం&కో, చెన్నై 1968 2
3796 జీవితాదర్శం చలం do 1968 2
3797 దరిచేరిన ప్రాణులు ఇల్లిందల సరస్వతిదేవి do 1968 2
3798 ఇంతకీనేనెవరు? కపల కాశీపతి do 1968 2
3799 దైవమిచ్చిన భార్య చలం do 1968 2
3800 చైత్రపూర్ణిమ-కాశ్మీరచరిత్రకథలు పి.గణపతిశాస్త్రి do 1968 2
3801 సంఘలచేసినమనిషి పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి do 1968 2
3802 కవిద్వయము నోరి నరసింహశాస్త్రి do 1968 2
3803 అచలంచంచలం రేవనురి సువర్ణ do 1968 2
3804 చీకటిదారి-చిన్నవదిన కె.రామలక్ష్మి do 1968 2
3805 నల్లరేగడి పాలగుమ్మ పద్మరాజు do 1969 2
3806 ఏటిఒడ్డుననీతిపూలు కొలిపాక రామామణి do 1969 2
3807 మహానగరంలోస్త్రీ లత do 1969 2
3808 జీవితదృశ్యాలు మంజుశ్రీ do 1968 2
3809 కరుణాసౌగతము కరుటూరి సత్యనారాయణ విజయమోహన పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 1969 3
3810 తిస్యరక్షత " కరుటూరి సత్యనారాయణ 1967 5
3811 భూషణకిరణావళి శ్రీరామరాజ భూషణ సాహిత్య పరిషత్తు శ్రీరామరాజ భూషణసాహిత్య పరిషత్తు,భీమవరం 1969 5
3812 Andhra pardesh Almamad directions&hand book Editors B.Subramanyam The educational products of India 1967 6
3813 For a united India Public Calions Division Publications division 1967 7
3814 gandhiji on cow protection M.K.GANDHI govt of India 1968 0.5
3815 రసమంజరి కరుటూరి సత్యనారాయణ కరుటూరి సత్యనారాయణ 1964 1
3816 తిష్యరక్షత do " 1967 5
3817 కరుణాసౌగతము do విజయమోహన పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 1969 3
3818 గాంధితాత రేవళ్ళ సూర్యనారాయణ కొండా శంకరయ్య, సికింద్రాబాద్ 1967 1.5
3819 గ్రంథాలయ విజ్ఞానం వెలగా వెంకటప్పయ్య దక్షిణాభాషా పుస్తక సంస్ద, చెన్నై 1965 1.8
3820 హరివంశము-పూర్వభాగము ఎర్రాప్రగడ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి కళాభవనం, హైదరాబాదు 1968 2
3821 హరివంశము-ఉత్తరభాగం " " 1969 2
3822 భాస్కరరామాయణము-1వ భాగం భారతుల మార్కండేయశర్మ " 1969 2.5
3823 " -2వ భాగమ " " 1969 2.5
3824 బసవపురాణము పాల్కురికి సోమనాద కవి " 1969 2.5
3825 భోజరాజీయము అనంతామాత్య ప్రనణితలు " 1969 2
3826 సారస్వతవ్యాసములు-2వ సంపుటం పురిపాండ అప్పలస్వామి " 1969 2
3827 భానుమతి కధానికలు భానుమతీ రామకృష్ణ యం.శేషాచలం&కో,చెన్నై 1967 2.5
3828 పల్లె-పట్నం పాలగుమ్మి పద్మరాజు " 1968 2
3829 శృతితప్పిన రాగ౦ పాకల వెంకటరాజు మన్నారు ఎమెస్కో పాకెట్ బుక్స్ 1968 2
3830 కళ్ళు జాన్ పెర్రి దక్షణభాషాపుస్తక సంస్ద సహకారము 1967 2.65
3831 రసాయన విజ్ఞానం జార్జ్ పోర్చర్ " 1966 2.5
3832 అందరికి ఆవశ్యకమైన భౌతిక విజ్ఞానం ఇ.ఎన్.డి.సి.ఆడ్రాడే " 1968 3.5
3833 చంద్రలోకయాత్ర జాన్ వేర్నిస్ " 1967 2.45
3834 తెలుగురాజుకృతులు-1వ భాగం పెనుమచ్చ సత్యనారాయణరాజు రౌతు బుక్ డిపో,రాజమండ్రి 1954 5
3835 బాలలకు భారత దేశ చరిత్ర శీలాధర్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్,ఢిల్లీ 1966 3.5
3836 గీతామకరందము శ్రీవిద్యాప్రకాశానంతగిరి స్వాములు శ్రీశుకబ్రహ్మశ్రమము 1968 10
3837 Khadi M.K.GANDHI Navajivan publishing house,Ahmadabad 1955 3
3838 The genetic colossus Heren Mulchalgee Jaico publishing house 1969 4
3839 The Constitution of India govt of India govt of India 1967 2
3840 Gandhi 1869-1948 Darshan gandhi Darshan Souvenirs gandhi darshan souvenis1969 1969 3
3841 గాంధీదర్శనం బి.కె.ఆహ్లువాలియా యం.శేషాచలం&కో,చెన్నై 1969 3
3842 రెండవఅశోకుడి మున్ణాల్లపాలన పాలగుమ్మి పద్మరాజు " 1969 2
3843 Profiles of Gandhi Novman Cousins Indian Book Company, Delhi 1969 6.5
3844 The selected works of Mahatma gandhi vol-30 M.K.GANDHI The publication division 1968 15
3845 మహాత్మా గాంధీ వెంకటేష్ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1959 2.75
3846 స్త్రీ ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మ ముప్పాళ సీతారామస్వామి పబ్లికేషన్స్ 1965 5
3847 పందిట్లో పెళ్లవుతోంది " " 1966 2.5
3848 రచయిత్ర " " 1966 6
3849 ఆత్మసౌదర్యము రావి శ్రీమన్నారాయణ శరత్ పబ్లికేషన్స్, ఖమ్మం 1966 5
3850 మారినవిలువలు ద్వివేదుల విశాలాక్షి విశాలాంద్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 3
3851 సత్యప్రభ వాసిష్ట " 1966 7
3852 జీవవాహిని కుమారి ఎ.శ్యామలారాణి విజయసారధి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 6
3853 శాంతి నికేతన్ కుమారి కోడూరి కౌశల్యాదేవి సర్వోదయ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1964 10
3854 సంఘర్షణ కన్నడమూలం త్రివేణి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం,విజయవాడ 1966 4
3855 చెన్నబసవపురాణం శ్రీఅన్నదేవరనాగభూషణరావు కాళహస్తి తమ్మారావు&సన్స్ 1952 2
3856 సెక్రటరి యద్దనపూడి సులోచనరాణి శ్రీముఖిపబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2
3857 నేనురచయిత్రిని కాను " ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 5
3858 సుప్రభాతం కోడూరి కౌసల్యాదేవి విజయసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 4
3859 శ్రీమదాంద్రమహాభారతం విద్వాన్ శ్రీ అమ్మిశెట్టి లక్ష్మద్రు కాళహస్తి తమ్మారావు&సన్స్, రాజమండ్రి
ఆదిసభాపర్వములు శీతానదాని ధూలిపాళ రామమూర్తి " 1961 8
3860 అరణ్యపర్వము " " 1961 8
3861 శ్రీమదాంద్రమహాభారతం-విరాట'ఉద్యోగపర్వములు " " 1961 8
3862 " -భీష్మద్రోణ పర్వములు " " 1961 12
3863 " కర్ణ,శల్స,సౌప్తిక,స్త్రీ,పర్వములు " " 1964 8
3864 " శాంతిపర్వము " " 1968 8
3865 " అనుశాశిక,ఆశ్వకుధము
ఆశ్రమనస,మౌశల్స,మహాప్రస్దానిక
స్వర్గోరాహణ పర్వములు " " 1965 8
3866 శివపురాణం శ్రీవోలేటి వెంకటలక్ష్మినృసింహవర్మ " 1967 10
3867 మార్కండేయపురాణం " " 1965 5
3868 విష్ణుపురాణం నల్లాన్ చక్రవర్తుల వెంకటనరసింహబాద్రుడు " 1965 6
3869 బసవపురాణం బ్రహ్మశ్రీ పూడిపెద్ద లింగమూర్తి కాళహస్తి విరమ్మది వరగారి పుత్రుడు 1968 7.5
3870 శివరహస్య ఖండము వాడ్రేవు శేషగిరిరావు కాళహస్తి తమ్మారావు&సన్స్ 1968 15
3871 మేఘాలమేతి ముసుగు మాలతీ చందూర్ యం.శేషాచలం&కో
3872 దుఃభితులు రంధిసోమరాజు " 1969 2
3873 తొణికినస్వప్నం తొలగనిస్వర్గం కవనురి శమంత " 1968 2
3874 మనుషులుమనసులు పావని నిర్మల ప్రభావతి " 1969 2
3875 పెళ్లిచెయ్యకుండాచూడు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు " 1968 2
3876 హంపీకన్యలు చలం " 1968 2
3877 ప్రేయసిప్రియంవద ఉషశ్రీ " 1969 2
3878 నిరీక్షణ ఉన్నవ విజయలక్ష్మి " 1967 2
3879 మైదానం చలమ " 1969 2
3880 బ్రతుకుజోడు A.లక్ష్మిరమణ " 1968 2
3881 కంఠాభరణము పానుగంటి లక్ష్మినరసింహరావు " 1969 2
3882 ముత్యాలపందిరి పోరంకి దక్షిణామూర్తి " 1969 2
3883 కళ్యాణఘడియ అద్దేపల్లి వివేకానందదేవి " 1968 2
3884 గద్వాలచీర సన్యాల రంగనాధ రావు 3885 ప్రేమించు ప్రేమకై కె.రామలక్ష్మి " 1969 2
3886 విద్యార్దిసాహితి విద్యార్ధిరచయితల సంఘం " 1969 2
3887 స్నేహబంధం అంగర వెంకటసత్యనారాయణ " 1969 2
3888 కొత్తయిల్లు తాళ్లూరి నాగేశ్వరరావు " 1969 2
3889 శారదరాత్రులు వేదుల శకుంతల " 1969 2
3890 మల్లిక పనతుల రామచంద్రయ్య యం.శేషాచలం&కో
3891 స్వయమావరణం మచిలీపట్టణం,చెన్నై 2
" " మహీధర మోహనరావు do" 1968 2
3892 బ్రతుకుబొంగరం రావులపాటి సీతారాంరావు " 1969 2
3893 మనిషి " 1969 2
3894 ఓకేపాటకురెండురాగాలు నండూరి విఠల్ " 1969 2
3895 చిలకమర్తి ప్రవసనములు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు " 1969 2
3896 చిత్రకారుడిభార్య మురయా " 1969 2
3897 గిరీశం దిగ్రేట్ సెకండ్స్టెప్ వడ్లమన్నాటి కుటుంబరావు " 1968 2
3898 గణపతి చిలకమర్తి లక్ష్మినరసింహం " 1969 2
3899 మాత్రుమందిరం వెంకటపార్వతీశ్వరకవులు " 1969 2
3900 పులతెరలు కోమలాదేవి " 1968 2
3901 వారధి ద్వివేదుల విశాలాక్షి " 1968 2
3902 అదిప్రశ్నఇదిజవాబు అవసరాల రామకృష్ణరావు " 1968 2
3903 అహంఅనర్ధం మద్దంశెట్టి హనుమంతరావు " 1968 2
3904 నూరుశరత్తులు మంజుశ్రీ " 1967 2
3905 శ్రీమదాంధ్రవాల్మికిరామాయణము వావిలకొలను సుబ్బారావు శ్రీకొండారామసీతకధర్మసమాజము 1964 15
3906 శ్రీమదాంధ్రవాల్మికిరామాయణము వావికొలను సుబ్బారావు శ్రీకొండారామసేవకధర్మసమాజము అంగలకుదురు,తెనాలి
మందరము-అయోధ్యకాండము-1 1964 11
3907 " -అయోధ్యకాండము-2 " " 1964 12
3908 " -అరణ్యకాండము " " 1964 12
3909 " -కిష్కిందాకాండము " " 1964 10
3910 " -యుద్దకాండము-1 " " 1964 9
3911 " -యుద్దకాండము-2 " " 1964 9
3912 " -ఉత్తరకాండము " " 1964 11
3913 శ్రీమహాలక్ష్మి పూజాపద్దతి అద్దేపల్లి వెంకటమనసీతారామశాస్త్రి శ్రీకృష్ణగ్రంధమాల 1968 1.25
3914 శ్రీసత్యనారాయణ ఆవరణార్చన అద్దేపల్లి కృష్ణశాస్త్రి " 1968 1.5
3915 గాంధిసుభాషితములు లోలభట్టశివరామకృష్ణంరాజు లోలభట్ట శివరామకృష్ణరాజు 1960 1
3916 Will and Mahabharata mago Marie Hammontree The P.T.I. Book depot, Bangulur 1962 1.4
3917 నరులు-నరులు ప్రో.హమాయాన్ కబీరు గుప్తాబ్రదర్సు, విశాఖపట్నం 1965 2.1
3918 గ్రంథాలయ దర్శిని 1970 వెలగా వెంకటప్పయ్యగారు నవజీవిత బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1970 3
3919 బండనీరయ్య కడలి వీరదాసు కడలి వీరదాసు, భీమవరం 1965 2.5
3920 శ్రీనరసయ్యమ్మగారి చరిత్ర రుద్రరాజు వెంకటసత్యసూర్యనారాయణ రుద్రరాజు వెంకటసత్యసూర్యనారాయణరాజు, పోడూరు 1970 1
3921 ప్రపంచదర్శిని1969-70 కప్పగంతుల సత్యనారాయణ కదామాత ప్రచురణలు, చెన్నై 1970 4
3922 లలితాపట్టణపురాణి విశ్వనాధ సత్యనారాయణ యం.శేషాచలం&కో 1969 2
3923 భారతజనాభా కుటుంబనియంత్రణ యస్.చంద్రశేఖర్ దక్షిణభాషా పుస్తకసంస్ద 1959 1.5
3924 V.V.GIRT G.S.Bhargaru Hind pockets books 1969 3
3925 Nehru you don’t know P.D.Iandan National Book Trust, India 1969 4
3926 మాతృహృదయం ఎస్.వేణుగోపాల్ శ్రీపార్వతిపరమేశ్వర బుక్డిపో, ఏలూరు 1968 10
3927 నీలి మేఘాలు ఇచ్చాపురపు రామచంద్రం ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు 1969 6
3928 పులిజూదం ఖండవల్లి సాంబశివరావు నవ్యరచనామండలి, విజయవాడ 1966 4
3929 విశ్వనాధం ఆకుండి నారాయణమూర్తి బృందావన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1966 3.25
3930 రాగస్రవంతి పి.యస్.నారాయణ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ 1968 3
3931 వేయబోవని తలుపు తురగా జానకీరాణి " 1969 4
3932 అనురాగాలహద్దులు గంటి వెంకటరమణ " 1970 5
3933 పరిలిప్తం శిఖా వెంకటరమణ " 1970 6
3934 మొగలిపొదలు " " 1969 5
3935 మంచుబొమ్మలు వేల్పూరి సుభద్రాదేవి విజయసారధి పబ్లికేషన్స్ 1966 6.5
3936 ఏకదరులు కందుకూరి లింగరాజు ప్రజాప్రచురణలు,ఏలూరు 1968 5
3937 మిహిరకులుడు విశ్వనాధ సత్యనారాయణ శ్రీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్ 1965 7
3938 మంచిమనిషి ఇతరకధలు మురయా శ్రీప్రచురణలు 1967 3.5
3939 జననాంతరసౌహృదాని శ్రీమతి విజయలక్ష్మి ప్రజాప్రచురణలు,ఏలూరు 1970 6
3940 కదలించినకలం నేతాజీసుబాస్ చంద్రబోస్ నిర్మల పబ్లికేషన్స్ 1968 3.5
3941 మూడుముళ్ళు అచ్యుతవల్లి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ 1968 5
3942 భవిష్యద్దర్శనం భాస్కరభట్ల కృష్ణారావు ఆదర్శగ్రంధమండలి 1966 6
3943 శాపగ్రస్తులు రాజశేఖర్ శ్రీవేణుబుక్ డిపో 1967 3.5
3944 నిరూపించలేని నిజం జగం భాస్కర పబ్లికేషన్స్ 1963 4
3945 రాగసుధ జి.సుభాకర్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ 1970 6
3946 విక్కడక్షేత్రస్దానం కె.చిరంజీవి ఆదర్శగ్రంధమండలి 1966 4
3947 తేజోమూర్తులు మల్లాది రామకృష్ణమూర్తి " 1967 4
3948 ప్రేమలూ పెళ్ళిళ్ళు శ్రీమతి మాదిరెడ్డి సులోచన విజయసారథి పబ్లికేషన్స్ 1966 5
3949 సంఘవిరోధి తాళ్లూరి నాగేశ్వరరావు ప్రజాసాహిత్య పరిషత్తు 1963 2.5
3950 కాలభ్రమణం శ్రీగుంటి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ నవ్యరచనామండలి, విజయవాడ 1966 3
3951 పసిడికొంగు శ్రావణశ్రీ " 1966 4
3952 అధికారుల-ఆశ్రితజనులు శ్రీమతిమాదిరెడ్డి సులోచన ప్రజాప్రచురణలు,ఏలూరు 1968 7
3953 దిగ్గజముల దివ్యదీపికలు కాజ వెంకటేశ్వరరావు నిర్మల పబ్లికేషన్స్ 1969 12
3954 ఇదంజగత్ దండి టి.రామచంద్రరావు ఆంద్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్త్రిబ్యుటర్స్ 1967 2.5
3955 ప్రపంచరాజ్యాలసంగ్రహచరిత్ర కనుమూరి జగపతిరావు నవ్యరచనామండలి,విజయవాడ 1966 6
3956 మహామాయమజలిలు-1వ భాగ౦ పోలవరపు శ్రీహరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1969 4
3957 " -2వ భాగ౦ " " 1969 4
3958 " -3వ భాగ౦ " " 1969 4
3959 " -4వ భాగ౦ " " 1969 4
3960 " -5వ భాగ౦ " " 1969 4
3961 " -6వ భాగ౦ " " 1969 4
3962 మహామాయమజలిలు-7వ భాగ౦ పోలవరపు శ్రీహరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969 4
3963 " -8వ భాగ౦ " " 1969 4
3964 " -9వ భాగ౦ " " 1969 4
3965 " -10వ భాగ౦ " " 1969 4
3966 " -11వ భాగ౦ " " 1969 4
3967 " -12వ భాగ౦ " " 1969 4
3968 మా ఇ౦కో అమ్మకధ నటరాజ రామకృష్ణ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ 1968 2.5
3969 సంజీవకరణి విశ్వనాధ సత్యనారాయణ గాయత్రి పబ్లికేషన్స్ 1966 6
3970 కచుపించనికాంతి కె.యస్.రెడ్డి విశాలాంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1967 1
3971 పిల్లలున్నయిల్లు మల్లెపూలజల్లు మసూనా " 1968 0.75
3972 మొక్కలజీవితసరళి డాక్టరు యన్.సి.గోపాలాచారి " 1968 5
3973 శబ్దము కె.యస్.రెడ్డి " 1967 1.5
3974 నిత్యజీవితంలోనీరు " " 1967 1.75
3975 సాహిత్య ప్రయోజనం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు " 1969 3.5
3976 దారిచూపిన తాతా గాంధీ తమిళమూలం కల్విగోపాలకృష్ణన్ కళాసాహితి చెన్నై 1969 5.5
3977 స్వప్నలోకంలో అణు-అమ్మడి తమిళమూలం కల్విగోపాలకృష్ణన్ " 1968 3.5
3978 పైమెంత యింది " దక్షిణాభాషాపుస్తకసంస్ద 1967 2
3979 బాబానెహ్రు తమిళమూలం అ.తిలకవతి " 1967 1.6
3980 విజ్ఞానలోకం వెలగా వెంకటప్పయ్య ప్రఖాత్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1966 1.5
3981 ఆకాశజీతం తమిళమూలం s.అబ్దుల్ ఖాదర్ విశ్వప్రభ ప్రచురణలు 1967 1.75
3982 అల్లరిగోపి-అద్బుతయాత్రం అనువాదం మధురాంతకం రాజారాం
3983 కడుపులో గారడీ అనువాదం చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ ఒరియాంటల్ రాజ్మసిన్ 1960 1.25
3984 బత్రికిన కాలేజి పాలగుమ్మి పద్మరాజు యం.శేషాచలం&కో 1969 2
3985 ప్రపంచదర్శిని 70-71 కప్పగంతుల సత్యనారాయణ 5, వీరభద్రన్ వీధి, మద్రాస్ 70-71 4
3986 The selected working of mahatma gandhi vol-1 sriman narayan navajivan publishing house, Ahmadabad 1968 6.67
3987 " vol-2 do do 1968 6.67
3988 " vol-3 do do 1968 6.65
3989 " vol-4 do do 1968 6.66
3990 " vol-5 do do 1968 6.65
3991 " vol-6 do do 1968 6.7
3992 The collected works of mahatma Gandhi vol-30&31 the publication of information Division Miniorty and Board casting Govt of india9 1926 9
3993 శ్రీనాధుని శృంగారనైషదము రావూరి దొరస్వామి యం.శేషాచలం&కో 1969 6
3994 ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము పింగళ మారన్న do 1969 3.75
3995 దుర్జటిమహాకవి శ్రీకాళహస్తి మహాత్స్యము దూర్జటికవి do " 3.75
3996 మహాత్మాగాంధీశతజయంతి గాంధిజీవితము-1 తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాముడు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు 1969 1
3997 " గాంధీజీవతము-2 " ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
3998 మహాత్మాగాంధీ శతజయంతి కస్తూరిబా జీవితము-3 కుమారి కోసూరి సీత ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
3999 " కస్తూరిభాజీవితము-4 ఉప్పులూరి వెంకటసుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1
4000 " చాంపరాన్ సత్యాగ్రహము-5 పొత్తూరు పుల్లయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ సేవక్ సమాజ్ ప్రచురణలు " 1