సిద్ధాసనము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సిద్ధాసనము (సంస్కృతం: सिद्धसन) యోగాలో ఒక విధమైన ఆసనం. ఇది సిద్ధుల వలె ధ్యానం చేయడానికి సరిపడేది కాబట్టి సిద్ధాసనం అన్నారు. ఇది సుమారు పద్మాసనం లాగానే ఉంటుంది.

పద్ధతి[మార్చు]

  • ఎడమకాలి మడమను జననేంద్రియాలకు, గుదభాగానికి మధ్యగా అదిమి ఉంచాలి.
  • కుడికాలి మడమను జననేందియాలపై ఉంచాలి.
  • పద్మాసనం లో వలె రెండు మోకాళ్లను నేలకు ఆనించి కూర్చోవాలి.
  • ఈ ఆసనం వేసే సమయంలో భ్రూమధ్యదృష్టి గాని, నాసాగ్రదృష్టి గాని ఉండాలి.

ప్రయోజనం[మార్చు]

  • సిద్ధాసనం లో మనస్సు యొక్క చంచల స్వభావం తొలగి ఏకాగ్రత కుదురుతుంది.
  • పద్మాసనం వలన కలిగే లాభాలన్నీ సిద్ధాసనం వలన కలుగుతాయి.