నుదురు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
నుదురు
PatrickStewart2004-08-03.jpg
Actor Patrick Stewart, who has a very prominent forehead.
లాటిన్ frons
అంగ వ్యవస్థ Unknown, none
ధమని supraorbital, supratrochlear
సిర supraorbital, frontal
నాడి frontal
MeSH Forehead
Dorlands/Elsevier f_16z/12379682

లలాటము, నుదురు లేదా నొసలు (Forehead) తలకు ముందుభాగమైన ముఖంలో పైన రెండు కన్నులకు, ముక్కుకు పైనున్న భాగం.

నుదుట బొట్టుతో ఒక వనిత

హిందువులు నుదుట బొట్టు పెట్టుకుంటారు.

భాషా విశేషాలు[మార్చు]

లలాటము [ lalāṭamu ] lalāṭamu. సంస్కృతం n. The forehead. నుదురు, నొసలు. లలాటలిఖితము or లలాటలిపి lalāṭa-likhitamu. n. That which is written on the forehead: (what Mussulmans call 'nasib.') Luck, destiny. (Brahma is imagined to write in crooked lines on the skull, the future events of each life.) లలాటిక or లలాటపట్టము lalāṭika. n. A tiara, a fillet. ముఖపట్టిక, పాపటబొట్టు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నుదురు&oldid=2950045" నుండి వెలికితీశారు