వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ద
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

హల్లులలో దంత్య నాద అల్పప్రాణ (Unaspirated voiced dental plosive) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [d/d̪]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [d].

ఉచ్చారణా లక్షణాలు

[మార్చు]

స్థానం: దంత (dental) దంతమూలీయ (alveolar)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), నాద (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: స్పర్శ (stop)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర

[మార్చు]

ద గుణింతం

[మార్చు]

ద, దా, ది, దీ, దు, దూ, దె, దే, దై, దొ, దో, దౌ, దం, దః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ద&oldid=3688143" నుండి వెలికితీశారు