వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
[[Image:telugu-alphabet-ఝఝ


.png|center|150px|ఝ]]

తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

హల్లులలో తాలవ్య నాద మహాప్రాణ (aspirated voiced palatal plosive) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [ɟʰ]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [jh].

ఉచ్చారణా లక్షణాలు[మార్చు]

స్థానం: కఠిన తాలువు (hard palate)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: మహాప్రాణ (aspirated), నాద (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: స్పర్శ (stop)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర[మార్చు]

ఝ గుణింతం[మార్చు]

ఝ, ఝా, ఝి, ఝీ, ఝు, ఝూ, ఝె, ఝే, ఝై, ఝొ, ఝో, ఝౌ, ఝం, ఝః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఝ&oldid=2952575" నుండి వెలికితీశారు