వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
థ
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

హల్లులలో దంత్య శ్వాస మహాప్రాణ (aspirated voiceless dental plosive) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [tʰ/t̪ʰ]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [th].

ఉచ్చారణా లక్షణాలు[మార్చు]

స్థానం: దంత (dental) లేదా దంతమూలీయ (alveolar)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: మహాప్రాణ (aspirated), శ్వాసం (voiceless)

విశేష ప్రయత్నం: స్పర్శ (stop)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్ర[మార్చు]

థ గుణింతం[మార్చు]

థ, థా, థి, థీ, థు, థూ, థె, థే, థై, థొ, థో, థౌ, థం, థః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=థ&oldid=2957375" నుండి వెలికితీశారు