రేచర్ల రెడ్డి రాజుల కాలమునాటి శాసనాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలుగు శాసనాలు
విష్ణుకుండినులు
తూర్పు చాళుక్యులు
పశ్చిమ చాళుక్యులు
రాష్ట్రకూటులు
ఇతర వంశములు
సామ్రాజ్య చోళులు
కాకతీయులు
రెడ్డి రాజులు
రేచర్ల రెడ్లు
రేనాటి చోళులు
వైడుంబులు
చిందులు
తూర్పు గాంగులు
గజపతులు
కుతుబ్‌షాహీలు
మొఘల్‌ సామ్రాజ్యము
సూచిక I
సూచిక II


రేచర్ల వంశీయులకు సంబంధించి, వారి సామంత, మాండలిక, సచివ, అంగ రక్షకులకు చెందిన అనేక శాసనాలు లభించినాయి. ఇవి వరంగల్లు, కరీంనగర్, నల్గొండ, ద్రాక్షారామము, వేల్పూరు ప్రాంతములందు కనిపించుతున్నవి.

 1. నామి రెడ్డి పిల్లలమర్రి శాసనము , 1195
 2. వేల్పూరు శాసనము, 1199
 3. నామి రెడ్డి పిల్లలమర్రి శాసనము 2 , 1202
 4. నామి రెడ్డి నాగులపాడు శాసనము, 1202
 5. ఎఱకసాని పిల్లలమర్రి శాసనము, 1208
 6. పిల్లలమర్రి శాసనము, కాలము తెలీదు
 7. నామి రెడ్డి పిల్లలమర్రి శాసనము 3 కాలము తెలీదు
 8. ద్రాక్షారామ శాసనము , 1212
 9. చిట్యాలంపాడు శాసనము, 1213
 10. బేతిరెడ్డి సోమవరము శాసనము, 1213
 11. ఎలకుర్తి శాసనము
 12. సోమవరము శాసనము
 13. పాలంపేట శాసనము , 1213
 14. పెద్ద గణపతిరెడ్ది ద్రాక్షారామ శాసనము
 15. డిచ్చకుంట శాసనము
 16. మాచాపూర్ శాసనము
 17. రామన్న పేట శాసనము , 1213
 18. ఊటూరు శాసనము , 1216
 19. మాచాపూర్ శాసనము, 1217
 20. డిచ్చకుంట శాసనము 2, 1217
 21. తాడువాయి శాసనము
 22. నాగులపాడు శాసనము, 1234
 23. సోమవరము శాసనము, 1234
 24. గొడిశాల శాసనము , 1235
 25. ఉప్పరపల్లి శాసనము , 1236
 26. దోసపాడు శాసనము, 1254
 27. కామిరెడ్డి నాగులపాడు శాసనము , 1258
 28. కామిరెడ్డి అన్నవరము శాసనము, 1258
 29. గణపి రెడ్డి మర్రెడ్ల నాగులపాడు శాసనము
 30. నాగులపాడు శాసనము
 31. ధర్మారావు పేట శాసనము

ఈ శాసనములలో కొన్ని సంస్కృతమునందూ, కొన్ని తెలుగునందూ, కొన్నీ రెండు భాషలయందూ ఉన్నాయి.


గుంటుపల్లి (కామవరపుకోట) వద్ద ఉన్న బౌద్ధ స్తూపాలు
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర కాలరేఖ
చరిత్ర పూర్వ యుగము క్రీ.పూ.1500వరకు
పూర్వ యుగము క్రీ.పూ.1500-క్రీ.శ.650
మౌర్యులకు ముందు క్రీ.పూ.1500-క్రీ.పూ.322
మౌర్యులు క్రీ.పూ.322 - క్రీ.పూ. 184
శాతవాహనులు క్రీ.పూ.200 - క్రీ.త.200
కళింగులు క్రీ.పూ.180? - క్రీ.త.400?
ఇక్ష్వాకులు 210 – 300
బృహత్పలాయనులు 300 – 350
ఆనంద గోత్రీకులు 295 – 620
శాలంకాయనులు 320 – 420
విష్ణుకుండినులు 375 – 555
పల్లవులు 400 – 550
పూర్వమధ్య యుగము 650 – 1320
మహాపల్లవులు
రేనాటి చోడులు
చాళుక్యులు
రాష్ట్రకూటులు
తూర్పు చాళుక్యులు 624 – 1076
పూర్వగాంగులు 498 – 894
చాళుక్య చోళులు 980 – 1076
కాకతీయులు 750 – 1323
అర్వాచీన గాంగులు
ఉత్తరమధ్య యుగము 1320–1565
ముసునూరి నాయకులు 1333–1368
ఓఢ్ర గజపతులు 1513
రేచెర్ల పద్మనాయకులు 1368–1461
కొండవీటి రెడ్డి రాజులు 1324–1424
రాజమహేంద్రవరం రెడ్డి రాజులు 1395–1447
బహమనీ రాజ్యము
విజయనగర సామ్రాజ్యము 1336–1565
ఆధునిక యుగము 1540–1956
అరవీటి వంశము 1572–1680
పెమ్మసాని నాయకులు 1423–1740
కుతుబ్ షాహీ యుగము 1518–1687
నిజాము రాజ్యము 1742–1948
బ్రిటిషు రాజ్యము
స్వాతంత్ర్యోద్యమము 1800–1947
ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు 1912–1953
హైదరాబాదు రాష్ట్రం ఏర్పాటు 1948–1952
ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ అవతరణ 1953–1956
ఏకీకృత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర 1956–2014
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర 2014-
తెలుగు సాహిత్యం
నన్నయకు ముందు
నన్నయ యుగముశివకవి యుగము
తిక్కన యుగముఎఱ్ఱన యుగము
శ్రీనాథ యుగమురాయల యుగము
దాక్షిణాత్య యుగముక్షీణ యుగము
ఆధునిక యుగము21వ శతాబ్ది
చారిత్రక నగరాలు
పిఠాపురంభట్టిప్రోలువేంగిధాన్యకటకము
కొలనుపాకఓరుగల్లువిజయపురిరాజమహేంద్రవరం
కళింగపట్నంహంపిసింహపురిహైదరాబాదు
చారిత్రక వ్యక్తులు
గణపతిదేవుడురుద్రమదేవికృష్ణదేవరాయలు
శాలివాహనుడు