వాడుకరి:Meena gayathri.s/అఆ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అక్షరక్రమంలో డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని తెలుగు పుస్తకాలు
అంతర్జాలంలో ఉన్న విలువైన తెలుగు పుస్తకాలు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడం కోసం ప్రారంభించిన తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితా చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. డిజిటల్ లైబ్రరీలోని పలు తెలుగు పుస్తకాల లింకులు, వివరాలు జాబితా చేస్తూ కింద అక్షర క్రమంలో చేర్చుతున్నాము. వీటిలో చాలావరకూ కాపీరైట్లు లేనివే ఉన్నా కొన్ని మాత్రం కాపీరైట్ పరిధిలో ఉన్నవి ఉండివుండొచ్చు.

అంకెలు - - - - - - - - - - - - - - అం - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష

డీఎల్‌ఐలోని తెలుగు పుస్తకాలు[మార్చు]

పుస్తకం, లింక్ రచయిత కాటగిరీ పుస్తకం గురించి డి.ఎల్.ఐ. బార్‌కోడ్ ప్రచురణ సంవత్సరం
an't'araani vasan'tan' navala [1] kal'yaand-a raavu GENERALITIES 2990100051605 2000
an't'araani vasan'tan' navala [2] kal'yaand-a raavu GENERALITIES 2990100061478 2000
an'ta puramu prathama bhaagamu [3] san'jiivaraavu mosalikan't'i GENERALITIES 2030020024601 1928
an'taraardharaamaayanamu [4] RELIGION, THEOLOGY 2020050015497 1937
an'tardhaana gaatha [5] uttamachan'd GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2030020024479 1946
an'tarveidigan'gamma [6] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014814 1956
an'timapooraat'aaniki kadaliran'd'u [7] RELIGION, THEOLOGY 2020050016245 1947
an'tu pat't'ani manishhi [8] mural'iidhar LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071232 1970
anaadha baalud'u [9] udayashan'kar LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010018557 1960
anaamika [10] kausalyaadeivi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100049285 1982
anaamika [11] kausalyaadeivi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066334 1982
anaarkalii [12] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015883 1933
anaaroogyasan'haaramu [13] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015045 1929
Anaasakthi Yogamu [14] Devulapalli Subbarayashastri - 2020120001771 1907
Anaasakthi Yogamu [15] Devulapalli Subbarayashastri - 2020120007651 1907
Anaasakthi Yogamu [16] Devulapalli Subbarayashastri - 2020120032881 1907
Anaasakthiyoghamu [17] U.Rajagopala Krishnaiah RELIOU 2020120004254 1978
Anaasakthiyoghamu [18] U.Rajagopala Krishnaiah RELIOU 2020120033991 1978
anada_baludu [19] srinivasa_chekravarthy NULL 2020010003937 1958
Anagaa Anagaa [20] S.Venugopalarao POETRY 2020120035390 1999
Anaganaga [21] Dr.Mailavarapu Srinivasa Rao PRACHINA%20SLOKALA%20VENAKA%20DAGINA%20KATALA%20SAMPUTI 2020120003793 1988
Anaganaga [22] Dr.Mailavarapu Srinivasa Rao PRACHINA%20SLOKALA%20VENAKA%20DAGINA%20KATALA%20SAMPUTI 2020120033992 1988
Anakapalli Gramadevatalu-Voka Parisilana [23] Annapoorna,Kadali Sakitism 2990100030352 2000
anan'tachchhan'damu prathamaa shvaasamu [24] anan'taamaatyud'u Literature 5010010088292 1919
Ananda Grandhi (Valapu Mudi) Lalitha Geethalu [25] Durga Prasad 2020120003794 1999
Ananda Grandhi (Valapu Mudi) Lalitha Geethalu [26] Durga Prasad 2020120033993 1999
Ananda Rangaratchaandamu [27] Laxmana 2020120004256 1922
ANANDA RANGARATCHAANDAMU [28] LAXMANA 2020120028834 1922
Ananda Saaramu [29] Tirumalasrinivasa Trilinga 2020120004257 1936
ANANDA SAARAMU [30] TIRUMALASRINIVASA TRILINGA 2020120012556 1936
ANANDA SAARAMU [31] TIRUMALASRINIVASA TRILINGA 2020120028835 1936
Ananda Sudhanidhi [32] Atluri Kurma Rayuadu - 2020120004258 1938
Ananda Sudhanidhi [33] Atluri Kurma Rayuadu - 2020120033994 1938
Ananda Yatra-Lalitha Geetalu [34] Durga Prasad LALITHA%20GEETALU 2020120003795 1999
Ananda Yatra-Lalitha Geetalu [35] Durga Prasad LALITHA%20GEETALU 2020120019653 1999
Ananda Yatra-Lalitha Geetalu [36] Durga Prasad LALITHA%20GEETALU 2020120033995 1999
Anandha Mangahalam [37] P.D.Rao - 2020120003796 0
Anandha Mangahalam [38] P.D.Rao - 2020120004260 0
Anandha Mangahalam [39] P.D.Rao - 2020120033996 0
Anandhanilayam [40] Gorashsatry 2020010003942 1957
Anandhasamrajyamu [41] G.Krishnamurthi 2020120004259 1929
ANANDHASAMRAJYAMU [42] G.KRISHNAMURTHI 2020120019654 1929
ANANDHASAMRAJYAMU [43] G.KRISHNAMURTHI 2020120028836 1929
Anand_Nilayam [44] gorasastry literature 2020010002683 1957
Ananta Sathyalu [45] J.Bapu Reddy enter%20subject%20of%20the%20book 2020120004261 1979
ANANTA SATHYALU [46] J.BAPU REDDY enter%20subject%20of%20the%20book 2020120012557 1979
ANANTA SATHYALU [47] J.BAPU REDDY enter%20subject%20of%20the%20book 2020120019655 1979
ANANTA SATHYALU [48] J.BAPU REDDY enter%20subject%20of%20the%20book 2020120028837 1979
Anantam [49] Raam Sha - 2020010010336 1953
Anantha Samhita [50] Marichi Maharshi Vaishnavism 2990100028397 1998
Anantham [51] Ramsha 2020010010339 1953
Anantha_sathyalu [52] Dr.J.Bapu Reddy - 2020120004262 1979
Anantha_sathyalu [53] Dr.J.Bapu Reddy - 2020120007002 1979
Anantha_sathyalu [54] Dr.J.Bapu Reddy - 2020120032142 1979
Anantha_sathyalu [55] Dr.J.Bapu Reddy - 2020120032143 1979
Ananthuni chandamu [56] V Ramaswami Sashtrilu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 99999990125902 1921
Ananthuni_Chendanamu_Anu_Namanthramulgal_Chedodarpanamu [57] - NULL 2020010003950 1921
Ananya Paripurna Prabodha Raja Yogiyamu [58] Dayananda Ponnala Rajayogi RAJA%20YOGIYAMU 2020120004263 1971
ANANYA PARIPURNA PRABODHA RAJA YOGIYAMU [59] DAYANANDA PONNALA RAJAYOGI RAJA%20YOGIYAMU 2020120028838 1971
ANARGA RAGEVAMU [60] KESHAVAPANTHULA NARASHIMA SHASTHRI - 2020120012558 1977
Anargha Raghavamu (5-Ankamulu) [61] Bhattamurthi 2020120004266 1937
Anargha Raghavamu (5-Ankamulu) [62] Bhattamurthi 2020120033998 1937
Anargha-Raghava [63] E.V.Vira Raghavacharya 2020010003951 1937
anargharaaghavamu [64] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015588 1937
anargharaaghavamutim [65] Language, Linguistics, Literature 2020050006435 1931
Anargharaghaaamu [66] Mahakavi Murari DRAMA 6020010003797 1900
Anargharaghaaamu [67] Mahakavi Murari DRAMA 6020010004265 1900
Anargharaghaaamu [68] Mahakavi Murari DRAMA 6020010033999 1900
Anargha_Raghavamu_5_Ankamulu [69] BHATTAMURTHI 2020010010348 1937
Anarkali [70] Vinjamuri Venkata Laxminarasimha Rao - 2020120003798 1930
Anarkali [71] Vinjamuri Venkata Laxminarasimha Rao - 2020120004267 1930
ANARKALI [72] VINJAMURI VENKATA LAXMINARASIMHA RAO - 2020120012559 1930
ANARKALI [73] VINJAMURI VENKATA LAXMINARASIMHA RAO - 2020120028839 1930
Anarkali [74] Vinjamuri Venkata Laxminarasimha Rao - 2020120034000 1930
Anasakthi Yogamu [75] B.Nrusimhasharma 2020120003850 1911
ANASAKTHI YOGAMU [76] B.NRUSIMHASHARMA 2020120019722 1911
Anasakthi Yogamu [77] B.Nrusimhasharma 2020120019723 1911
ANASAKTHI YOGAMU [78] B.NRUSIMHASHARMA 2020120028919 1911
Anasakthi Yogamu [79] B.Nrusimhasharma 2020120034086 1911
Anasakti Yogamu [80] Mahatma Gandi enter%20subject%20of%20the%20book 2020120034001 1931
anasuuyaa mahimaa [81] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015137 1927
anasuuyaanaat'akamu [82] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015145 1959
Anasuya [83] S.B.Seethaaramabhatta_Acharyulu 2040100047035 1983
anasuyadevi_kala_rendunathakamulu [84] umar_alisha NULL 2020010003953 1951
ANDAANIKI MAARGAALU [85] M.SATYANARAYANA SIDDHANTY - 2020120028840 0
Andaaniki Maargaalu [86] M.Satyanarayana Siddhanty - 2020120034002 0
Andariki Aarogyam [87] Vedagiri Rambabu ANDARIKI%20AAROGYAM 6020010004269 1998
ANDARIKI AAROGYAM [88] VEDAGIRI RAMBABU ANDARIKI%20AAROGYAM 6020010028841 1998
Andariki Avasaramaina Antariksha Vignanam [89] V.V.Balakrishna - 2020120004270 1991
ANDARIKI AVASARAMAINA ANTARIKSHA VIGNANAM [90] V.V.BALAKRISHNA - 2020120028842 1991
Andariki Nacchina Kodalu [91] P.Durga Rao - 2020120004271 1979
ANDARIKI NACCHINA KODALU [92] P.DURGA RAO - 2020120019658 1979
ANDARIKI NACCHINA KODALU [93] P.DURGA RAO - 2020120028843 1979
Andari_Anandam [94] korrepati gandaghara rao literature 2020010002927 1957
andari_anandamu [95] gangadharao NULL 2020010003957 1957
andhara_rachahetalu [96] m satyanarayana shstri NULL 2020010003959 1950
Andhara_Valmiki_Ramayanamu [97] Vavilicolanu_Subba_Row 2020010010367 1939
Andhari_Anandham [98] k gangadhararao literature 2020010002580 1957
andhera_pradeshlo_ponchyathi_rajyam [99] c_pram_anand NULL 2020010003960 1960
Andhikruta Mukiteswarapakhyanamu [100] Gopalakrishnamacharyulu, A. Literature 2990100028411 1994
Andhra Bhagavatha Vimarsha [101] Dr.Prasadaraya Kulapathi 2020120004276 0
Andhra Bhagavatha Vimarsha [102] Dr.Prasadaraya Kulapathi 2020120007005 0
Andhra bharatha kavitha vimarshanamu [103] Ramadrishnaiah.K Literature 2990100028398 1929
Andhra Bhartha Kavitha Vimarshanamu [104] K.Ramakrishnaiah 2020120004277 1929
Andhra Bhashabhushaand-amu [105] V.Ramaswamy Sastrulu Telugu 2020010026822 1949
Andhra Bhashabushanamu [106] M.Kethanakavi 2020120000864 1949
Andhra Bhashabushanamu [107] M.Kethanakavi 2020120003800 1949
ANDHRA BHASHABUSHANAMU [108] M.KETHANAKAVI 2020120012652 1949
Andhra Bhashabushanamu [109] M.Kethanakavi 2020120019660 1949
ANDHRA BHASHABUSHANAMU [110] M.KETHANAKAVI 2020120020480 1949
ANDHRA BHASHABUSHANAMU [111] M.KETHANAKAVI 2020120029344 1949
Andhra Bhashabushanamu [112] M.Kethanakavi 2020120034004 1949
Andhra Bhasharanavamu [113] Venkanarya, Koti Literature 2990100028399 1931
Andhra Bhasharnavamu [114] K.Venka Narya Kruthamu 2020120004278 1912
ANDHRA BHASHARNAVAMU [115] K.VENKA NARYA KRUTHAMU 2020120012560 1912
ANDHRA BHASHARNAVAMU [116] K.VENKA NARYA KRUTHAMU 2020120019680 1912
ANDHRA BHASHARNAVAMU [117] K.VENKA NARYA KRUTHAMU 2020120028847 1912
Andhra Bhavishya Parvamu [118] Srimalladi Suryanarayana Shastri RELIGIOUS 2020120004279 1941
Andhra Bhavishya Parvamu [119] Srimalladi Suryanarayana Shastri RELIGIOUS 2020120034005 1941
Andhra Bilhaneeyamu [120] Venkata Raya Sastry 6020010034006 1914
Andhra Bilhniyamu [121] V.Venkata Raya Sastry RELIGOUS 2990120019661 1914
ANDHRA BILHNIYAMU [122] V.VENKATA RAYA SASTRY RELIGOUS 2990120019681 1914
ANDHRA BILHNIYAMU [123] V.VENKATA RAYA SASTRY RELIGOUS 2990120028848 1914
Andhra Bilhniyamu [124] V.Venkata Raya Sastry RELIGOUS 2990120034007 1914
Andhra Charithra Vimarshamu [125] Vellala Sadha Shiva Shasthri LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 99999990125903 1913
Andhra Dathumala [126] Chinaya Suri - 2020120034008 1930
Andhra Desa Charitra Bhugola Sarvasvamu Vol I [127] Lakshmi Ranjanam,K. 2040100047037 1971
Andhra Desamu-Streelu [128] Dr Alladi Vaidehi STREELU 2020120004305 1975
ANDHRA DESAMU-STREELU [129] DR ALLADI VAIDEHI STREELU 2020120012569 1975
ANDHRA DESAMU-STREELU [130] DR ALLADI VAIDEHI STREELU 2020120019687 1975
ANDHRA DESAMU-STREELU [131] DR ALLADI VAIDEHI STREELU 2020120028865 1975
Andhra Gita Govindamu [132] Tiruvengala Suri,Y Literature 2990100030353 1996
Andhra Grandhalayam [133] Punyamurthula Raja Shekaram - 2020120034009 1939
Andhra Guhalayalu [134] D.Subramanyam Reddy TEMPLES%20OF%20ANDHRA 2020120004280 1988
ANDHRA GUHALAYALU [135] D.SUBRAMANYAM REDDY TEMPLES%20OF%20ANDHRA 2020120028849 1988
Andhra Harsha Charitra-Poorva Bagamu [136] K.Krishna Macharyulu HARSHA%20CHARITRA 2020120003801 1935
Andhra Harsha Charitra-Poorva Bagamu [137] K.Krishna Macharyulu HARSHA%20CHARITRA 2020120019662 1935
Andhra Harsha Charitra-Poorva Bagamu [138] K.Krishna Macharyulu HARSHA%20CHARITRA 2020120034010 1935
Andhra Hitopadesa Champuvu [139] V.Venkataraya Sastry 5010010000288 1947
Andhra Hitopadesha Champuvu [140] Venkata Raya Shastri - 2020120004281 0
Andhra Hitopodesa Champuvu [141] V.Venkataraya Sastry 2040100047044 1947
Andhra Hitopodesa Champuvu [142] V.Venkataraya Sastry 2040100073344 1947
Andhra Jwala [143] J.Chandra Shekara Rao 2020120004282
ANDHRA JWALA [144] J.CHANDRA SHEKARA RAO 2020120028850
Andhra Kavaitrulu [145] Utukoori Lakshmi Kantamma %20LITERATURE 2020120003802
Andhra Kavaitrulu [146] Utukoori Lakshmi Kantamma %20LITERATURE 2020120004283
ANDHRA KAVAITRULU [147] UTUKOORI LAKSHMI KANTAMMA %20LITERATURE 2020120028851
Andhra Kavaitrulu [148] Utukoori Lakshmi Kantamma %20LITERATURE 2020120034011
Andhra Kavaitrulu [149] Utukoori Lakshmi Kantamma %20LITERATURE 2020120035889
Andhra Kavayutrulu [150] Utukumari Lakshmi Kantamma ANDHRA%20KAVAYUTRULU 2020120003803 1980
Andhra Kavayutrulu [151] Utukumari Lakshmi Kantamma ANDHRA%20KAVAYUTRULU 2020120004284 1980
ANDHRA KAVAYUTRULU [152] SMT.UTUKURI LAXMIKANTAMMA WRITERS 2020120028773 1975
ANDHRA KAVAYUTRULU [153] UTUKUMARI LAKSHMI KANTAMMA ANDHRA%20KAVAYUTRULU 2020120028852 1980
Andhra Kavula Charitamu Vol.2 [154] Veeresa Lingam Pantulu,K Literature 2990100030354 1949
Andhra Kavula Charitramu Part II [155] K Veeresalingam LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071229 1940
Andhra Kriya Swaroopa Manideepika [156] Vishwanatha Satyanarayana BALA%20,%20AYODHYA,%20ARANYA%20KANDALU 6020010003804 1962
Andhra Kriya Swaroopa Manideepika [157] Vishwanatha Satyanarayana BALA%20,%20AYODHYA,%20ARANYA%20KANDALU 6020010004285 1962
ANDHRA KRIYA SWAROOPA MANIDEEPIKA [158] VISHWANATHA SATYANARAYANA BALA%20,%20AYODHYA,%20ARANYA%20KANDALU 6020010028853 1962
andhra kuvalayanandamu [159] sastri, k. subrahmanya telugu%20literature 99999990011050 1948
Andhra Maha Baratham Amrutatva Sadanam [160] Dr G.V Subramanyam 2020120004288 1996
Andhra Maha Baratham Amrutatva Sadanam [161] Dr G.V Subramanyam 2020120034015 1996
Andhra Maha Barathamu-Saba Parvamu [162] Dr Divakarla Venkatavadani - 2020120003805 1970
Andhra Maha Barathamu-Saba Parvamu [163] Dr Divakarla Venkatavadani - 2020120004286 1970
ANDHRA MAHA BARATHAMU-SABA PARVAMU [164] DR DIVAKARLA VENKATAVADANI - 2020120012563 1970
Andhra Maha Barathamu-Saba Parvamu [165] Dr Divakarla Venkatavadani - 2020120019668 1970
ANDHRA MAHA BARATHAMU-SABA PARVAMU [166] DR DIVAKARLA VENKATAVADANI - 2020120019683 1970
ANDHRA MAHA BARATHAMU-SABA PARVAMU [167] DR DIVAKARLA VENKATAVADANI - 2020120028854 1970
Andhra Maha Barathamu-Saba Parvamu [168] Dr Divakarla Venkatavadani - 2020120034016 1970
Andhra Maha Bharatam - Sukthi Ratnakaramu [169] Suresh Babu.G Mahabharatam 2990100028400 1994
Andhra Maha Bharathamu-Aranya Kandum [170] V.R.Sastrulu 2020120003806 1915
Andhra Maha Bharathamu-Aranya Kandum [171] V.R.Sastrulu 2020120004295 1915
Andhra Maha Bharathamu-Aranya Kandum [172] V.R.Sastrulu 2020120019663 1915
Andhra Maha Bharathamu-Aranya Kandum [173] V.R.Sastrulu 2020120034012 1915
Andhra Maha Bharathamu-Bheshma Drona Parvamulu [174] V.R.Sastrulu 2020120004296 1915
Andhra Maha Bharathamu-Bheshma Drona Parvamulu [175] V.R.Sastrulu 2020120019664 1915
Andhra Maha Bharathamu-Bheshma Drona Parvamulu [176] V.R.Sastrulu 2020120034013 1915
Andhra Maha Bharathamu-Shanti Parvamulu [177] V.R.Sastrulu 2020120003807 1915
Andhra Maha Bharathamu-Shanti Parvamulu [178] V.R.Sastrulu 2020120019665 1915
Andhra Maha Bharathamu-Shanti Parvamulu [179] V.R.Sastrulu 2020120034014 1915
Andhra Maha Bharathamu-Viratodyoga Parvamulu [180] V.R.Sastrulu 2020120004297 1915
ANDHRA MAHA BHARATHAMU-VIRATODYOGA PARVAMULU [181] V.R.SASTRULU 2020120019685 1915
ANDHRA MAHA BHARATHAMU-VIRATODYOGA PARVAMULU [182] V.R.SASTRULU 2020120028860 1915
Andhra Mahabaratha Nigantuvu [183] Abbaraju Suryanarayana MAHABARATHA%20NIGANTUVU 6020010004290 1987
ANDHRA MAHABARATHA NIGANTUVU [184] ABBARAJU SURYANARAYANA MAHABARATHA%20NIGANTUVU 2020120012562 1987
ANDHRA MAHABARATHA NIGANTUVU [185] ABBARAJU SURYANARAYANA MAHABARATHA%20NIGANTUVU 6020010028857 1987
ANDHRA MAHABARATHAMU-ADI PARVAMU [186] NANNAYA KAVI PRANITHAMU ANDRA%20MAHABARATHAMU 2020120019666 1970
ANDHRA MAHABARATHAMU-ADI PARVAMU [187] NANNAYA KAVI PRANITHAMU ANDRA%20MAHABARATHAMU 2020120019667 1970
ANDHRA MAHABARATHAMU-ADI PARVAMU [188] NANNAYA KAVI PRANITHAMU ANDRA%20MAHABARATHAMU 2020120028844 1970
ANDHRA MAHABARATHAMU-ADI PARVAMU [189] NANNAYA KAVI PRANITHAMU ANDRA%20MAHABARATHAMU 2020120028845 1970
Andhra Mahabarathamu-Saba Parvamu [190] Divakarla Venkatavadani MAHA%20BARATHAMU 2020120001614 1970
Andhra Mahabarathamu-Saba Parvamu [191] Divakarla Venkatavadani MAHA%20BARATHAMU 2020120035572 1970
Andhra Mahabarathamu-Salya Sapthika Stree Parvamulu [192] G.S.Reddy MAHABARATHAMU 2020120004287 1976
ANDHRA MAHABARATHAMU-SALYA SAPTHIKA STREE PARVAMULU [193] G.S.REDDY MAHABARATHAMU 2020120012564 1976
ANDHRA MAHABARATHAMU-SALYA SAPTHIKA STREE PARVAMULU [194] G.S.REDDY MAHABARATHAMU 2020120028855 1976
Andhra Mahabarathamu-Sasodita Mudranamu [195] Kandavalli Lakshmi Ranjanam BEESHMA%20DRONA%20PARVAMALU 6020010003834 1970
ANDHRA MAHABARATHAMU-SASODITA MUDRANAMU [196] KANDAVALLI LAKSHMI RANJANAM BEESHMA%20DRONA%20PARVAMALU 6020010028895 1970
Andhra Mahabarathamu-Sasodita Mudranamu [197] Kandavalli Lakshmi Ranjanam BEESHMA%20DRONA%20PARVAMALU 6020010034059 1970
Andhra Mahabarathmau-Oupadesikapratipatti [198] N.Gopalakrishna Murthy ANDHRA%20MAHABARATHMAU-OUPADESIKAPRATIPATTI 2020120004291 1982
Andhra Mahabarathmau-Oupadesikapratipatti [199] N.Gopalakrishna Murthy ANDHRA%20MAHABARATHMAU-OUPADESIKAPRATIPATTI 2020120034017 1982
Andhra Mahabharatamu -Vol - V [200] K.Lakshmi Ranjanam - 2020120004293
Andhra Mahabharatamu -Vol - V [201] K.Lakshmi Ranjanam - 2020120007006
Andhra Mahabharatamu Samshodhita Mudranamu (Vol-1) Adi Sabha Parvamulu [202] K.Lakshmi Ranjanam And Others MAHABHARATAMU 2020120004292 1968
ANDHRA MAHABHARATAMU SAMSHODHITA MUDRANAMU (VOL-1) ADI SABHA PARVAMULU [203] K.LAKSHMI RANJANAM AND OTHERS MAHABHARATAMU 2020120012565 1968
ANDHRA MAHABHARATAMU SAMSHODHITA MUDRANAMU (VOL-1) ADI SABHA PARVAMULU [204] K.LAKSHMI RANJANAM AND OTHERS MAHABHARATAMU 2020120028859 1968
Andhra Mahabharatha Puranamu [205] P.H.Janike Rama Sarma - 2020120003808 0
Andhra Mahabharatha Puranamu [206] P.H.Janike Rama Sarma - 2020120004294 0
Andhra Mahabharatha Puranamu [207] P.H.Janike Rama Sarma - 2020120034018 0
Andhra Mahilalu [208] Dr.Gurgabai Deshmuk MAHILALU 6020010004298 1987
ANDHRA MAHILALU [209] DR.GURGABAI DESHMUK MAHILALU 2020120012566 1987
ANDHRA MAHILALU [210] DR.GURGABAI DESHMUK MAHILALU 6020010028861 1987
Andhra Mimamsa Darsanam Part VI [211] Not Available LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071226 0
Andhra Mimamsa Darsanam Volume III [212] Not Available LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071225 0
Andhra Mimamsa Darsanam Volume XXIX [213] Not Available LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071228 0
Andhra Mimamsa Darsanam Volume XXVIII [214] Not Available LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071227 0
Andhra Mimansa Muktavali [215] K.Venkata Rao SHATHAJANTHI%20PRACHUNANA-1-2%281878-1978%29 2020120004347 1977
Andhra Mimansa Muktavali [216] K.Venkata Rao SHATHAJANTHI%20PRACHUNANA-1-2%281878-1978%29 2020120034060 1977
Andhra Nala Katha Sarvasvamu [217] Doraswamy Naidu. V Literature 2040100028402 1984
Andhra Nama Sangrahamu [218] Linguistic 2990100028403 1920
Andhra Nama Sangrahamu Andhra Nama Sheshamu [219] Ramaswamy Shastrulu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050092737 1940
Andhra Nama Sangrahamu Andhra Nama Sheshamu Samba Nighantuvu ( Sateekamu ) [220] Paidi Pati Laxmana Kavi And Others 2020120001610 1995
Andhra Nama Sangrahamu Andhra Nama Sheshamu Samba Nighantuvu ( Sateekamu ) [221] Paidi Pati Laxmana Kavi And Others 2020120007599 1995
Andhra Nama Sangrahamu Andhra Nama Sheshamu Samba Nighantuvu ( Sateekamu ) [222] Paidi Pati Laxmana Kavi And Others 2020120021043 1995
Andhra Nama Sangrahamu Andhra Nama Sheshamu Samba Nighantuvu ( Sateekamu ) [223] Paidi Pati Laxmana Kavi And Others 2020120032829 1995
Andhra Nama Sangramamu Andhra Nama Seshamu [224] Ramaswami Sastrulu 5010010000290 1926
ANDHRA NAMASAMGRAHAMU, ANDHRA NAMASHESHAMU [225] - - 2020120028863 1925
Andhra Namasamgrahamu, Andhra Namasheshamu [226] - - 2020120034019 1925
Andhra Nata Prakasika [227] P.YagnaNarayana Satri 2040100047038 1930
Andhra Natyam Asthana Nartanalu [228] Nataraja Ramakrishna 2020120004302 1987
Andhra Natyam Asthana Nartanalu [229] Nataraja Ramakrishna 2020120034020 1987
Andhra Natyam Janapada Girijana Nrutya [230] Nataraja Ramakrishna 2020120004303 1987
Andhra Natyam Janapada Girijana Nrutya [231] Nataraja Ramakrishna 2020120034021 1987
Andhra Natyam Praja Nartanalu [232] Nataraja Ramakrishna 2020120003810 1987
Andhra Natyam Praja Nartanalu [233] Nataraja Ramakrishna 2020120034022 1987
Andhra Natyam-Parishodana [234] V.V.Deva Sastry ANDHRA%20RAGHUVAMSAMU-PART-1 2020120019669 1879
Andhra Natyam-Parishodana [235] V.V.Deva Sastry ANDHRA%20RAGHUVAMSAMU-PART-1 2020120034023 1879
Andhra Natyam-Silabas-Vakyanam [236] Dr Nataraja Ramakrishna 2020120004301 1985
ANDHRA NATYAM-SILABAS-VAKYANAM [237] DR NATARAJA RAMAKRISHNA 2020120012568 1985
ANDHRA NATYAM-SILABAS-VAKYANAM [238] DR NATARAJA RAMAKRISHNA 2020120028864 1985
Andhra Pandita Bhashabheshajam [239] Venkatarama Murthy, G. Pantulu 2040100047039 1879
Andhra Pandithabishakulla Bashabaysahjamu [240] G. Venkataramamurthi - 2020120004304 1933
Andhra Pandithabishakulla Bashabaysahjamu [241] G. Venkataramamurthi - 2020120007007 1933
Andhra Pandithabishakulla Bashabaysahjamu [242] G. Venkataramamurthi - 2020120032144 1933
Andhra Panhayati Law [243] E.L.Janardhan Rao 5010010000293 1958
Andhra Patrika Dumbhi [244] Sivalenka Radhakrishna 2040100047040 1982
Andhra Pradesamu -Streelu [245] Dr.Srimati Alladi Vydehi enter%20subject%20of%20the%20book 2020120003811 1975
Andhra Pradesh Grama Panchayatula Chattamu [246] M.Srinivasa Rao - 6020010007008 1964
Andhra Pradesh Grama Panchayatula Chattamu [247] M.Srinivasa Rao - 6020010032145 1964
Andhra Pradesh Lo Communist Udhyama Charitra Vol II 193642 [248] Krishna Rao, Y.V. 2040100047041 1988
Andhra Pradesh Paryavarana Paristhiti Prja Nivedika-1990 [249] B.V.Subba Rao And Others ENVIRONMENT 2020120003812 1990
Andhra Pradesh Paryavarana Paristhiti Prja Nivedika-1990 [250] B.V.Subba Rao And Others ENVIRONMENT 2020120004306 1990
Andhra Pradesh Paryavarana Paristhiti Prja Nivedika-1990 [251] B.V.Subba Rao And Others ENVIRONMENT 2020120019670 1990
Andhra Pradesh Paryavarana Paristhiti Prja Nivedika-1990 [252] B.V.Subba Rao And Others ENVIRONMENT 2020120034024 1990
Andhra Pradesh Prabhutvamu-Rajakeeyalu [253] Dr.N.Innaiah POLITICAL%20SCIENCE 2020120003813 1983
Andhra Pradesh Prabhutvamu-Rajakeeyalu [254] Dr.N.Innaiah POLITICAL%20SCIENCE 2020120004307 1983
ANDHRA PRADESH PRABHUTVAMU-RAJAKEEYALU [255] DR.N.INNAIAH POLITICAL%20SCIENCE 2020120028866 1983
Andhra Pradesh Venukabadina Taragatula Rastra Mahasaba-1979 [256] Lalbahdur Stadiuam SOUVENIR 2020120003814 1979
Andhra Pradesh Venukabadina Taragatula Rastra Mahasaba-1979 [257] Lalbahdur Stadiuam SOUVENIR 2020120034025 1979
Andhra Prasananaraghava Vimarshanamu [258] Venkataraya Sastry,V 2990100028405 1898
Andhra Prasasti [259] Viswanatha Satyanarayana 2020120004308
ANDHRA PRASASTI [260] VISWANATHA SATYANARAYANA 2020120028867
Andhra Pratapa Rudriyamu - Part 2 [261] Madhavarama Sharma, J Literature 2990100028406 1946
Andhra Prataparudriyamu Part-1 [262] Madhaavarama Sharma,J Literature 2990100028407 1946
Andhra Prataparudriyamu Part-1 [263] J.Madhaavarama Sharma Literature 2040100047042 1946
Andhra Prathaparudreeyamu [264] Literature 5010010006572 1946
Andhra Pratishta [265] Satya Durgeswara Kavulu ANDHRA 2020120004309 1943
ANDHRA PRATISHTA [266] SATYA DURGESWARA KAVULU ANDHRA 2020120028868 1943
Andhra Rachaitalu-Vol1 [267] Madhana Pantula Satyanarayana Shastri - 2020120003815 1940
Andhra Rachaitalu-Vol1 [268] Madhana Pantula Satyanarayana Shastri - 2020120004310 1940
Andhra Rachaitalu-Vol1 [269] Madhana Pantula Satyanarayana Shastri - 2020120019671 1940
Andhra Rachaitalu-Vol1 [270] Madhana Pantula Satyanarayana Shastri - 2020120034026 1940
Andhra Raghuvamsamu-Part-1 [271] V.V.Deva Sastry ANDHRA%20RAGHUVAMSAMU-PART-1 2020120004311 1879
Andhra Raghuvamsamu-Part-1 [272] V.V.Deva Sastry ANDHRA%20RAGHUVAMSAMU-PART-1 2020120019672 1879
Andhra Raghuvamsamu-Part-1 [273] V.V.Deva Sastry ANDHRA%20RAGHUVAMSAMU-PART-1 2020120034027 1879
Andhra Raghuvasamu [274] A.Somanadha Raya 2020120003816 1907
Andhra Raghuvasamu [275] A.Somanadha Raya 2020120004312 1907
Andhra Raghuvasamu [276] A.Somanadha Raya 2020120019673 1907
Andhra Raghuvasamu [277] A.Somanadha Raya 2020120034028 1907
Andhra Rasagangadharamu [278] Tiruvengalacharyulu,V. 2040100047043 1969
Andhra Rastramu [279] Srinivasa Sodarulu - 2020120003817 1940
Andhra Rastramu [280] Srinivasa Sodarulu - 2020120004313 1940
Andhra Rastramu [281] Srinivasa Sodarulu - 2020120034029 1940
Andhra Ruthu Samharam [282] Gurram Venkata Subramanyam enter%20subject%20of%20the%20book 2020120004314 1933
ANDHRA RUTHU SAMHARAM [283] GURRAM VENKATA SUBRAMANYAM enter%20subject%20of%20the%20book 2020120012570 1933
ANDHRA RUTHU SAMHARAM [284] GURRAM VENKATA SUBRAMANYAM enter%20subject%20of%20the%20book 2020120028869 1933
ANDHRA RUTHUSAMHARAM [285] G.VENKATA SUBRAMANYAM - 6020010028846 0
Andhra Ruthusamharam [286] G.Venkata Subramanyam - 6020010034030 0
Andhra Sadukthi Karnamrutam [287] N.N.Sundareshwara Rao 2020120004315 1975
ANDHRA SADUKTHI KARNAMRUTAM [288] N.N.SUNDARESHWARA RAO 2020120012571 1975
ANDHRA SADUKTHI KARNAMRUTAM [289] N.N.SUNDARESHWARA RAO 2020120028870 1975
Andhra Sahitya Charitra [290] Dr.Pingali Lakshmikantham 2020120003818 1974
Andhra Sahitya Charitra [291] Dr.Pingali Lakshmikantham 2020120004316 1974
ANDHRA SAHITYA CHARITRA [292] DR.PINGALI LAKSHMIKANTHAM 2020120019689 1974
ANDHRA SAHITYA CHARITRA [293] DR.PINGALI LAKSHMIKANTHAM 2020120028871 1974
andhra sahitya parishatpatrika [294] surya rao,k NULL 5010010006575 1932
Andhra Sahitya Vimarsha -Angla Prabhavam [295] Sr.G.V.Subrhamanyam TELUGU%20LITERATURE 2020120003819 1983
Andhra Sahitya Vimarsha -Angla Prabhavam [296] Sr.G.V.Subrhamanyam TELUGU%20LITERATURE 2020120004318 1983
ANDHRA SAHITYA VIMARSHA -ANGLA PRABHAVAM [297] SR.G.V.SUBRHAMANYAM TELUGU%20LITERATURE 2020120019690 1983
ANDHRA SAHITYA VIMARSHA -ANGLA PRABHAVAM [298] SR.G.V.SUBRHAMANYAM TELUGU%20LITERATURE 2020120028873 1983
Andhra Sahityamulo Satyabhama Patra Chitranamu [299] Parvatidevi,P.N. Literature 2990100028408 1999
Andhra Samrajya Stapanamu [300] Varanasi Surya Narayana Shastri - 2020120004319 1946
Andhra Samrajya Stapanamu [301] Varanasi Surya Narayana Shastri - 2020120034031 1946
Andhra Samskruthi Vyakaranamu [302] Vedamu Surya Narayana Shastri enter%20subject%20of%20the%20book 2020120003820 1943
Andhra Samskruthi Vyakaranamu [303] Vedamu Surya Narayana Shastri enter%20subject%20of%20the%20book 2020120034032 1943
Andhra Saraswathamu Nandali Adwaita Kavyamulu [304] Dr.Sannidhanamu Ramataraka Parabrahma Sastry - 2020120004321 1993
Andhra Saraswathamu Nandali Adwaita Kavyamulu [305] Dr.Sannidhanamu Ramataraka Parabrahma Sastry - 2020120007009 1993
Andhra Saraswathamu Nandali Adwaita Kavyamulu [306] Dr.Sannidhanamu Ramataraka Parabrahma Sastry - 2020120019674 1993
Andhra Saraswathamu Nandali Adwaita Kavyamulu [307] Dr.Sannidhanamu Ramataraka Parabrahma Sastry - 2020120032146 1993
ANDHRA SARVASVAMU [308] M.BAPINEEDU ANDHRA 2020120019691 1943
ANDHRA SARVASVAMU [309] M.BAPINEEDU ANDHRA 2020120028874 1943
ANDHRA SHABDA TATVAM [310] SHESHAGIRI SATRY 2020120028876 0
Andhra Shabdamanjari Vol-1 [311] B.Seetha Ramachari SHABDA%20MANJARI 2020120004322 1921
ANDHRA SHABDAMANJARI VOL-1 [312] B.SEETHA RAMACHARI SHABDA%20MANJARI 2020120012572 1921
ANDHRA SHABDAMANJARI VOL-1 [313] B.SEETHA RAMACHARI SHABDA%20MANJARI 2020120019692 1921
ANDHRA SHABDAMANJARI VOL-1 [314] B.SEETHA RAMACHARI SHABDA%20MANJARI 2020120028875 1921
Andhra Shahityamu Lo Harichandropakhyanamu [315] Dr.V.Prabhavathi - 2020120004323 1987
Andhra Shahityamu Lo Harichandropakhyanamu [316] Dr.V.Prabhavathi - 2020120034033 1987
Andhra Sri Madhramayanamu-Bala Ayodhya Kandamulu [317] Sheshadri Sharma - 2020120019675 1924
Andhra Sri Madhramayanamu-Bala Ayodhya Kandamulu [318] Sheshadri Sharma - 2020120034034 1924
Andhra Sri Madramayanamu [319] Valimiki - 2020120004325 1924
Andhra Sri Vishnu Puranamu [320] Suranarya,V Literature 2990100028409 1939
Andhra Srimadramayanamu (Aranya Kishkindha Sundara Kandamulu) [321] Janamanchi Sheshadri Sharma 2020120004324 1924
Andhra Srimadramayanamu (Aranya Kishkindha Sundara Kandamulu) [322] Janamanchi Sheshadri Sharma 2020120019676 1924
Andhra Srimadramayanamu (Aranya Kishkindha Sundara Kandamulu) [323] Janamanchi Sheshadri Sharma 2020120034035 1924
Andhra Suryasatakam [324] V.Subbarayudu 2020120003822 1900
Andhra Suryasatakam [325] V.Subbarayudu 2020120004326 1900
Andhra Suryasatakam [326] V.Subbarayudu 2020120034036 1900
Andhra Tamila Kannada Tri Basha Nigantuvu [327] Vedamu Venkata Sasthri NIGANTUVU 6020010003823 1979
ANDHRA TAMILA KANNADA TRI BASHA NIGANTUVU [328] VEDAMU VENKATA SASTHRI NIGANTUVU 6020010028879 1979
Andhra Vaastu Sastramu [329] Chinaveera raghavula cheerala 2020010010464 1958
Andhra Vachasapatayamu Vol II [330] K Symala Kamasastri 5010010000305 1937
Andhra Vaggeyakara Charitramu [331] Balantrapu rajanikantaravu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050092712 1958
Andhra Vagmayamu Charitra [332] K.Nageswara Rao 2040100047047 1933
Andhra Vagmayamu Charitra [333] K.Nageswara Rao 2040100073346 1933
Andhra Vagmayaramba Dasha [334] Divakarla venkatavadhanu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050092764 1960
Andhra Vajmaya Charitra Sangrahamu [335] K.Venkata Narayana Rao 2020120004329 1936
Andhra Vajmaya Charitra Sangrahamu [336] K.Venkata Narayana Rao 2020120034037 1936
Andhra Vajmaya Charitramu [337] Dr Divakarla Venkatavadani ANDHRA%20VAJMAYAMU 6020010003824 1958
Andhra Vajmaya Charitramu [338] Dr Divakarla Venkatavadani ANDHRA%20VAJMAYAMU 6020010004328 1958
ANDHRA VAJMAYA CHARITRAMU [339] DR DIVAKARLA VENKATAVADANI ANDHRA%20VAJMAYAMU 6020010028881 1958
Andhra Vajmaya Charitramu [340] Dr Divakarla Venkatavadani ANDHRA%20VAJMAYAMU 6020010034038 1958
Andhra Vajmayam Krishna Kadha [341] Dr. Dararama Shasri 6020010003825 1982
ANDHRA VAJMAYAM KRISHNA KADHA [342] Dr. DARARAMA SHASRI 6020010028882 1982
Andhra Vajmayam Krishna Kadha [343] Dr. Dararama Shasri 6020010034039 1982
Andhra Vasava Datta [344] Roddamu Hanumantha Rao enter%20subject%20of%20the%20book 2020120004330 1933
ANDHRA VASAVA DATTA [345] RODDAMU HANUMANTHA RAO enter%20subject%20of%20the%20book 2020120028884 1933
Andhra Vasishta Ramayanamu Vol - 3 [346] Venkata Subbarama Sastry. M Ramayanam 2040100003826 1982
Andhra Vasishta Ramayanamu Vol - 3 [347] Venkata Subbarama Sastry. M Ramayanam 2040100030355 1982
Andhra Vedamulu-Krishna Yazurvedamu-Vol1 [348] Bankupalle Mallaiah Shastri - 2020120003827
Andhra Vedamulu-Krishna Yazurvedamu-Vol1 [349] Bankupalle Mallaiah Shastri - 2020120004332
Andhra Vedamulu-Krishna Yazurvedamu-Vol1 [350] Bankupalle Mallaiah Shastri - 2020120019677
Andhra Vedamulu-Krishna Yazurvedamu-Vol1 [351] Bankupalle Mallaiah Shastri - 2020120034040
Andhra Vedamulu-Vol 1 [352] Bankupalle Mallaiah Sastry - 2020120004331 0
Andhra Vedanta Paribhasha [353] Bommineni Narayana Swami Nayudu VENDANTA%20PARIBHASHA 2020120003828 1965
Andhra Vedanta Paribhasha [354] Bommineni Narayana Swami Nayudu VENDANTA%20PARIBHASHA 2020120004333 1965
ANDHRA VEDANTA PARIBHASHA [355] BOMMINENI NARAYANA SWAMI NAYUDU VENDANTA%20PARIBHASHA 2020120012573 1965
ANDHRA VEDANTA PARIBHASHA [356] BOMMINENI NARAYANA SWAMI NAYUDU VENDANTA%20PARIBHASHA 2020120028885 1965
Andhra Vedhamulu-Rugh Vedhamu [357] Mallaiah Shastri - 2020120019678 1940
Andhra Vedhamulu-Rugh Vedhamu [358] Mallaiah Shastri - 2020120034041 1940
Andhra Vedhamulu-Sama Vedhamu [359] Golla Pudu Seetha Ramaswami - 2020120034042 1955
Andhra Veerulu-Part I [360] Sheshadri Ramana Kavulu enter%20subject%20of%20the%20book 2020120003829 1929
Andhra Veerulu-Part I [361] Sheshadri Ramana Kavulu enter%20subject%20of%20the%20book 2020120034043 1929
Andhra Veerulu-Part Ii [362] Sheshadri Ramana Kavulu enter%20subject%20of%20the%20book 2020120004334 1928
ANDHRA VEERULU-PART II [363] SHESHADRI RAMANA KAVULU enter%20subject%20of%20the%20book 2020120028886 1928
Andhra Vijaya Sri [364] Sri V.Sitharamanjaneya Kavi 2020120004335 0
ANDHRA VIJAYA SRI [365] SRI V.SITHARAMANJANEYA KAVI 2020120012574 0
ANDHRA VIJAYA SRI [366] SRI V.SITHARAMANJANEYA KAVI 2020120028887 0
Andhra Vijnana Sarvasvamu-Part-2 [367] K.V.Laxmanarao ANDHRA%20VIJNANA%20SARVASVAMU-PART-2 2020120004336 1956
Andhra Vijnana Sarvasvamu-Part-2 [368] K.V.Laxmanarao ANDHRA%20VIJNANA%20SARVASVAMU-PART-2 2020120034044 1956
Andhra Vikramorvasiya Natakamu [369] V.Venkata Sastri NATAKAM 2020120004275 1923
Andhra Vikramorvasiya Natakamu [370] V.Venkata Sastri NATAKAM 2020120034054 1923
Andhra Vyakarana Sarvaswamu [371] Seshadri,Ramana 2020120003831 1942
Andhra Vyakarana Sarvaswamu [372] Seshadri,Ramana 2020120004337 1942
ANDHRA VYAKARANA SARVASWAMU [373] SESHADRI,RAMANA 2020120028888 1942
Andhra Vyakarana Sarvaswamu [374] Seshadri,Ramana 2020120034045 1942
Andhra Vyasarachana Bhasantarikarana Margadarsini [375] V.Ramabrahmam 2020120019679 1937
Andhra Vyasarachana Bhasantarikarana Margadarsini [376] V.Ramabrahmam 2020120034047 1937
ANDHRA YAKSHAGANA VANGMAYA CHARITRA [377] DR.S.V.JOGA RAO YAKSHA%20GANA%20PARISHODHANAM 2020120028889 1961
Andhrabavishya Parvamu-Padya Prabandamu [378] M.Suryanarayan Sastri PADYA%20PRABANDHAMU 2020120003799 1941
Andhrabavishya Parvamu-Padya Prabandamu [379] M.Suryanarayan Sastri PADYA%20PRABANDHAMU 2020120019659 1941
Andhrabavishya Parvamu-Padya Prabandamu [380] M.Suryanarayan Sastri PADYA%20PRABANDHAMU 2020120034003 1941
Andhradesha Samstanalu - Sanggeta Vaanmayam [381] Vijaya Lakshmi , C Music 2990100028404 2000
Andhradyapakamu [382] S.Krishnarao 2020010010376 1954
andhragayakula_charetralu [383] m_ramalinga_shastri NULL 2020010003967 1957
andhrakavahethrulu [384] ramane NULL 2020010003975 1951
Andhrakavaitrulu [385] utukuri laxmi kanthamma literature 2020010001531 1946
Andhrakavitharangini [386] sri chaganti sheshayya literature 2020010001835 1950
andhrakavitharangini_modhati_samputam [387] chaganti shesaiah NULL 2020010003979 1955
andhrakavitharangini_vol_2 [388] c_sheshya NULL 2020010003981 1956
andhrakavi_sapthasathi [389] bulusu_venkataramanaiah NULL 2020010003976 1956
Andhrakavula_Charitramu_Dwithiya_Bhagamu_Madhyakalapu_Kavulu [390] k.veereshalingam literature 2020010001871 1949
Andhralakshnasaram [391] chilukuri papaiah sastri NULL 9000000002456 1956
Andhralo Chalam Chalam [392] P.Subramanya Sharma - 2020120004272 0
Andhralo Chalam Chalam [393] P.Subramanya Sharma - 2020120019682 0
Andhralo Chalam Chalam [394] P.Subramanya Sharma - 2020120034048 0
andhralo_communist_vyathirekula_nagna_swarupamu [395] a_s_r_chary NULL 2020010003989 1946
andhramadandhra_mahabharatamu_eedava_samputamu_karna_shalya_soupthika_sthri_parvamulu [396] vemuru venkatakrishnashetti and sons NULL 2020010003990 1955
andhramadandhra_mahabharatamu_idava_samputamu_karna_shalya_soupthika_sthri_parvamulu [397] vemuru venkatakrishnashetti and sons NULL 2020010003991 1954
Andhramaha Bharatamu Vol 5 [398] NULL NULL 9000000008913 1954
Andhramaha Bharatamu Vol 7 [399] NULL NULL 9000000009054 1924
Andhramahabaratha Nigantuvu [400] Abbaraju Surya Narayana MAHABARATHAMU 2020120004289 1979
ANDHRAMAHABARATHA NIGANTUVU [401] ABBARAJU SURYA NARAYANA MAHABARATHAMU 2020120012561 1979
ANDHRAMAHABARATHA NIGANTUVU [402] ABBARAJU SURYA NARAYANA MAHABARATHAMU 2020120028856 1979
ANDHRAMAHABHARATAMU-DRWPADI [403] DR.V.CHAKRAPANIRAO 2020120019684 1990
ANDHRAMAHABHARATAMU-DRWPADI [404] DR.V.CHAKRAPANIRAO 2020120028858 1990
Andhramaha_Samrajyamu [405] - NULL 9000000002511 1946
Andhrameemanshardhasaramu [406] K.Gopala Krishnamma 2020120003809 1929
Andhrameemanshardhasaramu [407] K.Gopala Krishnamma 2020120019686 1929
Andhrameemanshardhasaramu [408] K.Gopala Krishnamma 2020120034049 1929
Andhranaama Sangrahamu,Andhranaama Sheshamu [409] Sura Kavi 2020120004299 1926
ANDHRANAAMA SANGRAHAMU,ANDHRANAAMA SHESHAMU [410] SURA KAVI 2020120012567 1926
ANDHRANAAMA SANGRAHAMU,ANDHRANAAMA SHESHAMU [411] SURA KAVI 2020120028862 1926
andhranama_sangraham [412] jenjyala subramanya sastri NULL 2020010004011 1953
Andhrananda Ramayanamu [413] Lakmama Shastri - 2020120034050 1939
andhranari_mahila_prabodamu [414] k_laxmi_raghuram NULL 2020010004014 1947
Andhrapatrica_1981-82 [415] 2040130049307 1981
Andhrapatrica_1981-82 [416] 2040130066831 1981
andhrapracharanee_navala_sahithyam_vol_2 [417] sri gunti subramanya sastri NULL 2020010004020 1956
Andhrapradesh Charithralo Pradhana Ghattalu [418] G.Venkatarama Rao enter%20subject%20of%20the%20book 2020120004274 1979
Andhrapradesh Charithralo Pradhana Ghattalu [419] G.Venkatarama Rao enter%20subject%20of%20the%20book 2020120019688 1979
Andhrapradesh Charithralo Pradhana Ghattalu [420] G.Venkatarama Rao enter%20subject%20of%20the%20book 2020120034051 1979
Andhrapradeshlo Mahilodyamam-Mahila Sanghalu [421] Malladi Subbamma - 2020120004273 1985
Andhrapradeshlo Mahilodyamam-Mahila Sanghalu [422] Malladi Subbamma - 2020120007004 1985
andhrapradeshlo_dwithiya_pranalika_acharana [423] g_allamanda_reddy NULL 2020010004025 1960
andhrapradesh_ammakamu_pannu_chattamu [424] - NULL 2020010004021 1957
andhrapradesh_granthalayodyamamu [425] p_nagabusanam NULL 2020010004023 1957
andhrapradesh_jala_vedyuth_prajuctlu [426] m veerabhadra rao NULL 2020010004024 1957
Andhraprataparudhrayashobhushanamu [427] chelamacharla rangacharyulu 2020010004033 1944
andhrapredeshmunondu_kanejamulu_pareshramulu [428] - NULL 2020010004035 1960
Andhrarasagangadaramu Vol II [429] Tiruvengalacharyulu.V 2040100047045 1973
Andhrarastramu [430] bogaraju narayanamurthy 2020010004043 1943
andhraratna_andhra_pradesh_genaral_salstax_act [431] k_prasad_rao NULL 2020010004045 1957
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_11_1923 [432] 2040130049315 1923
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_11_1923 [433] 2040130066840 1923
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_12_1924 [434] 2040130049316 1924
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_12_1924 [435] 2040130066841 1924
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_22_1934 [436] 2040130049317 1934
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_22_1934 [437] 2040130066842 1934
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_23_1935 [438] 2040130049314 1935
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_23_1935 [439] 2040130066839 1935
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_27_1939 [440] 2040130049318 1939
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_27_1939 [441] 2040130066843 1939
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_31-32_1943-44 [442] 2040130049319 1943
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_31-32_1943-44 [443] 2040130066844 1943
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_XXXVIII_XLI_1950-53 [444] 2040130049313 1950
Andhrasahitya_Parishatpatrika_Vol_XXXVIII_XLI_1950-53 [445] 2040130066838 1950
Andhrasamhita Sarvaswam [446] China Sitaram Sastri enter%20subject%20of%20the%20book 2020120034046 0
ANDHRASHABDHA CHINTAMANI [447] NANNAIAH BHATTARAKA KAVI RELIGIOUS 2020120028877 1932
Andhrasilpi_Volume_1 [448] Chitra,V.R Journals 2990130066845 9
Andhrasilpi_Volume_2 [449] Chitra,V.R Journals 2990130066846 9
Andhraskamdamu [450] Sri.K.V.S.Dekshuthulu ANDHRASKAMDAMU 2020120003821 1959
ANDHRASKAMDAMU [451] SRI.K.V.S.DEKSHUTHULU ANDHRASKAMDAMU 2020120028878 1959
Andhraskamdamu [452] Sri.K.V.S.Dekshuthulu ANDHRASKAMDAMU 2020120034052 1959
Andhraskamdamu [453] Sri.K.V.S.Dekshuthulu ANDHRASKAMDAMU 2020120034053 1959
andhratejamu_charitratmaka_natakamu [454] nandoori bangaraiah NULL 2020010004060 1955
ANDHRATHANAYA (NEETHIGEETHIKALU) [455] GURRAPPADIYA SATHYANARAYANA MURTHI - 2020120012575 1956
Andhrathejamu [456] puvvada shasagirirao 2020010004061 1951
andhraunnatyamu [457] p.satyanarayana_raju NULL 2020010004062 1958
Andhravachana Shivamahapuranam [458] Sm.Yelluripati Lakshmi Saraswathi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 99999990125911 1909
andhravacha_spathayamu [459] sri k.shamalakama shastri NULL 2020010004067 1953
ANDHRAVAGMAYA CHARITRA [460] KASHINADUNI NAGESHWARARAO 2020120028880 15
andhravani_idavaparamu_samnya_patanamu [461] pulligadda venkatasubbarao NULL 2020010004069 1958
andhra_bamene_velasamu [462] venkatakrishana_sharma NULL 2020010003961 1951
Andhra_Barathi_Vol_2_1927 [463] 2040130049287 1927
Andhra_Barathi_Vol_2_1927 [464] 2040130066774 1927
Andhra_Bharathi_Vol_3_1928 [465] 2040130049286 1928
Andhra_Bhasha_Vikasamu [466] Somayaji_G.J 2040100047036 1947
andhra_deepika [467] kutumbaraya saharma NULL 2020010003964 1960
Andhra_Dhurvasa_Ramayanmu [468] s venkata subbaiah literature 2020010002156 1944
Andhra_Dwanya_Lokamu [469] panthula laxmi narayana shastry literature 2020010001467 1944
Andhra_Gayakula_Charitralu [470] m ramalinga shastry 2020010001708 1957
andhra_hitopadesamuchampuvu [471] v venkataraya shastri NULL 2020010003968 1947
andhra_hrudayamu [472] n_venakatrathnam NULL 2020010003969 1951
andhra_jyothi [473] g_narayana_murthi NULL 2020010003970 1947
Andhra_Jyoti [474] gullapalli narayana murty literature 2020010002692 1940
andhra_kadha_manjusha [475] swami_shiva_shankara_shastri NULL 2020010003971 1958
andhra_kamandakamu [476] jakkaraju_venkata_kavi NULL 2020010003972 1950
andhra_kamndakamu [477] j venkata_kavi NULL 2020010003973 1950
Andhra_Kata_Kopanishath [478] panthula laxminarayana shastry literature 2020010001815 1935
andhra_katha_manjusha [479] swamy_shankara_shastri NULL 2020010003974 1958
andhra_kavitharangini_mudavasamputamu [480] chaganti_sheshaiah NULL 2020010003980 1959
Andhra_Kavithva_Charitramu [481] sri basavaraju venkatapparao literature 2020010001810 1921
Andhra_Kavi_Saptha_Shathi [482] b venkataramanaiah literature 2020010001857 1956
andhra_kavi_thanrangini_panedova_samputam [483] chaganti sheshaiah NULL 2020010003977 1958
andhra_kavi_tharangini_idhava_samputamu [484] sri chaganti shehsaiah garu NULL 2020010003978 1960
Andhra_Kavula_Charitramu_Moodava_Bhagamu_Adhunika_Kavulu [485] k.veereshalingam literature 2020010001870 1950
andhra_kavyalankarasuthravrutthi_sanubhandamu [486] vedala tiruvengalacharyulu NULL 2020010003983 1955
andhra_kesari [487] adluri ayodhyarama kavi NULL 2020010003985 1947
Andhra_Koumudhi [488] ganavarapu venkatapathi kavi literature 2020010002113 1935
Andhra_Kuvalayanandamu [489] kambhampati subramanya shastry literature 2020010001481 1948
Andhra_Lakshna_Saramu_Part_II_Telugu [490] cillukuri papaiah sastri NULL 9000000003241 1959
Andhra_Maalavikhagni_Mitramu [491] venkatraya shastry literature 2020010002501 1919
andhra_mahabagavathamuthopanyasamulu [492] - NULL 2020010003993 1957
andhra_mahabagavatopanysamulu [493] - NULL 2020010003994 1957
andhra_mahabaktha_vijayamu [494] pangaluri_veeraragavudu NULL 2020010003995 1957
andhra_mahabhagavatho_upanyasamulu [495] sri_mallampalli_somashakar NULL 2020010003997 1957
Andhra_Mahabharatham_Adhi_Parvam_Sanchika_1 [496] puranapanda rammurthy literature 2020010001784 1958
Andhra_Mahabyudayamu [497] bandla subramanya literature 2020010002799 1953
andhra_mahaniyulu [498] chillukuri veerabadra rao NULL 2020010004007 1952
Andhra_Maha_Kavulu_For_Higher_Forms [499] puttaparthy narayanacharyulu NULL 9000000002703 1954
Andhra_Maha_Vishnuvu_Dwipadha_Kavyamu [500] vajjala srinivas literature 2020010001967 1959
Andhra_Mahila_Volume_10 [501] Lakshmi Raghu Ram 2990130066776 10
Andhra_Mahila_Volume_11_A [502] Lakshmi Raghu Ram 2990130066777 10
Andhra_Mahila_Volume_11_B [503] Lakshmi Raghu Ram 2990130066778 10
Andhra_Mahila_Volume_5_6 [504] Lakshmi Raghu Ram 2990130066780 10
Andhra_Mahila_Volume_9 [505] Lakshmi Raghu Ram 2990130066779 10
Andhra_Mahila_Vol_7,8_1951-52 [506] 2040130049288 1951
Andhra_Mahila_Vol_7,8_1951-52 [507] 2040130066775 1951
Andhra_Mahila_Vol_VI_1950 [508] 2040130049289 1948
Andhra_Mahila_Vol_VI_1950 [509] 2040130066335 1948
Andhra_Matha_Athma_Kadha [510] mallela dhaveedu literature 2020010002137 1952
Andhra_Naama_Sangrahamu_Andhra_Naama_Sheshamu [511] SURA KAVI 2020010010413 1926
andhra_naataka_padya_patanamu [512] bhamidipati kameshwara rao NULL 2020010004010 1957
Andhra_Natakamulu_Rangasthalamulu [513] tekumalla achyutharao literature 2020010001804 1926
andhra_nataka_padya_patanamu [514] bamidipati kameshwarao NULL 2020010004015 1957
andhra_pandithabhishakkula_basabhesajamu [515] gidugu venkatram murthy NULL 2020010004018 1933
Andhra_Para_Vol_27_1938 [516] 5010010010537 1938
Andhra_Partica_Vol_21_1931 [517] 2040130049290 1931
Andhra_Partica_Vol_21_1931 [518] 2040130066782 1931
Andhra_Partica_Vol_25_1936 [519] 2040130049308 1936
Andhra_Partica_Vol_25_1936 [520] 2040130066832 1936
Andhra_Partica_Vol_26_1937 [521] 2040130049309 1937
Andhra_Partica_Vol_26_1937 [522] 2040130066833 1937
Andhra_Partica_Vol_27_1938 [523] 2040130049291 1938
Andhra_Partica_Vol_27_1938 [524] 2040130066783 1938
Andhra_Partica_Vol_37_1948 [525] 2040130049292 1948
Andhra_Partica_Vol_37_1948 [526] 2040130066784 1948
Andhra_Partica_Vol_5_1915 [527] 2040130049310 1937
Andhra_Partica_Vol_5_1915 [528] 2040130066834 1937
Andhra_Partica_Vol_63_1973-74 [529] 2040130049293 1973
Andhra_Partica_Vol_63_1973-74 [530] 2040130066785 1973
Andhra_Partica_Vol_6_1916 [531] 2040130049296 1916
Andhra_Partica_Vol_6_1916 [532] 2040130066788 1916
Andhra_Partica_Vol_8_1918 [533] 2040130049311 1918
Andhra_Partica_Vol_8_1918 [534] 2040130066835 1918
Andhra_Partica_Vol_XLIV_1951-52 [535] 2040130049294 1951
Andhra_Partica_Vol_XLIV_1951-52 [536] 2040130066786 1951
Andhra_Partica_Vol_XLIX_1958-59 [537] 2040130049312 1958
Andhra_Partica_Vol_XLIX_1958-59 [538] 2040130066836 1958
Andhra_Partica_Vol_XLVII_1958-57 [539] 2040130049295 1958
Andhra_Partica_Vol_XLVII_1958-57 [540] 2040130066787 1958
Andhra_Patrica [541] Sambhu Prasad,S 2990130066793 13
Andhra_Patrica [542] Sambhu Prasad,S 2990130066794 9
Andhra_Patrica_Volume 46 [543] Sambhu Prasad,S 2990130066791 13
Andhra_Patrica_Volume_11 [544] Sambhu Prasad,S 2990130066795 9
Andhra_Patrica_Volume_12 [545] Sambhu Prasad,S 2990130066797 9
Andhra_Patrica_Volume_15 [546] Sambhu Prasad,S 2990130066798 9
Andhra_Patrica_Volume_17 [547] Sambhu Prasad,S 2990130066799 9
Andhra_Patrica_Volume_19 [548] Sambhu Prasad,S 2990130066800 9
Andhra_Patrica_Volume_20 [549] Krishna Sastri,K Journals 2990130066837 9
Andhra_Patrica_Volume_23_B [550] Sambhu Prasad,S 2990130066796 9
Andhra_Patrica_Volume_24 [551] Sambhu Prasad,S 2990130066801 9
Andhra_Patrica_Volume_30 [552] Sambhu Prasad,S 2990130066802 9
Andhra_Patrica_Volume_33 [553] Sambhu Prasad,S 2990130066803 9
Andhra_Patrica_Volume_34 [554] Sambhu Prasad,S 2990130066789 13
Andhra_Patrica_Volume_38 [555] Sambhu Prasad,S 2990130066804 9
Andhra_Patrica_Volume_43 [556] Sambhu Prasad,S 2990130066790 13
Andhra_Patrica_Volume_53 [557] Sambhu Prasad,S 2990130066792 13
Andhra_Patrica_Volume_9 [558] Sambhu Prasad,S 2990130066781 13
Andhra_Pitamaha_Madapati_Hanumantharaya_Sashti_Purthy_Sanchika [559] - literature 2020010002748 1946
andhra_pithamaha_madapati_hanumantharaya_shastipoorthi_sanchika [560] - NULL 2020010004019 1946
andhra_pradeshamu_nandu_khanijamulu_parishramalu [561] - NULL 2020010004022 1960
andhra_pradesh_panchayathi_samithula_jillaparishathula_chattam_1959_1959va_35va_number_chattam [562] j.venkata krishna sharma NULL 2020010004026 1959
andhra_prajalu_sirisampdalu [563] s.v.narasaya NULL 2020010004032 1953
Andhra_prasanna_Raghava_Natakamu_ [564] VENKATA RATNAM NULL 5010010004488 1945
andhra_prataparudrayasgbhushanamu [565] c ranga charyulu NULL 2020010004034 1944
andhra_rachaitalu_prathama_bhagamu [566] madhunapantula_sathyanarayana_shastri NULL 2020010004037 1950
andhra_rachaithalu_pradhamabagamu [567] madunapanthulu_sathyanarayana_sastri NULL 2020010004038 1950
andhra_raghava_prasanna_raghava_narakamu [568] pranethamaba NULL 2020010004039 1945
andhra_raja_bhakthulu [569] andhra sheshagiri rao NULL 2020010004040 1951
Andhra_Ramanimanulu_Modathi_Bhagamu [570] Andhra_Sheshagiri_Rao NULL 9000000003063 1940
Andhra_Ramani_Manulu_Rendava_Bagamu [571] Andra_Shesagiri_Rao NULL 9000000002461 1940
andhra_rastram [572] bogaraju narayanamorthy NULL 2020010004044 1943
andhra_Sahithyasorabhamu [573] sriman eyunni venkata veera ragavacharyulu literature 2020010002029 1957
Andhra_Sahithya_Darpanam [574] vishwanadha kaviraja literature 2020010001478 1935
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_17 [575] Krishna Sastri,K Journals 2990130066816 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_18 [576] Krishna Sastri,K Journals 2990130066847 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_19 [577] Krishna Sastri,K Journals 2990130066817 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_20 [578] Krishna Sastri,K Journals 2990130066818 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_21 [579] Krishna Sastri,K Journals 2990130066819 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_24 [580] Krishna Sastri,K Journals 2990130066820 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_25 [581] Krishna Sastri,K Journals 2990130066821 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_26 [582] Krishna Sastri,K Journals 2990130066822 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_28 [583] Krishna Sastri,K Journals 2990130066823 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_29_30 [584] Krishna Sastri,K Journals 2990130066824 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_33_34 [585] Krishna Sastri,K Journals 2990130066825 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_41 [586] Krishna Sastri,K Journals 2990130066827 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_43 [587] Krishna Sastri,K Journals 2990130066828 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_45-46 [588] Krishna Sastri,K 2990130066815 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_6 [589] Krishna Sastri,K Journals 2990130066829 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_6 [590] Krishna Sastri,K Journals 2990130066830 9
Andhra_Sahitya_Parishat_Patrica_Volume_8 [591] Krishna Sastri,K Journals 2990130066826 9
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_13-14_1925-26 [592] 2040130049302 1925
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_13-14_1925-26 [593] 2040130066810 1925
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_1_1913 [594] 2040130049303 1913
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_1_1913 [595] 2040130066811 1913
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_4_1914 [596] 2040130049305 1914
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_4_1914 [597] 2040130066813 1914
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_4_1916 [598] 2040130049300 1916
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_4_1916 [599] 2040130066808 1916
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_7_1919 [600] 2040130049299 1919
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_7_1919 [601] 2040130049301 1919
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_7_1919 [602] 2040130066807 1919
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_7_1919 [603] 2040130066809 1919
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_LII_LIII_1964-65 [604] 2040130049306 1964
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_LII_LIII_1964-65 [605] 2040130066814 1964
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_LIV_1966 [606] 2040130049297 1966
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_LIV_1966 [607] 2040130066805 1966
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_LVII-LVIII_1969-70 [608] 2040130049304 1969
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_LVII-LVIII_1969-70 [609] 2040130066812 1969
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_XV_1927 [610] 2040130049298 1927
Andhra_Sahitya_Parispathirika_Vol_XV_1927 [611] 2040130066806 1927
andhra_sahitya_punarvikasamu_vyasavali [612] maddukuri_chendrashekar_rao NULL 2020010004047 1958
andhra_samragya_sthapanamu [613] sathya narayana NULL 2020010004048 1947
andhra_samskrutha_vyakaranamu [614] vedam suryanarayan sastri NULL 2020010004049 1943
Andhra_samskruthi_vyaasavali [615] Meka Rangaiah Appa Rao - 2020120004320 1975
Andhra_Sandya_Tikaa [616] Puranam_Surya_Narayana_Thirdulache NULL 2020010004050 1921
Andhra_Shabda_Chintamani [617] nannya Language 2020010001115 1926
andhra_shabda_thatwamu_kriya_prakaranamu [618] sri_shesagiri_shastri NULL 2020010004052 1948
andhra_shebdatatvam_dwithiy_bagam [619] sheshagiri NULL 2020010004054 1949
Andhra_Shivanandalahari [620] shistha venkata subbaya literature 2020010001440 1958
andhra_skandam_pradhama_bagamu [621] kalluri venka subrahamanyam dikskitulu NULL 2020010004055 1959
andhra_skandhamu [622] kalluri_venkat_dixit NULL 2020010004056 1959
Andhra_Srimadramayanamu_Aranya_Kishkindha_Sundara_Kandamulu [623] JANAMANCHI SHESHADRI SHARMA 2020010010461 1924
Andhra_Sri_Vishnuvupuranamu [624] sri vennelakanti suranarya pranithamu literature 2020010002256 1928
andhra_sumrthi_telugu_veedulu [625] sitaramairya NULL 2020010004058 1946
Andhra_Thulasi_Ramayanamu_Anu_Ramacharitra_Manasamu_Uthara_Kandamu [626] mylavarapu suryanarayana murthy literature 2020010002275 1956
andhra_vachana_bhagavatham_dashama_skandham_purvabagam [627] renttala gopala krishna NULL 2020010004065 1960
Andhra_Vachana_Vajmayam [628] nidadhavolu venkatrao literature 2020010001805 1954
andhra_vachan_vajmayamu_prachina_kalamu_nundi_1900_varaku [629] nidithavolu venkatarao NULL 2020010004066 1951
andhra_vachaspathyamu_dwithiya_samputamu [630] sri_kotra_shyamalakama_shastri NULL 2020010004068 1957
Andhra_Vajmaya_Rambha_Dasha_Dwihtiya_Samputam_Nannaya_Bharatam [631] diwakarla venkatavadhani literature 2020010001818 1960
Andhra_Vajmaya_Rambha_Dasha_Dwitiya_Samputamu_Nannaya_Bharathamu [632] divakarla venkatavadhani literature 2020010002740 1960
andhra_vani_idova_foramu [633] puligadda venkatasubbarao NULL 2020010004070 1958
andhra_vani_nalugava_paramu [634] p venkata subba rao NULL 2020010004071 1958
andhra_vasista_ramayanam [635] valmiki NULL 2020010004072 1960
andhra_vedhamulu_krishnayagurvedhamu_pradhama_samputamu [636] bankupalle mallayashasthri NULL 2020010004073 1940
andhra_veedamulu_rugvedhamu [637] b mallaiah shastri NULL 2020010004074 1940
andhra_veerauvakullu_modati_bhagamu [638] sree_andra_shasagiri_rao NULL 2020010004075 1954
Andhra_Veerulu_Part_II [639] SHESHADRI RAMANA KAVULU enter%20subject%20of%20the%20book 2020010010476 1928
andhra_vejayamu [640] v venkateshvarlu NULL 2020010004076 1951
andhra_viplavam1 [641] nandoori venkateswar rao NULL 2020010004077 1932
Andhra_Vyakarana_Samhita_Sarvaswamu_Rendava_Samputamu [642] vajjala china sita ramaswamy shastry literature 2020010002738 1952
andhra_vyakarana_samhitha_sarvaswamu_modati_samputamu [643] vajjala china sitha ramashastry NULL 2020010004078 1951
andhra_vyakarana_samhitha_sarvaswamu_rendava_samputamu [644] vajjala_china_sitarama_shastri NULL 2020010004079 1952
andhra_yakshagana_vajmaya_charitra [645] s.v.jogarao NULL 2020010004080 1960
ANDHREEKRUTHA VIKRAMAMKA DEVA CHARITAMU [646] K.L.SASTRY 2020120019693 1950
ANDHREEKRUTHA VIKRAMAMKA DEVA CHARITAMU [647] K.L.SASTRY 2020120028890 1950
Andhreekrutottara Rama Charitamau [648] A.P.Jagannadhamu RELIGOIUS 2020120004338 1993
Andhreekrutottara Rama Charitamau [649] A.P.Jagannadhamu RELIGOIUS 2020120034055 1993
andhrikurtha_bagavathgeetha [650] mavuduri satyanarayana sastri NULL 2020010004081 1958
Andhrula Charithramu [651] Chilukuri Veerabadra Rao LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 99999990125894 1916
ANDHRULA CHARITRAMU VOL-3 [652] CHILUKURI VEERABADHRA RAO 2020120028891 1916
Andhrula Charitramu-Part-1 [653] C.Veerabhadra Rao 2020120004339 1910
Andhrula Charitramu-Part-1 [654] C.Veerabhadra Rao 2020120019694 1910
Andhrula Charitramu-Part-1 [655] C.Veerabhadra Rao 2020120034056 1910
Andhrula Keertana Vangmaya Kala Seva [656] Utukoori Lakshmi Kantamma %20LITERATURE 2020120003832 1982
Andhrula Keertana Vangmaya Kala Seva [657] Utukoori Lakshmi Kantamma %20LITERATURE 2020120004340 1982
Andhrula Keertana Vangmaya Kala Seva [658] Utukoori Lakshmi Kantamma %20LITERATURE 2020120034057 1982
Andhrula Sangeeta Kala [659] Manchala Jagannadha Rao 2020120004341 1975
ANDHRULA SANGEETA KALA [660] MANCHALA JAGANNADHA RAO 2020120012576 1975
ANDHRULA SANGEETA KALA [661] MANCHALA JAGANNADHA RAO 2020120028892 1975
Andhrula_Charitra_Samskruthi [662] laxmi ranjanam literature 2020010003513 1957
Andhrulevaru [663] Kota Venkatachalam 2020120004342 1949
ANDHRULEVARU [664] KOTA VENKATACHALAM 2020120012577 1949
ANDHRULEVARU [665] KOTA VENKATACHALAM 2020120028893 1949
Andiyakatha:(Silappadikaram) [666] Sriramulu Reddy,P Literature 2040100030356 1957
Andra Bharatha Kavitha Vimarsanamu [667] K.Ramakrishnaiah - 2020120003833 1981
Andra Bharatha Kavitha Vimarsanamu [668] K.Ramakrishnaiah - 2020120004346 1981
Andra Bharatha Kavitha Vimarsanamu [669] K.Ramakrishnaiah - 2020120019695 1981
Andra Bharatha Kavitha Vimarsanamu [670] K.Ramakrishnaiah - 2020120034058 1981
Andra Mahabharatamu Critical Edition Vol-Ii Aranya Parva [671] Prof.K.Lakshmi Ranjanam,Profd.Venkatavadhani HINDUISUM 2020120004343 1969
Andra Mahabharatamu Critical Edition Vol-Ii Aranya Parva [672] Prof.K.Lakshmi Ranjanam,Profd.Venkatavadhani HINDUISUM 2020120034064 1969
ANDRA RASTRAMU [673] SIVA SANKARA SASTRI 2020120028897 1939
Andra Sahitya Chritra [674] Acharya Pingali Laxmikantham LITRATURE 6020010004317 1974
ANDRA SAHITYA CHRITRA [675] ACHARYA PINGALI LAXMIKANTHAM LITRATURE 6020010028872 1974
Andra Samstanamulu Sahitya Poshanam [676] Dr.Tumaati Donappa GENRAL 2020120004348 1969
Andra Samstanamulu Sahitya Poshanam [677] Dr.Tumaati Donappa GENRAL 2020120007011 1969
ANDRA SAMSTANAMULU SAHITYA POSHANAM [678] DR.TUMAATI DONAPPA GENRAL 2020120028898 1969
Andra Samstanamulu Sahitya Poshanam [679] Dr.Tumaati Donappa GENRAL 2020120032147 1969
Andra Sanskrita Kosham [680] Pullela Sri Ramachendrudu,Kappaganthula Laxmanashastri LITRATURE 2020120003835 1971
Andra Sanskrita Kosham [681] Pullela Sri Ramachendrudu,Kappaganthula Laxmanashastri LITRATURE 2020120034061 1971
Andra Vagmayamamkrishna Katha Vol-I [682] Dr.Dara Ramanadasastri GENARAL 2020120003836 0
Andra Vagmayamamkrishna Katha Vol-I [683] Dr.Dara Ramanadasastri GENARAL 2020120004349 0
Andra Vagmayamamkrishna Katha Vol-I [684] Dr.Dara Ramanadasastri GENARAL 2020120034062 0
Andra Vijana Sarvasvamu(Telugu Encyclopaedia)-Vol-32 [685] Atak-Abul DICTIONARY 2020120003837 1916
Andra Vijana Sarvasvamu(Telugu Encyclopaedia)-Vol-32 [686] Atak-Abul DICTIONARY 2020120004350 1916
Andra Vijana Sarvasvamu(Telugu Encyclopaedia)-Vol-32 [687] Atak-Abul DICTIONARY 2020120034063 1916
ANDRACHRITRA VIMARSHAMU VEERABHADREEYAKHANDANAM [688] VELLALA SADASHIVASASTRI LITRATURE 2020120028894 1913
Andramahabharatam Vol-Vii [689] Prof.K.Lakshmi Ranjanam,C.Rangacharyulu LITRATURE 2020120004344 1972
Andramahabharatam Vol-Vii [690] Prof.K.Lakshmi Ranjanam,C.Rangacharyulu LITRATURE 2020120007010 1972
Andramahabharatam Vol-Vii [691] Prof.K.Lakshmi Ranjanam,C.Rangacharyulu LITRATURE 2020120032148 1972
Andramahabharathamulo_dharmashokshamamulu [692] Sri Ramachandramurthi - 2020120004345 2000
andranama_songrahamu [693] c_venkatakrishana_shrma NULL 2020010004088 1945
ANDRAPRABANADAM [694] KAKARLA VENKATARAMANARASIMHAM LITRATURE 6020010028896 1965
Andratatparya_Sahitha_Sri_Datta_Gurucharithra [695] Sitarama_Sastry 2990100047046
Andratatparya_Sahitha_Sri_Datta_Gurucharithra [696] Sitarama_Sastry 2990100073345
andravatharanamu [697] - NULL 2020010004093 1956
andra_basha_vekasamu [698] g_jogi_somayagi NULL 2020010004083 1947
andra_bhaminee_vilasamu [699] vidwan_vedamu_venkatakrushna_sharma NULL 2020010004084 1951
andra_dyalikam [700] - NULL 2020010004086 1954
andra_panditha_bhishakula_bhasha_beshajam [701] gidugu_venkata_rama_murthy_panthulu NULL 2020010004089 1933
andra_rachaitalu_pradhama_bhagamu [702] madhunapanthula satyanaraya sastri NULL 2020010004091 1950
andrekruta_bhagavadeeta [703] m_satyanarayana_shastri NULL 2020010004094 1958
ANDRIKA THAGASTYA BALABHARATHAMU [704] K.SRINIVASARAO 2020120019696 1908
ANDRIKA THAGASTYA BALABHARATHAMU [705] K.SRINIVASARAO 2020120028899 1908
Andrikrutha Nayadarishanamu Vol-1 [706] Somashakarashasri - 2020120004351 1933
Andrikrutha Nayadarishanamu Vol-1 [707] Somashakarashasri - 2020120019697 1933
Andrikrutha Nayadarishanamu Vol-1 [708] Somashakarashasri - 2020120034065 1933
Andrula - Nrutyakala (Natyasastra Grandham) [709] S. Druga Prasad 6020010004353 1992
ANDRULA - NRUTYAKALA (NATYASASTRA GRANDHAM) [710] S. DRUGA PRASAD 2020120012578 1992
ANDRULA - NRUTYAKALA (NATYASASTRA GRANDHAM) [711] S. DRUGA PRASAD 6020010028902 1992
ANDRULA CHARITRA SAMSKRUTI [712] K.V.R NARASIMHAM ANDHRA%20VISWAVIDYALAYAM%20LO%20PARISODANALU 2020120028900 1975
ANDRULA JNANA PADA VIJNANAM [713] DR R.V.S SUNDARAM 2020120028901 1983
Andrula Natyakala [714] Nataraja Ramakrishna NATYAKALA 2020120003838 1975
Andrula Natyakala [715] Nataraja Ramakrishna NATYAKALA 2020120004352 1975
Andrula Natyakala [716] Nataraja Ramakrishna NATYAKALA 2020120034066 1975
Andrula Natyakala - Visesha Sanchika [717] K.V Gopala Swami NATYAKALA 2020120035050 1979
Andrula Sangika Charitra [718] Suravaram Pratapareddy GENARAL 2020120007012 1949
Andrula Sangika Charitra [719] Suravaram Pratapareddy GENARAL 2020120032149 1949
angara_vallari_khanda_kavyam [720] k_v_ramana_reddy NULL 2020010004101 1959
Angasrungaram [721] M.Narasimha Charya 2020120000476 1914
Angasrungaram [722] M.Narasimha Charya 2020120004354 1914
Angasrungaram [723] M.Narasimha Charya 2020120007013 1914
Angasrungaram [724] M.Narasimha Charya 2020120007210 1914
Angasrungaram [725] M.Narasimha Charya 2020120019699 1914
Angasrungaram [726] M.Narasimha Charya 2020120020196 1914
Angasrungaram [727] M.Narasimha Charya 2020120032150 1914
Angasrungaram [728] M.Narasimha Charya 2020120032471 1914
Angla Bhashalo Kalamulu [729] T.Ravikumar - 2020120004355 2002
Angla Bhashalo Kalamulu [730] T.Ravikumar - 2020120034067 2002
ANGLEYA VYDYA CHINTAMANI [731] SETUMADHAVA RAO 2020120028904 1910
angleya_vidya_chenthmne [732] c setu madhava rao NULL 2020010004103 1947
Aniruddha Charitra [733] Kanuparthy Abbayamatya 2020120034068 1924
Aniruddha Charitramu [734] Abbaiah Matyulu RELIGOUS 2990120003839 1911
Aniruddha Charitramu [735] - - 2020120003840 1924
Aniruddha Charitramu [736] - - 2020120019702 1924
Aniruddha Charitramu [737] Abbaiah Matyulu RELIGOUS 2990120034069 1911
Aniruddha Charitramu [738] - - 2020120034070 1924
aniruddha_charitramu [739] abbayamathya NULL 2020010004110 1924
Anitha Vidya Samasya Rangamulu-Stage2 [740] - 2020120003842 1983
Anitha Vidya Samasya Rangamulu-Stage2 [741] - 2020120019703 1983
ANITHA VIDYA SAMASYA RANGAMULU-STAGE2 [742] - 2020120019704 1983
ANITHA VIDYA SAMASYA RANGAMULU-STAGE2 [743] - 2020120028906 1983
Anitha Vidya Samasya Rangamulu-Stage2 [744] - 2020120034073 1983
Anitya Nitya Vyatyasum [745] - 2020120004356 1926
anityanitya vyatyaasamu [746] Language, Linguistics, Literature 2020050006441 1953
Aniyatavidya Shikshana Deepika [747] Aniyatavidya Vibhagamu TRAINING%20MANUAL 2020120003841
Aniyatavidya Shikshana Deepika [748] Aniyatavidya Vibhagamu TRAINING%20MANUAL 2020120004357
Aniyatavidya Shikshana Deepika [749] Aniyatavidya Vibhagamu TRAINING%20MANUAL 2020120034071
Aniyatha Vidya Samasya Rangamulu [750] Rastra Vidya Sikshana Parisodana Samsta ANIYATHA%20VIDYA 2020120034072 1983
ani_muthyalu_kathala_samputi [751] gurajada_apparao NULL 2020010004104 1953
Ankitam [752] Paidipati Subba Rama Sastri 2020010010534 1959
Ankitham [753] P.subharamashasrty 2020010004113 1959
anma_Bhoomi [754] kaja radhakrishna shastry literature 2020010002667 1950
Anna Vignanamu [755] S.T.V.Raja Gopala Charyulu TELUGU 2020120003845 1983
ANNA VIGNANAMU [756] S.T.V.RAJA GOPALA CHARYULU TELUGU 2020120019706 1983
Anna Vignanamu [757] S.T.V.Raja Gopala Charyulu TELUGU 2020120019707 1983
ANNA VIGNANAMU [758] S.T.V.RAJA GOPALA CHARYULU TELUGU 2020120028909 1983
Anna Vignanamu [759] S.T.V.Raja Gopala Charyulu TELUGU 2020120034078 1983
Annamacharya Pramukha Vaggeyakarulu : Tulanatmaka Parisilanamu [760] Gangappa , S. Music 2990100028413 1992
Annamacharya Samkeertana Suda [761] Acharya S.Rangappa KEERTANALU 2020120003843 1995
Annamacharya Samkeertana Suda [762] Acharya S.Rangappa KEERTANALU 2020120019705 1995
Annamacharya Samkeertana Suda [763] Acharya S.Rangappa KEERTANALU 2020120034075 1995
Annamacharya Sankeertana Sourabhamu [764] S.Gangappa RELIGIOUS 2020120004358 2002
Annamacharya Sankeertana Sourabhamu [765] S.Gangappa RELIGIOUS 2020120034074 2002
Annamacharya Sankeerthana Sourabhm [766] Gangappa .s Music 2040100028414 2002
Annamacharyalavari Adhyatma Srungara Sankirtanalu Vol - 1 [767] Jaganadha Rao,Mamchala Music 2990100028415 1980
Annamacharyavari Adhyatma Srungara Sankeerthanalu Vol - 2 [768] Jaganadha Rao,Mamchala Music 2990100028416 1980
Annamacharya_Charitramu [769] Thallapaka_China_Thiru_Vengalanadha NULL 9000000003377 1949
Annamacharya_Pramukha_Vaggeayakarulu_Tulanatmaka_Adyayanam [770] Gangappa_S Music 2990100047049 1992
Annamacharya_Pramukha_Vaggeayakarulu_Tulanatmaka_Adyayanam [771] Gangappa_S Music 2990100073348 1992
Annamacharya_Sankeerthana_Swara_Kusumanjali [772] venkata narayanacharyulu literature 2020010002767 1960
Annamacharyulavari Adhyatma Sringara Sankirtanalu Vol. 3 [773] Jaganadha Rao, Mamchala Music 2990100028412 1980
Annamacharyulavari Adhyatma Sringara Sankirtanalu Vol. 3 [774] Manchala. Jaganadha Rao Music 2040100047048 1980
Annamacharyulavari Adhyatma Sringara Sankirtanalu Vol. 3 [775] Manchala. Jaganadha Rao Music 2040100073347 1980
Annamacharyula_Vari_Adhyatma_Srungara_Sankeertanalu_Vol_1 [776] Jaganadha_Rao_Manchala Music 2990100047050 1980
Annamacharyula_Vari_Adhyatma_Srungara_Sankeertanalu_Vol_1 [777] Jaganadha_Rao_Manchala Music 2990100073349 1980
Annamacharyula_Vari_Adyatma_Srungara_Sankeertanalu_Vol_2 [778] Jaganadha_Rao_Manchala Music 2990100047051 1980
Annamacharyula_Vari_Adyatma_Srungara_Sankeertanalu_Vol_2 [779] Jaganadha_Rao_Manchala Music 2990100073350 1980
Annamacharyulu [780] K.Srinivasulu_Setti 2040100047052 1982
Annamaiah Sankeerthana Sravanthi [781] Nageswara Naidu. G Music 99049990030357 1999
ANNAMAYYA [782] DR. MUTUNURI SAGAMAYSHAM 2020120028907 1983
Annamayya Pada Sourabam-Vol1 [783] Nedunuru Krishna Murthy KEERTANALU 2020120003844 1994
ANNAMAYYA PADA SOURABAM-VOL1 [784] NEDUNURU KRISHNA MURTHY KEERTANALU 2020120028908 1994
Annamayya Pada Sourabam-Vol1 [785] Nedunuru Krishna Murthy KEERTANALU 2020120034077 1994
Annamayya Srungara Sankeertanallo Stri Dharmalu [786] Ponna Leelavatamma - 2020120004359 1994
Annamayya Srungara Sankeertanallo Stri Dharmalu [787] Ponna Leelavatamma - 2020120034076 1994
annapuurnd-a man'diramu [788] RELIGION, THEOLOGY 2020050015330 1934
annapuurnd-aadeivi leikhalu [789] baapiniid'u LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100068457 1933
annapuurnd-aman'diramu [790] nirupamaadeivi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071231 1951
anna_chellelu [791] p.sree_ramamurthy NULL 2020010004114 1960
Anne_Thagadhale [792] bamidipati kameswararao literature 2020010002840 1946
anniruddha_charitra [793] kanuparty_abbayamatya NULL 2020010004111 1924
Annmayya Sankirthanalo Janapadageya Phanitulu [794] Dr.Ponna Lilavatamma 2020120004360 1986
Annmayya Sankirthanalo Janapadageya Phanitulu [795] Dr.Ponna Lilavatamma 2020120019708 1986
Annmayya Sankirthanalo Janapadageya Phanitulu [796] Dr.Ponna Lilavatamma 2020120034079 1986
Anondabhavanamu [797] j radhakrishaniah 2020010004117 1949
antapuramu_rendava_bhagavamu [798] mosalikanti sangeevarao NULL 2020010004118 1928
Antaranga Chitralu [799] Chillara Bhavani Devi 2020120003846 1993
Antaranga Chitralu [800] Chillara Bhavani Devi 2020120034080 1993
Antararda Ramayanam [801] Dr Vedula Suryanarayana Sarma RAMAYANAM 2020120003847 1981
ANTARARDA RAMAYANAM [802] DR VEDULA SURYANARAYANA SARMA RAMAYANAM 2020120028910 1981
Antararda Ramayanam [803] Dr Vedula Suryanarayana Sarma RAMAYANAM 2020120034081 1981
anthapuramu [804] mosalikanti sanjeeva rao NULL 2020010004120 1943
anthapuramu_modhati_bagam [805] mosalikanti sanjeeva rao NULL 2020010004119 1928
Anthapuram_Rendova_Bhagamu [806] mosalikanti sangeevarao literature 2020010001775 1928
ANTHARANGALU THARANGALU [807] A.PRAKASHARAO - 2020120028911 1956
Antharangalu Tharangalu [808] A.Prakasharao - 2020120034082 1956
ANTHARMADANAMU-ATMACHITANA [809] DURGA PRASAD 2020120019716 2001
ANTHARMADANAMU-ATMACHITANA [810] DURGA PRASAD 2020120028912 2001
Antharmadhanamu(Geya-Kavitha Sampooti) [811] Nemmani Mohana Moorthy - 2020120004361 1996
antharvani_ethara_natikalu [812] d_v_narasaraju NULL 2020010004122 1950
Antha_Rojula_Mahathmyame [813] potharaju raghavarao literature 2020010002600 1954
anthena_chinna_kathalu [814] n r chendoor NULL 2020010004123 1954
ANTHIMA DARMA SASTHROPADESIKUDU [815] M.VANDERMAN THE%20LASTLAW 2020120019717 1935
ANTHIMA DARMA SASTHROPADESIKUDU [816] M.VANDERMAN THE%20LASTLAW 2020120028913 1935
Antima Kshanalalo Akbar [817] G.Anjanaeyulu - 6020010003848 1980
Antima Kshanalalo Akbar [818] G.Anjanaeyulu - 6020010034083 1980
antimaporaataniki_kadalirandu [819] p_c_joshi NULL 2020010004125 1946
ANTU VYADHULU [820] A.LAKSHMIPATHI 2020120019720 1915
ANTU VYADHULU [821] A.LAKSHMIPATHI 2020120028914 1915
ANTYARPANA (NATIKA) [822] ACHARYA ATHREYA 2020120028915 1955
anuban'dhaalu [823] no LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100068458 1958
Anubavadeepika [824] Sripoadha Krishnamurthisastri 2020120003849 1948
Anubavadeepika [825] Sripoadha Krishnamurthisastri 2020120034084 1948
anubhava pashu vaidya chin'taamand-i [826] chaudari shriiraamulu TECHNOLOGY 2030020024906 1945
anubhavavaidyamu [827] Vacant 2020050006431 1951
Anubhhoothi [828] G.V.Subramanyam 2020120012579 1992
Anubuti Prakasamu [829] Literature 5010010006630 1945
Anudina Dharmalu [830] Sree Chitra Puranapanda 2020120004362 1997
Anudina Dharmalu [831] Sree Chitra Puranapanda 2020120007014 1997
ANUDINA DHARMALU [832] SREE CHITRA PURANAPANDA 2020120028916 1997
Anudina Dharmalu [833] Sree Chitra Puranapanda 2020120032151 1997
Anudina Dharmalu [834] Sree Chitra Puranapanda 2020120034085 1997
Anumiti Grantha Ac No 206 [835] Gadadharabhatta RELIGION, THEOLOGY 1990030041896 2005
Anumitilaksana Ac No 123 [836] Unknown RELIGION, THEOLOGY 1990030041806 2005
anupaana padhyaman'jari [837] krxshhnd-amuurti LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010032616 1950
anupaana ratnaakaramu [838] subbaraamayya pid'ugu TECHNOLOGY 2030020025481 1922
ANUPAANARATNAKARAMU [839] SUBBA RAMAIAH 2020120028917 0
anupallavi [840] nan'd'uuri raamamoohanaraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061479 1979
ANUPANA MANJARI [841] N.VEERA SWAMI SASTRULU 99029990019721
ANUPANA MANJARI [842] N.VEERA SWAMI SASTRULU 99029990028918
anuqs-and-ikan' 2 [843] vad'd'era chan'd'iidaas LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100049320 1985
anuqs-and-ikan' 2 [844] vad'd'era chan'd'iidaas LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066336 1985
anuraadha [845] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016343 1945
Anusandana Ratnavali [846] Kowta Mohana Ramashastri - 2020120004363 1976
Anusandana Ratnavali [847] Kowta Mohana Ramashastri - 2020120007015 1976
Anusandana Ratnavali [848] Kowta Mohana Ramashastri - 2020120032152 1976
Anushakthi [849] evans dean 2020010004131 1955
anushht'haana veidaan'tamu [850] keishavabhot'la vein'kat'a subrahmand-ya shaastri LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061480 2001
anusooya_devi_kala [851] sri_umer_ali_shah_kavi NULL 2020010004132 1951
anusuuyai [852] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015101 1942
ANUVADA SASTRAMU-MONO GRAPH [853] BEEMSEL NIRMAL MONOGRAPHY 2020120019724 2000
ANUVADA SASTRAMU-MONO GRAPH [854] BEEMSEL NIRMAL MONOGRAPHY 2020120028920 2000
Anuvamsikamu-Vahakulu [855] B.Vramana Rao 2020120003851 1896
Anuvamsikamu-Vahakulu [856] B.Vramana Rao 2020120004364 1896
Anuvamsikamu-Vahakulu [857] B.Vramana Rao 2020120019725 1896
Anuvamsikamu-Vahakulu [858] B.Vramana Rao 2020120034087 1896
anuyougomlo_prapancha_shanthi [859] bertrand_russel NULL 2020010004136 1960
anuyugamulo_prapancha_shanthi [860] bertand russel NULL 2020010004137 1960
anu_thapamu [861] p_venkata_subbaiah NULL 2020010004134 1954
anyavaadakoolaahalamu [862] Language, Linguistics, Literature 2020050006451 1949
Anyavadha_Kolahalamu [863] - literature 2020010002810 1949
An_Alphabetical_Subject_Wise_Index_Of_Telugu_Manuscripts_In_The_Ap_Govt_Oriental_Manuscripts_Library_Hyd_1983 [864] 2040130049284 1983
An_Intensive_Course_In_Telugu [865] p.ramanarasimham literature 2020010002750 1951
Ap-Shadharana Ammakamu Pannu Chattamu-1957 [866] P . Nageswara Rao 2020120004372 1997
Ap-Shadharana Ammakamu Pannu Chattamu-1957 [867] P . Nageswara Rao 2020120007018 1997
AP-SHADHARANA AMMAKAMU PANNU CHATTAMU-1957 [868] P . NAGESWARA RAO 2020120028923 1997
Ap-Shadharana Ammakamu Pannu Chattamu-1957 [869] P . Nageswara Rao 2020120032155 1997
Apakvashakaharadvyta Siddhantamu [870] Bollapragada Sundara Gopala Rao 2020120004367 1929
Apakvashakaharadvyta Siddhantamu [871] Bollapragada Sundara Gopala Rao 2020120007016 1929
Apakvashakaharadvyta Siddhantamu [872] Bollapragada Sundara Gopala Rao 2020120032153 1929
apanin'da [873] bhaaskarraavu vaasired'd'i RELIGION, THEOLOGY 2030020024944 1955
Apara Siddanthamu [874] G.Tambhaiah 2020120004368 1918
Apara Siddanthamu [875] G.Tambhaiah 2020120007017 1918
Apara Siddanthamu [876] G.Tambhaiah 2020120019726 1918
Apara Siddanthamu [877] G.Tambhaiah 2020120032154 1918
aparasiddhaan'tamu [878] Not Available Literature 5010010088966 1918
aparichitha_leka_eethara_kathalu [879] abburi_chaya_devi NULL 2020010004142 1958
APAROKSHANUBOTHI [880] BHAGAVATHI RAMAMOHAN RAO GENARAL 2020120028925 1987
Aparokshanubothi [881] Bhagavathi Ramamohan Rao GENARAL 2020120034088 1987
Apastamba Rushigotra Pravaral Janula Rushigotra Pravaralu [882] Chetty Laxmaiah Mutta Raju 2020120034089 1991
apasvaraalu [883] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016234 1955
apavaadataran'gind-i [884] kochcharlakoot'a raamachan'dravein'kat'akrxshhnd-aaraavu Literature 5010010086084 1901
appaji_vijayamu [885] devarakonda_chinikrishna_sharma NULL 2020010004149 1959
Appakaveeyam [886] Yaddnapoodi Sanjivaiah LITRATURE 2020120004369 1901
Appakaveeyam [887] Yaddnapoodi Sanjivaiah LITRATURE 2020120034090 1901
Appakaveeyamu [888] Ramamurthpantulu,Narasimhacharyulu,Utapala Literature 2990100028417 1934
Appakaveeyamu [889] R. Doraswami Sarma GENARAL 2020120034091 1987
appakaviiyamu [890] gid'ugu raamamuurti Literature 5010010088607 1922
appakaviiyavimarshanamu [891] gid'ugu vein'kat'araamamuurti LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010076931 1924
Appakaviyam [892] Sri Bulusu Venakata Satyanarayanamurty POETRY 2020120003852 1998
APPAKAVIYAM [893] SRI BULUSU VENAKATA SATYANARAYANAMURTY POETRY 2020120028926 1998
appakaviyamun_leka_andhra_shebda_chintamani [894] - NULL 2020010004150 1951
Appakaviyavivaranamu [895] Yaddnapoodi Sanjivaiah LITRATURE 2020120004370 1901
Appakaviya_Vimarsanamu [896] gidugu venkata ramamurty literature 2020010001490 1924
Appanapalli Sri Bala Balaji Chatussati [897] Chinna Sitaramaiah , Menadu Literature 2990100028418 1997
APPANAPALLY SRI BALA BALAJICHATUSHMRUTHI [898] M.CHINA SITHARAMAIAH - 2020120028927 1997
Appanapally Sri Bala Balajichatushmruthi [899] M.China Sitharamaiah - 2020120034093 1997
appat'i muchchat'alu [900] vein'kat'a ramand-ayya LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061482 1949
appud'u [901] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016008 1934
Appudu [902] b kameswararao literature 2020010002853 1939
Appulu (Cheyadam - Tirchadam) [903] M.Narasimharao - 2020120004371 1957
APRASTUTA PRASAMSA [904] V.R.KRISHNA SASTRY 2020120028928 1911
Aprichitha [905] Picheswararao 2020010004153 1881
aprichitha_leka [906] abburi_chayadavi NULL 2020010004152 1956
Apruvachintamani [907] Nagasri 2020010004154 1959
apuruupaavataaramu [908] Language, Linguistics, Literature 2020050005694 1923
APURVA PRATIBHA VOL-I [909] KOTCHHARLAKOTA RAMACHENDRA VENKATAKRISHNARAO GENERAL 2020120019729 1919
APURVA PRATIBHA VOL-I [910] KOTCHHARLAKOTA RAMACHENDRA VENKATAKRISHNARAO GENERAL 2020120028929 1919
Apurva Samgah Samskranamu [911] K.Gopalaraya - 2020120003853 1925
Apurva Samgah Samskranamu [912] K.Gopalaraya - 2020120004373 1925
Apurva Samgah Samskranamu [913] K.Gopalaraya - 2020120019728 1925
Apurva Samgah Samskranamu [914] K.Gopalaraya - 2020120034094 1925
apuurva pratibha prathama bhaagamu [915] raavu raamachan'dra vein'kat'akrxshhnd-aa GENERALITIES 2030020024817 1919
apuurva san'gha san'skarand-amu [916] goopaalaraaya kaal'lakuuri GENERALITIES 2030020025125 1925
apuurva san'ghasan'skarand-amu [917] kaal'lakuuri goopaalaraaya LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010077987 1918
apuurvamanooharachitrakathalu [918] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016355 1932
aqs-ara chitraalu [919] dvaa naa shaastri LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100067411 1993
aqs-araparabrahmayoogamu [920] shrii shrii shrii shan'karaanan'dasvaamulavaaru RELIGION, THEOLOGY 2990100071233 1961
Ara Ghadiya [921] Unknown GENERALITIES 99999990175548 1980
Aradhana_Volume_1 [922] Venkata Krishnaiah,V 2990130066238 1983
Aradhana_Vol_3_1957 [923] 2040130049321 1957
Aradhana_Vol_3_1957 [924] 2040130066337 1957
Aradhana_Vol_4_1958 [925] 2040130049322 1958
Aradhana_Vol_4_1958 [926] 2040130066338 1958
Aradhana_Vol_5_1959 [927] 2040130049323 1959
Aradhana_Vol_5_1959 [928] 2040130066339 1959
Aranya_Parvamu [929] - NULL 9000000002885 1959
araqs-and-iiya [930] RELIGION, THEOLOGY 2020050015492 1958
aravin'da [931] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014305 1934
aravin'da navala Febra 1935 [932] Language, Linguistics, Literature 2020050005806 1935
Aravindayogi Savitri-4 Yogavibhuthi [933] V.Vasanthkumar - 2020120007019 0
Aravindayogi Savitri-4 Yogavibhuthi [934] V.Vasanthkumar - 2020120032157 0
Aravinda_Vol_2 [935] v venkatlakshaminarasimha rao NULL 9000000002706 1951
archaavataaramu [936] yallaapan'tula jagannaadhan' RELIGION, THEOLOGY 5010010032676 1948
Archana Navaneetham [937] Kesavacharya Swamy Vaishmavism 2990100028419 1998
archanaatilakam [938] nrxsin'haachaaryai LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010032606 1931
Archavatara Prabhavamu [939] Nalluri Rangacharyulu PADYA%20KAVYAM 2020120004374 1973
Archavatara Prabhavamu [940] Nalluri Rangacharyulu PADYA%20KAVYAM 2020120007020 1973
ARCHAVATARA PRABHAVAMU [941] NALLURI RANGACHARYULU PADYA%20KAVYAM 2020120028931 1973
Archavatara Prabhavamu [942] Nalluri Rangacharyulu PADYA%20KAVYAM 2020120032158 1973
Archavatara Prabhavamu [943] Nalluri Rangacharyulu PADYA%20KAVYAM 2020120034095 1973
Archavathara Prabhavamu [944] Sri.N.R.Charyulu POTERY 2020120004375 1973
Archavathara Prabhavamu [945] Sri.N.R.Charyulu POTERY 2020120007021 1973
Archavathara Prabhavamu [946] Sri.N.R.Charyulu POTERY 2020120032159 1973
Archiradhi [947] Pillailokacharya RELIGION, THEOLOGY 1990020047602 1975
Ardanuswartatvamu [948] sheshagiri 2020010004158 1949
ARDASHATABDI ANDRA NATYAM [949] DR NATARAJA RAMAKRISHNA 2020120028932 1985
Ardha-Dharama-Meemamsa [950] Panditha Eshwarachandrasharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050092733 1957
Ardhanuswara Tatvamu [951] T.Seshagiri Sastry 2020120003854 0
Ardhanuswara Tatvamu [952] T.Seshagiri Sastry 2020120019734 0
Ardhanuswara Tatvamu [953] T.Seshagiri Sastry 2020120034096 0
ardhapanchakam [954] kundoorthi venkatanarsaiah NULL 2020010004160 1952
ardha_darma_mimamsha [955] panditha_gopadev NULL 2020010004159 1957
areibiyan net'su kadhalu [956] RELIGION, THEOLOGY 2020050016179 1935
arhteka_vegnanam [957] p_v_narasimha_rao NULL 2020010004163 1957
arjunapratijij-a [958] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014590 1937
arjunapratijnj-a [959] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015650 1925
arjunavijayamu [960] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016069 1925
Aroghyame Mahabhagyam [961] M.Krishnakumari 2020120003855 1990
Aroghyame Mahabhagyam [962] M.Krishnakumari 2020120034097 1990
Arogoa_Vignanam [963] Dr_V_Narayana_Rao 2040100047053 1987
Arogya Madhavamu [964] Rama Subba Rayudu - 2020120003856 1933
Arogya Madhavamu [965] Rama Subba Rayudu - 2020120034098 1933
Arogya Marga Bodhini [966] Mahatma Gandhi Virachitamu 2020120004376 1995
Arogya Marga Bodhini [967] Mahatma Gandhi 2020120007022 1921
Arogya Marga Bodhini [968] Mahatma Gandhi 2020120019774 1921
Arogya Marga Bodhini [969] Mahatma Gandhi 2020120032160 1921
AROGYA MARGAMULU-FORM I [970] GOLLAKOTA VENKATRAMAIAH 2020120019777 1924
AROGYA MARGAMULU-FORM I [971] GOLLAKOTA VENKATRAMAIAH 2020120028933 1924
Arogya Rahasyamu-Form Ii [972] Samba Shiva Rao enter%20subject%20of%20the%20book 2020120004377 1928
Arogya Rahasyamu-Form Ii [973] Samba Shiva Rao enter%20subject%20of%20the%20book 2020120034099 1928
AROGYA RAHASYAMU-FORM III [974] SAMBA SHIVA RAO enter%20subject%20of%20the%20book 2020120028935 1928
Arogya Sashtramu [975] P.Seetha Ram - 2020120004378 1910
Arogya Sashtramu [976] P.Seetha Ram - 2020120019775 1910
Arogya Sashtramu [977] P.Seetha Ram - 2020120034100 1910
Arogya Sastramu [978] G.Narayana Murthy - 2020120003858 1935
Arogya Sastramu [979] G.Narayana Murthy - 2020120019776 1935
AROGYA SASTRAMU [980] G.NARAYANA MURTHY - 2020120019779 1935
AROGYA SASTRAMU [981] G.NARAYANA MURTHY - 2020120028936 1935
Arogya Sastramu [982] G.Narayana Murthy - 2020120034101 1935
AROGYA SUTHRALU(FACTS OF LIFE) [983] DR. KARRA RAMESH REDDY - 2020120012581 1991
AROGYA VENKATESWARA SHATAKAMU [984] RAMA SUBBA RAYUDU 2020120028937 1927
AROGYAMRUTHAM [985] Dr. G.V. PURNACHAND AYURVEDA%20MEDICINE 6020010028934 2000
Arogyamunaku Moolasutramu [986] Mohandas Karamchand Gandhi 2040100047023 1950
arogyamu_dhergayouvu [987] a c selman NULL 2020010004166 1925
Arogyarakshana Grandhavali (Piles-Fistule-Fisher) [988] Dr.G.Samaram 2020120003857 1993
Arogyarakshana Grandhavali (Piles-Fistule-Fisher) [989] Dr.G.Samaram 2020120019778 1993
Arogyarakshana Grandhavali (Piles-Fistule-Fisher) [990] Dr.G.Samaram 2020120034102 1993
Arogya_Kameswari [991] sri tirupathi venkateswarulu literature 2020010002774 1935
Arogya_Rahasyamu_Form_II [992] SAMBA SHIVA RAO enter%20subject%20of%20the%20book 2020010010588 1928
arogya_tatvamu [993] puvvada preju NULL 2020010004167 1947
arogya_vyasamanjari [994] d v subbareddy NULL 2020010004168 1951
ARROJU SATYAM SAHITHI KIRANALU VOL-1 [995] SATYAM 2020120028938 1986
arryakadhanidi_panchama_baghamu [996] v.subbha_rao NULL 2020010004169 1950
Arsha Jyothi [997] Narasimham. M 2990100030345 1995
Arsha Samskruti [998] Chandra Mouli. K Philosophy 2040100028420 1977
ARSHA SUTRAMULU [999] CHARLA GANAPATHISASTRI RELIGION 2020120028939 1972
Arsha Vijnana Sarvasvaam-Part-1-Dharma Kandum [1,000] - - 2020120003859 0
Arsha Vijnana Sarvasvaam-Part-1-Dharma Kandum [1,001] - - 2020120034103 0
Arshya Vijnana Sarvasvam [1,002] Ragunathacharya S B RELIGION, THEOLOGY 1990020047888 1985
Artha Dharma Mimaamsa [1,003] Pandita Gopi Dev 2020120003861 1957
Artha Dharma Mimaamsa [1,004] Pandita Gopi Dev 2020120034105 1957
Artha Rakshamani [1,005] Vaddadi Subbaraya Kavi Shekharudu 2020120004380 1935
ARTHA RAKSHAMANI [1,006] VADDADI SUBBARAYA KAVI SHEKHARUDU 2020120012582 1935
ARTHA RAKSHAMANI [1,007] VADDADI SUBBARAYA KAVI SHEKHARUDU 2020120028940 1935
Artha Sastramu-Part-2 [1,008] K.Ramalinga Reddy 2020120003860 1914
Artha Sastramu-Part-2 [1,009] K.Ramalinga Reddy 2020120004381 1914
Artha Sastramu-Part-2 [1,010] K.Ramalinga Reddy 2020120019780 1914
Artha Sastramu-Part-2 [1,011] K.Ramalinga Reddy 2020120034104 1914
ARTHA SATHDAPU ANDRA KAVITHWAM [1,012] DR.SRIPADA GOPALA KRISHNAMURTY LITRATURE 6020010028941 1994
arthashastra_pradhama_paatalu [1,013] y_vijaya_kumar NULL 2020010004173 1955
ARTHI [1,014] V.SHAKUNTHALA - 2020120028942 2001
ARTHI PRABHADHAM [1,015] SRIMAND A.V.RAGHAVA SWAMI - 2020120028943 1999
Arthika Siddantahm [1,016] A.Venkateshwarlu 2020120003863 0
Arthika Siddantahm [1,017] A.Venkateshwarlu 2020120034107 0
Arthika,Rajakiya Kathalu [1,018] Dr.K.Laxmi Narayana GENERAL 2020120003862 1998
Arthika,Rajakiya Kathalu [1,019] Dr.K.Laxmi Narayana GENERAL 2020120034106 1998
arthika_vegnanam [1,020] p v narasimha rao NULL 2020010004175 1957
arthika_vignamu [1,021] p.v narasimha rao NULL 2020010004176 1957
arthika_vignanamu [1,022] p v narasimah rao NULL 2020010004177 1957
Articles-Angla Pada Jalamu [1,023] Yerra Satya Narayana VOCABULARY 2020120004382 1995
arudra_natikalu [1,024] arudra NULL 2020010004180 1958
ARUNA REKHALU [1,025] YURI RYKHEEV 2020120028945 1881
Arunachala Khandamu [1,026] Sheshadri Sharma ,J 5010010000377 1951
ARUNACHALAM-SARIS JEEVITHAM-VOL2 [1,027] A.SURYA NARAYANA JEEVITHA%20CHARITRA 2020120019781 1984
ARUNACHALAM-SARIS JEEVITHAM-VOL2 [1,028] A.SURYA NARAYANA JEEVITHA%20CHARITRA 2020120028944 1984
Arunamanthrardha Prakashika [1,029] Laxmi Nrusinha Shastri - 2020120004383 1935
aruna_chala_khandamu_scanda_purananthargathamu [1,030] janamanchi_shesadri_sharma NULL 2020010004181 1950
Aruna_Keranalu [1,031] j papaya shastri NULL 9000000002479 1959
aruna_rekalu [1,032] p_pattabiramarao NULL 2020010004183 1959
aruna_rekhalu_kadhala_saputi [1,033] yuriraibhiv NULL 2020010004184 1959
arund-a [1,034] chalan' LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100049324 1995
arund-a [1,035] chalan' LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066340 1995
arundhathi_vasishtamu [1,036] bulusu_venkateswarlu NULL 2020010004185 1953
arunrekallu_kathala_samputi [1,037] yurriraikive NULL 2020010004186 1959
Arya Bhasha Vibhagamu [1,038] M.Venkata Ramana Charyulu 2020120004387 0
Arya Bhasha Vibhagamu [1,039] M.Venkata Ramana Charyulu 2020120007025 0
Arya Bhasha Vibhagamu [1,040] M.Venkata Ramana Charyulu 2020120019782 0
Arya Bhasha Vibhagamu [1,041] M.Venkata Ramana Charyulu 2020120032162 0
ARYA SAMAJAM [1,042] PANDITHA. GOPA DEV, MADANA MOHANA VIDYADHAR 2020120028946
Arya Samajam [1,043] Panditha. Gopa Dev, Madana Mohana Vidyadhar 2020120034108
Aryabhasha Vibhagamu [1,044] Madepalli Venkataramana Charyulu 2020120003864 1924
Aryabhasha Vibhagamu [1,045] Madepalli Venkataramana Charyulu 2020120034109 1924
Aryadharma Pratyaksha Phala Bodhini [1,046] Mudigonda Nagalinga Shastri 2020120004388 0
aryakathanidhi_ashtma_bhagamu [1,047] vavilikolanu_subbaraya NULL 2020010004191 1951
aryakathanidi_shastama_bhagamu [1,048] vavilikolanu_subbaraya NULL 2020010004192 1951
aryanagarajuni_vigrahavyavarthini [1,049] dr_g_v_krishnarao NULL 2020010004193 1958
aryanagarjunanune_vigrahavyavarhtane [1,050] g_v_krishana_rao NULL 2020010004194 1958
aryanagarjununi_vigrahvyavarthini [1,051] g v krishna rao NULL 2020010004195 1958
aryathisapthashathi_telugu_samathalu [1,052] n.nukala_satyanarayana_sastri NULL 2020010004198 1958
Aryavidya Rahasyamu [1,053] K.M.Sarma 2020120004385 1914
Aryavidya Rahasyamu [1,054] K.M.Sarma 2020120019783 1914
Aryavidya Rahasyamu [1,055] K.M.Sarma 2020120034110 1914
Aryavidyopanyasam Vol-I [1,056] K.Krishna Macharyulu HARSHA%20CHARITRA 2020120019784 1935
Aryavidyopanyasam Vol-I [1,057] K.Krishna Macharyulu HARSHA%20CHARITRA 2020120034111 1935
Aryavignanam Brahmanda Shrusty Vignanam [1,058] K.Venkatachalam 2020120004386 1949
ARYAVIGNANAM BRAHMANDA SHRUSTY VIGNANAM [1,059] K.VENKATACHALAM 2020120012583 1949
ARYAVIGNANAM BRAHMANDA SHRUSTY VIGNANAM [1,060] K.VENKATACHALAM 2020120019785 1949
ARYAVIGNANAM BRAHMANDA SHRUSTY VIGNANAM [1,061] K.VENKATACHALAM 2020120028947 1949
arya_gruhini [1,062] madha mohan vidyasagar NULL 2020010004188 1960
arya_kadhamala [1,063] k.chandrashekar NULL 2020010004189 1959
arya_kadha_nidhi_chathurda_bagam [1,064] vavikolanu_subbaraya NULL 2020010004190 1950
arya_nidhi [1,065] vavilikolanu_subbaraya NULL 2020010004196 1950
arya_vani [1,066] naru_naganarya NULL 2020010004199 1939
As They Saw India [1,067] Unknown GEOGRAPHY%20BIOGRAPHY%20HISTORY 99999990128969 1971
As They Saw India [1,068] Unknown GEOGRAPHY%20BIOGRAPHY%20HISTORY 99999990175566 1971
Asami [1,069] NAZER 2020010004201 1954
asharya_ramayanamu [1,070] venkata_krishana_shastri NULL 2020010004207 1945
Ashataramlo Prema Nouka [1,071] K.Sambasiva Rao 2020120004389 1981
asha_jyothi_helan_kellar_atma_katha [1,072] subadrananadan_pale NULL 2020010004205 1956
asha_priya [1,073] buchi_babu NULL 2020010004206 1960
ashht'aadasha kalpasuutra samiiqs-a [1,074] Language, Linguistics, Literature 2020050005863 1959
ashht'aadasha puraand-akathaa [1,075] vidvaan shivashrii LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061483 2000
ashht'aadasharahasyajgal' san'put'amu 1 [1,076] ti.ku.ven'.na.sudarshanaachaaryaraal Literature 5010010083267 1953
ashht'aadasharahasyajgal' san'put'amu 2 [1,077] ti.ku.ven'.na.sudarshanaachaaryaraal Literature 5010010083343 1954
ashht'aan'ga hrxdayamu [1,078] chaarya krxta vaagbhat'aa TECHNOLOGY 2030020025483 1930
ashht'aan'gahrxdayamu suutrasthaanamu [1,079] Not Available RELIGION, THEOLOGY 5010010032642 1948
ashht'aan'gayoogasaaramu [1,080] Language, Linguistics, Literature 2020050006444 1955
ashht'aavakracharitramu [1,081] shrii bulusu vein'kat'eishvarlu GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2990100068459 1948
ashht'aavakragiita [1,082] shrii chukkaa appalasvaami LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071235 2003
ashht'oottarashatoopanishhadan' [1,083] subrahmand-ya shaastri Literature 5010010088742 1883
Ashoka Chakravarthi Darmasasanamulu [1,084] Ch.Narayana Rao DARMASASANAMULU 2020120003866 1928
Ashoka Chakravarthi Darmasasanamulu [1,085] Ch.Narayana Rao DARMASASANAMULU 2020120004391 1928
Ashoka Chakravarthi Darmasasanamulu [1,086] Ch.Narayana Rao DARMASASANAMULU 2020120007027 1928
Ashoka Chakravarthi Darmasasanamulu [1,087] Ch.Narayana Rao DARMASASANAMULU 2020120019786 1928
Ashoka Chakravarthi Darmasasanamulu [1,088] Ch.Narayana Rao DARMASASANAMULU 2020120032164 1928
Ashoka Chakravarti Dharma Sasanamas [1,089] C.Narayanarao 2040100047054 1929
ASHOKAM [1,090] MUDDULAKRISHNA - 2020120028949 1934
Ashokavanamu [1,091] Panganamamula Ramachandrarao 2020120004390 1933
Ashokavanamu [1,092] Panganamamula Ramachandrarao 2020120007026 1933
ASHOKAVANAMU [1,093] PANGANAMAMULA RAMACHANDRARAO 2020120028950 1933
Ashokavanamu [1,094] Panganamamula Ramachandrarao 2020120032165 1933
Ashoka_Dharmasasanalu [1,095] C.V.Ramachadhra Rao 2040100047057 1989
Ashoka_Dharmasasanalu [1,096] C.V.Ramachadhra Rao 2040100073351 1989
Ashoka_Rajyamu [1,097] kanduru narasimhacharyulu literature 2020010002285 1954
Ashoka_Rajyamu [1,098] shesu babu literature 2020010002613 1925
ASHOKUDU [1,099] 2020120028951 1920
Ashokuni Erragudi Shilashasanamulu [1,100] Dr.Rayaprolu Subramanyam GENERAL 2020120003867 1975
Ashokuni Erragudi Shilashasanamulu [1,101] Dr.Rayaprolu Subramanyam GENERAL 2020120004392 1975
Ashokuni Erragudi Shilashasanamulu [1,102] Dr.Rayaprolu Subramanyam GENERAL 2020120034112 1975
Ashokuni_Dwithiya_Mahadeviyagu_Karavaki_Charitra [1,103] jayanthi venkata jagannadha rao literature 2020010002499 1935
ashok_samrath [1,104] acharya aatraya NULL 2020010004209 1957
ashookan' [1,105] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014351 1935
ashookavardhanun'd'u [1,106] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015072 1952
Ashrama Sandarsanamu [1,107] Satyanarayana. K Ramayanam 2040100028421
Ashruvidilo Agniganam [1,108] Adigoula Venkataratnam POETRY 2020120004393 0
Ashruvidilo Agniganam [1,109] Adigoula Venkataratnam POETRY 2020120007028 0
Ashruvidilo Agniganam [1,110] Adigoula Venkataratnam POETRY 2020120032166 0
Ashta Vakra Geetha [1,111] Chandrasekharam,Yarram. Philosophy 2040100028425 2002
ashtadasha_puranasaaramu_modathi_bhagamu [1,112] vemuri jaganatha sharma NULL 2020010004213 1950
Ashtanga Hridayam:Sareera Nidana Sthanamulu Vol:3 [1,113] Vagbhatacharya Ayurveda 2990100028424 1930
Ashtanga Hridayam:Sutra Sthanam Vol 1 [1,114] Vagbhatacharya Ayurveda 2990100028422 1949
Ashtanga Hridayam:Sutra Sthanam Vol 2 [1,115] Vagbhatacharya Ayurveda 2990100028423 1930
Ashtangahrudayamu_Uttarasthanamu_Prathamadhyamamu [1,116] vagbhatacharya NULL 9000000003324 1951
Ashtangayogasaramu [1,117] tharikonda venkamamba literature 2020010002182 1955
ashtavakra_charitramu [1,118] sri_bulusu_venkateswarlu NULL 2020010004218 1946
Ashta_Mahishi_Kalyanamu [1,119] tiruvenkatahatha literature 2020010002266 1937
Ashta_Padhulu [1,120] jayadev literature 2020010001933 1915
Ashta_Vakrageetha [1,121] - literature 2020010001787 1937
Ashta_Vakra_Geetha [1,122] Y. Chandrasekharam Philosophy 2040100047055 2002
Ashtothara_Shathopanishadhaha [1,123] Sri_Ramaswami_Sastrulu 2040100047056 1928
Ashutosh Mukherjee [1,124] Unknown GEOGRAPHY%20BIOGRAPHY%20HISTORY 99999990175605 1986
ashvameidha upanyaasaalu [1,125] em shriiraamakrxshhnd-a LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100051607 1994
ashvameidha upanyaasaalu [1,126] em shriiraamakrxshhnd-a LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061484 1994
Ashvina Mahatmayamu [1,127] K.Prabhakara Sastri, G.Lakshmanarasimha Sastri 2020120004394 1942
Ashvina Mahatmayamu [1,128] K.Prabhakara Sastri, G.Lakshmanarasimha Sastri 2020120007029 1942
Ashvina Mahatmayamu [1,129] K.Prabhakara Sastri, G.Lakshmanarasimha Sastri 2020120032167 1942
Ashwa Lakshana Saramu [1,130] Manumanchi Battu 2020120003869 1929
Ashwa Lakshana Saramu [1,131] Manumanchi Battu 2020120034113 1929
Ashwa_Lakshana_Saramu [1,132] manumanchi bhattu literature 2020010002092 1929
ashwa_medamu [1,133] vishwanatha_sathyanarayana NULL 2020010004222 1960
Asparse Yogamne Sri Mad Bagavath Geetha-Rajayogamu-Voulume2 [1,134] Dayananda Ponnala Rajayogi 2020120003870 1974
Asparse Yogamne Sri Mad Bagavath Geetha-Rajayogamu-Voulume2 [1,135] Dayananda Ponnala Rajayogi 2020120004395 1974
Asparse Yogamne Sri Mad Bagavath Geetha-Rajayogamu-Voulume2 [1,136] Dayananda Ponnala Rajayogi 2020120007030 1974
Asparse Yogamne Sri Mad Bagavath Geetha-Rajayogamu-Voulume2 [1,137] Dayananda Ponnala Rajayogi 2020120019787 1974
Asparse Yogamne Sri Mad Bagavath Geetha-Rajayogamu-Voulume2 [1,138] Dayananda Ponnala Rajayogi 2020120032168 1974
ASPASTA PRATHIBIMBALU [1,139] D.PADMAVATHI TELUGU%20LO%20STHREELA%20PATHRIKALU-OKA%20PAISEELANA 2020120019788 1989
ASPASTA PRATHIBIMBALU [1,140] D.PADMAVATHI TELUGU%20LO%20STHREELA%20PATHRIKALU-OKA%20PAISEELANA 2020120028953 1989
Aspects Of Neurophsiology.. [1,141] P Josthna NATURAL%20SCIENCES 2990100049325 1999
Aspects Of Neurophsiology.. [1,142] P Josthna NATURAL%20SCIENCES 2990100066341 1999
Asprushata [1,143] Viyogihari GENERAL 2020120003871 1981
Asprushata [1,144] Viyogihari GENERAL 2020120034115 1981
Asprushya Kathalu [1,145] Dr.K.Laxmi Narayana GENERAL 2020120034114 1999
Asprusyata [1,146] Viyogi Hari SOCIAL 2020120004396 1981
Asprusyata [1,147] Viyogi Hari SOCIAL 2020120007031 1981
Asprusyata [1,148] Viyogi Hari SOCIAL 2020120032169 1981
Asri Mad Andra Bhagavathamu [1,149] V.R.Sastrulu 2020120001731 1912
Asri Mad Andra Bhagavathamu [1,150] V.R.Sastrulu 2020120007640 1912
Asri Mad Andra Bhagavathamu [1,151] V.R.Sastrulu 2020120021086 1912
Asri Mad Andra Bhagavathamu [1,152] V.R.Sastrulu 2020120032870 1912
ASTA VAKRA SAMHITHA [1,153] JANDYALA VENKATESWARA SASTHRI VYAKYA%20SAHITHAMU 2020120028956 1992
ASTALAKSHMI PRASANNAM [1,154] SANTHI SRI BOTHSA KAVI ASTA%20LAKSHMI%20PRASANNAM 2020120028954 0
Astanaga Sangrahamu-Sootra Stanamu [1,155] Vagbatudu ASTANAGA%20SANGRAHAMU 6020010004398 1979
Astanga Hridayam Uttara StanamVol-4 [1,156] Vagbhatacharya Ayurveda 2990100028426 1931
Astanga Sangrahamu [1,157] Vagbatudu 6020010003872 1979
Astanga Sangrahamu [1,158] Vagbatudu 6020010004397 1979
ASTANGA SANGRAHAMU [1,159] VAGBATUDU 6020010028955 1979
Astanga Sangrahamu [1,160] Vagbatudu 6020010034116 1979
astasolki [1,161] vithvaan veng-daachaaryaar LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010079807 1913
Astavakra Charitramu [1,162] B.Venkateswarlu 2020120003873 1937
Astavakra Charitramu [1,163] B.Venkateswarlu 2020120004399 1937
Astavakra Charitramu [1,164] B.Venkateswarlu 2020120019789 1937
Astavakra Charitramu [1,165] B.Venkateswarlu 2020120034117 1937
Astavakragita [1,166] Chikka Applaswamy RELGIOUS 2020120003874 1959
Astavakragita [1,167] Chikka Applaswamy RELGIOUS 2020120034118 1959
astavakrasamyutha [1,168] bulusu venkateshwarlu NULL 2020010004223 1951
asta_varshika_mahostavamulu_virala_pattika [1,169] - NULL 2020010004224 1959
Astika Vaadamu [1,170] Pandita Gopadev 2020120003875 0
Astika Vaadamu [1,171] Pandita Gopadev 2020120004400 0
Astika Vaadamu [1,172] Pandita Gopadev 2020120007032 0
Astika Vaadamu [1,173] Pandita Gopadev 2020120032170 0
Astothara Sathopanishath [1,174] Religion 5010010006659 1928
Astottara Shatha Raagaaangaadi Varnmaala [1,175] Dokka Sriramamurti LITRATURE 2020120004401 0
Astottara Shatha Raagaaangaadi Varnmaala [1,176] Dokka Sriramamurti LITRATURE 2020120007033 0
Astottara Shatha Raagaaangaadi Varnmaala [1,177] Dokka Sriramamurti LITRATURE 2020120032171 0
Asudara Ratnakaramu [1,178] Malakaluri Venkatasubbaraya Kavi - 2020120003868 1933
Asukavithalu-Avadanamulu-Chatukavithalu [1,179] K.Ramakoti Sastri 2020120004402 1975
Asukavithalu-Avadanamulu-Chatukavithalu [1,180] K.Ramakoti Sastri 2020120007034 1975
Asukavithalu-Avadanamulu-Chatukavithalu [1,181] K.Ramakoti Sastri 2020120032172 1975
Asurasandya [1,182] Royvan 2020010004229 1959
Asuri Maringanti Venkata Narasimhacharyula (Chaturdhi) Rachanala Samagra Parisheelana [1,183] Dr.Madabhushini Ranga Charyulu 2020120003876 1988
Asuri Maringanti Venkata Narasimhacharyula (Chaturdhi) Rachanala Samagra Parisheelana [1,184] Dr.Madabhushini Ranga Charyulu 2020120019792 1988
Asuri Maringanti Venkata Narasimhacharyula (Chaturdhi) Rachanala Samagra Parisheelana [1,185] Dr.Madabhushini Ranga Charyulu 2020120034119 1988
Asutosh Mukherjee [1,186] %E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE %E0%A4%8F %E0%A4%AA%E0%A5%80 %E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8 GEOGRAPHY%20BIOGRAPHY%20HISTORY 99999990128984 1986
Asutosh Mukherjee [1,187] %E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE %E0%A4%8F %E0%A4%AA%E0%A5%80 %E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8 GEOGRAPHY%20BIOGRAPHY%20HISTORY 99999990175581 1986
Ateeta Shaktulu Adbhuta Vaastavalu [1,188] Lakkoju Rameshbabu 2020120003877 1995
Ateeta Shaktulu Adbhuta Vaastavalu [1,189] Lakkoju Rameshbabu 2020120004403 1995
Ateeta Shaktulu Adbhuta Vaastavalu [1,190] Lakkoju Rameshbabu 2020120034120 1995
atha shriivein'kat'eisha suprabhaata praaran'bhan' [1,191] Not Available Literature 5010010088594 1920
atha yajurveida bhaashhyamu [1,192] keishavaarya shaastri RELIGION, THEOLOGY 2990100061485 0
atharikshamulo_prayanamu [1,193] stern feild NULL 2020010004234 1957
atharvashikhaavilaasei prathamakhand-d'an' [1,194] Not Available Literature 5010010088602 1923
Athimanasa Ushodayamu [1,195] Sri Aravinda Soecity ATHIMANASA%20USHODAYAMU 2020120004404 1973
Athimanasa Ushodayamu [1,196] Sri Aravinda Soecity ATHIMANASA%20USHODAYAMU 2020120007035 1973
ATHIMANASA USHODAYAMU [1,197] SRI ARAVINDA SOECITY ATHIMANASA%20USHODAYAMU 2020120028958 1973
Athimanasa Ushodayamu [1,198] Sri Aravinda Soecity ATHIMANASA%20USHODAYAMU 2020120032173 1973
Athimanasa Ushodayamu [1,199] Sri Aravinda Soecity ATHIMANASA%20USHODAYAMU 2020120034121 1973
ATHISARA VYADHI [1,200] DR. KARA RAMESH REDDY - 2020120012545 1997
ATHMA TATVAMU [1,201] M.VENKATA NARASIMHARAO 2020120028959 1965
athmarpanamu [1,202] t_sitaramamurty_choudari NULL 2020010004240 1954
Athmavedhana [1,203] pottapalli ramarao 2020010004241 1957
Athma_Charitramu [1,204] r venkata shivudu literature 2020010001489 1933
Athma_Chinthanamu [1,205] sri challa radha krishna sharma literature 2020010001862 1928
athma_kada_dvitheeya_samputamu [1,206] sathavadhani_veluri_sivarama_sastri NULL 2020010004238 1948
Athma_Katha_Dwithiya_Samputam [1,207] veluri shivarama shastry Social%20Scinces 2020010001008 1930
athmopaharamu_sarva_lokeswara_shathakamu [1,208] bulusu_venkateswarlu NULL 2020010004242 1955
Athreya [1,209] - literature 2020010001906 1960
atidhoorand-i [1,210] NA LITERATURE 2990100061486 1956
Ativalapie Aghayityalu Swatchanda Samstala Pratighatanalu [1,211] Malldi Subbamma - 6020010004405 1990
Ativalapie Aghayityalu Swatchanda Samstala Pratighatanalu [1,212] Malldi Subbamma - 6020010007036 1990
Ativalapie Aghayityalu Swatchanda Samstala Pratighatanalu [1,213] Malldi Subbamma - 6020010032174 1990
Atma Anaga Yemiti [1,214] Nirmalananda Swamy 2020120003879
Atma Anaga Yemiti [1,215] Nirmalananda Swamy 2020120034122
Atma Anagaa Emiti [1,216] Nirmalanandha Swami ATMA%20ANAGAA%20EMITI 2020120003878 1975
Atma Anagaa Emiti [1,217] Nirmalanandha Swami ATMA%20ANAGAA%20EMITI 2020120004409 1975
Atma Anagaa Emiti [1,218] Nirmalanandha Swami ATMA%20ANAGAA%20EMITI 2020120007039 1975
ATMA ANAGAA EMITI [1,219] NIRMALANANDHA SWAMI ATMA%20ANAGAA%20EMITI 2020120028960 1975
Atma Anagaa Emiti [1,220] Nirmalanandha Swami ATMA%20ANAGAA%20EMITI 2020120032175 1975
Atma Anagaa Emiti [1,221] Nirmalanandha Swami ATMA%20ANAGAA%20EMITI 2020120034123 1975
ATMA BODHAMU [1,222] SRI MACCHANKARA 2020120028962 1934
Atma Dharshanam [1,223] Veera Ragavaacharyulu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050092771 1944
ATMA SAMARPANAMU [1,224] KAVISHEKARA P. PURNA PRAGNYACHARYULU 2020120028964 1948
Atma Samarpanamu [1,225] Kavishekara P. Purna Pragnyacharyulu 2020120034124 1948
Atma Yagnamu Anu Golla Kalaapamu [1,226] B.Ramaiah - 2020120004410 1986
Atma Yagnamu Anu Golla Kalaapamu [1,227] B.Ramaiah - 2020120019794 1986
Atma Yagnamu Anu Golla Kalaapamu [1,228] B.Ramaiah - 2020120034126 1986
Atmaa-Chith [1,229] Sri Krishnandham Matam ATMAA-CHITH 2020120004406 1995
Atmaa-Chith [1,230] Sri Krishnandham Matam ATMAA-CHITH 2020120007037 1995
Atmaa-Chith [1,231] Sri Krishnandham Matam ATMAA-CHITH 2020120032176 1995
ATMAANDHA PRAKASHIKA [1,232] K.MOHANA RAMASASTRI PHYLOSOPHY 2020120028961 1973
Atmaandha Prakashika [1,233] K.Mohana Ramasastri PHYLOSOPHY 2020120034127 1973
Atmananda Prakashika [1,234] Kowtha Mohanarama Sastri enter%20subject%20of%20the%20book 2990120003880 1973
Atmananda Prakashika [1,235] Kowtha Mohanarama Sastri enter%20subject%20of%20the%20book 2990120004407 1973
Atmananda Prakashika [1,236] Kowtha Mohanarama Sastri enter%20subject%20of%20the%20book 2990120007038 1973
Atmananda Prakashika [1,237] Kowtha Mohanarama Sastri enter%20subject%20of%20the%20book 2990120032177 1973
Atmaprabhodamu [1,238] surapuraju venkatasubbaraju 2020010004257 1960
ATMARPANAMU [1,239] TUMMALA SITA RAMAMURTHY CHOWDRY - 2020120028963 1950
Atmatattva vada Ac No 198 [1,240] Mahadevapantha RELIGION, THEOLOGY 1990030041897 2005
atmavanchana_natkam [1,241] buchibabu NULL 2020010004259 1951
Atmavyakthi [1,242] K.Venkata Rao RELIGIOUS 2020120003882 1908
Atmavyakthi [1,243] K.Venkata Rao RELIGIOUS 2020120004408 1908
Atmavyakthi [1,244] K.Venkata Rao RELIGIOUS 2020120034128 1908
atma_bharathamu [1,245] bitra aanjaneyulu NULL 2020010004252 1949
atma_bodam [1,246] mocherlla_ramakrisnaiah NULL 2020010004253 1941
atma_brahma_karma_vignanamu [1,247] challa krishna murthy NULL 2020010004254 1949
atma_jyothi_eervuri_yatrala_katha [1,248] mudda_vishwanadham NULL 2020010004256 1931
atma_katha [1,249] srinivasa_chekravarthi NULL 2020010004239 1960
ATMEEYA RAAGALU [1,250] BAPU REDDY enter%20subject%20of%20the%20book 2020120028965 1999
atmiyulu_sangika_natakam [1,251] pinishetti sri rama murthy NULL 2020010004260 1956
Atyantha Vegamga English Matladandi [1,252] T.Ravikumar 2020120004411 2002
Atyantha Vegamga English Matladandi [1,253] T.Ravikumar 2020120034129 2002
auchityavichaaracharchaa kavikand-aabharand-am suvrxtatilakan'cha [1,254] d'aa pullela shriiraamachan'drand-a LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071238 1983
auchityavichaaracharchaa kavikand-t'habharand-am suvrxttatilakan'cha [1,255] pullela shriiraamachan'dra LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061487 1983
aurangajeb_badushah [1,256] mosalikanti sanjeevarao NULL 2020010004262 1934
aushadha_yoga_vignanamu [1,257] dr_a_lakshmipathi NULL 5010010006688 1947
avadhaana vidya [1,258] d'aakt'ar si vi subbanna shataavadhaani LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071239 1987
Avadhana Manjari [1,259] Pratapa Venkateshwara Kavi 2020120003883 1927
Avadhana Manjari [1,260] Pratapa Venkateshwara Kavi 2020120034130 1927
Avadhana Saaramu [1,261] D.Rashekara 2020120004412 1932
Avadhana Vidya [1,262] C.V.SUBBANNA SHATHAVADHANI - 2020120004413 1987
avadhana vidya [1,263] si vi subbanna shataavadhaani RELIGION, THEOLOGY 2990100051608 1987
Avadhanapadyamanjari [1,264] Ande Venkata Raajamu 2020120012584 1995
Avadhuta Nirmalananda Swamy Shatakamu [1,265] Avadhuta Nirmalanandaswamula Varu - 2020120004414 1986
Avadhuta Nirmalananda Swamy Shatakamu [1,266] Avadhuta Nirmalanandaswamula Varu - 2020120034131 1986
Avakalana Jyamiti [1,267] Dr.K.Kesavarao MATHEMATICS 2020120004415 1997
Avakalana Jyamiti [1,268] Dr.K.Kesavarao MATHEMATICS 2020120007040 1997
AVAKALANA JYAMITI [1,269] DR.K.KESAVARAO MATHEMATICS 2020120028966 1997
Avakalana Jyamiti [1,270] Dr.K.Kesavarao MATHEMATICS 2020120032178 1997
Avakalana Jyamiti [1,271] Dr.K.Kesavarao MATHEMATICS 2020120034132 1997
avataaratattva viveichana [1,272] kottapalli viirabhadraraavu RELIGION, THEOLOGY 2990100061488 1980
AVATARA MEEMAMSA [1,273] M.MALLI KARJUNA RAO 2020120019799 1946
AVATARA MEEMAMSA [1,274] M.MALLI KARJUNA RAO 2020120028967 1946
Avathar Shivananda [1,275] Swami Srinivasa Nanda - 2020120003884 1983
Avathar Shivananda [1,276] Swami Srinivasa Nanda - 2020120034133 1983
Avayava Ac No 165 [1,277] Candranarayana RELIGION, THEOLOGY 1990030041898 2005
Avayava Ac No 183 [1,278] Gadadharabhatta RELIGION, THEOLOGY 1990030041899 2005
Avayava Chandrika Ac No 125 [1,279] Unknown RELIGION, THEOLOGY 1990030041807 2005
Avayava Nyayalaksana Ac No 197 [1,280] Unknown RELIGION, THEOLOGY 1990030041900 2005
Avayava Rahasyam Ac No 40 [1,281] Unknown RELIGION, THEOLOGY 1990030041808 2005
Avayava Tika Ac No 160 [1,282] Madhuranatha RELIGION, THEOLOGY 1990030041901 2005
Avayava Tippani Ac No 179 [1,283] Gadadharabhatta RELIGION, THEOLOGY 1990030041902 2005
Avayava Vyakya Ac No 32 [1,284] Jagadisa c RELIGION, THEOLOGY 1990030041809 2005
Avayavacintamani Ac No 47 [1,285] Gangesa a RELIGION, THEOLOGY 1990030041810 2005
avayavagrantha [1,286] koond-d'aapuran' krxshhnd-aachaaryend-a Literature 5010010088895 1896
Avayavakroda Patram Ac No 77 [1,287] Unknown RELIGION, THEOLOGY 1990030041812 2005
Avayavakroda Patram Ac No 78 [1,288] Unknown RELIGION, THEOLOGY 1990030041811 2005
Avayavam Ac No 182 [1,289] Candranarayana RELIGION, THEOLOGY 1990030041903 2005
Avayavamula Ac No 194 [1,290] Gadadharabhatta RELIGION, THEOLOGY 1990030041904 2005
Avayavarahasyam Ac No 27 [1,291] Raghudeva a RELIGION, THEOLOGY 1990030041813 2005
Aveneethi [1,292] Madhura Kavi Pedaparthi Ajra POETRY 2020120003885 1994
Aveneethi [1,293] Madhura Kavi Pedaparthi Ajra POETRY 2020120004416 1994
Aveneethi [1,294] Madhura Kavi Pedaparthi Ajra POETRY 2020120007041 1994
Aveneethi [1,295] Madhura Kavi Pedaparthi Ajra POETRY 2020120032179 1994
avimaarakamu [1,296] maa.raamakrxshhnd-a kavi Literature 5010010086058 1916
Avineeti [1,297] Pidaparti Yejra PADYA%20KAVYAMU 2020120003886 1994
Avineeti [1,298] Pidaparti Yejra PADYA%20KAVYAMU 2020120034134 1994
avuna_kadha_manasuloni_madhana_endaro_mahanubavulu [1,299] korrapati_gangadara_rao NULL 2020010004268 1959
Avunu [1,300] B.Kameshwara Rao 2020120019804 1930
Avunu [1,301] B.Kameshwara Rao 2020120034135 1930
AVVANIVARANA STOTRAMANADA MALIKA [1,302] KONDAYAPYUDU STOTRAMULU 2020120028924 1917
ayidu hatyalaa [1,303] shrii raama muurti kavi madduuri GENERALITIES 2030020025058 1946
Ayodhya Kanda Geya Kavyam [1,304] Fotedhar Keshavacharya 2020120004417 2001
AYODHYA KANDA GEYA KAVYAM [1,305] FOTEDHAR KESHAVACHARYA 2020120012585 2001
AYODHYA KANDA GEYA KAVYAM [1,306] FOTEDHAR KESHAVACHARYA 2020120028968 2001
Ayodhya Lo Agrahimchina Hinduvu [1,307] Rammadhava - 2020120000820 1993
Ayodhya Lo Agrahimchina Hinduvu [1,308] Rammadhava - 2020120003887 1993
Ayodhya Lo Agrahimchina Hinduvu [1,309] Rammadhava - 2020120034136 1993
Ayodya Vastava Gaada [1,310] Mukkanti - 2020120003888 1990
Ayodya Vastava Gaada [1,311] Mukkanti - 2020120034137 1990
ayoodhya kaan'd'amu [1,312] Language, Linguistics, Literature 2020050005704 1924
ayruvedatatva_vivekamu_pradama_bagamu [1,313] rani venkatachelapathi prasad NULL 2020010004271 1955
Ayurveda [1,314] Vidhyaratna-Pandita D.Gopalacharyulu - 2020120004418 1910
Ayurveda [1,315] Vidhyaratna-Pandita D.Gopalacharyulu - 2020120034138 1910
Ayurveda Yogha Mukthavali [1,316] P.S.Subramanyam Sastry - 2020120019805 1948
AYURVEDA YOGHA MUKTHAVALI [1,317] P.S.SUBRAMANYAM SASTRY - 2020120019806 1948
AYURVEDA YOGHA MUKTHAVALI [1,318] P.S.SUBRAMANYAM SASTRY - 2020120028969 1948
Ayurveda Yogha Mukthavali [1,319] P.S.Subramanyam Sastry - 2020120034139 1948
Ayurvedamga Shalyatamtramu [1,320] Vidhyaratna-Pandita D.Gopalacharyulu - 2020120000062 1910
Ayurvedamlo oil Pulling-Andarki Arogyam [1,321] Mohan.a Ayurveda 2990100030358 1996
Ayurvedaoshada Ratnakaram [1,322] Sripada Krishna Murthy Sastry Ayurvedam 2040100028378
ayurvedashada_rtnakaramu [1,323] p krishana shastri NULL 2020010004275 1948
Ayurveda_Cheretra [1,324] B_Dedheraju_Narayanarao NULL 9000000002716 1951
ayurveda_vydya_saramrutamu [1,325] subrahmanya ramana kavulu NULL 2020010004276 1950
ayurveda_yoga_mukthavali [1,326] sripada subbramanya sastri NULL 2020010004277 1948
Ayurvedhamu_Adhunika_Shastriya_Vikasamu [1,327] arya somayajula subbarao technology 2020010001522 1959
ayurvedha_yoga_mukthavali [1,328] sripadha subramanya shasthri NULL 2020010004279 1948
ayurvedic_and_allopathic_injection_guide [1,329] d.hanumantha rao NULL 2020010004280 1960
Ayyalaraju_kavitha_vybhavam [1,330] Kottapalli Vishveshwara Sastri - 2020120000063 1981
a_descriprive_catalogue_of_the_telugu_manuscripts [1,331] waltair NULL 2020010003776 1933
A_Descriptive_Cataloge_Of_The_Telugu_Manuscripts [1,332] p.subramanya sastri literature 2020010002739 1941
a_descriptive_catalogue_of_the_sanskrit_manuscripts [1,333] p_p_s_shastri NULL 2020010003781 1930
A_Descriptive_Catalogue_Of_The_Telugu_Manuscripts_In_The_Andhrapradesh_Govt_Orientalmanuscripts_Library_Hyd_Vol3 [1,334] Narasimha Rao 2040130049272
a_ramayanamu_rendava_kurpu [1,335] m singana kavi NULL 2020010009130 1935
a_text_book_of_botany [1,336] p_n_rao NULL 2020010004233 1960