వాడుకరి:Meena gayathri.s/న

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అక్షరక్రమంలో డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని తెలుగు పుస్తకాలు
అంతర్జాలంలో ఉన్న విలువైన తెలుగు పుస్తకాలు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడం కోసం ప్రారంభించిన తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితా చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. డిజిటల్ లైబ్రరీలోని పలు తెలుగు పుస్తకాల లింకులు, వివరాలు జాబితా చేస్తూ కింద అక్షర క్రమంలో చేర్చుతున్నాము. వీటిలో చాలావరకూ కాపీరైట్లు లేనివే ఉన్నా కొన్ని మాత్రం కాపీరైట్ పరిధిలో ఉన్నవి ఉండివుండొచ్చు.

అంకెలు - - - - - - - - - - - - - - అం - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష

డీఎల్‌ఐలోని తెలుగు పుస్తకాలు[మార్చు]

పుస్తకం, లింక్ రచయిత కాటగిరీ పుస్తకం గురించి డి.ఎల్.ఐ. బార్‌కోడ్ ప్రచురణ సంవత్సరం\n
n-annuun muulamum [1] chivanyaana chuvaami Religion 2990100191532 1921
n-ar'r'inai [2] n-aaraayand-achaamiaiyar Religion 2990100191533 1921
NA ANUBAVALU-JNAPAKALU [3] DR B.S.N.MURTHY NA%20ANUBAVALU-JNAPAKALU 2020120020551 1994
NA ANUBAVALU-JNAPAKALU [4] DR B.S.N.MURTHY NA%20ANUBAVALU-JNAPAKALU 2020120029408 1994
Na Anubavalu-Jnapakalu [5] Dr B.S.N.Murthy NA%20ANUBAVALU-JNAPAKALU 2020120035007 1994
Na Electionu Anubhavamu [6] Yaddanapudi Venkataratnam - 2020120035008 1932
Na Maharastra Yathra [7] Sri.Jonnalagada Sathanarayana Muthi, M.A.B.,B.T.C. 2040100047186 8636
Na Maharastra Yathra [8] Gonnalagadda Satyanarayanamurti 2040100049489
Na Telugu Manchala [9] Uturilakshmi Kantamma 2020120001026 1981
Na Telugu Manchala [10] Uturilakshmi Kantamma 2020120007400 1981
NA TELUGU MANCHALA [11] UTURILAKSHMI KANTAMMA 2020120029426 1981
Naa Antharanga Tarangalu [12] Bitla Narayana - 2020120007378 1999
Naa Antharanga Tarangalu [13] Bitla Narayana - 2020120032640 1999
naa charitra [14] en si vi narasin'haachaarya LITERATURE 2990100061681 1965
naa gurudeivud'u shivaanan'dasvaami [15] vai raamakrxshhnd-a ayyar LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100051722 1965
NAA JEEVITA YATRA TANGUTURI PRAKASHAM [16] NARLA VENKATESHWARA RAO 2020120029405 -1972
Naa Jeevita Yatra Tanguturi Prakasham [17] Narla Venkateshwara Rao 2020120035011 -1972
naa jiivitamu [18] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015350 1923
naa jiivitayaatra 1 [19] t'an'gut'uuri prakaashan' GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2990100061682 0
NAA JIVITHAMLO PRAYATNALU-PRAYOGALU-ATHMAKATHA-VOL-1 [20] P.SANBASHIVARAO 2020120020550 1980
NAA JIVITHAMLO PRAYATNALU-PRAYOGALU-ATHMAKATHA-VOL-1 [21] P.SANBASHIVARAO 2020120029406 1980
naa kod'uku [22] RELIGION, THEOLOGY 2020050016163 1942
Naa Maharashtra Yatra-Part-1 [23] Jonnalagadda Satyanarayanamurthy 2020120000973 1951
Naa Maharashtra Yatra-Part-1 [24] Jonnalagadda Satyanarayanamurthy 2020120035012 1951
Naa Mathamu [25] Ghandiji 6020010000974 1960
Naa Mathamu [26] Ghandiji 6020010035013 1960
naa prabhuu shrii yaadagiri lakqs-mii nrxsin'ha shatakamu [27] Language, Linguistics, Literature 2020050005621 1956
naa smrxtipathan'loo [28] aachan't'a jaanakiraam PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY 2990100051719 1960
naa smrxtipathan'loo [29] aachan't'a jaanakiraam PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY 2990100061680 1960
naa telugu maan'chaala [30] ut'ukuuri laqs-miikaantamma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100067483 1981
NAA TELUGU MAMCHAALA [31] DR.UVTUKURI LAXMIKANTHAMMA TELUGU 2020120020552 0
NAA TELUGU MAMCHAALA [32] DR.UVTUKURI LAXMIKANTHAMMA TELUGU 2020120029411 0
naa udayan' kavitaa san'kalanan' [33] naagabhairava koot'eishvararaavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100067484 1983
Naa Yudyama Paddathi [34] Ramakrishna Matt - 2020120001027 1934
Naa Yudyama Paddathi [35] Ramakrishna Matt - 2020120035010 1934
naababu_2_rangala_natakam [36] doctor_k_gangadhararao NULL 2020010006342 1954
naachana soomanaadhu(d'u kaavyaanushiilanamu [37] veidula kaameishvararaavu RELIGION, THEOLOGY 2990100061683 1986
naagaarjuna kon'd'a [38] raamaraavu mareiman'd'a GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2030020024450 1955
naagaarjuna saagar [39] jaashhuvaa LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061685 0
naagajaati [40] RELIGION, THEOLOGY 2020050015514 1953
Naaganandamu [41] Aacharya Pullela Srirama Chandrudu POETRY 2020120000966 1995
Naaganandamu_Sriharshakruthiki_Tenugu [42] prabhakara shasthri literature 2020010001770 1954
naagarakhan'd'amu [43] Oriental Research Institute, Tirupati Religion 5010010088191 1921
naagarikata charitra [44] chin'taa diiqs-itulu RELIGION, THEOLOGY 5010010031826 1948
naajaragaari sanmanootsva san'chika [45] Language, Linguistics, Literature 2020050004196 1945
naajiivitayaatra [46] t'an'gut'uuri prakaashan' LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010031930 1946
Naaku Thochinamaata [47] T.R.Narayana Sastry RELIGOUS 2020120000967 1982
NAAKU THOCHINAMAATA [48] T.R.NARAYANA SASTRY RELIGOUS 2020120029407 1982
Naaku Thochinamaata [49] T.R.Narayana Sastry RELIGOUS 2020120035014 1982
Naaku Thochinamaata [50] T.R.Narayana Sastry RELIGOUS 2020120036213 1982
naalugu rood'lu [51] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016137 1955
naalugu_naatikalu [52] addepalli_vivekananda_devi NULL 2020010006345 1957
naamalin'gaanushaasanamanunighan't'uvu [53] amarasin'hud'u Literature 5010010088759 1872
naamaling-ganushaasanamu amarakooshamu [54] madamarasin'ha LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010032613 1908
naamatham [55] m k gandhiji NULL 2020010006349 1960
naanaalaal [56] yu em maniyaar LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061686 1979
naanaaraaja san'darshanamu [57] shrii tirupati vein'kat'akavi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061687 1957
naanaardashivashatakamu [58] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014697 1928
naanaarthanighan't'uvu [59] Language, Linguistics, Literature 2020050006551 1959
naanaartharatnamaala [60] vaan'daari paapanna shaastrulu Literature 5010010086089 1883
naanaku charitra [61] laqs-minarishin'han' GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2030020024428 1938
naaraaja [62] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015468 1932
naaraand-i [63] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015565 1943
naaraayand-a shatakamu [64] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016690 1919
naaraayand-a subhaashhitamu [65] toot'akuuru ven'kat'anaaraayand-a Literature 5010010086066 1921
naaraayand-abhat't'u [66] noorinarasin'ha shaastri LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100049490 1986
naaraayand-abhat't'u [67] noorinarasin'ha shaastri LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066475 1986
naaraayand-araavu [68] ad'avi baapiraaju LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071455 1963
naaraayand-araavu ad'ivi baapiraaju [69] adivi baapiraaju LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071456 1945
naaraayand-ashatakamu [70] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014470 1911
naaraayand-ashatakamu [71] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014479 1924
Naarada Bhakthi Dharsanamu [72] Shanthi Sri Jandhyala Venkateswara Sastry RELIGIOUS 2020120000968 1985
Naarada Bhakthi Dharsanamu [73] Shanthi Sri Jandhyala Venkateswara Sastry RELIGIOUS 2020120035015 1985
naaradabhaktisuutramulu [74] Religion, Theology 2020050005927 1923
naaradapuruurava san'vaadamu [75] bod'd'apaat'i vein'kat'eishvara raavu Literature 5010010088338 1918
Naaradeeya Puranamu [76] A.Narasihmakavi Pravithamu RELIGIOUS 2020120000969 1976
NAARADEEYA PURANAMU [77] A.NARASIHMAKAVI PRAVITHAMU RELIGIOUS 2020120029409 1976
Naaradeeya Puranamu [78] A.Narasihmakavi Pravithamu RELIGIOUS 2020120035016 1976
Naaradeeya Puranamu [79] A.Narasihmakavi Pravithamu RELIGIOUS 2020120036214 1976
NAARADIYA PURAANAM [80] DR. VADLAMUDI GOPALA KRISHNAYYA - 2020120029410 1976
Naarasimha_Puranamu_Utharabagamu [81] haribhattaraka literature 2020010002226 1930
naat'aka kathaa vaachakamu modat'i taragati [82] raadhya kaa viiramallayaa SOCIAL%20SCIENCES 2030020025558 1932
naat'yashaastramu [83] poond-agi shriiraama appaaraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061689 1988
naat'yootpalamulu [84] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015640 1924
naataka_shilpam [85] rohini NULL 2020010006350 1960
naatya sadassu, san'chika [86] The%20Arts 2020050004541 1960
naaveena_vidya_padhamulu [87] ghandhiji NULL 2020010006351 1960
NAAVIDESHA YAATRANUBHAVAALU [88] D.KAAMESHWARI STORIES 2020120029412 0
naayaka sumaan'jali [89] laqs-miinaaraayand-a PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY 2990100071457 0
naayakuraalidarsamu [90] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014536 1930
Naayakuraalu [91] Unnava Laxminarayana - 2020120000971 1926
Naayakuraalu [92] Unnava Laxminarayana - 2020120035017 1926
naa_maharashtra_yathra [93] j.satyanarayanamurthy NULL 2020010006346 1951
NACHANA SOMANA BAKTHI THATWAM [94] DR M.GOVINDASWAMI NAYADU NACHANA%20SOMANA 2020120029413 1988
nachikethu_upakkayanam [95] mikkili_mallikarjun NULL 2020010006354 1926
Nachiketo Pakyana Ganadhuni [96] Addada Anamda Rao 2990100030383 2000
Nadeeparijnanamu [97] Srinivasaa Charyulu Ayam Garu KAVI%20JEEVITHAMU 2020120035018 1926
Nadiegyanamu [98] Sri P.Srigurunadharao 2020120020554 1927
Nadiegyanamu [99] Sri P.Srigurunadharao 2020120035019 1927
nadinyanamu [100] viraswamy LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010079813 1910
Nadumantra Pusiri [101] Sannidhanamu Suryanarayana Sastry - 2020120035020 1936
Naganadham [102] Sagamayshamgaru 2020120000978 1957
naganandamu [103] sri_veturi_prabakarasastri NULL 2020010006362 1954
Nagara Kandamu [104] J.Pattabi Ramasastri 2020120020555 1934
Nagara Kandamu [105] J.Pattabi Ramasastri 2020120035021 1934
Nagara Khandamu -(Navama Dashamaswasamulu) [106] J.Pattabhirama Sastri 2020120000979 1934
Nagara Khandamu -(Navama Dashamaswasamulu) [107] J.Pattabhirama Sastri 2020120007379 1934
Nagara Khandamu -(Navama Dashamaswasamulu) [108] J.Pattabhirama Sastri 2020120020556 1934
Nagara Khandamu -(Navama Dashamaswasamulu) [109] J.Pattabhirama Sastri 2020120032641 1934
Nagara Khandamu -(Shasta Swasamu) [110] J.Pattabhirama Sastri 2020120000980 1928
Nagara Khandamu -(Shasta Swasamu) [111] J.Pattabhirama Sastri 2020120007380 1928
Nagara Khandamu -(Shasta Swasamu) [112] J.Pattabhirama Sastri 2020120020557 1928
Nagara Khandamu -(Shasta Swasamu) [113] J.Pattabhirama Sastri 2020120032642 1928
nagarajamathyuni_naatikalu_ekamkila_samputi [114] - NULL 2020010006364 1954
nagaraja_vamsamu_anushrutha_gada [115] satyala_narasibabu_patrudu NULL 2020010006365 1951
nagaraju [116] mahavaadhi_venkataratnamu NULL 2020010006366 1955
nagarikatha_cheritram [117] c_e_m_jode NULL 2020010006368 1948
nagarjuna_sagaram_geya_kavyam [118] c_narayana_reddy NULL 2020010006369 1955
nagavallika_charitrakamaina_natakamu [119] vishwanatha_venkateshwaralu NULL 2020010006370 1959
Nagesabhatta Virachita Parama Laghu Manjusha Vol - 1 [120] Sri Pada Sathyanarayana Murti 2990100028556 1999
Nagesabhatta_Virachita_Parama_Laghu_Manjusha_Vol_I [121] Sri_Pada_Sathyanarayana_Murthy 2990100047188 1999
nagnamuni kadhalu [122] no LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061690 1973
Nagnamuni Kathalu [123] Nagnamuni 2020120000981 1973
Nagnamuni Kathalu [124] Nagnamuni 2020120035022 1973
naheichiyareithirumozhi [125] venkatachariyalu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010079817 1913
Naisadiya_Charitramu [126] sri padha krishna murhty shastry literature 2020010002290 1941
NAISHADEEYA CHARITAMU [127] SRIPADA KRISHNA MURTHY SASTRY RELIGIOUS 2020120029414 1941
naishhadhiiya charitamu [128] shriipaada krxshhnd-amuurti shaastri LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010076950 1941
NAISHKARMYASHIDDI [129] SRI SURESWARACHARYAKRUTHA - 2020120029415 1926
Naivadyamu [130] ponaka kanakamma literature 2020010001966 1947
naivedyamu_kandakavyamu [131] duvvuri_ramireddy NULL 2020010006372 1924
Naiyartha Ac No 166 [132] Unknown RELIGION, THEOLOGY 1990030041912 2005
Naji Naijam [133] B.Sreeram Murthy NAIJAM 2020120000982 1948
Naji Naijam [134] B.Sreeram Murthy NAIJAM 2020120020558 1948
Naji Naijam [135] B.Sreeram Murthy NAIJAM 2020120035023 1948
nakavanamu [136] medipalli_laxmikantham NULL 2020010006374 1958
Nakshatra Chudamani [137] K.Swami Modalari 2020120000984 1909
Nakshatra Chudamani [138] K.Swami Modalari 2020120035024 1909
Nakshatramala [139] D.Rami Reddy 2020120000983 1921
Nakshatramala [140] D.Rami Reddy 2020120035025 1921
Nakshntra Chintamani (Nakshntra Nadee Grandhamu) [141] B.Venkata Subrahmanya Sastri 2020120020559 1995
Nakshntra Chintamani (Nakshntra Nadee Grandhamu) [142] B.Venkata Subrahmanya Sastri 2020120035026 1995
nal'oodayaakhyooyan' [143] naaraayand-a shaastri Literature 5010010088736 1920
nala charitramu [144] beharaa raamakrxshhnd-a kavi Literature 5010010088254 1919
Nala Charitramu - Part - 2 [145] Subba Reddy, M Literature 2990100028557 1992
nalacharitramu dvipadakaavyamu [146] pammi arund-aachala shet't'i LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010078868 1896
nalacharitramu padamu [147] Not Available Literature 5010010086014 1920
Nalacharitramu-Dvipada Kavyamu [148] V.Rangayya Setti Gari NALACHARIYTRAMU 2020120000985 1904
Nalacharitramu-Dvipada Kavyamu [149] V.Rangayya Setti Gari NALACHARIYTRAMU 2020120007381 1904
Nalacharitramu-Dvipada Kavyamu [150] V.Rangayya Setti Gari NALACHARIYTRAMU 2020120020560 1904
Nalacharitramu-Dvipada Kavyamu [151] V.Rangayya Setti Gari NALACHARIYTRAMU 2020120032643 1904
Naladamayanthula Katha [152] Jayanthi Subramanya Sastri MAITHIYALOGY 2020120007382 0
NALADAMAYANTHULA KATHA [153] JAYANTHI SUBRAMANYA SASTRI MAITHIYALOGY 2020120029416 0
Naladamayanthula Katha [154] Jayanthi Subramanya Sastri MAITHIYALOGY 2020120032644 0
Nalapravasamu [155] Mudigonda Nagalinga Sastry 2020120007383 1947
Nalapravasamu [156] Mudigonda Nagalinga Sastry 2020120032645 1947
Nala_Charitra_Dwipadha_Kavyamu [157] chakrapuri raghavachary literature 2020010002150 1915
nala_maha_raju_kada_vachana_kavyam [158] subranya sath ry NULL 2020010006376 1950
nalla_kaluva_katoori_venkateshwara_rao [159] katoori venkateshwara rao NULL 2020010006377 1954
Nallkaluva [160] Katti Padmarao POETRY 2020120007384 1996
NALLKALUVA [161] KATTI PADMARAO POETRY 2020120029417 1996
Nallkaluva [162] Katti Padmarao POETRY 2020120032646 1996
Nalopaakhyanamu(Teekasamhitamu) [163] Ch.L.N.Sastry - 2020120000989 1930
Nalopaakhyanamu(Teekasamhitamu) [164] Ch.L.N.Sastry - 2020120007385 1930
Nalopaakhyanamu(Teekasamhitamu) [165] Ch.L.N.Sastry - 2020120020562 1930
Nalopaakhyanamu(Teekasamhitamu) [166] Ch.L.N.Sastry - 2020120032647 1930
Nalopakhyanam [167] Nannaya Bhatt 2020120035028 1927
Nalopakyanamu (Satikamu) [168] Nannayabhatta 2020120035029 1967
Naluguru Kalasi Navvevela [169] Radhika 2020120035030 2001
Namaaz Pustakamu [170] S.M.Malik RELIGIOUS 2020120007386 1994
NAMAAZ PUSTAKAMU [171] S.M.MALIK RELIGIOUS 2020120029418 1994
Namaaz Pustakamu [172] S.M.Malik RELIGIOUS 2020120032648 1994
Namadevu Kalyanamu [173] V.Venkatacharyulu 2020120007387 1943
Namadevu Kalyanamu [174] V.Venkatacharyulu 2020120032649 1943
Namalignayanu Shasanamu [175] Vemuru Thiruvengadatta Setty NATAKAM 2020120035031 1904
namalinganusasanamu_anu_satikamara_koshamu [176] amarasimha NULL 2020010006383 1947
Nama_Mahima_Nama_Rahashyamu [177] Srila jaganandapandithulu - 2020120012659 1999
Nammalvar [178] Dr.P.Sowri_Rajan 2040100047189 1980
Namovakamu [179] M.Anjaneya Murthy 2020120000994 1948
Namovakamu [180] M.Anjaneya Murthy NAMOVAKAMU 2020120020563 1947
Namovakamu [181] M.Anjaneya Murthy 2020120020564 1948
Namovakamu [182] M.Anjaneya Murthy NAMOVAKAMU 2020120035032 1947
Namovakamu [183] M.Anjaneya Murthy 2020120035033 1948
Nanadanaru Charitamu [184] Oruganti Venkata Krishnayya - 2020120000997 1938
Nanadanaru Charitamu [185] Oruganti Venkata Krishnayya - 2020120035035 1938
Nanaku Charitra [186] Chilakamarti Lakshmi Narasimham 2020120007388 1920
Nanaku Charitra [187] Chilakamarti Lakshmi Narasimham 2020120032650 1920
Nanartharatnamala [188] Dananadha,E Literature 2990100028558 1933
Nanayyabhattu_Vignana_Nirathi [189] sri gobburi venkatananda raghavarao literature 2020010001825 1959
Nanda Charitramu [190] Ch.Lakshminarasimhamu 2020120007389 1938
Nanda Charitramu [191] Ch.Lakshminarasimhamu 2020120032651 1938
Nandacharitramu-Vol2 [192] Ch.Lakshmi Narasimhamu SAHITYAM 2020120000996 1913
Nandacharitramu-Vol2 [193] Ch.Lakshmi Narasimhamu SAHITYAM 2020120020565 1913
Nandacharitramu-Vol2 [194] Ch.Lakshmi Narasimhamu SAHITYAM 2020120035034 1913
Nandaka_Vijayam_Or_Annamacharya_Charitra [195] Venkata_Narayana_Raju_R Literature 2990100047190 1995
NANDAVADHAMU [196] YAGNA NARAYANA SHARMA enter%20subject%20of%20the%20book 2020120029419 1913
Nandeeshwara Bharathamu [197] M.Suryanarayana Sastry - 2020120007390 0
Nandeeshwara Bharathamu [198] M.Suryanarayana Sastry - 2020120020566 0
NANDEESHWARA BHARATHAMU [199] M.SURYANARAYANA SASTRY - 2020120020567 0
NANDEESHWARA BHARATHAMU [200] M.SURYANARAYANA SASTRY - 2020120029420 0
Nandeeshwara Bharathamu [201] M.Suryanarayana Sastry - 2020120032652 0
Nandhuni Charitramu [202] Venkatachalayaa 2020120001000 1928
nannachodakavi_cheritra [203] devarapalli_venkatakrishna_reddy NULL 2020010006389 1951
Nannaiah Bharatamu Lo Upamu [204] Dr.B.Rukkmini TELUGU-NATAKAMU 2020120021008 1984
Nannaiah Bharatamu Lo Upamu [205] Dr.B.Rukkmini TELUGU-NATAKAMU 2020120035509 1984
Nannaiah Bharathi [206] A.P.Jagannadhamu RELIGOIUS 2020120035037 1993
Nannaiah Bharathi Part-2 [207] A.P.Jagannadhamu RELIGOIUS 2020120035036 1994
nannay bhaarati 1 [208] aachaarya peirvaaran' jagannaathan' LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061691 1993
NANNAYA BARATHAMU LO UPAMU [209] DR B.RUKMINI BARATHAMU 2020120020568 1984
NANNAYA BARATHAMU LO UPAMU [210] DR B.RUKMINI BARATHAMU 2020120029421 1984
Nannaya Bharathi [211] Aacharya Pervaram Jagannadham - 2020120036215 1993
nannayapadaprayoogakooshamu [212] abbuuri raamakrxshhnd-aaraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061692 1960
nannaya_padha_prayoga_koshamu [213] abburi ramakrishna rao NULL 2020010006390 1960
Nannechoda Devakrutha Kumara Sambavamu [214] J.Mrutunjaya Rao POERTY 2020120035038 1994
NANNECHODUNI KAVITVAMU [215] AMARESHAM RAJESHWARA SHARMA - 2020120029422 1958
nannechood'uni kumaa san'bhavamu praachiina gran'dhamaa [216] d'aa korlapaat'i shriiraamamuurti LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071460 1983
Nannichodakavi_Charitra [217] d venkatakrishna reddy literature 2020010001855 1951
Nannichodakavi_Charitra [218] devarapalli venkatakrishna reddy literature 2020010002171 1951
nannichood'akavi charitra [219] deivarapalli ven'kat'a krxshhnd-aa red'd'i LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071461 1951
nannu gurin'chi kathavraayavuu aarava san'put'i [220] buchchibaabu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066476 1994
Naradopanayasamulu [221] P.Satyanarayana NARADDUDU 2020120020571 1933
Naradopanayasamulu [222] P.Satyanarayana NARADDUDU 2020120035040 1933
Naraju [223] T.Subbarao 2020120035041 1938
Narakasura_Vadha_Anu_Prasanna_Yadhavamu [224] chilakamarthy laxmi narasimhaham literature 2020010002812 1943
Narakasura_Vijayamu_Anu_Vyayogamu [225] k venkatarathnamu panthulu literature 2020010002521 1950
narameidhamu [226] mallaadi vasun'dhara LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066477 1979
narani [227] suri NULL 2020010006395 1943
Narasa Bhupaleeyamu [228] V.R.Swami Sastrulu And Sons - 6020010001005 1920
Narasa Bhupaleeyamu [229] V.R.Swami Sastrulu And Sons - 2020120020573 1920
Narasa Bhupaleeyamu [230] V.R.Swami Sastrulu And Sons - 6020010035042 1920
narasabhuupaaliiyamu [231] eiddanapuud'i san'jiivayya Literature 5010010086040 1900
Narasannabhattu [232] v.v.l.narsimha rao literature 2020010002519 1957
Narasimha Shatakamu [233] N.Hangadara Rao 2020120035043 1945
narayana_reddy_geyalu [234] c.narayana_reddy NULL 2020010006398 1955
Narendra Guptudu [235] Vasu Deva Rao 2020120035046 1925
narmadaapurukutsiiyamu [236] paanugan't'i lakshhmiinarasin'haa raavu Drama 5010010086081 1909
Narmadapuru Kusteeyamu [237] Panuganti Lakshmi Narasimha Rao 2020120001007 1909
Narmadapuru Kusteeyamu [238] Panuganti Lakshmi Narasimha Rao 2020120035047 1909
Narmadapurukutsiyam [239] P. Lakshmi Narasimha - 2020120001006 0
Narmadapurukutsiyam [240] P. Lakshmi Narasimha - 2020120007391 0
Narmadapurukutsiyam [241] P. Lakshmi Narasimha - 2020120020575 0
Narmadapurukutsiyam [242] P. Lakshmi Narasimha - 2020120032653 0
NARSABHOOPAALEEYAM [243] PURAANAM SURYANAARAAYANASASTRULU LITRATURE 2020120029424 1909
NARTANA BALA [244] NATARAJA RAMAKRISHNA 2020120029425 1997
Narthanashala [245] v satya narayana NULL 9000000004109 1464
narthana_shala_kichaka_vadha_natakam [246] sri vishwanatha sathyanarayana NULL 2020010006405 1955
Natakamula Samputi [247] Garika Pati - 2020120032654 1979
Natakamula Samputi [248] Garikapati 2020120035048 1979
natakamulu [249] kallakuri_narayanarao NULL 2020010006407 1950
Natakamulu_Samputamu_4 [250] tirupathi venkateswara literature 2020010002764 1936
Nataka_Natakamu_Or_Borraiah_Setty [251] chilukuri narayanarao literature 2020010002565 1949
nataka_shilphamu [252] rohini NULL 2020010006409 1960
Natana [253] Sriniva Chravarthi 2020120007393 1946
Natana [254] Sriniva Chravarthi 2020120032655 1946
nathya [255] soshien NULL 2020010006412 1946
natika_guchamu [256] chalam NULL 2020010006414 1957
Natya Shala [257] Srinivasa Chakra Varti 2020120001010 1946
Natya Shala [258] Srinivasa Chakra Varti 2020120035049 1946
natyakala samputi 1 sanchika 7 july 1945 [259] Language, Linguistics, Literature 2020050002549 1945
natyasala_vyasa_samputi [260] srinivasa chakaravarthy NULL 2020010006421 1946
Natyashala [261] Srinivasa Charavarthi 2020120001009 1946
NATYASHALA [262] SRINIVASA CHARAVARTHI 2020120029427 1946
Nava Graha Puja Mahima [263] Dhulipala Ramamurthi %20LITERATURE 2020120003904 1997
Nava Graha Puja Mahima [264] Dhulipala Ramamurthi %20LITERATURE 2020120034167 1997
Nava Kusumanjali [265] J.Venkata Ramaiah 2020120020594 1927
Nava Kusumanjali [266] J.Venkata Ramaiah 2020120035051 1927
Nava Srusti [267] Dr.A.Narashimham NAVA%20SRUSTI 2020120035052 1979
navabaratha_sandarshanamu [268] v.subbaiah NULL 2020010006432 1957
navabhaaratan [269] Language, Linguistics, Literature 2020050005790 1922
navabhaarati, september 1958 [270] Language, Linguistics, Literature 2020050004591 1958
navabhaavana [271] aavula saan'bashiva raavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061694 1988
Navabharatha Nirmanamlo R.S.S [272] R.S.S 2020120035053 1985
NAVABHARATHAMU [273] KANNEKANTI VEERABHADRA CHARYULU - 2020120012660 1957
Navabharathamu(Adi,Sabha Parvamulu) [274] K.Veerabhadracharyulu NAVABHARATHAMU%28ADI,SABHA%20PARVAMULU%29 2020120001012 1957
Navabharathamu(Adi,Sabha Parvamulu) [275] K.Veerabhadracharyulu NAVABHARATHAMU%28ADI,SABHA%20PARVAMULU%29 2020120007394 1957
Navabharathamu(Adi,Sabha Parvamulu) [276] K.Veerabhadracharyulu NAVABHARATHAMU%28ADI,SABHA%20PARVAMULU%29 2020120032656 1957
Navabharathi_Vol_9_12_1980 [277] Chadalavada Picchaiah 2040130049493 1979
Navabharathi_Vol_9_12_1980 [278] Chadalavada Picchaiah 2040130066872 1979
navabhu_nandani [279] c_sheshaya NULL 2020010006433 1949
Navabu Nandhini [280] Ch.Sheshaiah - 2020120035054
navabu_nandini_pradhama_bhagamu [281] - NULL 2020010006434 1949
navachinalo_na_paryatananubavalu [282] nandiraji_ragjavedra_rao NULL 2020010006435 1956
Navagraha Gayitri [283] K.Suraya Narayana - 2020120001013 1983
Navagraha Gayitri [284] K.Suraya Narayana - 2020120007395 1983
NAVAGRAHA GAYITRI [285] K.SURAYA NARAYANA - 2020120029430 1983
Navagraha Gayitri [286] K.Suraya Narayana - 2020120032657 1983
Navagraha Puja Mahima [287] D.Rammmurthy RELIGIOUS 2020120001014 1987
Navagraha Puja Mahima [288] D.Rammmurthy RELIGIOUS 2020120007396 1987
Navagraha Puja Mahima [289] D.Rammmurthy RELIGIOUS 2020120032658 1987
NAVAJANARDANAM [290] DR NATARAJA RAMAKRISHNA 2020120029431 1984
navakathaaman'jari [291] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016361 1932
navama vaarshhikootsavasan'put'amu [292] Language, Linguistics, Literature 2020050003538 1943
navamaalika [293] RELIGION, THEOLOGY 2020050015494 1949
Navaneetamu [294] Devulapalli Ramanuja Rao - 2020120001015 0
Navaneetamu [295] Devulapalli Ramanuja Rao - 2020120032659 0
Navanna [296] Unknown GENERALITIES 99999990175505 1977
navaraatra charitramu [297] Oriental Research Institute, Tirupati Literature 5010010088275 1918
Navarasa Gangadharamu [298] Sri J.Panditha Rayalu 2020120001016 0
Navarasa Gangadharamu [299] Sri J.Panditha Rayalu 2020120020595 0
Navarasa Gangadharamu [300] Sri J.Panditha Rayalu 2020120035055 0
Navarasa Tarangini [301] Adibhatta Narayan Das 2020120035056 1979
navasiitamu vyaasa san'put'i [302] Language, Linguistics, Literature 2020050006183 1945
Navayugamu Gandhi Vijayamu [303] Damaraju Pundarikakshudu - 2020120007398 0
Navayugamu Gandhi Vijayamu [304] Damaraju Pundarikakshudu - 2020120032660 0
Nava_Chola_Charitramu [305] posetti linganamathya literature 2020010002079 1938
nava_cholla_cherithra_divya_pada_kavyam [306] poshetti_lingana_kavi NULL 2020010006436 1923
nava_katha_manjari [307] - NULL 2020010006440 1960
nava_nagarekathaku_duronga [308] hendery devied thore NULL 2020010006443 1958
nava_nagarikathaku_dooranga [309] henri_devid_thore NULL 2020010006444 1958
nava_natikalu [310] soma sunder NULL 2020010006447 1960
naveena_ankaganithamu_fouth_class [311] sri krishanarao NULL 2020010006452 1949
naveena_kavyamanjari [312] muddhu_krishna NULL 2020010006453 1959
naveena_vidya [313] m_gandi NULL 2020010006457 1958
naveena_vidya_padamulo [314] m_gandi NULL 2020010006454 1960
naveena_vidya_padhamulo [315] bharathan kumarappa NULL 2020010006456 1960
naveena_vidya_vidanamulo [316] gandhiji NULL 2020010006455 1960
naveen_vidya [317] gandhi NULL 2020010006459 1958
Navenamata Vichara Ac No 114 [318] Gadadharabhatta RELIGION, THEOLOGY 1990030041832 2005
navena_vedya [319] m gandhi NULL 2020010006460 1948
Navya Bharatodayamu [320] Kamaraju Hanumanta Rao 2020120035057 1935
Navya Sahiti [321] Navya Sahiti Acadamy - 6020010001023 1880
Navya Sahiti [322] Navya Sahiti Acadamy - 6020010035058 1880
navyaan'dra saahityaviidhulu [323] Language, Linguistics, Literature 2020050005651 1930
navyachina_vyasaya_samskarana_chattam_vargikeerana [324] kambhampati satyanarayana NULL 2020010006462 1953
navyakathaanidhi [325] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015956 1936
navyakathaaval'i [326] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015099 1948
navyakavitha_veeranjanamu [327] ramanujarao NULL 2020010006463 1947
Navyandhra Sahitya Vidhulu [328] K.Sitaramaiya 5010010001296 1942
navyandhra_sahethya_vedhulu [329] k seetarama battacharyulu NULL 2020010006464 1956
navyandhra_sahitya_vidhulu_navya_sahitya_charitra [330] kuruganti sitha rama bhattacharyulu NULL 2020010006465 1951
Navyandra Sahitya Veedulu [331] K.Seetha Ramaiah SAAHITYAM 2020120001021 1994
Navyandra Sahitya Veedulu [332] K.Seetha Ramaiah SAAHITYAM 2020120007399 1994
NAVYANDRA SAHITYA VEEDULU [333] K.SEETHA RAMAIAH SAAHITYAM 2020120029435 1994
Navyandra Sahitya Veedulu [334] K.Seetha Ramaiah SAAHITYAM 2020120032661 1994
Navyasahityamala [335] Vidvan Vishwam %28T.Nagi Reddy%29 - 2020120001022 1940
NAVYASAHITYAMALA [336] VIDVAN VISHWAM %28T.NAGI REDDY%29 - 2020120020596 1940
NAVYASAHITYAMALA [337] VIDVAN VISHWAM %28T.NAGI REDDY%29 - 2020120029436 1940
NAXLITELU YE DESA BAKTHULU [338] NARASIMHA REDDY KRISHNA RAO 2020120029437 1982
Naya Vidya [339] Surya Narayana . J Literature 2990100028562 1995
nayakulu [340] vedhantha NULL 2020010006467 1946
Nayakuraalu [341] Unava Lakshminarayana LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 99999990125910 1926
nayakuralu [342] etukoori_venkata_narsaiah NULL 2020010006468 1944
Nayanamruthamu-Andhra Nataka Rajam [343] Bapiraju Venkata Subbarao ANDHRA%20NATAKAM 2020120001024 1994
Naya_Darshnamu [344] Panditha_Gopadeva NULL 9000000008160 1950
naya_jamana [345] vedhula_satyanarayana_shastri NULL 2020010006466 1954
Naynay Any Balaramudu [346] Venkatachalapathirao 2020120001025 1938
na_chennpudu... [347] m_k_gandi NULL 2020010006353 1952
na_deaham [348] jompana NULL 2020010006356 1946
na_gajumeda [349] buchi babu NULL 2020010006358 1959
na_jevitha_katha [350] a_kalehsvar_rao NULL 2020010006373 1959
na_matamu [351] m k gandi NULL 2020010006384 1960
na_uttadeshayatra [352] bulusu venkataramanaiah NULL 2020010006430 1958
Ne Nevaru [353] M. Satyanarayana Sarma 2020120035009 1978
neanea [354] d venkata krishana rao NULL 2020010006491 1947
neanevaru [355] m_venkata_sathyanarayana_shrma NULL 2020010006470 1959
nearamu_shiksha_naatakam [356] shivam NULL 2020010006471 1959
nedel_work [357] - NULL 2020010006472 1952
Neeku Etharulaku Madhya Rapport [358] Nalluri Raghavarao 2020120001028 2000
Neela Jangaiah Shibika [359] Neela Jangaiah - 2020120001029 1989
Neela Jangaiah Shibika [360] Neela Jangaiah - 2020120035059 1989
Neela Sundari Parinayamu [361] Kuchimanchi Timma Kavi 2020120035060 1918
neelasundari [362] sri sripada subramanyasastri NULL 2020010006473 1959
Neelaveni [363] B Nadamuni Raju LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071463 1977
Neelikayka [364] Katti Padma Rao GENARAL 2020120001030 1998
Neelikayka [365] Katti Padma Rao GENARAL 2020120007401 1998
Neelikayka [366] Katti Padma Rao GENARAL 2020120032662 1998
neeliteralu [367] sri.a.surya rao NULL 2020010006476 1959
neeli_kallu [368] bal jak NULL 2020010006474 1958
neeli_poovulu [369] n.g.acharya NULL 2020010006475 1929
Neenu Yevaru [370] Katti Padma Rao GENARAL 2020120007402 1998
Neenu Yevaru [371] Katti Padma Rao GENARAL 2020120032663 1998
neenu_makontham [372] m nrasimha rao NULL 2020010006477 1944
Neervachana Adhyathma Ramayanamu - Bala, Ayodhya, Aranya Kamdalu [373] Venkata Sastry.A Ramayanamu 2990100028563 1999
NEETHI GUCHHAMU [374] P.SRIRAMULU REDDY - 2020120029438 1981
Neethi Guchhamu [375] P.Sriramulu Reddy - 2020120035061 1981
Neethi Kadha Manjari [376] Kandukuri Veereshalingam - 2020120007403 0
Neethi Kadha Manjari [377] Kandukuri Veereshalingam - 2020120032664 0
NEETHI KATHA MANJARI [378] SRI KANDUKURI VEERESHALINGAM - 2020120012662 1994
Neethi Mukathavally [379] Sri Rama Chandra 2020120035062 1923
NEETHI MUKTHAVALI-VOLUME1 [380] SAHITYAM 2020120029439 1923
NEETHI SHATHAKA RATNAVALI [381] ROHINI NEETHI%20SHATHAKA%20RATNAVALI 2020120029441 1998
neethichendrika_purvardamu [382] chinnaya suri NULL 2020010006480 1955
NEETHINIDHI [383] V.PRABAKARASASTRI NEETHI 2020120029440 1923
neethi_chandrika_sandhi [384] kandukuri veeresha lingam NULL 2020010006478 1951
neethi_chandrika_sandi [385] kundukuri veereshalingam panthulu NULL 2020010006479 1951
Neethi_Nidi [386] 2020010012708 1926
neethi_ratnakarmu [387] janamanchi_sheshadri_sharma NULL 2020010006481 1939
neethi_sinduvu [388] janamanchi_sheshandri_sharma NULL 2020010006482 1930
Neeti Katha Lahari-Padya Katalu [389] From Panchatantra Book - 2020120001032 1930
Neeti Katha Lahari-Padya Katalu [390] From Panchatantra Book - 2020120007404 1930
Neeti Katha Lahari-Padya Katalu [391] From Panchatantra Book - 2020120020604 1930
Neeti Katha Lahari-Padya Katalu [392] From Panchatantra Book - 2020120032665 1930
Neeti Prabodhika [393] Pagadala Krishnamurthy Naidu - 2020120001033 1932
Neeti Sudhanidhi [394] Komaragiri Krishna Mohan Rao - 2020120035065 2002
Neeti Sudhanidhi-Part 3 [395] Komaragiri Krishna Mohan Rao - 2020120020600 2002
Neeti Sudhanidhi-Part 3 [396] Komaragiri Krishna Mohan Rao - 2020120035064 2002
Neeti Sudhanidhi-Part 5 [397] Komaragiri Krishna Mohan Rao - 2020120020601 2002
Neeti Sudhanidhi-Part 5 [398] Komaragiri Krishna Mohan Rao - 2020120035066 2002
Neetikatha Muktavali-Part I [399] A.Laxmana Swami 2020120020602 1922
Neetikatha Muktavali-Part I [400] A.Laxmana Swami 2020120035067 1922
Neetikatha Vallari [401] B.Kutumbha Rao 2020120001031 1927
Neetikatha Vallari [402] B.Kutumbha Rao 2020120020603 1927
Neetikatha Vallari [403] B.Kutumbha Rao 2020120035068 1927
Neetivakyamrutam [404] Dr.Pullela Sri Rama Chandrudu 2020120020599 1995
Neetivakyamrutam [405] Dr.Pullela Sri Rama Chandrudu 2020120035063 1995
neeti_chendreka_purvardhamu [406] chennya_suri NULL 2020010006483 1947
neeti_kaki_natakam [407] checov NULL 2020010006484 1952
Neeve Prapancham [408] J.Kirshnamurti PHILASOPHY 2990120035069 0
Neevu_Nee_Parinamam [409] v r shastry social%20sciences 2020010001425 1952
neevu_nenu [410] sri_godheti_sathyanarayana_murty NULL 2020010006485 1958
NEHRU ATMA KATHA [411] MUDIGANTI JAGGANNA SASTRY - 2020120029442 1964
Nehru Atma Katha [412] Mudiganti Jagganna Sastry - 2020120035070 1964
NEHRU CHARITRA [413] KONDAVEETI VENKATA KAVI NEHRU 2020120029443 1963
Nehru-Socialism [414] Vanga Pandu Appalaswamy 2020120001034
nehruu charitra 2 [415] kon'd'aviit'i vein'kat'akavi GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2990100051725 1963
nehruu samagra charitra [416] shrii leidunuuri gan'gaadharan' GENERALITIES 2990100051726 1966
nehru_lekalu_prapancha_pramukulu_nehruki_rasinavi_nehru_rasinavi_samputi_3 [417] avasarala_surya_rao NULL 2020010006486 1960
nehru_lekhalu [418] a surya rao NULL 2020010006488 1960
nehru_lekhalu_prapancha_pramukulu_nehruki_rasinavi_nehru_rasinavi [419] avasarala surya rao NULL 2020010006487 1960
neinu kamyunist'u elaa ayyaanu [420] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014319 1947
neinu naadeishamu [421] RELIGION, THEOLOGY 2020050015333 1953
neit'i bhaaratadeishan' [422] rajanii LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061697 1939
neit'i bhaaratadeishan' [423] rajanii LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100067486 1939
neit'i chainaa Jna 1944 [424] Language, Linguistics, Literature 2020050005824 1944
neit'i chainaa san'skarand-ala svabhaavan' [425] iid'pugan't'i naageishvararaavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071465 2004
neit'i haidaraabaad, san'put'i 6 , san'chika 3, march 1956 [426] Generalities 2020050002714 1956
neit'i haidaraabaad, san'put'i 6 , san'chika 4, april 1956 [427] Generalities 2020050002715 1956
neit'i haidaraabaad, san'put'i 6 , san'chika 6, june 1956 [428] Generalities 2020050002716 1956
neit'inat'udu vagairaa muud'u naat'ikalu [429] Language, Linguistics, Literature 2020050005671 1946
neitran [430] Languages%20Linguvistics%20Literature 2020050004342 1954
nelajiitan' [431] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014598 1946
Nelanu_Pindina_Uddhandulu [432] b v singaracharya literature 2020010001845 1958
nelavan'ka [433] kaviraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100067487 0
NELAVANKA-KANDA KAVYAMAU [434] AAKELLA KANDA%20KAVYAMU 2020120020605 1915
NELAVANKA-KANDA KAVYAMAU [435] AAKELLA KANDA%20KAVYAMU 2020120029444 1915
nelavanka_indrachapamu_kandakavya_samputamu [436] - NULL 2020010006489 1949
Nellore_Natakakala [437] komandur pardhasaradhi literature 2020010001842 1952
nen'bar han'd'red' [438] RELIGION, THEOLOGY 2020050015357 1903
Nenergana Mahatmagandi [439] Unnava Rajagopala Krishnaiah GENARAL 2020120035072 0
Nenoka Shadharana Swayam Sevakunu [440] Hindavi - 6020010001035 1997
Nenoka Shadharana Swayam Sevakunu [441] Hindavi - 6020010035073 1997
Nenu [442] Unknown GENERALITIES 99999990175584 1973
Nenu Aradhinche Islam [443] Smr.Malathi Chandur ISLAM 2020120001036 1984
Nenu Aradhinche Islam [444] Smr.Malathi Chandur ISLAM 2020120035074 1984
Nenu Naastikunni [445] Gora - 2020120001037 1976
Nenu Naastikunni [446] Gora - 2020120035075 1976
Nepal Yatra [447] Suryprakasa Sastri, B Vidwan 2040100047192 1958
Nepala Yatra [448] V.B.Surya Prakasa Sastri RELIGOUS 2020120020609 1958
Nepala Yatra [449] V.B.Surya Prakasa Sastri RELIGOUS 6020010035076 1958
Nepoliyan Bonaparty Jeevithamu-Volume2 [450] K.Narasinga Rao NEPOLIYAN 2020120001038 1929
Nepoliyan Bonaparty Jeevithamu-Volume2 [451] K.Narasinga Rao NEPOLIYAN 2020120007405 1929
Nepoliyan Bonaparty Jeevithamu-Volume2 [452] K.Narasinga Rao NEPOLIYAN 2020120032666 1929
Neramulu Cheya Jathulu [453] Rama Chandra Sastry.E 2020120035077 1967
neramu_shiksha [454] shivam NULL 2020010006494 1959
nerankushopakhyanamu [455] k_veeraraghavachryulu NULL 2020010006495 1951
nermana_karyakramamu [456] gandhi NULL 2020010006496 1958
Nethaji Subhash Chandrabose [457] P.Gopi Reddy 2020120007406 1984
Nethaji Subhash Chandrabose [458] P.Gopi Reddy 2020120032667 1984
netha_bidda [459] padala ramarao NULL 2020010006497 1951
Neti Japan [460] K.Subaramaiah 2020120001039 1942
NETI JAPAN [461] K.SUBARAMAIAH 2020120029445 1942
Neti Kalapu Kavitvam [462] Akkiraju Umakanta Vidyasekharulu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050092768 1928
Neti Nyayam (Natakamu) [463] B.Ishwarudu - 2020120001040 1954
Neti Nyayam (Natakamu) [464] B.Ishwarudu - 2020120020610 1954
Neti Nyayam (Natakamu) [465] B.Ishwarudu - 2020120035078 1954
Neti Samyavadamu [466] Masani Minu 2020120001041 1944
neti_china [467] vijayakumar NULL 2020010006500 1958
neti_manavuni_krushi [468] f_g_pearce NULL 2020010006501 1947
neti_soviat_union [469] kambampati_sathyanarayana NULL 2020010006502 1944
ne_nevaru [470] minnikanti_venkata_sathyanarayana_sharma NULL 2020010006490 1959
nibaddhaqs-ari saahityakiiyaalu [471] e bi ke LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061698 1997
NIDRA-KALALU [472] AMARAVARADHI VENKATA SASTHRI NIDRA-KALALU 2020120029446
NIDUDAVOLU VENKATARAO GARI RACHANALU-PARISILANA [473] DR NISTALA VENKATA RAO RACHANALU 2020120020618 1998
NIDUDAVOLU VENKATARAO GARI RACHANALU-PARISILANA [474] DR NISTALA VENKATA RAO RACHANALU 2020120029447 1998
NIGAMANTADHISIKA [475] 2040100049494
Niganttu_Cheritramu [476] medepalli venkataramanacharyulu NULL 9000000003979 1947
nigud'arahasyamu [477] RELIGION, THEOLOGY 2020050015360 1937
niikoosan' [478] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015098 1942
niilaachala mahattvamu [479] Oriental Research Institute, Tirupati Literature 5010010088300 1920
niilaasun'dariiparind-ayamu [480] raa.narasayya shaastrulu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010076974 1896
niilakan't'havijayaakhyan'chan'pukaavyan' [481] bhaaradvaajavellaala mahaadeivasuuri Literature 5010010088921 1874
niilikaluvalu [482] maadhuri LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071466 1964
niitidarpand-amu [483] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015477 1931
niitidiipaaval'i [484] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015954 1933
niitidiipaaval'i [485] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016363 1932
niitika thaanidhaanamu [486] Language, Linguistics, Literature 2020050005812 1932
niitikadhaaratnaavali [487] RELIGION, THEOLOGY 2020050016212 1930
niitikadhaaval'i [488] RELIGION, THEOLOGY 2020050015370 1927
niitikathaamuktaaval'i prathama bhaagamu [489] addeipalli lakshhmand-asvaami Literature 5010010086099 1922
niitikathaanidhaanamu [490] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015475 1932
niitikathaaratnaakaramu [491] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014303 1926
niitikathalu [492] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015097 1933
niitilataa [493] RELIGION, THEOLOGY 2020050016177 1932
niitiprabhoodhika [494] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015316 1932
niitipraboodhika [495] Language, Linguistics, Literature 2020050005842 1945
niitishaastramuktaaval'i [496] Language, Linguistics, Literature 2020050006464 1910
niitivaachakamu [497] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014991 1932
niitivaachakamu [498] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015314 1932
nijaan'raajyamu bhugool'a shaastramu [499] Geography, Biography, History 2020050005805 1934
Nijam [500] B.Kameshwara Rao 2020120001042 1930
NIJAM [501] K.JYOTHI SOCIAL%20SCIENCE 2020120029448 0
Nijamraju Adikaram Anthamaina Roj [502] Nandanam Krupakar NIJAAM 2020120035079 2001
nijam_kudaa_abhaddame [503] bhamidipati kameshwara rao NULL 2020010006509 1955
Nijarupalu [504] Dr.korrapati gangadar rao literature 2020010002577 1957
Nijarupalu [505] k gangadhararao literature 2020010002929 1957
nijaswarupalu_stri_patraleni_natika [506] karepu_appalaswamy NULL 2020010006511 1959
niji_rupalu [507] korrapati_gangadara_rao NULL 2020010006512 1957
nilagiri_yathra [508] kola_sesacala_kavi NULL 2020010006513 1953
nilakanth [509] ravindranath_tagore NULL 2020010006515 1959
nila_sundariparinayamu [510] thimma kavi NULL 2020010006516 1948
Nimitha_Mathrulu [511] maddham shetti hanumantharao literature 2020010002936 1960
nimitta_matrulu_natakam [512] muddamsetti_hanumantharao NULL 2020010006517 1960
niraakarand-oodyamatatvamu [513] ven'kat'asubrahmand-yamu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061699 0
Niramkushopakhyanamu [514] K.Rudraiah Kavi 2020120035080 1916
NIRAMRATA SATYANYASHI [515] JIDDU KRISHNA MURTHY NOVEL 2020120029449 1998
Niramrata Satyanyashi [516] Jiddu Krishna Murthy NOVEL 2020120035081 1998
niran'kushoopaakhyaanamu [517] shrii kan'dukuuri rudrakavi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100051727 1951
niran'taratrayan' san'put'i 2 [518] buchchibaabu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100049495 1994
niran'taratrayan' san'put'i 2 [519] buchchibaabu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066478 1994
Nirankushipakhyanamu [520] swarna subramanya kavi literature 2020010002199 1951
Nirankusho Pakyanamu [521] Kandukuru Rudraya Kavi 2020120035082 1916
Nirankushopakhyanamu [522] K.Rudraiah Kavi 2020120001043 1925
Nirankushopakhyanamu [523] K.Rudraiah Kavi 2020120035083 1925
nirankushopakyam [524] kandukuri_ruddra_kavi_pranitham NULL 2020010006521 1937
nirankushopakyanamu [525] sri kandukuri rudrakavi NULL 2020010006520 1951
NIRANKUSOPAKYANAMU [526] RUDRA KAVI 2020120029450 1916
Nirantara Satyanveshana [527] Jiddu Krishna Murthy NOVEL 2020120001044 1998
Nirantara Satyanveshana [528] Jiddu Krishna Murthy NOVEL 2020120035084 1998
NIRANTARAM -T.RANGA SWAMI [529] T.RANGA SWAMI SAHITYAM 2020120029451 1996
nirasha_third_part [530] jampana_chadrashekararao NULL 2020010006522 1944
niriishvaravaadakhan'd'anamu [531] shriipati suuryanaaraayand-asharma Literature 5010010088796 1893
nirikshanam [532] sada_shiva NULL 2020010006523 1952
Nirmaanam-Vichhinnam [533] A.Efran TRADITION%20OF%20ISLAM 2020120001045 1990
Nirmaanam-Vichhinnam [534] A.Efran TRADITION%20OF%20ISLAM 2020120035085 1990
nirmaand-a kaaryakramamu [535] gaan'dhijii SOCIAL%20SCIENCES 2030020025438 1946
Nirmalananda Sukutulu [536] Nirmalanada Swamy GENARAL 2020120035086 1976
Nirmana Karyakramamu [537] Mahatma Gandhi Rajendra Prasad - 2020120001046 1946
Nirmana_Samayasalu [538] stalin NULL 9000000003860 1945
Nirnaya Sindhuvu-Part I [539] Kamalakara Bhattu - 2020120035087 0
nirnd-ayasin'dhunaamakagran'than' [540] viiraraaghavasvaami shaastri Literature 5010010089100 1879
Nirrmana_Samasyalu_Stalin [541] kambhampati satyanarayana NULL 9000000004197 1959
NIRUDDA BARATHAM [542] M.VENKATASARMA - 2020120029452 1933
Nirudda Baratham [543] M.Venkatasarma - 2020120035088 1933
Nirudda Bharathamu (Asprushyata Khandanam) [544] M.Venkata Sharma 2020120001047 1933
Niruddha Bharatamu [545] Mangipudi Venkata Sharma 2020120001048 1933
Niruddha Bharatamu [546] Mangipudi Venkata Sharma 2020120035089 1933
Nirudhyogi [547] D.V.Raghavaswamy - 2020120001049 1954
Nirudhyogi [548] D.V.Raghavaswamy - 2020120007407 1954
Nirudhyogi [549] D.V.Raghavaswamy - 2020120032668 1954
Nirukti Vyakhyatika Ac No 154 [550] Gadadhara RELIGION, THEOLOGY 1990030041833 2005
nirvachana bhaaratagarbharaamaayand-amu [551] Language, Linguistics, Literature 2020050006445 1933
Nirvachana Bhageeradho Pakhyanamu [552] T.Venkata Kavi 2020120020620 1907
Nirvachana Bhageeradho Pakhyanamu [553] T.Venkata Kavi 2020120035090 1907
Nirvachana Ramayanam - Ayodhya Kandam [554] Sri Venkata Parvatheesware Kavulu Ramayanam 2990100028564 1988
Nirvachana_Adhyathma_Ramayanam_Bala_Ayodhya_Aranya_Kandalu [555] Venkata_Sastry.A Ramayanamu 2990100047191 1999
Nirvachana_Adhyathma_Ramayanam_Bala_Ayodhya_Aranya_Kandalu [556] Venkata_Sastry.A Ramayanamu 2990100073399 1999
nirvachanoottaramaayand-amu [557] Language, Linguistics, Literature 2020050005848 1941
Nirvachanothara Ramayanamu [558] Thikkanamatyulu enter%20subject%20of%20the%20book 2020120001050 1927
Nirvachanottara Ramayanamu [559] Sri Tikkanaamatyulu 2020120035091 1916
Nirvachanottara Ramayanamu [560] Tikkanamatyudu 2020120035092 1916
nirveidamu [561] duubagun't'a laqs-miinaaraayand-asharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071468 0
nirvichaara bhaavijiivanamu [562] no LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100068632 1927
Nirvichara_Bhavi_Jeevanam [563] Dr.V.V.Ramaraju - 2020120012663 1998
nirwachanothararamayanamu [564] sri_thikkanamatya NULL 2020010006529 1952
niryachanamitravin'dedvahamu [565] Language, Linguistics, Literature 2020050006423 1899
NIRYACHANOTHARA RAMAYANAMU [566] SRI THIKKANAMATYA - 2020120029454 1960
Niryachanothara Ramayanamu [567] Sri Thikkanamatya - 2020120035093 1960
nisreyasanandamu [568] sri_mantena_satyanarayana_faju NULL 2020010006532 1957
nisryasanandamu [569] mutya_subbaraya_dyvajnamani NULL 2020010006533 1953
Nithya Jivithamlo Otthidi Nivarana [570] P.V.Krishna Rao - 2020120001051 1995
niti katha mangari [571] madi raju raghuna rao NULL 2020010006535 1941
NITI KATHA SANGRAHAM [572] K.GOPAL RAO 2020120020627 0
NITI KATHA SANGRAHAM [573] K.GOPAL RAO 2020120029455 0
nitturpu [574] dr_rambabu NULL 2020010006539 1950
nitya jiivitan'loo guru shukrula prabhaavamu [575] meid'avarapu san'pat kumaar RELIGION, THEOLOGY 2990100067488 2004
Nitya Parayana Stuttamulu [576] Ch.Upendra Rao - 2020120001054 0
NITYA PARAYANA STUTTAMULU [577] CH.UPENDRA RAO - 2020120029456 0
Nitya Parayana Stuttamulu [578] Ch.Upendra Rao - 2020120035094 0
Nitya Sondaryalahari [579] J.Venkateswara Sastry 2020120001055 1990
Nitya Sondaryalahari [580] J.Venkateswara Sastry 2020120020628 1990
Nitya Sondaryalahari [581] J.Venkateswara Sastry 2020120035095 1990
Nitya Soundarya Lahari [582] Venkateswara Sastry.J Saktism 2040100028565 1990
nityaanusandhanamum [583] shriinivaasa taataachaarya Literature 5010010088627 1899
nityaaraadhana kraman' [584] Not Available Literature 5010010088740 1920
nityajiivitan'loo ottid'i nivaarand-a [585] pi.vi krxshnd-aaraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071470 2002
nityajiivitan'loo saikaalaji [586] alluuri vein'kat'eishvara raavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071471 2001
nityajiivitan'loo sainsu [587] aar. raakrxshhnd-aared'd'i NATURAL%20SCIENCES 2990100071472 2004
nityajiivitan'loo vrxqs-ashaastran' [588] bi.vi.ji.narasin'haraavu NATURAL%20SCIENCES 2990100071473 2002
Nityajivithaniki Niyamavali [589] Dr.M.Krishnaswamy - 2020120001052 1992
Nityanu Santanamu [590] P.Varadacharyulu 2020120001053 1898
Nityanu Santanamu [591] P.Varadacharyulu 2020120035096 1898
Nityanu Stanamu [592] Sri Ramasaran,K.Venkata Narasayya 2020120035097 1964
Nityaparayana Pasuralu [593] Narasimha Charya, P.T.G.V.L Tiruppavai 2990100030384 1994
Nityasadanachandrika [594] Vishwahinduparishath RELIGIOUS 2020120035098 1985
Nitya_Soundarya_Lahari [595] Venkateswara_Sastry.J Saktism 2040100047193 1990
Nivali [596] duggirala kavulu literature 2020010002140 1954
niveidana [597] nal'ini LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061700 1966
niveidika [598] Language, Linguistics, Literature 2020050005896 1952
Niyogeeshwara [599] Achyutani Venkata Chalapathi Rao 2020120035099 1931
Nizam Rashtramulo Rajyanga Samskaranalu [600] Nivedika - 2020120001056 1936
Nizam Rashtramulo Rajyanga Samskaranalu [601] Nivedika - 2020120035100 1936
Nizam Rashtramulo Rajyanga Samskaranalu [602] Nivedika - 2020120035115 1936
Nizam Rasta Asta Mandhra Mahasabha (Adyakshopanyasamu) [603] Ravi Narayana Reddy 2020120035101
Ni_Vishvasam_Jeevitham_Mandu_Dani_Pradhanyatha [604] - NULL 9000000004167 1950
noomulukathalu [605] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015933 1947
noothana_vidavidhanamu [606] mahatma ghandhi NULL 2020010006546 1960
nouka_bangam_kamala_rendava_bagamu [607] srivasudeva_rao NULL 2020010006550 1949
nrusimhapuranamu [608] sivarama shasthri NULL 2020010006551 1953
nrusomhapuranamu [609] v_shivarama_shstri NULL 2020010006552 1953
Nrutha Ratnavali [610] Sri Jammula Madaka Madavarama Sarma 6020010001057 0
NRUTHA RATNAVALI [611] SRI JAMMULA MADAKA MADAVARAMA SARMA 6020010029457 0
Nruthanavali [612] Sri Jammulamadaka Madhavaramasharma 2020120001058 1971
NRUTHANAVALI [613] SRI JAMMULAMADAKA MADHAVARAMASHARMA 2020120029458 1971
nruthyanjali [614] nataraja_ramakrushana NULL 2020010006554 1957
Nruthya_Bharathi [615] Paidipati_Subbarama_Shastri NULL 9000000003951 1957
Nrutta Ratnavali [616] Jaya Sena Pathi NRUTTA%20RATNAVALI 2020120001059 1969
Nrutta Ratnavali [617] Jaya Sena Pathi NRUTTA%20RATNAVALI 2020120035102 1969
Nrutya Bharathi [618] P.Subbarama Sastry - 2020120001060 0
Nrutya Bharathi [619] P.Subbarama Sastry - 2020120007408 0
Nrutya Bharathi [620] P.Subbarama Sastry - 2020120032669 0
nrxsin'ha shatakamu [621] Not Available Literature 5010010088771 1922
nrxsin'hashatakamu [622] RELIGION, THEOLOGY 2020050015301 1941
nrxsin'hashatakamu [623] RELIGION, THEOLOGY 2020050016528 1942
nrxttaratnaaval'i [624] raal'lapalli anan'takrxshhnd-asharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061701 0
nrxttaratnaavali 1 [625] maadhavaraamasharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061702 1971
nrxttaratnaavali dvitiiya bhaagamu [626] shrii jammulamad'aka maadhavaraamasharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071474 1972
nrxtyashaastra prayaaga darshini [627] no LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061703 1988
Nurjahaan [628] Kopparapu Subba Rao - 2020120001061 1948
Nurjahaan [629] Kopparapu Subba Rao - 2020120007409 1948
NURJAHAAN [630] J.S.MURTHY 6020010029459 1927
Nurjahaan [631] Kopparapu Subba Rao - 2020120032670 1948
nurjahaan_natakam [632] kopparapu_subbarao NULL 2020010006557 1948
Nuruganti [633] Sri A.Narayanadas 2020120001062 1976
Nutana Kolata kirtana [634] Anonyms SOCIAL%20SCIENCES 1990020084800 1904
nutana_mahathra_pranaleka [635] villrd r easpi NULL 2020010006558 1950
nutana_vedyavedanamu [636] m_gandi NULL 2020010006559 1960
Nuthana Vidhya Vidhanamu [637] T.P.Prasaka Rayudu MODERN%20EDUCATION 2020120007410 1960
NUTHANA VIDHYA VIDHANAMU [638] T.P.PRASAKA RAYUDU MODERN%20EDUCATION 2020120029460 1960
Nuthana Vidhya Vidhanamu [639] T.P.Prasaka Rayudu MODERN%20EDUCATION 2020120032671 1960
nuthanavidya_vidhanam [640] mahatma gandhiji NULL 2020010006563 1960
nuthana_ganitamu_idovatharagathi [641] ramamuthy NULL 2020010006560 1958
nuthana_praja_poland [642] k_sathyanarayana NULL 2020010006561 1944
Nuthana_Soviat_Samrajyamu [643] david j dalin literature 2020010002802 1953
nuthana_vedyavedanamu [644] m gandi NULL 2020010006562 1960
nuthnavedyavedanamu [645] m gandhi NULL 2020010006564 1960
nuuru samiiqs-alu [646] aar es sudarshanan' LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061705 1987
nyaayabhaaskara [647] anan'taachaaryai Literature 5010010088940 1881
nyaayaratnaaval'ii 1 savyabhichaara saamaanya nirukti [648] gadaadhara bhat't'aachaarya Literature 5010010088969 1915
Nyaya Vysheshikamulu Sankya Yogamulu [649] Sri Sribhasyam Vijaya Sarathi - 6020010001068 1993
Nyaya Vysheshikamulu Sankya Yogamulu [650] Sri Sribhasyam Vijaya Sarathi - 6020010007413 1993
Nyaya Vysheshikamulu Sankya Yogamulu [651] Sri Sribhasyam Vijaya Sarathi - 6020010032672 1993
Nyayaku Sumanjali [652] Lakshmi Narayana Sastri enter%20subject%20of%20the%20book 2020120035103 1939
Nyayakusumanjali [653] P.Laxminarayana Sastry RELIGIOUS 2020120000134 1939
Nyayakusumanjali [654] P.Lakshminarayana Sastri 2020120001064 1939
Nyayakusumanjali [655] P.Laxminarayana Sastry RELIGIOUS 2020120019853 1939
Nyayakusumanjali [656] P.Laxminarayana Sastry RELIGIOUS 2020120034215 1939
Nyayameemamsa Dharsanamu(Goutham Hrushi) [657] C.Ganapathi Sastri NYAYAMEEMAMSA%20DHARSANAMU%28GOUTHAM%20HRUSHI%29 2020120001065 1977
Nyayameemamsa Dharsanamu(Goutham Hrushi) [658] C.Ganapathi Sastri NYAYAMEEMAMSA%20DHARSANAMU%28GOUTHAM%20HRUSHI%29 2020120035104 1977
Nyayamimansa Darshanam [659] Cherla Ganapathi Sastri GENERAL 2020120007411 1977
NYAYAMIMANSA DARSHANAM [660] CHERLA GANAPATHI SASTRI GENERAL 2020120029461 1977
Nyayamimansa Darshanam [661] Cherla Ganapathi Sastri GENERAL 2020120032673 1977
nyayam_natakam [662] somayanchi_yagnanna_shastri NULL 2020010006583 1955
NYAYANIKI NORU [663] L. MALAKONDAIAH - 2020120012664 1980
Nyayanyayalu [664] N.Krishnarao - 2020120001067 1989
Nyayanyayalu [665] N.Krishnarao - 2020120007412 1989
Nyayanyayalu [666] N.Krishnarao - 2020120032674 1989
nyayashastra_parechayamu [667] s_venkata_subbarao NULL 2020010006590 1960
Nyayasiddhanta Manjari Ac No 51 [668] Srikanta RELIGION, THEOLOGY 1990030041834 2005
Nyayasiddhanta Manjari Ac No 71 [669] Cudamani bhattacarya RELIGION, THEOLOGY 1990030041835 2005
Nyayasiddhanta Muktavali Ac No 16 [670] Viswanatha a RELIGION, THEOLOGY 1990030041836 2005
Nyayasiddhantamuktavali Ac No 204 [671] Viswanatha a RELIGION, THEOLOGY 1990030041837 2005
nyaya_darsana_of_gotam_muni [672] sri_padma_prasad_shastri NULL 2020010006570 1942
nyaya_kumud_chandra_of_srimat_prabhachandracharya_vol_i [673] pt_mahendra_kumar_nyaya_shastri NULL 2020010006571 1938
nyaya_kumud_chandra_vol_ii [674] mahendra_kumar_nyayacharya NULL 2020010006572 1941
nyaya_lilavati [675] vallabhacharya NULL 2020010006580 1928
Nyaya_Sangraha [676] Sri_Hemahamsagani NULL 9000000004035 1957
nyaya_shstra_parichayamu [677] g c venkata subbarao NULL 2020010006591 1960
Nyaya_Sudha_Mandanamu [678] - NULL 9000000003802 1882
nyaya_viniscaya_vivarana [679] mahendra_kumar_jain NULL 2020010006597 1949
Nyuthya Bharathi [680] Paidipati Subbharama Sastry 2020010012786 1955
n_g_o_gumasta [681] athreya NULL 2020010006504 1952