వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/పాతవి-6

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చర్చ ముగిసిపోయి, ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న వ్యాసాల జాబితా ఇది. ఇక ఈ చర్చలకు కొనసాగింపు లేదు. ఈ చర్చల్లో ఇక ఏమీ రాయకండి. కొత్తగా ముగిసిన తొలగింపు చర్చల పేజీలను ఇక్కడ ట్రాన్‌క్లూడు చెయ్యండి. దీనికంటే ముందు చేసిన తొలగింపు ప్రతిపాదనలపై ముగిసిన చర్చలను పాతవి-1, పాతవి-2 పాతవి-3 పాతవి-4, పాతవి-5 పేజీల్లో చూడవచ్చు.