వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/పాతవి-5

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చర్చ ముగిసిపోయి, ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న వ్యాసాల జాబితా ఇది. ఇక ఈ చర్చలకు కొనసాగింపు లేదు. ఇక్కడ ఏమీ రాయకండి. దీనికంటే ముందు చేసిన తొలగింపు ప్రతిపాదనలపై ముగిసిన చర్చలను పాతవి-1, పాతవి-2 పాతవి-3 పాతవి-4 పేజీల్లో చూడవచ్చు.