వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఏషియన్ నెల/2021/సభ్యులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. Nskjnv ☚╣✉╠☛ 14:01, 9 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 2. Ch Maheswara Raju (చర్చ) 14:03, 9 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 3. కె.వెంకటరమణచర్చ 15:11, 9 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 4. అభిలాష్ మ్యాడం 10:00, 10 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 5. యర్రా రామారావు (చర్చ) 13:50, 12 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 6. Kasyap (చర్చ) 13:54, 12 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 7. మురళీకృష్ణ ముసునూరి (చర్చ) 08:14, 18 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 8. KINNERA ARAVIND (చర్చ) 01:50, 19 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 9. చదువరి (చర్చరచనలు)
 10. ఆదిత్య పకిడే Adbh266 (చర్చ) 05:20, 19 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 11. Tmamatha (చర్చ) 09:30, 20 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 12. PARALA NAGARAJU (చర్చ) 05:33, 22 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 13. ప్రభాకర్ గౌడ్చర్చ 05:39, 22 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 14. Divya4232 (చర్చ) 08:02, 22 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 15. --Rajasekhar1961 (చర్చ) 14:15, 26 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]
 16. Thirumalgoud (చర్చ) 13:52, 29 నవంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]