వాడుకరి:వైజాసత్య/ఇసుకపెట్టె14

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అక్షరక్రమంలో డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని తెలుగు పుస్తకాలు
అంతర్జాలంలో ఉన్న విలువైన తెలుగు పుస్తకాలు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడం కోసం ప్రారంభించిన తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితా చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. డిజిటల్ లైబ్రరీలోని పలు తెలుగు పుస్తకాల లింకులు, వివరాలు జాబితా చేస్తూ కింద అక్షర క్రమంలో చేర్చుతున్నాము. వీటిలో చాలావరకూ కాపీరైట్లు లేనివే ఉన్నా కొన్ని మాత్రం కాపీరైట్ పరిధిలో ఉన్నవి ఉండివుండొచ్చు.

అంకెలు - - - - - - - - - - - - - - అం - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష

డీఎల్‌ఐలోని తెలుగు పుస్తకాలు[మార్చు]

raamaashva meidhamu [1] shaastri raamamuurti GENERALITIES 2030020025362 1941
raamaayand-a saarooddhaaramu ayoodhyaakaan'd'amu [2] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050067594 1934
raamaayand-a san'grahamu [3] shaastri patri vishveishvara GENERALITIES 2030020025134 1934
raamaayand-a visheishhamulu [4] red'd'i prataapa shrii suravaramu bi ei bi yal GENERALITIES 2030020025417 1943
raamaayand-amu [5] aatukuuri molla RELIGION, THEOLOGY 5010010031548 1924
raamaayand-amu baalakaan'd'amu [6] Religion, Theology 2020050005891 1955
raamaayand-an'looni konni aadarsh paatralu [7] shrii puraand-apan'd'a raadhaakrxshhnd-a muurti RELIGION, THEOLOGY 2990100067504 1997
raamabhuupaalashatakamu [8] RELIGION, THEOLOGY 2020050016744 1950
RAAMABHYUDAYAMU [9] RAMA BHADRA 2020010013097 1931
raamachan'droopaakhyaanamu [10] vein'kat'eishvara GENERALITIES 2030020025080 1911
రామదాసు [11] రామనారాయణ కవులు నాటకము సోమరాజు రామానుజరావు పంతులుచే పరిష్కరించబడినది 2020050014574,
2020050014366
1927
రామదాసు నాటకభజనకీర్తనలు [12] శివంగి బాపిరాజకవి కీర్తనలు 2020050015660 1927
raamadaasu charitramu [13] shriiharibhajanashin'garidaasu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071534 1877
raamadaasu naat'akamu [14] vein'kat'aramand-ayya d'i GENERALITIES 2030020024798 1927
raamadaasucharitramu [15] Geography, Biography, History 2020050005849 1936
raamakrxshhnd-a viveikaanan'da [16] vein'kat'aratnan' sharma vinnakoot'a GENERALITIES 2030020025002 1950
raamakumaaraabhyudayamu [17] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015703 1924
raamaliilaa vilaasamu [18] pood'uuri vein'kat'araaja kavi Religion 5010010088323 1920
raamalin'ga [19] vaad'reivu purushhoottan' LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061746 1993
raamanaat'akamu [20] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014357 1927
raamapriya [21] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016383 1932
raamaraajyamu [22] Religion, Theology 2020050005751 1923
raamaraamashatakamu [23] Religion, Theology 2020050005755 1948
raamarasaamrxta sin'dhu raamaayand-amu [24] Oriental Research Institute, Tirupati Religion 5010010090987 1921
raamashatakamu [25] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014290 1924
raamashatakamu [26] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014800 1924
Raamashwa Medhamu-Part 1 [27] - 2020120001207 1941
raamastavamu [28] GENERALITIES 2020050015294 1924
raamasun'dari dvitiiyakhan'damu [29] subbaaraavu gran'thi GENERALITIES 2030020025069 1933
raamatiirdhasvaami jiivitamu [30] no LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100068677 0
raamayand-a [31] Language, Linguistics, Literature 2020050005938 1949
raameilin'geishashatakamu [32] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014639 1909
raameishvara maahaatmyamu [33] laqs-and-akavi einugu GENERALITIES 2030020025330 1903
raamoopaakhyaanamu tadvimarshanamu [34] vein'kat'a subrahmand-ya shaastri pen'd'yaala GENERALITIES 2030020025176 1938
raamulavaaru iijipt'udeishapu pheroo yaned'i yabhi praaya vimarshanamu [35] Language, Linguistics, Literature 2020050005705 1936
raamuniki siitaa eimavutun'di [36] aarudra LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071535 2001
raan'geiya raaghava [37] jvaalaamukhi GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2990100051758 1998
raand-aa prataapa sin'ha prathama bhaagamu [38] shaastrii jan'dhyaala shivanna GENERALITIES 2030020024815 1950
raand-aaprataapasin'ha [39] shivanna shaastri LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033115 1926
raand-aaprataapasin'ha charitra [40] Geography, Biography, History 2020050006488 1933
raand-aaprataapasin'ha naat'akamu [41] shriipaada kaameishvararaavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033131 1926
raand-i man'gamma [42] challaa raadhaakrxshhnd-a sharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100049512 1995
raand-i man'gamma [43] challaa raadhaakrxshhnd-a sharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066492 1995
raand-idurga leika durga kumaari [44] RELIGION, THEOLOGY 2020050016330 1931
raand-ii laqs-miibaayi [45] sarasvatii sharma GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2990100049513 0
raand-ii laqs-miibaayi [46] sarasvatii sharma GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2990100066493 0
raand-ii san'yukta [47] raav vi subbaa GENERALITIES 2030020024611 1915
raand-iisooma [48] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016025 1954
Raanii Lachhamibaaii [49] GEOGRAPHY%20BIOGRAPHY%20HISTORY 99999990129022 1971
Raanii Lachhamibaaii [50] GENERALITIES 99999990129024 1972
raaseishvaruniraa seichchha [51] brahmachaari prabhudatta RELIGION, THEOLOGY 2030020025605 1955
raashht'riiya pan'chaan'ga 1879 shaka 1957 - 58 [52] - Others 2020050087075 1957
raashhtriiya pan'chaan'gamu shaka 1882 1960 - 61 A. D. [53] - Others 2020050086963 1960
raathaadavashatakamu [54] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014626 1939
Raathi Sthambhabamu [55] Panuganti Lakshmi Narasimharao 2020120001208 1930
Raathi Sthambhabamu [56] Panuganti Lakshmi Narasimharao 2020120007457 1930
Raathi Sthambhabamu [57] Panuganti Lakshmi Narasimharao 2020120032718 1930
Raati Chigullu [58] Adigopula Venkata Ratnam COLLECTION%20OF%20POEMS 2020120035292 0
Raati Sthambhamu [59] P.Laxmi Narasimha Rao 2020120001209 1930
raatistan'bhamu [60] ponugan't'i lakshhiiminarasin'haraavuchei LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2030020024730 1930
Raavana Vadha [61] Photedar Keshavacharya 2020120035293 0
raayabaaramu [62] mohammad khaasin'khaan LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061747 1942
raayabaaramu modat'i san'put'amu [63] deivaraaju vein'kat'a krxshhnd-aaraavu RELIGION, THEOLOGY 5010010033173 1933
raayalaniitikathalu [64] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016122 1955
raayalasiima rachayitala charitra [65] kalluuru ahoobalaraavu GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2990100061748 1975
raayalasiima rachayitala charitra 2 [66] kalluuru ahoobalaraavu GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2990100061749 1977
raayalasiima rachayitala charitra 4 [67] kalluuru ahoobalaraavu GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 2990100061750 1986
raayaproolu rachanala parishiilana tatvaviveichana [68] yan' laavand-ya sarasvati LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100051759 1988
raayaproolu rachanala parishiilana tatvaviveichana [69] yan' laavand-ya sarasvati LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061751 1988
raayavaachakamu [70] si vi raamachan'draraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100067505 1982
rachaithala_swatantriya_apaharanku_kutra [71] sri_gopala_mittal NULL 2020010007007 1958
rachaithala_swathanthram_apaharanaku_kutra [72] sri_gopal_mithal NULL 2020010007008 1958
rachaitha_shilpama [73] ilya_ehren_burg NULL 2020010007009 1955
rachaitha_shilpamu [74] t.venkataramaiah NULL 2020010007010 1955
RACHANASWADANAM [75] R.V.S.SUNDARAM RACHANASWADANAM 2020120029579 1994
Rachanaswadanam [76] R.V.S.Sundaram RACHANASWADANAM 2020120035295 1994
rachayitala svaatan'tryan [77] Language, Linguistics, Literature 2020050005647 1958
rachitoo niitishrxn'gaaravairaagyakhyashatakatraya [78] vaavil'la raamasvaami Literature 5010010088816 1920
RADAMADAVASAMVADAMU [79] V.VENKATAPATHI enter%20subject%20of%20the%20book 2020120029580 1949
Radhakrishna Naatakamu [80] Panuganti Lakshmi Narasimha Rao - 2020120001210 1929
RADHAMADHAVA SAMVADAMU [81] VELIDINDLA VENKATA PATHI 2020120029581 1949
Radha_Babu [82] m narasimharao literature 2020010003372 1958
radha_navala [83] kaanchanapally_kanakamba_garu NULL 2020010007012 1935
Radhika_Santhwinamu [84] muddhu palani literature 2020010002081 1960
Radio Prasangalu [85] K.Ranga Rao VYASA%20SAMPUTA 2020120001211 1997
Radio Prasangalu [86] K.Ranga Rao VYASA%20SAMPUTA 2020120035296 1997
Raga Lakshana Sangraham [87] Dr.Nukala Chinna Satyanaryana MUSIC%20BOOK 2020120020837 0
RAGA LAKSHANA SANGRAHAM [88] DR.NUKALA CHINNA SATYANARYANA MUSIC%20BOOK 2020120020838 0
RAGA LAKSHANA SANGRAHAM [89] DR.NUKALA CHINNA SATYANARYANA MUSIC%20BOOK 2020120029582 0
Raga Lakshana Sangraham [90] Dr.Nukala Chinna Satyanaryana MUSIC%20BOOK 2020120035297 0
Ragakiya Shasthram [91] M.Subba Raju - 2020120001218 1938
RAGAKIYA SHASTHRAM [92] M.SUBBA RAJU - 2020120020842 1938
RAGAKIYA SHASTHRAM [93] M.SUBBA RAJU - 2020120029588 1938
Ragamanjari [94] Veereshalingamu NULL 9000000001101 1926
ragataal'a chin'taamand-i [95] t'i vi subbaaraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100051760 1952
Ragava Pandaveeyam - Teekatatparyam [96] Bhashyakacharyulu,E Literature 2990100028596 1932
ragava_pandaveyamu [97] p_surana NULL 2020010007017 1955
RAGHA JVAALA [98] KODALI GOPALARAO NATIKA 2020120029583 1966
Raghava Manu Natakamu [99] Srinivasa Raghavacharyulu, Kayala Krishaswamy Shettyvari DRAMA 6020010004264 1900
Raghava Pandaveeyamu [100] Pingali Suranama - 2020120001212 1963
Raghavapamdaveeyam [101] Suranamatya ,Pingalli Literature 2990100028595 1939
raghava_pondaveyamu_sateka [102] - NULL 2020010007021 1955
Raghava_Yadhaveeyamu [103] vinjanuri somesha literature 2020010001832 1950
ragha_ragini_natakam [104] g_maruthi_rao NULL 2020010007018 1960
ragha_rekhalu [105] p_hanumantha_rao NULL 2020010007019 1952
Ragha_Tala_Chinthamani [106] t v subbarao literature 2020010001492 1952
raghu raama vijayamu [107] Oriental Research Institute, Tirupati Literature 5010010088310 1921
Raghu Rama Ramayanamu [108] Mavaduru Raghu Ramaiah 2020120001215 1995
Raghu Rama Ramayanamu [109] Mavaduru Raghu Ramaiah 2020120007458 1995
Raghu Rama Ramayanamu [110] Mavaduru Raghu Ramaiah 2020120032719 1995
Raghukula Charitramu [111] Chilakamarthi Laxmi Narasimham 2020120001214 1938
raghukula charitramu trxtiiya bhaagamu [112] shaastrii vein'kat'a raaya GENERALITIES 2030020024680 1942
Raghulula Charitamu [113] 6020010001213 1938
raghunaadh [114] RELIGION, THEOLOGY 2020050016293 1931
raghunaadhanaayakaabhyudayamu dyipadakaavyamu mariyu raghuunaadhaabhyudayamu yaqs-agaanamu [115] Language, Linguistics, Literature 2020050006412 1951
raghunaatha naayakaabhyudayamu dvipada kaavya [116] vein'kat'aramand-ayya en GENERALITIES 2030020025261 1951
raghunaatha raayalu [117] narasin'hamu kaakarla ven'kat'a GENERALITIES 2030020024610 1951
Raghunadh [118] Sri, Utukuri Sathanarayana Rao 2040100047227 8961
Raghunadh [119] Sri Utukuri Satyanarayana Rao - 2040100049514 0
Raghunathanayakabhyudayamu_Dwipada_Kavya [120] vijayaraghava nayaka NULL 9000000001505 1951
Raghunathanayakahyudayamy_Dwipada_Kavya_And_Raghunathabhyudayamu_Yakshagana [121] vijayaraghava nayaka literature 2020010002179 1951
raghunatha_rayalu [122] kakattla venktaraya narasimah NULL 2020010007024 1951
raghupatiraayavyamu [123] Oriental Research Institute, Tirupati Literature 5010010088284 1921
raghuraamashatakamu [124] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014794 1925
raghuudayamu [125] vein'kat'a suuryaprashaan'ta raaya kavigaaru LITERATURE 2990100071536 1924
Raghuvamshalahari(Kalidasu) [126] Cherla Ganapati GENARAL 2020120035298 1994
Raghuvamshamu [127] SRINATHUDU NULL 9000000001576 1960
Raghuvamshamu-Dashama Sargamu [128] Dr.Patibanda Madhava Sharma - 2020120007459 1971
Raghuvamshamu-Dashama Sargamu [129] Dr.Patibanda Madhava Sharma - 2020120032720 1971
raghuvan'shaakhyammahaakaavyam aadashasargam [130] koolachalamallinaatha suuri Religion 5010010088968 1870
raghuvan'shaakhyan' mahaakaavyam [131] koolachelaallinaadha suuri Literature 5010010088793 1877
raghu_bvamshamu [132] v_venkatarya_shastri NULL 2020010007022 1941
raghu_vamsham [133] mallinatha soori NULL 2020010007030 1957
rahasya ratnaaval'ii hrxdayamu [134] chaaryula sheishhaa kan'daa d'ai RELIGION, THEOLOGY 2030020025653 1929
Rahasya Trayaramu Of Vedanta Desika [135] Venkatanadhulu 2040100049515 1268
Rahasya Trayasaramu Of Guruparampa Saramu [136] 2040100047228 9517
rahasyan' [137] shriimati soomired'd'i jamuna LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100049516 1995
rahasyan' [138] shriimati soomired'd'i jamuna LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066494 1995
Rahasyashodhanamu [139] Shrii Gun't'i Subrahmand-yasharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2030020024743 1955
Rahasya_Darpanamu [140] VENKATARAYA NULL 9000000001001 1894
rahasya_gopanamu [141] pannchladedav NULL 2020010007033 1956
rahasya_shodanam [142] sri_venkata_parvathishwara_kavvullu NULL 2020010007034 1955
rahasya_sodanamu [143] gunti_subramanya_sharma NULL 2020010007035 1955
railway_samasyalu [144] mallipeddi rama krishna NULL 2020010007036 1944
RAITHU RAJU [145] AADI SHESHUVU - 2020120029585 1981
Raithu Raju [146] Aadi Sheshuvu - 2020120035299 1981
raithu_bidda [147] n.venkata_ratnam NULL 2020010007037 1950
Raitu Biddalu [148] Kodali Gopala Rao - 2020120001216 1954
RAITU BIDDALU [149] KODALI GOPALA RAO - 2020120029586 1954
Raitubid'd'a [150] Nabniniinu Raamaaraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2030020024721 1939
Raja Shekara Vilaasamu [151] Kuchimanchi Timma Kavi 2020120001223 1924
Raja Shekara Vilaasamu [152] Kuchimanchi Timma Kavi 2020120007462 1924
Raja Shekara Vilaasamu [153] Kuchimanchi Timma Kavi 2020120032721 1924
RAJA VASIREDDY VENKATADRI NAIDU [154] K.LAXMI NARAYANA - 2020120029590 1963
Rajaa Eedipas [155] M.Nagabhushana Sharma - 2020120007460
Rajaa Eedipas [156] M.Nagabhushana Sharma - 2020120032722
RAJADANI [157] DR SURAGALI TIMOTI JNANANDA KAVI RAJADANI 2020120029587 1987
Rajahmundry Charitra [158] 2040100047226 1991
Rajahmundry Charitra [159] 2040100073407 1991
Rajakeeya Parignyanamu [160] Dr.Maremanda Rama Rao 2020120001217 1951
Rajakeya Kuru Kthram [161] Bollimuntha Shiva Ramakrishna 2020120035301 1955
RAJAKIYAVEERULU DAKTARUKHANU [162] BOI BHIMANNA - 2020120012674 1963
rajamakuntam [163] pandit_govindvallibhapanth NULL 2020010007042 1960
rajamanaru_natikalu [164] pakala venkata rajamannaru NULL 2020010007043 1958
Rajamannaru [165] pakala venkatakrishna rajamannaru NULL 9000000001148 1958
rajanii priya [166] gun't'uuru satyanaaraayand-a LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100067506 1944
rajaranjana_vidya_vilasa_natakamu [167] tulaja_maharaja NULL 2020010007048 1960
Rajarshi Raja Ram Mohna Roy [168] A.Chalamaiah LIFE%20OF%20THE%20RAJARSHI%20RAJA%20RAM%20MOHNA%20ROY 2020120020843 1935
Rajarshi Raja Ram Mohna Roy [169] A.Chalamaiah LIFE%20OF%20THE%20RAJARSHI%20RAJA%20RAM%20MOHNA%20ROY 2020120035302 1935
rajarshi_sri_raja_rammohana_rayala_vari_jeevitha_charitra [170] sri k rama shastri NULL 2020010007050 1952
rajasandarshanamu [171] divakarla_venkatavadhani NULL 2020010007051 1946
Rajasemha [172] Vekatacharyulu NULL 9000000001883 1955
rajashakara_charetramu [173] k_vereshalingamu NULL 2020010007054 1954
Rajashekara Vilasamu [174] Kuchimanchi Timma Kavi enter%20subject%20of%20the%20book 2020120001222 1924
Rajashekara Vilasamu [175] Kuchimanchi Timma Kavi enter%20subject%20of%20the%20book 2020120035300 1924
Rajashekara_Charitramu [176] madayagari malanna literature 2020010002200 1937
rajashekara_cheritramu [177] kandukuri vireshaligamu NULL 2020010007055 1954
rajashekara_vilasham [178] kuchi_manchi_timma_kavi NULL 2020010007056 1954
Rajashekharakavi_Kavya_Mimamsa [179] panchagnula adhi narayana shastry literature 2020010001475 1930
Rajashilipi [180] Paatibanda Madavasharma LITRATURE 2020120001219 1957
Rajashilipi [181] Paatibanda Madavasharma LITRATURE 2020120035303 1957
Rajasuya Rahasyamu [182] P.Venkata Subramanya Sastry SAHITYAM 2020120001220 1938
RAJAVAHANA VIJAYAMU [183] K.MURTHY KAVI - 2020120020844 1937
RAJAVAHANA VIJAYAMU [184] K.MURTHY KAVI - 2020120029589 1937
Rajavahana_Vijayamu [185] kakamani murthy literature 2020010002208 1937
Rajavahana_Vijayamu_Prouda_Prabhandhamu [186] kaka mani murthy literature 2020010002082 1937
rajavamsha_pradeepika [187] battula_laxmaiah NULL 2020010007060 1958
Rajayoga Saramu (Dvipada Kavyamu) [188] T.Venkamma Kavi 2020120001221 1930
Rajayoga Saramu (Dvipada Kavyamu) [189] T.Venkamma Kavi 2020120007461 1930
Rajayoga Saramu (Dvipada Kavyamu) [190] T.Venkamma Kavi 2020120032723 1930
raja_gopala_vilasamu [191] chengalva kaala kavi NULL 2020010007040 1951
raja_laxmi [192] kethpurapu venkata sastri NULL 2020010007041 1937
raja_mannaru [193] p_venkata_rajamannaru NULL 2020010007045 1958
raja_raju [194] p subrahmanya shastri NULL 2020010007047 1948
raja_sandarshanamu [195] diwarkarla venkatavadhani NULL 2020010007052 1946
raja_tharangini_sapthama_tharangamu_dwithiya_bagamu [196] rendu_chintala_laxmi_narasimha_shastri NULL 2020010007058 1957
raja_tharangini_sapthama_tharangini [197] kalhana NULL 2020010007059 1956
rajinikanth [198] g_maruti_rao NULL 2020010007061 1960
RAJU KAVIRAJU PREMIKUDU NIRMATA [199] NARENDRA LUTHAR MOHMED%20KULIKUTUB%20SHA 2020120029591 1997
Raju Palem Sri Sri Sri Balayogi Sampurna Cheritra [200] Dr.Kanduri Veeraraghavacharya DEVOTIONAL 2020120035304 1995
Rajyanga Yantram [201] Maheedhara Jaganmohana Rao - 2020120001225 1939
Rajyangatantramu [202] V.Surayanarayana 2020120001224 0
RAJYANGATANTRAMU [203] V.SURAYANARAYANA 2020120029592 0
Rajyaoga_Thotramu [204] v surya narayana rao NULL 9000000001207 1956
rajya_kanksha_charitraka_prakaranam [205] sri_ankaraju_shankararao NULL 2020010007062 1949
rakamacherlla_venkata_dasu_gari_keerthanalu [206] venatha dasu NULL 2020010007064 1949
Rakamachrla Venkatadasu Kirthanalu Jeevita Viseshalu [207] Anjaneya Sastry.S Music 2040100028598 1990
RAKSHAKA RAMUDU -ARANYA KANDAMU [208] SRI MAN ATMKURU GOVINDACHARYA TELUGU 2020120029593 1983
rakshasa_grahanam [209] b.kameswar rao NULL 2020010007065 1953
Rakshasa_Vivahamu [210] v v l prabhakar literature 2020010002605 1960
rakthakshe [211] k_sheshagiri_rao NULL 2020010007068 1958
rakthasambandham [212] lingamaneni NULL 2020010007070 1960
Raktha_Jwala_Rowdova_Bagam [213] - NULL 9000000001232 1948
Raktha_Pasham_Sanghika_Natakam [214] g n pathi literature 2020010002598 1960
raktha_potu [215] pucha venkatramaiah NULL 2020010007069 1953
Raktha_Sambhandham [216] Linga Maneni NULL 9000000001832 1960
Rama [217] Gadde Lingaiah 2020120001227 1955
Rama [218] Gadde Lingaiah 2020120007463 1955
Rama [219] Gadde Lingaiah 2020120032724 1955
Rama Bhakthi Samrajyamu [220] Sarojini Ratnamu, C. Ramayanam 2990100030392 1993
Rama Bhyudayamu [221] A.Ramabhadra Kavi 2020120020845 1917
Rama Bhyudayamu [222] A.Ramabhadra Kavi 2020120035306 1917
RAMA KATHA [223] P.NARUNAGA NAARYA RELIGOUS 2020120029595 1972
Rama Katha [224] P.Narunaga Naarya RELIGOUS 2020120035307 1972
Rama Mohan Natakamu [225] A.Somanadha Rao TELUGU-NATAKAMU 2020120035308 1913
Rama Raju Or The Last Days Of Vizianuggar [226] K.Srinivasa Rao 2020120001242 1907
Rama Raju Or The Last Days Of Vizianuggar [227] K.Srinivasa Rao 2020120035309 1907
Rama Rajyam [228] Suryanarayana Sastry Garu RELIGION, THEOLOGY 2990100071669 0
RAMA TEERDHA [229] VANGAVOLU ADISHESHAIAH - 2020120012675 0
Ramabhuyudayamu (Paryaa Lokanamu) [230] Kusumamba, B Ramayanam 2040100028599 1981
Ramabyudayamu [231] Ramabhadra Kavi 2020120001228 1931
Ramachandra Vijayamu [232] Chilakamarthy Lakshmi Narasimhamamu 2020120001229 1949
Ramachandra Vijayamu [233] Chilakamarthy Lakshmi Narasimhamamu 2020120007464 1949
RAMACHANDRA VIJAYAMU [234] CH.LAKSHMINARASIMHAM 2020120020846 0
RAMACHANDRA VIJAYAMU [235] CH.LAKSHMINARASIMHAM 2020120029594 0
Ramachandra Vijayamu [236] Chilakamarthy Lakshmi Narasimhamamu 2020120032725 1949
ramachendruni_hampi_yatra [237] jogi_somayaji NULL 2020010007074 1930
Ramadasanu charitramu [238] Shingadasa GEOGRAPHY, BIOGRAPHY, HISTORY 1990020084854 1896
RAMADEVA VIJAYAM [239] SRIPADA SUBRAMANYASASTRI DRAMA 2020120012676
Ramakadha Saisudha [240] Dr.G.V.Subramanyam RELIGOUS 2020120035310 1995
Ramakrishna Mahabharatamu [241] Venkata Ramakrishna Kavulu 2020120035734 1916
Ramakrishnini Rachana Vaikari [242] Puttaparti Narayanacharyulu GENARAL 2020120001230 1957
Ramakrishnini Rachana Vaikari [243] Puttaparti Narayanacharyulu GENARAL 2020120007465 1957
RAMAKRISHNINI RACHANA VAIKARI [244] PUTTAPARTI NARAYANACHARYULU GENARAL 2020120029596 1957
Ramakrishnini Rachana Vaikari [245] Puttaparti Narayanacharyulu GENARAL 2020120032726 1957
RAMANAMA MAHIMA [246] M. MALLI KARJUN RAO RAMA%20NAMA 2020120029597 1969
Ramanama Mahima [247] M. Malli Karjun Rao RAMA%20NAMA 2020120035311 1969
RAMANEEYA RAAMAYANAM [248] ADIPUDI SOMANATHA RAYA 2020120029598 1930
Ramaniya Ramayanam [249] Duggisetti Venkata Ramanayya RAMAYANAM 2020120001231 1989
RAMANIYA RAMAYANAM [250] DUGGISETTI VENKATA RAMANAYYA RAMAYANAM 2020120029599 1989
Ramaniya Ramayanam [251] Duggisetti Venkata Ramanayya RAMAYANAM 2020120035312 1989
ramanjaneya_yuddamu [252] darshi_veera_ragava_swamy NULL 2020010007079 1959
Ramanuja Keerthi Koumudhi [253] Dasakudaram Varadhacharyulu 2040100047230 1992
Ramanuja Keerthi Koumudhi [254] Dhanakudharam Varadacharyulu 2040100049517 1992
Ramanuja Keerthi Koumudi Vol.1 [255] Varadacharya ,Dhanakudharam RELIGION, THEOLOGY 1990020047605 1972
Ramanuja Keerthi Koumudi Vol.12 [256] Varadacharya ,Dhanakudharam RELIGION, THEOLOGY 1990020047607 1990
Ramanuja Keerthi Koumudi Vol.3 [257] Varadacharya ,Dhanakudharam RELIGION, THEOLOGY 1990020047606 0
Ramappa Devalayamu Silpakala Rahasyamaulu [258] Ch.Raja Badrayya 2020120001232 1986
Ramarajiyamu [259] Venkayya 2020120001233 1923
ramarajiyamu_or_narapathi_vijayamu [260] venkaiah NULL 2020010007080 1923
Ramaraju [261] sri shanagavarapu raghava shastry literature 2020010002779 1924
ramarajyamu [262] vavikolanu_lakshminarasima_rao NULL 2020010007081 1958
Ramarayavilasamu [263] D.Subbashastri 6020010001234 1911
Ramavatharamthathaawamu Vol-1 [264] J.Shashadhri Sharama - 2020120007466 1931
Ramavatharamthathaawamu Vol-1 [265] J.Shashadhri Sharama - 2020120032727 1931
Ramavilasamu [266] Anugula Lakshmanakavi 2020120001235 1934
Ramavilasamu [267] Anugula Lakshmanakavi 2020120035313 1934
Ramayana Aranya Kanda [268] vaalmiiki Maharshi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 1990020084801 1890
Ramayana Bala Kanda [269] vaalmiiki Maharshi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 1990020102901 1889
Ramayana Kalpavruksham - Telugudanam. [270] Srinivasa,P. Ramayanam 2990100030393 2000
Ramayana Paramardham [271] Panduranga Rao, I Ramayanam 2990100028602 1999
Ramayana Patralu [272] Sri Komaragiri Krishnamohana Rao - 2020120035314 15
Ramayana Rahasyala Samiksha [273] Subramanya Sastry, V Ramayanam 2040100028603 1983
Ramayana Saaraswatha Darsanamu [274] Appaiah,Allamsethy Ramayanam 2990100028604 1995
Ramayana Sara Sangraha [275] devaraja Nayaani LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 1990020102828 0
Ramayana Sowrabham Sundarakanda [276] Malladi Sivaramasastri RELIGIOUS 2020120035315 1984
Ramayana Sudha Lahari [277] D.Venkatavadhani - 6020010001240 1976
Ramayana Sudha Lahari [278] D.Venkatavadhani - 6020010007468 1976
Ramayana Sudha Lahari [279] D.Venkatavadhani - 6020010032728 1976
Ramayana Sudha Uttarakandamu [280] Lakshmi Narasimha.A 2040100030394 1985
Ramayana Tharangani-Volume2 [281] P.Hanumajjanaki Sarma RELGIOUS 2020120001832 1984
RAMAYANA THARANGANI-VOLUME2 [282] P.HANUMAJJANAKI SARMA RELGIOUS 2020120007674 1984
Ramayana Tharangani-Volume2 [283] P.Hanumajjanaki Sarma RELGIOUS 2020120032905 1984
Ramayana Visheshalu [284] S. Pratapa Reddy RELGIOUS 2020120001241 1987
Ramayana Visheshalu [285] S. Pratapa Reddy RELGIOUS 2020120035316 1987
Ramayanam [286] Athukuri Mella GENERAL 2020120001236 1911
Ramayanam [287] Athukuri Mella GENERAL 2020120035317 1911
Ramayanam Aranya Kanda - Samputam -3 [288] Sri Pada Subhramanya Shastri - 2020120001239 1956
ramayanamante [289] addepalli_sathyanarayana NULL 2020010007087 1958
ramayanamu [290] athukuri molla NULL 2020010007091 1952
Ramayanamu (Molla) [291] Kumari Molla 2020120001238 1937
Ramayanamu-Part-3-Aranyakandha [292] Sri.Sripada Subramanya Sastry RELIGIOUS 2020120001237 1956
Ramayanamu-Part-3-Aranyakandha [293] Sri.Sripada Subramanya Sastry RELIGIOUS 2020120007467 1956
RAMAYANAMU-PART-3-ARANYAKANDHA [294] SRI.SRIPADA SUBRAMANYA SASTRY RELIGIOUS 2020120029600 1956
Ramayanamu-Part-3-Aranyakandha [295] Sri.Sripada Subramanya Sastry RELIGIOUS 2020120032729 1956
Ramayanamulo Visishta Patralu [296] Rama Sharma. A Ramayanam 2040100028601 2002
ramayanamu_modati_samputham_balakanda [297] valmiki NULL 2020010007090 1955
ramayanam_aro_samputam_yudda_kanda [298] valmiki NULL 2020010007088 1957
ramayanam_mudo_samputam_aranyakanda [299] valmikee_maharshi NULL 2020010007089 1956
Ramayanam_Patrala_Aadarsamu_Part - 1 [300] Padmanabham. G Ramayanam 2990100047232 1998
ramayanarathnakaramu [301] vangipuram rangswamyaiah NULL 2020010007103 1954
Ramayana_Gana_Sudha_Aranya_Kandamu [302] P. Lakshmi_Narayana_Rao Ramayanam 2040100047308 2002
Ramayana_Gana_Sudha_Aranya_Kandamu [303] P. Lakshmi_Narayana_Rao Ramayanam 2040100073447 2002
Ramayana_Paramardham [304] Panduranga_Rao, I Ramayanam 2990100047231 1999
Ramayana_Paramardham [305] Panduranga_Rao, I Ramayanam 2990100073409 1999
ramayana_ratnakaramu_modati_bagamu [306] vangipuramu rangaswamaiah NULL 2020010007104 1958
ramayana_ratnakaramu_mudova_bagamu [307] vangipuram rangaswamaiah NULL 2020010007105 1954
Ramayana_Vishesamu [308] sri suravaram prathapareddy literature 2020010001949 1957
ramayya_samsaaramu [309] hari_kishan NULL 2020010007109 1959
rama_chandra_vijayam [310] laxmi narasimham panthulu NULL 2020010007073 1949
Rama_Natakamu_Pradamankamu [311] - NULL 9000000001498 1957
rama_rayalu [312] anthati_narasimham NULL 2020010007082 1958
rama_raya_vilasam [313] devulapallik subbaraya sharma NULL 2020010007083 1911
rama_rjyamu [314] k_narasimhachrulu NULL 2020010007084 1952
Ramdas-Biography of Kancharla Gopanna [315] Yarunadha Sharma, M Literature 2990100028605 1935
rameisha baabu [316] gunneisvara raavu man'd'a paaka GENERALITIES 2030020025079 1941
RAMESHA BABU [317] MANDAPAAKA GUNNESHARA RAO 2020010013117 1941
Rameshwara Mahatyamu [318] Enugu Laxmana Kavi 2020120001243 1903
Rameshwara Mahatyamu [319] Enugu Laxmana Kavi 2020120007469 1903
RAMESHWARA MAHATYAMU [320] ENUGU LAXMANA KAVI 2020120029602 1903
Rameshwara Mahatyamu [321] Enugu Laxmana Kavi 2020120032730 1903
ramesh_babu [322] sri_mandapaka_guneshwara_rao NULL 2020010007110 1941
Ramo Vigrahavan Dharma [323] G.L.N. Shastri - 2020120001244 1994
ramopakyanamu_Tadwaimarshnamu [324] pendyala venkata subhramnyasastri literature 2020010002023 1938
RAMYA LOKAMAU [325] RAYA PROLU SUBBA RAO RAMYA%20LOKAM 2020120029603 1981
ramya_harmamu_sharira_shasthramu [326] venugopalanayudu NULL 2020010007112 1948
ran'gaaraaya charitramu [327] kavi naaraayand-a GENERALITIES 2030020025505 1914
ran'gaaraayacharitramu [328] d'i naaraayand-akavi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071537 0
ran'garaayakadana samavaakaaramu [329] kaal'lakuuri saan'bashivaraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033121 1899
ran'guun raud'i [330] raavu soomaraaju raamaanuja GENERALITIES 2030020025013 1935
ran'tideivoopaakhyaanamu [331] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015982 1933
RANA BHERI [332] DASHARATHI RANGA CHARYULU - 2020120029604 1963
Rana Bheri [333] Dasharathi Ranga Charyulu - 2020120035319 1963
Rana Pratapasimha Charitra [334] D.Rajashekara Shatavadani 2020120001246 0
Rana Tikkana [335] M.Subbarao 2020120001247 1938
ranaa_prathapudu [336] vanama venkataramana guptha NULL 2020010007113 1952
Ranapratapa Simha Charitra-Ithi Hasika Prabandamu [337] D. Rajasekara Sathavadani RANA%20PRATHAP 2020120001245 1936
Ranaprathapacharitra-Ithihasika Prabandamu [338] Rajashekara Shathavadhanavadhi 2020010023531 1955
ranaputrakadanamu [339] laqs-mand-aperumaal'lu GENERALITIES 2030020024722 1922
ranatikkana [340] challa_laksiminarayanashastri NULL 2020010007114 1956
Rana_Prathap_Singh [341] echapurapu yagna narayana literature 2020010002474 1925
randava_panchavarsha_pranalika_warangallu_zill_1959-60 [342] - NULL 2020010007115 1959
Ranga Rayaka Daya Samavakaramu [343] K.Sambha Siva Rao 2020120001249 0
Ranga Rayaka Daya Samavakaramu [344] K.Sambha Siva Rao 2020120007470 0
RANGA RAYAKA DAYA SAMAVAKARAMU [345] K.SAMBHA SIVA RAO 2020120029605 0
Ranga Rayaka Daya Samavakaramu [346] K.Sambha Siva Rao 2020120032731 0
Ranganadha Ekoji Ramayanamulu Tulanatmaka Parisilana. [347] Padma Kumari,M. Ramayanam 2990100028606 1999
Ranganatha Ramayanamu-Uttara Kandamu [348] Meesaraganda Kacha Bhupati,Vittala Raju - 2020120001248 1920
Ranganatha Ramayanamu-Uttara Kandamu [349] Meesaraganda Kacha Bhupati,Vittala Raju - 2020120035320 1920
ranganatha_ramayanamu_dwipadha_kavyamu [350] - NULL 2020010007117 1949
Rangaraya_Charitramu [351] narayana literature 2020010002158 1914
RANGASTALA SASTRAMU [352] K.V GOPALA SWAMI NATAKAMU-DARSAKATVAMU 2020120020847 1970
RANGASTALA SASTRAMU [353] K.V GOPALA SWAMI NATAKAMU-DARSAKATVAMU 2020120029606 1970
rangavalli_kathalu [354] malladhi ramakrishan sastri NULL 2020010007118 1879
ranga_bhoomi_ekankikalu [355] somanchi_yagnanna_shastri NULL 2020010007116 1955
ranghun_rowdi [356] somaraju ramarao NULL 2020010007119 1951
rangoon_mail [357] suri_pardhasaradi_sharma NULL 2020010007120 1939
RANGU RANGULA CHIKATLU [358] J.BAPU REDDY enter%20subject%20of%20the%20book 2020120020848 1990
RANGU RANGULA CHIKATLU [359] J.BAPU REDDY enter%20subject%20of%20the%20book 2020120029608 1990
Rangula Ratnam [360] Reddy Raghavaiah - 2020120001250 1993
RANGULU [361] BOYA JANGAIAH STORY 2020120029607 1994
Rangun_Mail [362] soori pardhasaradhi sarma literature 2020010002665 1939
Rangu_Rangula_Rathna_Deepalu [363] miriyala ramakrishna literature 2020010001884 1952
ranighatt [364] ravindranath_thagur NULL 2020010007122 1958
rani_durga [365] bhuduru_ramanujulu_reddy NULL 2020010007121 1951
rani_samyuktha [366] sri_velala_subba_rao NULL 2020010007124 1957
Rani_Soma [367] RADHAKRISHNA NULL 9000000001430 1946
ranunna_ranunna_samkshobham_fritzu_sterambargu [368] vidwaan vishwam NULL 2020010007126 1951
Raovamsha_Muktavali [369] Devullapalli_Venkatakrishna_Sastri NULL 9000000001214 1950
rare_and_unpublished_kirtanams_of_tayagaraja [370] t v subbarao NULL 2020010007128 1951
rare_and_unpublished_kirtanams_of_thyagaraja [371] t v subba rao NULL 2020010007129 1951
Rasa Pradeepika [372] D.Gopala Chartulu AYURVEDA%20SERIES-9 2020120001253 1916
rasaa bharand-amu [373] maatya anan'taa GENERALITIES 2030020025492 1931
Rasaba Vilasamu [374] Jagannada Swami 2020120035322 1911
rasabhaarati [375] rasaraaju LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100067507 1991
rasabhaarati naat'aka miimaan'sa [376] jammulamad'aka maadhavaraamasharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071538 1947
Rasabharanam [377] Aanatha Mathaya Kruthamu enter%20subject%20of%20the%20book 2020120035321 0
Rasabharanamu [378] ananthamathya literature 2020010002267 1931
Rasabharathi_Nataka_Mimamsa [379] j madhavaraya sharma literature 2020010001800 1945
Rasabhavanayaka Sampradayamu [380] Nagabhushana Kavi 2020120001251 1911
Rasabhavanayaka Sampradayamu [381] Nagabhushana Kavi 2020120035323 1911
Rasaganga [382] Rangacharyulu. B Literature 2990100028607
Rasamagari [383] Venkataraya Satri STORIES 2020120001252 1950
Rasamagari [384] Venkataraya Satri STORIES 2020120035324 1950
rasaman'jari [385] taad'uuri laqs-miinarasin'haraavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010077988 1926
rasamani_koduku [386] k_ramesh NULL 2020010007131 1957
RASAMANJARI [387] VENKATA SASTRI 5010010001510 1950
rasamaye_kathala_samputi [388] sri_prabhat_kumara_mukopadhyaya NULL 2020010007134 1945
rasaputra vijayamu [389] ichchaapurapu yajnj-anaaraayand-a LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033155 1929
rasaputrakadanamu [390] kon'd'apalli lakshhmand-a perumaal'l'u LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2030020024707 1922
rasasruvu veimu van'sha gaathaaval'i [391] vi yal yas bhiimashan'karan' LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100051761 1998
Rasa_Gangadharamani [392] madhava ramasharma literature 2020010001470 1955
rasa_manjari [393] amaravadi neelakanta somayaji NULL 2020010007133 1945
rashhidaa [394] shriikrxshhnd-amuurti LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033178 1939
rashhiidaa [395] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015880 1939
rashhyan kathalu [396] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016089 1937
Rashtrasevika Sodhari Nivedhitha [397] Kavi Sheshachalam 2020120001254 1991
Rashtrasevika Sodhari Nivedhitha [398] Kavi Sheshachalam 2020120035325 1991
Rashya_Viplavam [399] P_V_Subba_Rao NULL 9000000001268 1928
Rasika Jananamanubhiramamu [400] K.Timma Kavi 2020120001256 1910
Rasikajanamamobhiramamu [401] Timmakavi 2020120001255 1891
Rasikajanamamobhiramamu [402] Timmakavi 2020120007471 1891
RASIKAJANAMAMOBHIRAMAMU [403] TIMMAKAVI 2020120029609 1891
Rasikajanamamobhiramamu [404] Timmakavi 2020120032732 1891
rasikajanamanooran'janamu [405] no LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100067508 0
Rasow Shabha Veejnamu [406] Lakshmipati.A 2040100028608 1989
RasowShadha_Vignanamu [407] Aachanta_Lakshmipati 2040100047233 1989
rastraganamu [408] tummala_seetarammurthy NULL 2020010007139 1944
Rastreeya Swayam Sevak Samgham-Toli Velugulu [409] P.Gopireddy - 2020120020849 1998
Rastreeya Swayam Sevak Samgham-Toli Velugulu [410] P.Gopireddy - 6020010035326 1998
rasya_china [411] ramakanth NULL 2020010007143 1958
Ras_Viveka [412] Sudharshanacharyan NULL 9000000001050 1956
rataatn' val'i [413] shriiharshha mahakavi GENERALITIES 2030020024700 1947
Ratanakramu [414] sri shiva shankar sastry literature 2020010002561 1946
Ratapu Sandeshamu [415] Sarala Devi Choudhurani - 2020120001257 0
rathaan'gaduutamu [416] Language, Linguistics, Literature 2020050005677 1930
Rathi Stambhamu [417] P.L.Narashimha Rao - 2020120001258 1930
Rathi_Sthanbamu [418] Panugnti_Laxminarasihma_Rao 2020010013145 1930
RATHNA KAVI SAHITYANU SHEELANAMU [419] VISHALA SUBRAHAMANYAM 2020120029610 1986
rathna_manekalu [420] d_v_prasada_rao NULL 2020010007144 1951
rathna_manikyalu_natikalu [421] v_d_prasada_rao NULL 2020010007145 1951
rathna_manjusha [422] v v narashimah charuyulu NULL 2020010007146 1958
rathna_monjusha [423] v_v_narasimha_charrulu NULL 2020010007147 1958
RATI STAMBAAMU [424] P.LAKSHMI NARA SIMHARAO 2020120020850 1930
Rati Stambaamu [425] P.Lakshmi Nara Simharao 2020120020851 1930
RATI STAMBAAMU [426] P.LAKSHMI NARA SIMHARAO 2020120029611 1930
Rati Stambaamu [427] P.Lakshmi Nara Simharao 2020120035327 1930
ratimanmathanaat'akamu [428] satyavoolu kaameishvararaaya LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033138 1914
ratna paan'chaalika [429] pinupaat'i vishveishvarashaastri LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033175 1947
Ratna Panamu (Anibadda Kavyasamputam) [430] P.Venkataratnamu 2020120001261 1934
Ratna Panamu (Anibadda Kavyasamputam) [431] P.Venkataratnamu 2020120007472 1934
Ratna Panamu (Anibadda Kavyasamputam) [432] P.Venkataratnamu 2020120032733 1934
ratna peit'ika 1 [433] muurti goopaalakrxshhnd-a GENERALITIES 2030020025020 1932
RATNA TRAYAMU [434] P.M.P.R.THERDHA RELIGIOUS 2020120029612 1985
ratnaaval'i [435] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015967 1952
ratnaaval'i naat'ika [436] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050014822 1932
Ratnakavi Sahityanushilanm Ambatipudi Venkataratnam [437] Nishtla Subramanyam GENARAL 2020120001260 0
ratnaman'jarinaat'akamu [438] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015246 1929
ratnamanikyalu [439] v d prasadarao NULL 2020010007148 1951
Ratnapanamu [440] Penamarthi Venkata Ratnam enter%20subject%20of%20the%20book 2020120001259 0
ratnaprabha [441] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015248 1938
ratnaputrikaa [442] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015136 1924
ratnasun'dari [443] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015949 1947
Ratnatrayamu [444] Bulusu Venkateshwarulu 2020010013147 1955
Ratnavali [445] Rrof. Rajeshwara Sarma - 2020120012677 1980
ratna_trayamu_ramathirda_ramam_panditha_rayala_cheritramulu [446] bulusu_venkateshwarulu NULL 2020010007149 1950
ratri [447] vanapul NULL 2020010007152 1958
ratri_navala [448] madhipattla_suri NULL 2020010007151 1958
raud'ii [449] goopaal ji RELIGION, THEOLOGY 2030020024948 1945
raviin'dra smrxti [450] vi sitaadeivi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100051762 1986
raviin'druni naat'akaalu 1 [451] bejavaad'a goopaalared'd'i LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061752 1969
raviin'druni naat'akaalu 2 [452] abbuuri raamakrxshhnd-araavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061753 1969
Ravindra Gitanjali [453] Venkateswara Rao, M Literature 2990100028609 1996
Ravindranath Tagore Ekottarashathi [454] Tripurari Bhatla Veera Raghava Swamy - 2020120001262 1963
ravindra_nadh_tagure_jeveetha_charitra [455] malladi_laxmi_narasimha_sastri NULL 2020010007155 1954
Ravula Ramayanamu [456] Surya Narayana Murthy , Ravula Ramayanam 2990100028610 1992
ravvanthanippu_illantha_kalustundi_tollstoy_kadalu [457] rentala gopalakrishna NULL 2020010007157 1956
ravvantha_nippu_ilantha_kalusthundi [458] rentala_gopalakrishna NULL 2020010007156 1956
Rayabaramu [459] M.Kasimkaan 2020120001263 1942
Rayabharamu [460] md khasim khan literature 2020010001929 1942
RAYALA RAJANEETHI [461] V.SUBBARAO 2020120029614 1915
Rayala Seema Telugu Sasanaala Samskrutika Adhyayanam [462] Adinarayana Sastry Inscriptions 2990100028611 1995
Rayalanati Rasikatha Jeevanamu [463] Mahakavi, Puttaparthi - 2020120001264 1955
RAYALANATI RASIKATHA JEEVANAMU [464] MAHAKAVI, PUTTAPARTHI - 2020120029613 1955
rayalanati_rasikatha_jeevanamu [465] mahakavi_saraswathi_putra NULL 2020010007158 1955
Rayalaseema_Padakavulu [466] K.Janardhanam 2040100047234 1990
Rayalasimalo Ranga Stalam Vol - 1 [467] Venkata Sitaramaiah, P Literature 2990100030395 1993
rayalu_natakamu [468] darimadugu_kamaiah NULL 2020010007159 1959
Rayaprolu Rachanala Parishilana Tatvavivechana [469] M.Lavnya Sarswathi LITRATURE 2020120001265 0
Rayaprolu Rachanala Parishilana Tatvavivechana [470] M.Lavnya Sarswathi LITRATURE 2020120007473 0
Rayaprolu Rachanala Parishilana Tatvavivechana [471] M.Lavnya Sarswathi LITRATURE 2020120032734 0
Rayawachakam [472] Dr.C.Ramachendrarao GENARAL 2020120001266 1982
Rayawachakam [473] Dr.C.Ramachendrarao GENARAL 2020120007474 1982
RAYAWACHAKAM [474] DR.C.RAMACHENDRARAO GENARAL 2020120029615 1982
Rayawachakam [475] Dr.C.Ramachendrarao GENARAL 2020120032735 1982
rayitu bid'd'a [476] RELIGION, THEOLOGY 2020050016186 1938
Razarulo Suryudu [477] Raavi Ranga Rao - 2020120001267 1997
Red Army [478] Ivor Monteg - 2020120001268 1942
Red Army [479] Ivor Monteg - 2020120007475 1942
Red Army [480] Ivor Monteg - 2020120032736 1942
Red'd'ikula Nirnd-ayachan'drika [481] Shriimaand- Sheishhaadriramand-akavulu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2030020024718 1927
reddi san'chika, 1947 [482] Language, Linguistics, Literature 2020050003549 1947
REDDY SOOKTULU [483] B.Y NARAYANA REDDY SOOKTULU 2020120020854 1984
REDDY SOOKTULU [484] B.Y NARAYANA REDDY SOOKTULU 2020120029616 1984
Redla_Charitra [485] kotha bhavayya chowdari literature 2020010002086 1953
reigad'i vittulu [486] chan'dralata GENERALITIES 2990100051763 1997
reigad'i vittulu [487] chan'dralata GENERALITIES 2990100061754 1997
reind-ukaa deivi aatmakatha [488] chan'duur maalatii GENERALITIES 2030020025250 1955
reipat'ivelugu [489] dviveidula vishaalaaqs-i LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071540 1974
reishhanin'gu kathalu [490] kumaari jyooti GENERALITIES 2030020025101 1950
Relax'S-Relax [491] K.Radha Krishna Murthy - 2020120035328 1995
ren'd'oo prapan'cha yuddamaa modat'i bhaagamu [492] raavu hanuman'ta SOCIAL%20SCIENCES 2030020025427 1950
ren'd'ooprapan'cha yoddhamaa modat'i bhaagamu Sep 1940 [493] Language, Linguistics, Literature 2020050005760 1940
RENATI SURYA CHANDRUU [494] TANGIRALA SUBBARAO YUDDA%20VERA%20GADA 2020120029617 1999
RENDAVA PRAPANCHA TELUGU MAHA SABHALU 1981 PRATYEKA SANCHIKA [495] SPECIAL ISSUE SABHALU%201981%20PRATYEKA%20SANCHIKA 6020010029619 1981
Rendava Prapancha Telugu Mahasabalu-1981 [496] Vemuri Kameswara Sarma TELUGU%20MAHA%20SABALU 2020120020858 1981
RENDAVA PRAPANCHA TELUGU MAHASABALU-1981 [497] VEMURI KAMESWARA SARMA TELUGU%20MAHA%20SABALU 2020120020859 1981
RENDAVA PRAPANCHA TELUGU MAHASABALU-1981 [498] VEMURI KAMESWARA SARMA TELUGU%20MAHA%20SABALU 2020120029618 1981
Rendava Prapancha Telugu Mahasabalu-1981 [499] Vemuri Kameswara Sarma TELUGU%20MAHA%20SABALU 2020120035329 1981
rendava_panchavarsha_pranalika_ananthapur జిల్లా 1959-60 [500] - NULL 2020010007182 1959
rendava_panchavarsha_pranalika_chittor జిల్లా 1959-60 [501] - NULL 2020010007183 1960
rendava_panchavarsha_pranalika_kadapa జిల్లా 1959-60 [502] - NULL 2020010007184 1959
rendava_panchavarsha_pranalika_thurpu_godavari జిల్లా 1959-60 [503] - NULL 2020010007187 1959
rendava_panchavarsha_pranalika_varangallu జిల్లా 1959-60 [504] - NULL 2020010007188 1959
Rendava_Pancha_Varsha_Pranalika_Kareem_Nagar జిల్లా 1959-60 [505] - NULL 9000000001183 1959
rendava_pancha_varsha_pranalika_paschima_godavari జిల్లా 1959-60 [506] - NULL 2020010007186 1959
rendava_ponchavrsha_pranalaka [507] - NULL 2020010007189 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక adilabad జిల్లా 1959-60 [508] - NULL 2020010007190 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక cuddapah జిల్లా 1959-60 [509] - NULL 2020010007191 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక hyderabad జిల్లా 1959-60 [510] - NULL 2020010007192 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక karimnagar జిల్లా 1959-60 [511] - NULL 2020010007193 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక khammam జిల్లా 1959-60 [512] - NULL 2020010007194 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక krishn జిల్లా 1959-60 [513] - NULL 2020010007195 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక kurnol జిల్లా 1959-60 [514] pranalika sthanika paripalana NULL 2020010007196 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక Medak జిల్లా 1959-60 [515] - NULL 9000000001550 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక nalgonda జిల్లా 1959-60 [516] - NULL 2020010007198 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక nellore జిల్లా 1959-60 [517] - NULL 2020010007200 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక nizamabadu జిల్లా 1959-60 [518] - NULL 2020010007201 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక srikakulam జిల్లా 1959-60 [519] - NULL 2020010007202 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక vishaka జిల్లా 1959-60 [520] - NULL 2020010007203 1959
రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక nelloori జిల్లా 1959-60 [521] - NULL 2020010007199 1959
Rendu Geethalu (Bhagavedgita - Uttaragita) [522] Venkateswara Sastry, Jandhyala. Bhagavedgita 2040100028612 2002
rendu_natekalu [523] m_john_patric NULL 2020010007204 1959
rendu_rellu_moodu_aatalu [524] bhamidipati kameshwara rao NULL 2020010007205 1946
rendu_vyavasthalu_laaba_nasttala_berigu [525] ajaykumar goshe NULL 2020010007206 1957
renuka_davi_athama_katha [526] malathi_chundur NULL 2020010007207 1955
renuka_dhevi_athma_katha [527] malathi chandoor NULL 2020010007208 1955
Repati Prapancham [528] K.Ramakrishna - 2020120035330 0
RESERVATIONLU-HINDUMATHOUNMADHAMU [529] K.PADMARAO RELIGOUS 2020120029620 2000
Reservationlu-Hindumathounmadhamu [530] K.Padmarao RELIGOUS 2020120035331 2000
Rettamatha_Sastramu [531] AYYALAKYA AND BHASKARAKYA NULL 9000000001915 1938
Retta_Matha_Shastramu [532] - literature 2020010002163 1938
revathi [533] m_apparao_patnayak NULL 2020010007224 1948
rhyne_nadi_theeramlo [534] j. venkata radha krishnaiah NULL 2020010007230 1953
rigveda_samhita_pada_text [535] g_r_gosyer NULL 2020010007232 1947
rijarvubyaan'ku [536] kaashiinaadhuni puurnd-amallikhaarjunud'u GENERALITIES 5010010032069 1934
rinathakavitha_Sameeksha [537] chilukuri papayya shasthri literature 2020010002002 1958
Rithu_Ramayanamu [538] D.Ramacharya - 2020120012678 1996
ri_mad_andhra_bhagavathamu_vol_ii [539] pottana NULL 2020010007919 1925
ri_Maideshwaryeswaram [540] hanumahvyudu literature 2020010001746 1927
Robots And Robotics [541] %E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%BE %E0%A4%8F%E0%A4%AE %E0%A4%86%E0%A4%B0 TECHNOLOGY 99999990128983 1996
Roga_vignanamu_(Astama_ubbasamu) [542] Dr.V.V.Ramaraju - 2020120001269 1999
Roga_vignanamu_(Astama_ubbasamu) [543] Dr.V.V.Ramaraju - 2020120007476 1999
Roga_vignanamu_(Astama_ubbasamu) [544] Dr.V.V.Ramaraju - 2020120032737 1999
Rohant And Nandriya [545] Unknown GENERALITIES 99999990128965 1972
Rohant And Nandriya [546] Unknown GENERALITIES 99999990175562 1972
Rohini-Hindi-Telugu Kosh [547] Sri Kappagantula Satyanarayana DICTOINARY%20HINDI%20TO%20TELUGU 2020120001270 0
Rohini-Hindi-Telugu Kosh [548] Sri Kappagantula Satyanarayana DICTOINARY%20HINDI%20TO%20TELUGU 2020120020884 0
Rohini-Hindi-Telugu Kosh [549] Sri Kappagantula Satyanarayana DICTOINARY%20HINDI%20TO%20TELUGU 2020120035332 0
Role Of Revolutionaries In The Freedom Struggle [550] Mallikarjuna Sharma - 5010010005589 1934
rona_Prashasthi [551] deepala pichaya shastry literature 2020010001951 1960
roohind-i sudhaakara vijayamu [552] krxshhnd-a vein'kat'a GENERALITIES 2030020025272 1913
roohind-iisudhaakaravijayamu [553] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015836 1925
Room_Tolet [554] P_Balakrishana_Shastri NULL 9000000001826 1928
rooshhanaara [555] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015523 1936
rooshhanaaraashivaaji naat'akamu [556] raamakrxshhnd-amaachaaryulu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010031129 1923
Roshanari Shivaji Natakamu [557] K.Padmarao RELIGOUS 2020120035333 2000
ROSHINARA [558] KAIL KISTANA 2020120012679 1930
roshi_nara [559] kalikrishnalahari NULL 2020010007245 1954
rowdi_sangika_natakamu [560] g gopal garu NULL 2020010007247 1945
Royala Rajaneethi [561] V.Subbarao YAMUNACHARYA%20KADHA 2020120035334 1915
rubaayat [562] raavu chilukuuri naaraayand-a GENERALITIES 2030020025318 1955
ruden [563] a_surya_rao NULL 2020010007248 1955
rudhra_veena [564] dasharada_krishnama_charyulu NULL 2020010007249 1950
rudraaqs-aadi maalalu phalamulu [565] shrii avvaari subrahmand-yasharma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100061755 1984
Rudraganika [566] Dr Nataraja Ramakrishna 2020120001271 1984
RUDRAKSHA MAHIMA VIBOOTHIDARANA [567] GAYATHRI BABA - 2020120012680 0
రుద్రమ [568] subbamma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100049518 1991
రుద్రమ [569] subbamma LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100066495 1991
రుద్రమ Devi [570] 2040100047235
రుద్రమ Devi [571] 2040100049519
రుద్రమdeivi naat'akamu [572] nei.shrii.krxshhnd-amuurti LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033160 1946
రుద్రమ_dhevi_burra_katha [573] sunkara_sathyanarayana NULL 2020010007251 1957
RUDRASHEKAMU [574] SHREE.J.L.N.SASTRY GRANDHAMU 2020120020892 1982
RUDRASHEKAMU [575] SHREE.J.L.N.SASTRY GRANDHAMU 2020120029621 1982
Rugveda Rahasyalu [576] Dr.Konduri Veeraraghavacharyulu RELIGION 2020120001272 1991
Rugveda_Sandya_Vandhanam [577] Paninirao,P Journals 2990130066873 9
Rukku_Thalli [578] Sri_Munimanikyam_Narsimha_Rao NULL 9000000001063 1958
rukmaan'gada charitramu [579] shaastrulu raamasvaami GENERALITIES 2030020025513 1950
rukmaan'gada naat'akamu [580] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015123 1933
rukmaan'gadacharitramu naat'akamu [581] ven'kat'asubbaashaastrulu Literature 5010010088750 1871
rukmaan'gadanaat'akamu [582] beitapuud'i bhagavan'ta raavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033119 1916
rukmaan'gaka naat'akamu [583] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015135 1927
Rukmagrandacharitramu [584] Venkata Subbaraya Sastrulu RELIGION 2020120001273 1921
Rukmangada-Ekadasimahatyamu [585] P.Mallana 6020010001274 1938
Rukmavathi Parinayamu [586] R.Somanadhakavi 2020120001275 1940
Rukmavathi Parinayamu [587] R.Somanadhakavi 2020120007477 1940
Rukmavathi Parinayamu [588] R.Somanadhakavi 2020120032738 1940
rukmavatii parind-ayamu [589] reikapalli soomanaathakavi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010076959 1940
rukmavatii parind-ayamu prathamaashvaasamu [590] reikapalli soomanaatha akvi Literature 5010010088395 1919
rukmind-i kal'yaanamu [591] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050016063 1927
rukmind-i kal'yaand-amu [592] an'janeiya pan'tan' GENERALITIES 2030020025049 1938
rukmind-ii kal'yaand-amu [593] pan'tan' aan'janeiyakavi LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100071541 0
rukmind-ii kalyaand-amu [594] shaastrulu raamasvaami GENERALITIES 2030020024886 1928
rukmind-iikalyaand-amu [595] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015682 1934
rukmind-iiparind-aya kaavyamu [596] Language, Linguistics, Literature 2020050006442 1911
rukmind-iiparind-ayamu [597] daqs-ind-aamuurti LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010033124 1911
rukmind-iisan'deishamu [598] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015182 1928
rukmind-iparind-ayamu [599] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015198 1926
Rukminee Sandeshamu [600] M.Venkateshwara Rao - 2020120001276 1928
Rukmini Kalyanamu [601] Bammera Potana 6020010001277 1940
Rukmini Parinayam [602] Kuchimanchi Thimma Kavi RELIGION 2020120001278 1923
Rukmini Parinayamu [603] Kuchimanchi Timma Kavi 2020120001279 1923
rukminiikalyanamu [604] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015656 1926
Ruksangraha_Mokkubadi [605] ajjadadhibhatla narayanadas literature 2020010002732 1929
rupanavaneetham [606] rayapolu subba rao NULL 2020010007257 1953
Rushitulyudu Sri Rajive Gandi [607] Motkupalli Damayanthi Devi JEEVITHA%20CHARITRA 2020120035336 1987
RuShula Charithramu [608] Sru Raachakonda Annayya Sastri 2040100049520
Rushyan_Kadhalu [609] narla venkateswararao literature 2020010001844 1937
Ruthu Samharamu [610] Dr. T. Krishna Deshikacharyulu 2020120001280 1990
ruthusamharam_andhra_tika_tathparya_sahitham [611] - NULL 2020010007269 1954
ruud'in [612] t'arjiniiv GENERALITIES 2030020024618 1955
ruupaavatii [613] ke.krxshhnd-amaachaarya LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 5010010077991 1926
ruupakadvayi [614] LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2020050015706 1934
ruupakadvayi ashvatthaama achchi [615] chilukuuri naaraayand-a raavu LANGUAGE, LINGUISTICS, LITERATURE 2990100068678 1934
rxgveida prayoogaa darsha sasvara [616] yajjvasan' tirumala shrii puraand-an' RELIGION, THEOLOGY 2030020025623 1932
rxtugaanamu [617] Language, Linguistics, Literature 2020050005768 1947
rxtuvilaasamu [618] komaan'd'uuru shriinivaasaachaaryulu Literature 5010010086049 1897
Rynenaditiramlo [619] J.radhakrishnaiah NULL 9000000001451 1953
rythulu_comunistulu [620] acharya_rangaa NULL 2020010007271 1946