స్మెనా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్మెనా (ఆంగ్లం:) 1939 నుండి 1991 వరకు సోవియట్ యూనియన్ కు చెందిన లోమో సంస్థచే రూపొందించిన చవకైన 35 ఎం ఎం ఫిలిం కెమెరాల శ్రేణి [1]. రష్యన్ లో Смена అనగా యువతరం అని అర్థం[2] .

చరిత్ర[మార్చు]

1939-1941[మార్చు]

యుద్ధానికి ముందు తయారైన స్మెనా కెమెరాలలో 35 ఎం ఎం ఫిలిం ఉపయోగించబడేది. కటకం యొక్క కటక నాభి 6.8 గా, 50ఎం ఎం సూక్ష్మరంధ్రం కలిగి ఉండేది. 1/50 సెకను, బల్బ్ మోడ్ షట్టరు వేగం కలిగిన ఈ స్మెనా పేర్లు లిల్లిపుట్, బేబీ అని ఉండేవి.

యుద్దం తర్వాత[మార్చు]

యుద్ధం తర్వాత తయారైన అన్ని స్మెనా ల లక్షణాలు ఒకే విధంగా ఉండేవి.

  • ప్లాస్టిక్ తో తయారీ
  • 35 ఎం ఎం ఫిలిం (స్మెనా ర్యాపిడ్ తప్ప)
  • జెలింజోవీ షట్టరు. 1/10 నుండి 1/250 వరకు, బల్బ్ మోడ్ షట్టరు వేగాలు
  • షట్టరు బిగించటం, ఫిలిం అడ్వాన్సింగ్ ఒకదానికి ఒకటి అనుసంధానం లేకపోవటం
Фотоаппараты «Смена»
మోడల్ బొమ్మ కటకం వ్యూఫైండర్ షట్టరు వేగం షట్టరు కాకింగ్, ఫిలిం రివైండింగ్ రోల్ బ్యాక్ సింక్ కాంటాక్ట్ సెల్ఫ్ టైమర్ అదనపు వివరణ
స్మెనా
(యుద్ధానికి ముందు)
1939—1941
Smena1
ట్రిప్లెట్ 6,3/50 ఫ్రేం ఫోల్డింగ్ 1/50 సెకను, B ప్రత్యేకం, ఫ్లై వీల్ లేదు లేదు లేదు ఫోల్డింగ్ కేసు
Смена
(послевоенная)
1953—1962
Фото smena1.jpg
Триплет
«Т-22»
4,5/40
оптический 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, «В» раздельный, маховиком нет, использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х»
на части выпуска
нет новая конструкция
Смена-2
1955—1962
Smena 2.jpg
Триплет
«Т-22»
4,5/40
оптический 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, «В» раздельный, маховиком нет, использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» автоспуск корпус послевоенной «Смены»
Смена-М
1961
(БелОМО)
Smena M - front view 2.JPG
Триплет
«Т-22М»
4,5/40
оптический 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» раздельный, маховиком нет, использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» нет корпус послевоенной «Смены»
Смена-2М
1961
(БелОМО)
Smena 2m minsk.jpg
Триплет
«Т-22М»
4,5/40
оптический 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» раздельный, маховиком нет, использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» автоспуск корпус послевоенной «Смены»
Смена-3
1958—1960
Фотоаппарат Смена-3.jpg
Триплет
«Т-22»
4,5/40
оптический 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, «В» раздельный, курком нет, использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» нет корпус послевоенной «Смены»
Смена-4
1958—1960
Смена-4 фотоаппарат.jpg
Триплет
«Т-22»
4,5/40
оптический 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, «В» раздельный, курком нет, использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» автоспуск корпус послевоенной «Смены»
Смена-5
1960—1961
Смена-5 фото1.JPG
Триплет
«Т-42»
5,6/40
рамочный 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» раздельный, скрытым маховиком нет, использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» нет новый корпус
Смена-6
1961—1969
Фотоаппарат Смена-6 фото1.JPG
Триплет
«Т-43»
4/40
рамочный 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» раздельный, скрытым маховиком нет, использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» автоспуск корпус «Смены-5»
Смена-7
1961—1971
Фотоаппарат Смена-7.jpg
Триплет
«Т-43»
4/40
рамочный 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» раздельный, скрытым маховиком нет, использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» нет корпус «Смены-5»
Смена-8
1963—1971
Smena 8.JPG
Триплет
«Т-43»
4/40
рамочный 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» раздельный, скрытым маховиком обратная перемотка плёнки, возможно использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» автоспуск корпус «Смены-5»
Смена-Рапид
Смена-SL

1968—1977
Фотоаппарат Смена-Рапид.jpg
center|90px
Триплет
«Т-43»
4/40
рамочный 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» курковый взвод затвора и перемотки плёнки обратная перемотка не предусмотрена конструкцией кассеты «Рапид» синхроконтакт «Х» нет
Кассета Рапид фотоаппаратов Смена-рапид и зоркий-12.JPG
зарядка кассетами «Рапид» на 12 кадров (35-мм перфорированная фотоплёнка)
Смена-9
1969—1971
Свободное
изображение
отсутствует
Триплет
«Т-43»
4/40
рамочный 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» раздельный, скрытым маховиком обратная перемотка плёнки, возможно использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» нет корпус «Смены-5»
Смена-8М
1970—1990-е
Smena8m.jpg
Триплет
«Т-43»
4/40
рамочный 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» раздельный, скрытым маховиком обратная перемотка плёнки, возможно использование пустой приёмной кассеты синхроконтакт «Х» нет новый корпус
Смена-Символ
1971—1991
Smena Symbol.JPG
Триплет
«Т-43»
4/40
оптический 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» курковый взвод затвора и перемотки плёнки обратная перемотка плёнки рулеткой, несъёмная приёмная катушка центральный синхроконтакт «Х» нет модифицированный корпус «Смены-8М»
Смена-19
1985—1989
Фотоаппарат Смена-19.jpg
Триплет
«Т-43»
4/40
оптический 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» курковый взвод затвора и перемотки плёнки обратная перемотка плёнки рулеткой, несъёмная приёмная катушка центральный синхроконтакт «Х» нет рестайлинговая модификация «Смены-Символ»
Смена-20
середина 1980-х — 1990-е
Свободное
изображение
отсутствует
Триплет
«Т-43»
4/40
оптический 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» курковый взвод затвора и перемотки плёнки обратная перемотка плёнки рулеткой, несъёмная приёмная катушка центральный синхроконтакт «Х» нет рестайлинговая модификация «Смены-Символ»
Смена-35
1990—?
Смена-35.jpg
Триплет
«Т-43»
4/40
оптический 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, «В» раздельный, скрытым маховиком обратная перемотка плёнки рулеткой, несъёмная приёмная катушка центральный синхроконтакт «Х» нет рестайлинговая модификация «Смены-8М»

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=స్మెనా&oldid=2886108" నుండి వెలికితీశారు