రేచర్ల రెడ్డి రాజుల శాసనములందలి గ్రామముల పేర్లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలుగు శాసనాలు
విష్ణుకుండినులు
తూర్పు చాళుక్యులు
పశ్చిమ చాళుక్యులు
రాష్ట్రకూటులు
ఇతర వంశములు
సామ్రాజ్య చోళులు
కాకతీయులు
రెడ్డి రాజులు
రేచర్ల రెడ్లు
రేనాటి చోళులు
వైడుంబులు
చిందులు
తూర్పు గాంగులు
గజపతులు
కుతుబ్‌షాహీలు
మొఘల్‌ సామ్రాజ్యము
సూచిక I
సూచిక II

రేచర్ల వంశీయులకు సంబంధించి, వారి సామంత, మాండలిక, సచివ, అంగ రక్షకులకు చెందిన అనేక శాసనాలు లభించినాయి. ఇవి వరంగల్లు, కరీంనగర్, నల్గొండ, ద్రాక్షారామము, వేల్పూరు ప్రాంతములందు కనిపించుతున్నవి.

విషయ సూచిక

నామి రెడ్డి పిల్లలమర్రి శాసనము , 1195[మార్చు]

వేల్పూరు శాసనము, 1199[మార్చు]

నామి రెడ్డి పిల్లలమర్రి శాసనము 2 , 1202[మార్చు]

నామి రెడ్డి నాగులపాడు శాసనము, 1202[మార్చు]

ఎఱకసాని పిల్లలమర్రి శాసనము, 1208[మార్చు]

పిల్లలమర్రి శాసనము, కాలము తెలీదు[మార్చు]

నామి రెడ్డి పిల్లలమర్రి శాసనము 3 కాలము తెలీదు[మార్చు]

ద్రాక్షారామ శాసనము , 1212[మార్చు]

చిట్యాలంపాడు శాసనము, 1213[మార్చు]

బేతిరెడ్డి సోమవరము శాసనము, 1213[మార్చు]

ఎలకుర్తి శాసనము[మార్చు]

సోమవరము శాసనము[మార్చు]

పాలంపేట శాసనము , 1213[మార్చు]

పెద్ద గణపతిరెడ్ది ద్రాక్షారామ శాసనము[మార్చు]

డిచ్చకుంట శాసనము[మార్చు]

మాచాపూర్ శాసనము[మార్చు]

రామన్న పేట శాసనము , 1213[మార్చు]

ఊటూరు శాసనము , 1216[మార్చు]

మాచాపూర్ శాసనము, 1217[మార్చు]

డిచ్చకుంట శాసనము 2, 1217[మార్చు]

తాడువాయి శాసనము[మార్చు]

నాగులపాడు శాసనము, 1234[మార్చు]

సోమవరము శాసనము, 1234[మార్చు]

గొడిశాల శాసనము , 1235[మార్చు]

దోసపాడు శాసనము, 1254[మార్చు]

కామిరెడ్డి నాగులపాడు శాసనము , 1258[మార్చు]

కామిరెడ్డి అన్నవరము శాసనము, 1258[మార్చు]

గణపి రెడ్డి మర్రెడ్ల నాగులపాడు శాసనము[మార్చు]

నాగులపాడు శాసనము[మార్చు]

ధర్మారావు పేట శాసనము[మార్చు]

రాజవీధి

Guntupalli Buddist site 8.JPG
గుంటుపల్లి (కామవరపుకోట) వద్ద ఉన్న బౌద్ధ స్తూపాలు
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర కాలరేఖ
చరిత్ర పూర్వ యుగము క్రీ.పూ.1500వరకు
పూర్వ యుగము క్రీ.పూ.1500-క్రీ.శ.650
మౌర్యులకు ముందు క్రీ.పూ.1500-క్రీ.శ.322
మౌర్యులు క్రీ.పూ.322 - క్రీ.పూ. 184
శాతవాహనులు క్రీ.పూ.200 - క్రీ.త.200
కళింగులు క్రీ.పూ.180? - క్రీ.త.400?
ఇక్ష్వాకులు 210 - 300
బృహత్పలాయనులు 300 - 350
ఆనందగోత్రికులు 295 - 620
శాలంకాయనులు 320 - 420
విష్ణుకుండినులు 375 - 555
పల్లవులు 400 - 550
పూర్వమధ్య యుగము 650 - 1320
మహాపల్లవులు
రేనాటి చోడులు
చాళుక్యులు
రాష్ట్రకూటులు
తూర్పు చాళుక్యులు 624 - 1076
పూర్వగాంగులు 498 - 894
చాళుక్య చోళులు 980 - 1076
కాకతీయులు 750 - 1323
అర్వాచీన గాంగులు
ఉత్తరమధ్య యుగము 1320 - 1565
ముసునూరి కమ్మ రాజులు 1220 - 1368
ఓఢ్ర గజపతులు 1513
రేచెర్ల పద్మనాయకులు 1368 - 1461
కొండవీటి రెడ్డి రాజులు 1324 - 1424
రాజమహేంద్రవరం రెడ్డి రాజులు 1395 - 1447
బహమనీ రాజ్యము
విజయనగర సామ్రాజ్యము 1336 - 1565
ఆధునిక యుగము 1540 – 1956
అరవీటి వంశము 1572 - 1680
పెమ్మసాని కమ్మ రాజులు 1352 - 1652
కుతుబ్ షాహీ యుగము 1518 - 1687
వాసిరెడ్డి కమ్మ రాజులు 1314 - 1816
నిజాము రాజ్యము 1742-1948
బ్రిటిషు రాజ్యము
స్వాతంత్ర్యోద్యమము 1800 - 1947
ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు 1912-1953
హైదరాబాదు రాష్ట్రం ఏర్పాటు 1948-1952
ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ అవతరణ 1953-1956
ఏకీకృత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర 1956-2014
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చరిత్ర 2014-
తెలుగు సాహిత్యం
నన్నయకు ముందు
నన్నయ యుగముశివకవి యుగము
తిక్కన యుగముఎఱ్ఱన యుగము
శ్రీనాథ యుగమురాయల యుగము
దాక్షిణాత్య యుగముక్షీణ యుగము
ఆధునిక యుగము21వ శతాబ్ది
చారిత్రక నగరాలు
పిఠాపురంభట్టిప్రోలువేంగిధాన్యకటకము
కొలనుపాకఓరుగల్లువిజయపురిరాజమహేంద్రవరం
కళింగపట్నంహంపిసింహపురిహైదరాబాదు
చారిత్రక వ్యక్తులు
గణపతిదేవుడురుద్రమదేవికృష్ణదేవరాయలు
శాలివాహనుడు